Utdannet innen tekniske fag? 

Finn din drømmejobb hos oss

Nyeste stillingsutlysninger

06/05/2021
SØKNADSFRIST: 31.05.2021 Vil du være med å sikre veier og tuneller i Helgeland? I Mesta har vi et felles mål, og det er å sørge for at folk kommer trygt fram, 24 timer i døgnet. Våre elektroinstallasjoner er nødvendig for sikkerheten til trafikanter langs vei og bane. Mesta elektro har spesialkompetanse innen automasjons- og styringsløsninger, og store deler av virksomheten er knyttet til tekniske utrustninger i tunneler og langs vei. I Helgeland og Salten har vi ansvar for å drifte elektriske anlegg for Statens vegvesen. Vi søker nå etter flere elektromontører som kan hjelpe oss dette viktige arbeidet. Du kan være bosatt over hele Helgeland og oppmøtestedet vil tilpasses din lokasjon. Noen av arbeidsoppgavene dine som elektromontør: Reparasjon og tilsyn med elektroinstallasjoner langs veg og tunnel Installasjon, drift og vedlikehold av elektroinstallasjoner langs veg og tunnel Delta i beredskap Etablering av nye anlegg Hvem er vår nye elektromontør? Den rette kandidaten har erfaring fra veielektro. Du har fagbrev som elektriker/gruppe L, og førerkort klasse B og gjerne førerkort klasse C1. For å lykkes i jobben er det viktig at du er selvgående og jobber nøyaktig og strukturert. Som elektromontør er samarbeid og kommunikasjon viktig, du må derfor ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.  Hvorfor skal du jobbe i Mesta elektro? Arbeidshverdagen kjennetegnes av høyt tempo, samarbeid og stor endringsvilje. Hos oss får du konkurransedyktig lønn og svært gode pensjons- og forsikringsordninger. Som elektromontør vil du bli en viktig brikke i et arbeidet med å holde infrastrukturen i gang; et samfunnskritisk oppdrag.  For å søke laster du opp din CV og svarer på noen enkle spørsmål som er relevant for stillingen. Du skal ikke laste opp noe søknadsbrev. Søknadsfrist er 31.05. Vi i Mesta er opptatt av mangfold, likestilling og inkludering, og har et arbeidsmiljø der alle skal oppleve at de har like muligheter og føle seg ivaretatt. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønnsidentitet, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, funksjonsevne, etnisk bakgrunn og arbeids- og livserfaring oppfordres til å søke jobb hos oss.  Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Espen Kvikstad Christensen Stillingstittel: Prosjektleder Telefon: 907 83 859
Mesta AS
05/05/2021
SØKNADSFRIST: 18.05.2021 Vi søker etter prosjektleder som skal styrke vår virksomhet Utbygging.     Stillingen er en spennende mulighet for deg som ønsker å bruke og utvikle din kompetanse innen prosjektledelse i et godt tverrfaglig og motivert miljø. Stillingen rapporterer til leder for Utbygging.   I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet. Dersom anmodningen om unntatt offentlighet ikke tas til følge, vil søker bli varslet om dette Arbeidsoppgaver Prosjektleder skal ivareta byggherrerollen i planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekter. Fra og med 2021 vil det å planlegge og fullføre byggeprosjektet Krokstad sykehjem være hovedoppgaven. Krokstad sykehjem er et stort sykehjem med 128 sengeplasser og en rekke andre funksjoner.  Ansvarsområdet omfatter blant annet tidligfase arbeid, kostnads- og fremdriftskontroll, oppfølging av byggeplass, koordinering av eksterne fagrådgivere og prosjektressurser samt kontrahering og oppfølging av entreprisearbeider.  Stillingen vil innebære mye selvstendig arbeid, og den vil stille store krav til fleksibilitet, samarbeidsevne og gjennomføringsstyrke.  Du vil arbeide med prosjekter i alle prosjektfaser - fra behovsutredning til ferdig bygg. Kvalifikasjoner Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad. Manglende formell utdanning kan kompenseres med fagskole og erfaring fra bransjen. Dokumentert erfaring fra store byggeprosjekter vil bli vektlagt, helst fra byggherrerollen. Du har relevant utdanning for styring av store byggeprosjekter, for eksempel ingeniør- eller sivilingeniørutdannelse eller annen tilsvarende utdannelse, og  god faglig/tverrfaglig forståelse av byggefaget og prosjektledelse.  Du har god økonomisk forståelse.  Du er god på skriftlig og muntlig kommunikasjon og trygg på bruk av IKT.  For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere.  Andre krav til stillingen: førerkort Personlige egenskaper Stillingen vil kreve gode kommunikasjonsevner samt faglig og personlig tyngde til å representere Drammen Eiendom KF (Drammen kommune) i store og krevende byggeprosesser.  Du er på jakt etter utfordrende og interessante oppgaver i et spennende og dynamisk arbeidsmiljø.   Du er strukturert, faglig engasjert og opptatt av å søke bedre løsninger.  Du viser initiativ og tar ansvar, er opptatt av resultatoppnåelse og er til å stole på. Du kommuniserer lett, skaper godt samarbeid, deler din kompetanse og ønsker alltid å lære mer.  Personlige egenskaper vil derfor bli tillagt stor vekt.   Vi tilbyr Et spennende, hektisk og godt arbeidsmiljø med stor mulighet for faglig utvikling En utfordrende og selvstendig stilling   En kompetansedrevet og utviklingsorientert arbeidsgiver  En kommune som jobber aktivt med å skape helsefremmende arbeidsplasser Ledere som gir deg utviklingsmuligheter  Lønn etter avtale Tiltredelse: Snarest og etter avtale Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Erik Mathiassen Stillingstittel: Utbyggingssjef Telefon: 995 25 336
Drammen Eiendom KF
05/05/2021
SØKNADSFRIST: 11.05.2021 Maskinsjef på sambandet Flakk-Rørvik søkes! Vi søker maskinsjef i fast stilling på sambandet Flakk-Rørvik   Krav til stillingen: Maskinoffiser klasse M1 uten begrensninger Sikkerhetskurs for offiserer Krise og passasjerhåndtering Helseattest Personlige egenskaper: Gode samarbeidsegenskaper Ha stor fokus på sikkerhet Serviceinnstilt  Du må være strukturert og ha god kommunikasjonsevne Godt humør og pågangsmot Ha evne til å jobbe i en hektisk hverdag Fleksibel, løsningsorientert og selvstendig Vi tilbyr: Godt arbeidsmiljø Lønn iht. overenskomst Tiltredelse etter avtale med Driftsavdeling. Søknadsfrist: 11.05.2021  Om arbeidsgiveren  FosenNamsos Sjø AS driver sjøveis kollektivtransport i Midt-Norge med totalt 21 fartøy og 12 samband, hvorav 7 ferjesamband, 4 hurtigbåtruter og 1 lokalbåtrute. Selskapet eier 51 % av Partrederiet Kystekspressen ANS, som driver båtruten Trondheim - Kristiansund. Årlig omsetning for konsernet er ca 500 mill. kr. og antall ansatte er ca. 240.  Hovedkontor ligger på Brattørkaia i Trondheim. FosenNamsos Sjø AS er et datterselskap i Torghatten-konsernet, et av landets største transportkonsern, med en årlig omsetning på ca. 6300 mrd. kr og med ca 3.800 ansatte. Torghatten ASA´s eierandel i FosenNamsos Sjø er 66 %, de resterende 34 % eies av NTS ASA. Vårt kundeløfte er reisen du gjerne tar på nytt . Vi søker medarbeidere som kan bidra til å ivareta dette løftet, og våre reisende. Vi kan tilby et trivelig arbeidsmiljø og interessante arbeidsoppgaver, og muligheten til å jobbe til sjøs, uten å reise langt hjemmefra. Våre kjerneverdier: Pålitelige  - Vi er profesjonelle og til å stole på i alt vi gjør Oppmerksomme -  Vi tar ansvar for kunden og viser at vi bryr oss Offensive -  Vi ser alltid etter muligheter til forbedring Involverende -  Vi skaper resultater gjennom samarbeid og engasjement Vi er i høyeste grad en servicenæring og har som mål at både passasjerer og mannskap ønsker å ta reisen på ny når turen er over.  Vi forventer medarbeidere som utviser vilje til å yte sitt beste. Vi kan tilby et trivelig arbeidsmiljø og interessante arbeidsoppgaver. Kontaktperson: Marius Stølan Drifts- og KS koordinator Telefon 994 41 220
FosenNamsos Sjø AS
04/05/2021
SØKNADSFRIST: 17.05.2021 Plan og teknisk har ansvaret for samferdsel, vatn, avløp, renovasjon, brannvesen, byggesaksbehandling, plan, miljø, kart og park/grønt. Vi har behov for ingeniører innenfor ansvarsområde for byggesak, tilsyn og kontroll av spredte avløpsanlegg. Arbeidsoppgaver vil blant annet omfatte: Informasjons- og kundebehandling Saksbehandling av byggesaker etter Plan- og bygningsloven, politisk og administrativt, samt andre saker innenfor virksomhetens ansvarsområde Forhåndskonferanser Tilsyn og ulovlighetsoppfølging av plan- og byggesaker Kontroll av spredte avløpsanlegg Stillingen kan også bli tillagt andre relevante oppgaver innenfor Plan og Teknisk Kvalifikasjonskrav: Sivilingeniør-/høyskoleingeniør, eller annen relevant teknisk utdanning innenfor arbeidsområdet Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell kompetanse Vi søker etter medarbeider som har: Erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver innen byggesaksbehandling Gode egenskaper på data/IKT som kommunikasjonsverktøy inkludert digitale kartverktøy Gode egenskaper i norsk muntlig og skriftlig framstilling Evne til å samarbeide, ta beslutninger og arbeide selvstendig Evne til å være mål- og resultatorientert Førerkort kl. B Vi tilbyr: Godt arbeidsmiljø med tidsmessig utstyr Utfordrende arbeidsoppgaver i tverrfaglig kompetansemiljø Kommunal pensjons- og forsikringsordning Fleksitid og mulighet for hjemmekontor Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende lov- og avtaleverk for kommunal sektor Søker må påregne å disponere egen bil i tjenesten. Søknadsskjema: Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema for ledige stillinger. Sel kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisitet eller nasjonal bakgrunn. Vi er IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jfr. offentlighetslovens § 25. Kontaktperson: Rune Grindstuen Virksomhetsleder Telefon 482 61 936
Sel kommune
04/05/2021
SØKNADSFRIST: 25.05.2021 Det vert med dette utlyst ei 100% stilling som ingeniør/prosjektleiar Opplysninger avdeling Teknisk drift har ansvar for drift og vedlikehald av kommunens bygg, veg, vatn og avløpsanlegg samt nybygg/nyanlegg innan VVA og bygg. Innanfor vatn og avløpssektoren er det for tida store utbyggingsoppgåver på leidningsnett og reinseanlegg, og ein vil i dei næraste åra ha ein kraftig aktivitetsvekst innanfor området. I åra framover vil det i tillegg forgå omfattande investeringsoppgåver innanfor bygg. Til å administrere investeringar, samt drift og vedlikehald av kommunens bygg, veg, vann og avløpsanlegg er det ønskeleg å tilsette en ingeniør med minimum 3-årig utdanning.  Arbeidsoppgåver - Prosjektleiing, planlegging og administrasjon av VA-entreprisar og omfattande investeringsoppgåver innanfor bygg, inkludert framdrifts- og økonomistyring. - Kontraktsoppfølging. - Sørge for kontroll av anleggsutføring. - Være prosjektleiar for, eller delta i, utredningar og mulighetsstudiar innan drift og vedlikehald - Ivareta teknisk drift sine interesser i tverrfaglege prosjekter både eksternt og internt i kommunen - Administrative oppgåver innanfor teknisk sektor - Ansvar/arbeidsoppgåver vil bli tilpassa den aktuelle rolle og stilling - Den som vert tilsett vil få varierte oppgåver og stor grad av ansvar og mogleigheit for utvikling.  Krav til kompetanse - Relevant teknisk utdanning på minimum bachelornivå, gjerne innan bygg og anlegg. Særleg relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet. - Det er fordel med erfaring som prosjekt leiar, byggeleiar eller frå tilsvarande roller med gjennomførings- og resultatansvar. - Det er ein fordel med kompetanse innan SHA og risikostyring. - God norskspråkleg framstillingsevne, munnleg og skriftleg - Førarkort kl B  Personlege eigenskaper - Sterkt fokus på kvalitet og brukertilfredsheit - God på kommunikasjon - Proaktiv i høve daglig drift - Systematisk, dyktig og effektiv - Pådrivar Personleg eigenskapar vil verte vektlagd. Me vil ta omsyn til korleis den som vert tilsett kan utfylla medarbeidarar i organisasjonen.  Informasjon om stillinga For nærare opplysningar om stillinga kontakt leiar teknisk drift Rolf Henning Myrmel på telefon 482 96 241 Vi kan tilby Konkuransedyktige arbeidsvilkår etter gjeldande lover, regler og avtaleverk. God pensjonsordning, KLP.  Søknad vert å senda Søkjar må bruke det elektroniske søknadskjemaet som ligg på kommunen sine nettsider,  www.austrheim.kommune.no . Spørsmål om korleis du søkjer kan rettast til servicekontoret på tlf. 56162000. Kontakter Navn: Rolf Henning Myrmel E-post:  rhm@austrheim.kommune.no   Mobil: +4748296241
Austrheim kommune
03/05/2021
SØKNADSFRIST: 14.05.2021 Det er ledig vikariat i 100%  stilling som byggesakshandsamar frå d.d til 30.04.2022.  Eininga er organisert i ulike fagområde og har om lag 25 medarbeidarar inne og ute. Stranda har eit variert næringsliv og stor aktivitet i byggebransjen. Dette gir spennande og utfordrande oppgåver i byggeskashandsaminga. I tillegg til sakshandsaming er kontakt med publikum og bransjen ein viktig del av arbeidet. Stranda kommune er nynorskkommune og den som vert tilsett må skrive nynorsk i sakshandsaming og i skriftleg kommunikasjon. Aktuelle søkjarar kan/ vil bli innkalla til intervju. Tilsetting skjer etter gjeldande lover, reglement og tariffavtalar, herunder 6 mnd. prøvetid og 2% pensjonsinnskot. Attestar og vitnemål skal leggast ved søknaden. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort sjølv om søkjaren har oppmoda om å ikkje bli ført opp på søkjarliste. Søkjar vert varsla om dette vert gjort, jf. offentleglova § 25. Arbeidsoppgåver Handsaming og oppfølging av saker etter plan- og bygningslova Førebu saker til politisk handsaming Andre forvaltiningsoppgåver knytt til eininga sitt ansvarsområde  Kvalifikasjonar Utdanning frå universitet/høgskule innan byggteknikk, arkitekt eller juridiske fag Søkjarar med anna relevant utdanning og/eller lang erfaring vil også verte vurdert Kunnskap om plan- og bygningslova er ønskjeleg Kompetanse i bruk av dataverktøy Kjennskap til forvaltningsprosessar Gode norskkunnskapar, både skriftleg og munnleg Førarkort kl. B  Personlege eigenskapar Evne og vilje til å arbeide effektivt og sjølvstendig Gode samarbeidsevner Serviceinnstilt og flink til å kommunisere  Vi tilbyr Utfordrande og varierte arbeidsoppgåver Snarleg tilsetjing Fleksibel arbeidstid Gode forsikrings- og pensjonsordningar Kontaktperson: Cato Andersen Einingsleiar  46411032
Stranda kommune
29/04/2021
SØKNADSFRIST: 20.05.2021 Sunnfjord kommune ligg sentralt i Vestland fylke, og tilbyr rike naturopplevingar frå fjord til bre. Kommunen har om lag 22 000 innbyggarar, og er sentrum for handel, service og utdanning i regionen. Kulturlivet er variert med teater, kino, konsertar og utstillingar. I kommunen er det breitt tilbod av bustadar og tomter. Teknisk drift er Sunnfjord kommune si tenesteining for kommunaltekniske tenester. Eininga har i dag 28 tilsette servicemedarbeidarar, fagarbeidarar og ingeniørar. I tillegg til dagleg drift og vedlikehald av kommunalteknisk infrastruktur, deltek vi også i mange store og spennande utviklings- og utbyggingsprosjekt. Arbeidsdagen er prega av hektisk aktivitet i eit humørfylt arbeidsmiljø, med faglege og praktiske utfordringar og utviklingsmoglegheiter. Vi har følgande ledig stilling: 100 % fast stilling som prosjektingeniør vatn og avløp Vi har behov for å styrke bemanninga innan Vatn og Avløp, og søker difor etter ein VA-ingeniør i nyoppretta stilling som prosjektingeniør.  Arbeidsoppgåver Du vil inngå i einingsleiar sin stab, saman med andre prosjektingeniørar. I tillegg til stilling som prosjektleiar, vil du arbeide med utarbeiding og revidering av planverk og styringsdokumenter innanfor området. Vår målsetting om godt og sikkert drikkevann og optimal drift ved avløpsanlegga vil då være en naturlig del av arbeidet. Utstrakt deltaking i eit tverrfagleg fagmiljø vil og være ein svært viktig del av stillinga. Andre oppgåver og funksjonar kan og bli lagt til stillinga ved endringar i organisasjonen. Kvalifikasjonar sivilingeniør/ingeniør innanfor VA-faget eller andre relevante fagområder det er ønskelig med relevant erfaring frå liknande arbeid, men nyutdanna med relevant utdanning oppfordrast og til å søke du har kjennskap til relevante lovverk innan faget det er ønskeleg med planfaglig kunnskap førarkort klasse B Kunnskap om offentleg forvaltning er ein fordel. Relevant erfaring, kan kompensere for manglande høgare utdanning. Det er ønskeleg med relevant prosjektleiarerfaring og GIS-kompetanse, stikking/oppmåling Personlige eigenskapar Vi søker etter deg som: likar utfordringar trivast med samhandel på tvers av organisatoriske grenser er kreativ, praktisk og løysningsorientert er ansvarsbevisst, initiativrik og målretta - ein pådrivar for kvalitet og resultatoppnåing er god til å kommunisere, skape tillit og bygge relasjonar både internt og eksternt er sjølvstendig, fleksibel og omgjengeleg har god skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk, samt utgreiingserfaring god IKT – kompetanse evne til å arbeide i team, samt sjølvstendig Vi tilbyr: gode lønns og arbeidsvilkår faglege utfordringar, der du har høve til å kunne utvikle deg vidare i spennande prosjekt saman med dyktige medarbeidarar aktivt fagnettverk godt sosialt miljø og arbeidsmiljø fokus på kompetanse- og personalutvikling lønn etter kvalifikasjonar, gode pensjons- og forsikringsordningar Velkomen som søkar! Kontaktpersonar: Einingsleiar Leif Halvor Kårstad mob: +47 959 80 989
Sunnfjord kommune
29/04/2021
SØKNADSFRIST: 20.05.2021 Sunnfjord kommune ligg sentralt i Vestland fylke, og tilbyr rike naturopplevingar frå fjord til bre. Kommunen har om lag 22 000 innbyggarar, og er sentrum for handel, service og utdanning i regionen. Kulturlivet er variert med teater, kino, konsertar og utstillingar. I kommunen er det breitt tilbod av bustadar og tomter. Teknisk drift er Sunnfjord kommune si tenesteining for kommunaltekniske tenester. Eininga har i dag 28 tilsette servicemedarbeidarar, fagarbeidarar og ingeniørar. I tillegg til dagleg drift og vedlikehald av kommunalteknisk infrastruktur, deltek vi også i mange store og spennande utviklings- og utbyggingsprosjekt. Arbeidsdagen er prega av hektisk aktivitet i eit humørfylt arbeidsmiljø, med faglege og praktiske utfordringar og utviklingsmulegheiter. Vi har følgande ledig stilling Vi har behov for å styrke bemanninga innan oppmåling og utvikling av ledningskart, og søker difor etter ein VA-ingeniør til nyoppretta 100 % fast stilling.  Arbeidsoppgåver arbeid med GIS for VA-oppdatering med kvalitetssikring og vedlikehald av kommunens VA-database, herunder oppmålingsoppgåver i felten før, under og ved ferdigstilling av prosjekt kontroll, kvalitetssikring og innlegging av kart- og oppmålingsdata (FDV dokumentasjon) som entreprenørar leverer ved overtaking arbeid med grunnlag for planar innanfor VA-sektoren levere beslutningsgrunnlag for ulike planprosessar for VA-sektoren (alle våre prosjektreservar) løpande GIS-oppgåver og kundestøtte, tilgjengeleggjering av stadfesta informasjon for interne og eksterne brukarar sørge for stabil drift og høg tilgjengelegheit for våre kartløysingar systemforvaltaroppgåver, knytt til GIS-programvaren i våre løysingar i samarbeid med våre leverandørar av kartsystem, (Norkart) bidra til effektivissering, nyutvikling av våre arbeidsprosesser og våre digitale tenester delta i fagforum, mellom andre fagforum innan GIS (typisk SYSIKT / areal og byggesak som døme) gje opplæring/brukarstøtte og rådgjeving innanfor etaten VA/VA felt. Informasjonshenting m.m. innanfor etatens GIS-system aktivt samarbeid med andre interne og eksterne utviklingsteam. Du vil inngå i einingsleiar sin stab, saman med andre prosjektingeniørar.  Utstrakt deltaking i eit tverrfagleg fagmiljø vil og være ein svært viktig del av stillinga. Andre oppgåver og funksjonar kan og bli lagt til stillinga ved endringar i organisasjonen. Kvalifikasjonar relevant høgare utdanning på høgskulenivå, fortrinnsvis innan geodata og GIS for søkarar med høg realkompetanse, kan utdanningskravet fråvikast gode datakunnskaper og erfaring med GIS-Line eller tilsvarande kartsystem er ønskeleg relevant erfaring frå offentlig verksemd er ønskeleg, men nyutdanna kandidatar oppfordrast til å søke krav om førerkort klasse B du har kjennskap til relevante lovverk innan faget det er ønskeleg med planfaglig kunnskap kunnskap om offentleg forvaltning er ein fordel Personlige eigenskapar Vi søker etter deg som: likar utfordringar trivast med samhandel på tvers av organisatoriske grenser er kreativ, praktisk og løysningsorientert er ansvarsbevisst, initiativrik og målretta - ein pådrivar for kvalitet og resultatoppnåing er god til å kommunisere, skape tillit og bygge relasjonar både internt og eksternt er sjølvstendig, fleksibel og omgjengeleg har god skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk, samt utgreiingserfaring god IKT – kompetanse evne til å arbeide i team, samt sjølvstendig Vi tilbyr: gode lønns og arbeidsvilkår faglege utfordringar, der du har høve til å kunne utvikle deg vidare i spennande prosjekt saman med dyktige medarbeidarar aktivt fagnettverk godt sosialt miljø og arbeidsmiljø fokus på kompetanse- og personalutvikling lønn etter kvalifikasjonar, god pensjons- og forsikringsordning Kontaktpersonar: Einingsleiar Leif Halvor Kårstad mob: +47 959 80 989 Velkomen som søkar!
Sunnfjord kommune
29/04/2021
SØKNADSFRIST: 16.05.2021 STED: Sanderplassen 8, 6800 Førde Mesta anlegg er en landsdekkende totalleverandør av små og mellomstore anleggsprosjekter for infrastruktur i Norge. Vi utfører oppdrag innenfor en rekke fagområder: veianlegg, sjøanlegg, vann og avløp, sprenging, kraftforsyning, jernbane og grunnarbeid. Med bred kompetanse kan vi løse tverrfaglige og komplekse anleggsprosjekter av høy kvalitet, på en effektiv måte. Vår avdeling i Sogn og Fjordane søker nå etter fagarbeider/hjelpearbeider med kompetanse innen anleggsarbeid. Oppmøtestedet ditt vil primært være på anleggsprosjekter og reising må påregnes. Som anleggsarbeider vil du jobbe med arbeidsoppgaver innen anlegg og grunnarbeid.  Hvem er vår nye fagarbeider Det er viktig at du har erfaring fra anlegg, og det vil telle positivt hvis du også har maskinførerbevis og ADK1-sertfikat. Samarbeid og kommunikasjon er en viktig del av rollen. Du må derfor være lett å samarbeide med og ha gode norskkunnskaper. Dersom du også takler hektiske perioder og i er glad i fysisk arbeid er du akkurat den vi søker etter. Hva vi i Mesta tilbyr:  Du vil bli en del av en avdeling med høy faglig kunnskap og et godt arbeidsmiljø. Arbeidshverdagen kjennetegnes av høyt tempo, samarbeid og stor endringsvilje. I Mesta vil du få konkurransedyktig lønn og svært gode pensjons- og forsikringsordninger. Hos oss vil du bli en viktig brikke i arbeidet med å holde infrastrukturen i gang; et samfunnskritisk oppdrag. Er du nysgjerrig og vil vite mer om stillingen? Ta kontakt med anleggsleder Bjørn Fossen på 95 19 18 88 eller prosjektleder Eirik Endestad på tlf 48 03 13 33.
Mesta AS
27/04/2021
SØKNADSFRIST: 15.05.2021 ARBEIDSSTAD: Gloppen Vi ser etter deg som ønskjer å bidra i vårt målretta arbeid og engasjement for framtidas løysingar. Framtida vår er fornybar og digital, og vi er no på jakt etter deg som systemutviklar. Dine oppgåver vil vere: • Delta i utviklinga av SFE sine system og tenester  • Bidra til utvikling av database- og integrasjonsverktøy for betre flyt og utnytting av data • Vere med å utvikle selskapet sine datamodellar og rapporterings-løysningar  • Bruke SFE sine dataseriar til å utvikle nye arbeidsverktøy for automatisering av arbeids-  prosessar og kunnskapsgrunnlag/beslutningsstøtte Dette er deg: • Du har utdanning innan teknologi på universtets eller høgskulenivå • Du har gjerne nokre års erfaring med systemutvikling • Du har kjennskap til databasar og databaseutvikling • Du har kjennskap til Microsoft-verktøy som Power BI, SharePoint, Power Apps, Office 365 og Teams • Du har kjennskap til integrasjonar, og API  • Du er nysgjerrig, og har ei genuin interesse for teknologi • Du arbeider målretta og strukturert • Du er kreativ og leitar etter løysingar på brukarane  sine utfordringar.     SFE arbeider målretta for eit større mangfald og oppmodar kvinner om å søke på stillinga.  Fornybarkonsernet Sogn og Fjordane Energi(SFE) produserer, distribuerer og omset fornybar energi. Dette er organisert i form av eit mor- og eigarselskap, Sogn og Fjordane Energi som leverer fellestenester til forretningsområda, produksjonsverksemda, SFE Produksjon, som står for produksjon av fornybar energi frå vind og vatn,SFE , samt nettverksemda, Linja, som syter for distribusjonen ut til kundane våre. Straumsalet til våre privat- og bedriftskundar har vi organisert i eit eige selskap, Kraftfire saman med Tussa, Tafjord og Sognekraft. SFE byggjer på ei 100 år lang historie som vasskraftprodusent, og har bygd seg opp som ein av dei største produsentane av fornybar energi på Vestlandet. Produksjonsverksemda omfattar drift, vedlikehald og rehabilitering av eksisterande produksjonsanlegg, kraftutbygging og utviklingsaktivitetar, og eit krafthandelsmiljø som driv fysisk og finansiell omsetting av kraftproduksjonen. Selskapet har ein gjennomsnittleg, årleg kraftproduksjon på nær 2 TWh (middelproduksjon), som tilsvarar forbruket i rundt 100 000 heimar. Vi er operatør for 25 av 27 heil- og deleigde kraftverk i Sogn og Fjordane. I tillegg til vår eigen produksjon kjøper vi kraft frå fleire småkraftverk som vi omset i marknaden. er ein av dei kritiske infrastrukturane i eit moderne samfunn. Velstanden, tryggleiken og samfunnsutviklinga vår er heilt avhengig av ei trygg og god straumforsyning. I Sogn og Fjordane bidreg nettverksemda vår,Linja, til vekst og utvikling for næringar og samfunn – frå dei yste holmar til dei inste fjordarmar. Straumnettet vårt har ei utstrekning på meir enn 4000 km. Rundt 120, eller nær halvparten, av SFE-konsernet sine tilsette arbeider med dette nettet. I eit krevjande terreng, med utfordrande vêrforhold, handterer dei eit regionalnett som strekkjer seg frå Sognefjorden i sør til Sunnmøre i nord, og eit lokalnett som forsyner 23 000 nettkundar i kommunane Gloppen, Eid, Vågsøy, Bremanger, Flora, Askvoll og delar av Naustdal.  Kontaktpersoner: Erlend Klepaker Fagleiar IKT-utvikling +47 45494646 erlend.klepaker@sfe.no
Sogn og Fjordane Energi AS