Utdannet innen tekniske fag? 

Finn din drømmejobb hos oss

Nyeste stillingsutlysninger

30/11/2020
  SØKNADSFRIST: 05.12.2020 Vi øker bemanningen innenfor teknisk avdeling, og åpner for ansettelse av industrimekaniker Arbeidsoppgavene er utfordrende og mange, i et hyggelig og internasjonalt miljø. Vi har behov for flere ansatte med kompetanse innenfor tekniske fagområder. Kvinner oppfordres til å søke. Dersom DU kan ta ansvar og bidra til forbedringer og nye faglige løsninger, kan dokumentere arbeidsoppgavene, der dette kreves, kan bruke et databasert vedlikeholdssystem, ønsker personlig utvikling i faget, er DU den vi søker. Dine kvalifikasjoner bør være: fagbrev innenfor relevante, beslektede fagområder erfaring innenfor relevante fag kan kompensere for manglende fagbrev truckførerbevis og traverskranbevis er ønskelig, men ikke et krav. Du bør utvilsomt være faglig dyktig, med ansvarsfølelse og initiativ, kunne jobbe selvstendig, men også like teamarbeid, se muligheter, fremfor begrensninger, ha et ønske om å bidra i ditt daglige arbeide for å trives hos oss i Sibelco. Vi kan tilby en utfordrende og interessant jobb, så fleksibilitet i arbeidsdagen er nødvendig. Mulighet for skiftgang må påregnes. Selskapet har gode personal- og pensjonsforsikringer for sine ansatte. Dersom du fremdeles lurer på noe vedrørende stillingen, er det bare å kontakte oss. Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Frank Børre Johnsen Stillingstittel: Teknisk sjef Telefon: 78 48 29 16 Mobil: 901 74 533 Kontaktperson: Frank Eilert Uglebakken Stillingstittel: Arbeidsleder Telefon: 78 48 28 30 Mobil: 484 07 884
Sibelco Nordic AS
30/11/2020
  SØKNADSFRIST: 05.12.2020 Vi øker bemanningen innenfor teknisk avdeling og har behov for en byggteknisk fagarbeider. Arbeidsoppgavene er utfordrende og mange, i et hyggelig og internasjonalt industrimiljø. Vi har behov for å ansette en person med kompetanse innenfor bygningsmessig vedlikehold.   Dersom DU tar ansvar og bidrar til forbedringer og faglige løsninger, kan dokumentere arbeidsoppgavene der dette kreves, kan bruke et databasert vedlikeholdssystem, ønsker personlig utvikling med selvstendighet i faget, er DU den vi søker.   Dine kvalifikasjoner bør være: fagbrev som tømrer, eller annet relevant fagområde erfaring innenfor relevante fagområder kan kompensere for manglende fagbrev ha evne til å gjøre gode faglige vurderinger Dersom du har truckfører- og traverskranbevis er dette bra, men ikke et krav.   Du bør utvilsomt være faglig dyktig med ansvarsfølelse og initiativ kunne jobbe selvstendig, se muligheter, fremfor begrensninger, ha et ønske om å bidra i ditt daglige arbeidet, for å trives hos oss i Sibelco.   Stillingen krever stor grad av selvstendighet, så fleksibilitet i arbeidsdagen er viktig for å lykkes. Kvinner oppfordres til å søke. Selskapet har gode personal- og pensjonsforsikringer for sine ansatte. Dersom du fremdeles har spørsmål vedrørende stillingen er det bare å kontakte oss. Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Frank Børre Johnsen Stillingstittel: Teknisk sjef Telefon: 78 48 29 16 Mobil: 901 74 533 Kontaktperson: Frank Eilert Uglebakken Stillingstittel: Arbeidsleder Telefon: 78 48 28 30 Mobil: 484 07 884  
Sibelco Nordic AS
26/11/2020
SØKNADSFRIST: 14.12.2020 Spennende kartteknisk stilling i Tønsberg kommune Tønsberg kommune ved virksomhet Areal, bygg og landbruk, søker rådgiver ved geodataavdeling. Tønsberg kommune er en spennende kommune i rivende utvikling. Tønsberg er også Norges eldste by, har en lang kystlinje og er blant landets største jordbrukskommuner. Geodataavdelingen består av 11 engasjerte medarbeidere med høy kompetanse som utfører eiendomsoppmåling, analyser, ajorføring av kartbaser og diverse digitaliseringsoppgaver. Avdelingen er kjent for pionerarbeid innenfor kartproduksjon. Rådgiverstilleng er 100% fast.  Som rådgiver ved geodataavdelingen vil dine oppgaver bl.a. være : Kontroll og oppdatering av kartbaser og planbaser i forbindelse med alle planprosesser Produksjon av temakart for saksbehandling hos flere virksomheter i kommunen Utføring av analyser ved hjelp av kartsystem og aktuelle baser som matrikkel og folkeregister Faglig brukerstøtte med høy kompetanse for kartdata til alle saksbehandlere Nøkkelperson for videreutvikling av integrasjoner i kartsystemet til kommunen Vi søker personer som : Har master innen geomatikkfagene eller tilsvarende utdanning fra universitet eller høyskole Har god praksis innenfor fagområdet Har god muntlig og skriftlig framstillingsevne Er selvstendige og strukturerte Trives i et hektisk, utfordrende og hyggelig arbeidsmiljø Har god samarbeidsevne Hva kan vi tilby : Varierte oppgaver, selvstendig og i team Et godt tverrfaglig miljø Ansvar og tillit Mulighet til utvikling Fleksibel arbeidstid Om lønnsvilkår: Lønn etter avtale i stillingskode 8530 Rådgiver. Tilsetting på vanlige vilkår. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning. Kontaktpersoner: Anne Hekland mob: +47 99329663 Kåre Conradsen mob: +47 90725905
Tønsberg kommune
25/11/2020
SØKNADSFRIST: 15.12.2020 Vedlikehold veg, Agder fylkeskommune Stillingene er plassert i seksjon for Vedlikehold veg som er en av tre seksjoner i avdeling for Drift og vedlikehold på Samferdsel og eiendom i Agder. Seksjon Vedlikehold veg skal dekke områdene asfalt, vegoppmerking, elektro/automasjon, bruvedlikehold og vegutstyr. Seksjonen vil ha omlag 17 ansatte som skal bidra i samarbeid på tvers av alle fagområder innen drift og vedlikehold og med øvrige sektorer i Agder Fylkeskommune. Arbeidssted er Kristiansand , noe reiseaktivitet må påregnes, fortrinnsvis innen Agder.  Arbeidsoppgaver Utarbeiding av konkurransegrunnlag og gjennomføring av anbudskonkurranser Oppfølging av entreprenør, ansvar for byggemøter, rapportere HMS, kvalitet, fremdrift og økonomi i dekkeleggingsesongen Planlegging av dekkebehov i kontraktsområdet, utarbeide årsplaner, samt bidra i planlegging av handlingsprogrammet Tilstandsregistrere, planlegge utbedringstiltak og sammen med trafikksikkerhetsmiljøet sikre at tilgjengelig budsjett gir best mulig trafikksikkert vegnett Bistå og samarbeide med byggeledere på tilstøtende kontrakter.  Kvalifikasjoner Ingeniørutdanning innen bygg og/eller anlegg. fra universitet eller høgskole. Sterk og allsidig praksis eller etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen kan kompensere for utdanningskravet. Erfaring fra byggeledelse av kontrakter Erfaring fra vegdrift eller anleggsledelse Det forventes at du har digital kompetanse til å utnytte fylkeskommunens IKT-løsninger, ser muligheter i ny teknologi og er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger.   Personlige egenskaper Du liker å arbeide i team og bidra til at helheten blir ivaretatt i de prosjektene du leder. Som byggeleder for vedlikeholdskontrakter må du være systematisk og ha erfaring innenfor administrativt arbeid, men også ha solid erfaring fra fagfeltet. Du liker å samarbeide med andre mennesker og leverandører for å oppnå de målsetninger som er satt. Omgjengelig og målrettet person som evner å være ryddig og real Kreativitet og evne til systematisk arbeid Du må ha førerkort klasse B Personlig egnethet vektlegges  Vi tilbyr Stort handlingsrom innenfor eget ansvarsområde Gode utviklingsmuligheter Organisasjon og medarbeidere med høy og tverrfaglig kompetanse Lønn- og arbeidsvilkår etter gjeldende regelverk Kontaktinformasjon Jack Sylte Seksjonsleder +4791791095 Inger Ann Fidjestøl Avdelingsleder +4799256254
Agder fylkeskommune
25/11/2020
SØKNADSFRIST: 09.12.2020 Avdeling for infrastruktur og veg, Vestland fylkeskommune, Sandsli   Vestland fylkeskommune skal sikre og utvikle gode og vekstkraftige lokalsamfunn og sterke by- og senterområde. Dei regionale tenestene til innbyggarane, organisasjonar og næringslivet skal vidareutviklast med høg kvalitet. Fylkeskommunen skal sikra ein framtidsretta infrastruktur, med mål om betra samband internt i regionen og gode kommunikasjonar mot resten av landet, og ut i Europa. Den nye fylkeskommunen skal bidra til å bygge ein sterk felles kultur og identitet i fylket, samtidig som innbyggarane si tilknyting til lokalsamfunna vert tatt vare på.   På avdelinga for infrastruktur og veg (INV) tek vi vare på fylkeskommunen sine forvaltningsoppgåver som vegeigar. Fylkesvegane knyter fylket saman og skal fungere som ei trygg og føreseieleg ferdselsåre. Visjonen vår er å tilby eit effektivt, tilgjengeleg, sikkert og miljøvennleg vegsystem som dekker samfunnet sitt behov for transport og fremmer regional utvikling.   Planlegging og utbyggingsseksjonen (PU) har ansvar for planlegging og bygging av fylkesvegar, gang- og sykkelvegar, tunnelar og bruer i Vestland fylke. Byggherre-miljøet er delt i tre geografiske einingar, Prosjekt Nord (Sogn og Fjordane), Prosjekt Sør og Prosjekt Bergen (Bergen og omkringliggande kommunar).   Til Prosjekt Bergen søkjer vi etter byggjeleiarar for større og mindre tiltak i vårt geografiske ansvarsområde knytt til kontorstadet vårt på Sandsli. Arbeidsoppgåver Styre prosjektering og utarbeide konkurransegrunnlag for eigne prosjekt Lyse ut konkurransar og kontrahere Følge opp og rapportere på økonomi, kvalitet, framdrift og HMS på prosjekt Koordinere arbeidet med andre faggrupper og etatar Vere ansvarleg for informasjonsoverføring mellom dei ulike fasane i prosjekt Hos oss kan du forvente Vi kan love deg varierte arbeidskvardagar og meiningsfulle arbeidsoppgåver med gode moglegheiter for fagleg påverknad og utvikling i et sterkt tverrfagleg miljø. Arbeidsmiljøet er uformelt, og vi og er opptekne å støtte og hjelpe kvarandre i det faglege og trivast saman på jobb. Slik får vi det beste ut av kvarandre og skaper engasjement. Vi har gode pensjons- og forsikringsordningar. Løn etter avtale. Kvalifikasjonar Tre år teknisk høgskuleutdanning. Har sterk og allsidig praksis, og gode personlege føresetnader for stillinga, kan vi sjå vekk frå utdanningskravet Førarkort klasse B Gode kunnskapar i bruk av relevante IKT-verktøy God norsk munnleg og skriftleg framstilling Det er ein fordel med erfaring og god fagleg tyngde frå byggeleiing og Statens vegvesen sin prosesskode Du er strukturert og arbeider sjølvstendig, men også saman med andre. Vi ønskjer oss også ein kollega som er engasjert og som bidreg fagleg og sosialt. Vi legg stor vekt på personlege eigenskapar. Har du spørsmål om stillinga  er du velkommen til å ta kontakt med leiar Prosjekt Bergen Cathrine Haugen Botnevik på telefon 93871300 eller på e-post til  Cathrine.Haugen.Botnevik@vlfk.no . Anna generell informasjon Administrasjonsmålet i fylkeskommunen er nynorsk. Alle nytilsetjingar i fylkeskommunen blir gjort med ei prøvetid på 6 månader. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjaren kan verte offentleggjort sjølv om du har bedt om ikkje å stå på offentleg søkjarliste (offentleglova § 25, 2. ledd). Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste vert du alltid varsla før søkjarlista vert offentleggjort.    
Vestland fylkeskommune
25/11/2020
SØKNADSFRIST: 07.12.2020 STILLINGSTITTEL: Geomatiker ARBEIDSSTED: Leikanger Mesta Anlegg og spesialproduksjon er på jobb hver dag for å løse komplekse, tverrfaglige anleggsprosjekter - og svært spesialiserte oppdrag. Vi utfører alle typer anleggsarbeid inkludert veianlegg, sjøanlegg, vann- og avløp, sprenging, kraftforsyning, jernbane og grunnarbeid. Vi har etablert en egen avdeling som jobber med tunnelreabilitetering. Vi utfører spennende prosjekter, deriblant oppgradering av Maursund- og Kågentunnelene i Tromsø. Vi ønsker derfor å ansette en geomatiker som kan bidra inn på prosjektene våre. Du blir en del av Mestas fagmiljø innen geomatikk som i dag består av seks geomatikere lokalisert rundt i landet. Du vil være tilknyttet vårt hovedkontor i Leikanger. Arbeidsområdet ditt vil være i hele landet, og du må derfor reise en del i jobben. Som geomatiker vil din oppgave være å sikre leveranse til byggherre opp mot kontraktsgrunnlag,  geometrisk kontroll, masseberegning, målebrev, ferdig veg- og NVDB-dokumentasjon, samt utstikking av stikningsdata i felt. Hvem er vår nye geomatiker? Den vi søker etter har høy gjennomføringsevne, en strukturert arbeidsform og håndterer å jobbe med mange parallelle prosesser. Samarbeid og kommunikasjon er en viktig del av rollen, så du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk. Følgende erfaring og kompetanse er ønskelig: Erfaring fra anlegg og maskinstyring Kjennskap til bruk av GPS/GNSS og totalstasjon Relevant utdanning, universitet, høgskole eller teknisk fagskole Førerkort klasse B Hva vi i Mesta tilbyr: Du vil bli en del av en avdeling tunnel, med høy faglig kunnskap og et godt arbeidsmiljø. Arbeidshverdagen kjennetegnes av høyt tempo, samarbeid og stor endringsvilje. I Mesta vil du få konkurransedyktig lønn og svært gode pensjons- og forsikringsordninger. Hvordan søke? For å søke laster du opp din CV. Deretter svarer du på noen spørsmål som er relevant for stillingen. I Mesta gjennomfører vi en objektiv utvelgelse, og bruker derfor utvalgsspørsmål i stedet for søknadsbrev. Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Arnstein Årseth Stillingstittel: prosjektleder Telefon: 915 98 237  
Mesta AS
24/11/2020
  SØKNADSFRIST: 11.12.2020 Tønsberg kommune ved virksomhet Areal, bygg og landbruk, søker ny leder for arealplanavdelingen. Tønsberg kommune er en spennende kommune i rivende utvikling. T ønsberg er også Norges eldste by, har en  lang kystlinje og er blant landets største jordbrukskommuner.  Vil du som leder for arealplan være med å videreutvikle Tønsberg kommune gjennom spennende prosjekter? Planavdelingen har i dag 9 erfarne, dyktige og engasjerte rådgivere som arbeider med veiledning og behandling av private reguleringsplanforslag. Vår styrke er sammensetning og bredde i fagkompetanse innen arkitektur, landskapsarkitektur, miljø, samfunnsvitenskap, arkeologi og arealplanlegging. Kommunen har store og interessante planleggingsoppgaver som berører blant annet arealstrategi, samferdsel, bærekraftig by- og stedsutvikling, bevaring av kulturmiljøer samt arkitektur. Dine oppgaver som leder av avdelingen består i styring av reguleringsplanprosesser og koordinering mot overordnet arealplanlegging samt by- og tettstedsutvikling. Lederen av arealplan jobber i grensesnittet mellom administrasjon og politikk, og samhandler aktivt med andre tjeneste og - virksomhetsområder i kommunen i tillegg til regionale fora. Tjenesteleder arealplan er en del av virksomheten sitt lederteam bestående av byggesak, plan, landbruk og geodata . Vi søker deg som har: relevant utdanning på masternivå erfaring fra offentlig forvaltning god kjennskap til plan- og bygningsloven gode lederegenskaper og erfaring intitiativ og positiv innstilling gode kommunikasjons- og samarbeidsevner en målrettet og bevisst evne til dialog evne til å trives med en hektisk og utfordrende arbeidshverdag Hva kan vi tilby: en hverdag med høyt tempo og spennende utfordringer et tverrfaglig miljø med engasjerte medarbeidere mulighet til personlig utvikling fleksibel arbeidstid lønn etter avtale og god pensjonsordning Om lønnsvilkår: Lønn etter avtale i stillingskode 9454 Leder/tjenesteleder. Tilsetting på vanlige vilkår. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning. Spørsmål om stillingen   Kontaktperson: Anne Hekland Telefon: 993 29 663 Kontaktperson: Elisabet Finne Telefon: 920 81 023
Tønsberg kommune
23/11/2020
SØKNADSFRIST: 12.12.2020 Frogn kommune skal de nærmeste årene investere betydelige beløp i utbedring av eksisterende og etablering av ny infrastruktur. For å sikre god planlegging, gode anskaffelser og prosjektstyring, har vi behov for å styrke vår kapasitet med en prosjektleder på vei-området. Enhet for teknisk drift og forvaltning består av fire avdelinger: To forvaltningsavdelinger og to driftsavdelinger. Prosjektlederstillingen hører under den tverrfaglige forvaltningsavdelingen med fagene vei, vann, avløp, kart/geodata, park, idrett, havner og miljø.   Arbeidstid og stillingsstørrelse:  100% fast. Kl 8:00 - 16:00 (Fleksibel arbeidstid) Arbeidssted:  Holterveien 24 (kontorsted) og Rådhusveien 6, Drøbak  Ansvarsområde og hovedarbeidsoppgaver: Offentlige anskaffelser Prosjektplanlegging og –styring innenfor vei Utarbeide saksfremlegg til folkevalgte Økonomistyring og kvalitetssikring av prosjekter Samarbeid med andre avdelinger og enheter, herunder avgi uttalelser innen fagområdet i plan- og byggesaker Evaluering og kontroll av ferdigstilte prosjekter Bidra til utforming av styringsdokumenter som veinorm, veilysnorm og parkeringsstrategi Være kontaktperson for og følge opp eksterne leverandører når slike benyttes til gjennomføring av veiprosjekter for kommunen    Prosjektledelse på andre områder eller andre oppgaver kan tillegges ved behov, avhengig av den ansattes erfaring og kvalifikasjoner. Kvalifikasjonskrav: Masterutdanning innen relevant fagområde Relevant realkompetanse kan veie opp for formalkompetanse Minimum 5 års relevant arbeidserfaring Gode datakunnskaper.  Stor grad av initiativ, struktur og ansvarlighet Erfaring med offentlige anskaffelser Erfaring med ledelse av tverrfaglige prosjekter og kontraktsoppfølging Erfaring med å ivareta alle forhold til offentlige myndigheter Gode kommunikasjonsevner God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne    Personlig egnethet vil bli tillagt vekt. Personlige egenskaper: Strukturert Gode samarbeidsevner Fleksibel Engasjert Trives med å jobbe i tverrfaglige team Høy etisk standard Stor arbeidskapasitet Sterk gjennomføringsevne Evne til å jobbe selvstendig og effektivt Vi kan tilby: Varierte, spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver Et godt og kompetent arbeidsmiljø med hyggelige og engasjerte medarbeidere Trening i arbeidstiden Fleksibel arbeidstid Gode pensjons- og forsikringsordninger Velkommen som interessent i et hyggelig, faglig utfordrende og sosialt arbeidsmiljø. Tiltredelsesdato:  Snarest Lønnsplassering:  Lønn etter avtale Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Line Gulbrandsen Stillingstittel: Avdelingsleder Telefon: 64 90 60 00 Mobil: 995 66 212 Kontaktperson: Gro Ravne Stillingstittel: Enhetsleder Telefon: 64 90 60 00
Frogn kommune
23/11/2020
SØKNADSFRIST: 12.12.2020 Frogn kommune skal de nærmeste årene investere betydelige beløp i utbedring av eksisterende og etablering av ny infrastruktur, inkludert vann-, overvanns- og avløpssystemer. For å sikre god planlegging, gode anskaffelser og prosjektstyring, har vi behov for å styrke vår kapasitet med en sivilingeniør innen vann og avløp.  Enhet for teknisk drift og forvaltning består av fire avdelinger: To forvaltningsavdelinger og to driftsavdelinger. Den utlyste stillingen hører under den tverrfaglige forvaltningsavdelingen med fagene vei, vann, avløp, kart/geodata, park, idrett, havner og miljø.  Arbeidstid og stillingsstørrelse:  100% fast. Kl. 08:00 - 16:00 (fleksibel arbeidstid) Arbeidssted:  Holterveien 24 (kontorsted) og Rådhusveien 6, Drøbak  Ansvarsområde og hovedarbeidsoppgaver: Offentlige anskaffelser Prosjektplanlegging og –styring innenfor vann, avløp og renovasjon Utarbeide saksfremlegg til folkevalgte Økonomistyring og kvalitetssikring av prosjekter Samarbeid med andre avdelinger og enheter, herunder avgi uttalelser innen fagområdet i plan- og byggesaker Evaluering og kontroll av ferdigstilte prosjekter Bidra til utforming av styringsdokumenter som hovedplaner for vann og avløp og overvannsnorm Være kontaktperson for og følge opp eksterne leverandører når slike benyttes til gjennomføring av prosjekter for kommunen Prosjektledelse på andre områder eller andre oppgaver kan tillegges ved behov, avhengig av den ansattes erfaring og kvalifikasjoner. Kvalifikasjonskrav: Sivilingeniør VA eller tilsvarende relevant masterutdannelse Minimum 5 års relevant arbeidserfaring fra entreprenørbransjen, kommune eller rådgivende ingeniørselskap Gode datakunnskaper Stor grad av initiativ, struktur og ansvarlighet Erfaring med offentlige anskaffelser Erfaring med ledelse av tverrfaglige prosjekter og kontraktsoppfølging Erfaring med å ivareta alle forhold til offentlige myndigheter Gode kommunikasjonsevner God norsk fremstillingsevne, muntlig og skriftlig       Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.  Personlige egenskaper: Strukturert Gode samarbeidsevner Fleksibel Engasjert Trives med å jobbe i tverrfaglige team Høy etisk standard Stor arbeidskapasitet Sterk gjennomføringsevne Evne til å jobbe selvstendig og effektivt  Vi kan tilby: Varierte, spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver Et godt og kompetent arbeidsmiljø med hyggelige og engasjerte medarbeidere Trening i arbeidstiden Fleksibel arbeidstid Gode pensjons- og forsikringsordninger Velkommen som interessent i et hyggelig, faglig utfordrende og sosialt arbeidsmiljø. Tiltredelsesdato:  Etter avtale, og gjerne så snart som mulig Lønnsplassering:  Lønn etter nærmere avtale Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Line Gulbrandsen Stillingstittel: Avdelingsleder Telefon: 64 90 60 00 Mobil: 995 66 212 Kontaktperson: Gro Ravne Stillingstittel: Enhetsleder Telefon: 64 90 60 00
Frogn kommune
23/11/2020
SØKNADSFRIST: 12.12.2020 Enhet for teknisk drift og forvaltning består av fire avdelinger: To forvaltningsavdelinger og to driftsavdelinger. Til den tverrfaglige forvaltningsavdelingen med ansvar for fagene vei, vann, avløp, kart/geodata, park, idrett, havner, natur og miljø, har vi behov for en vikar i saksbehandler- og naturforvalterstillingen i en 12-måneders periode. Stillingen er selvstendig, samtidig som den krever samarbeid både med kolleger i kommunen og eksterne, og har varierte arbeidsoppgaver.  Hovedarbeidsoppgaver: Arbeid med utarbeidelse og oppfølging av tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø Oppfølging av innkomne søknader om spillemidler, herunder anbefale prioritering Administrativ forvaltning av kommunens friområder, herunder inngå og følge opp skjøtselsavtaler med velforeninger Behandle henvendelser vedrørende felling av trær Utarbeide saker for politisk behandling Råd og veiledning vedrørende naturmangfold, internt og eksternt        Plan for bekjempelse av fremmede arter Oppdatere friområdeplaner Offentlige anskaffelser av mindre omfang     Andre oppgaver kan tillegges av nærmeste leder ved behov, avhengig av den ansattes erfaring og kvalifikasjoner. Kvalifikasjonskrav: Relevant utdanning på høgskole- eller universitetsnivå Kunnskap om naturmangfoldloven og annen relevant lovgivning Gode datakunnskaper Evne til å sette seg inn i de administrative systemene som kommunen bruker God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne    Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.  Ønskede kvalifikasjoner: Relevant praksis fra kommune, annen offentlig eller privat virksomhet Relevant erfaring innen saksbehandlingssystemer Erfaring med offentlige anskaffelser Kjennskap til forurensningsloven med tilhørende forskrifter og forvaltningsloven Personlige egenskaper: Evne til å arbeide selvstendig og effektivt Fleksibel, engasjert og løsningsorientert Gode samarbeidsevner Serviceinnstilt Høy etisk standard Trives med å jobbe i tverrfaglige team Stor arbeidskapasitet Sterk gjennomføringsevne Vi kan tilby: Varierte, spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver Et godt og kompetent arbeidsmiljø med hyggelige og engasjerte medarbeidere Trening i arbeidstiden Fleksibel arbeidstid Velkommen som interessent i et hyggelig, faglig utfordrende og sosialt arbeidsmiljø. Arbeidstid:  Kl. 08:00-16:00 (fleksibel arbeidstid) Arbeidssted:  Rådhuset, Rådhusveien 6, Drøbak Tiltredelsesdato:  Etter avtale, helst så snart som mulig Lønnsplassering:  I henhold til gjeldende tariff og avtaler. Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Line Gulbrandsen Stillingstittel: Avdelingsleder Telefon: 64 90 60 00 Mobil: 995 66 212 Kontaktperson: Gro Ravne Stillingstittel: Enhetsleder Telefon: 64 90 60 00
Frogn kommune