Utdannet innen tekniske fag? 

Finn din drømmejobb hos oss

Nyeste stillingsutlysninger

13/09/2019
SØKNADSFRIST: 07.10.2019 Plan- og miljøenheten utfører tjenester innen fagområdene arealplan, byggesak, prosjektledelse bygg og anlegg, oppmåling, kartarbeid, landbruk og miljø. Kvinesdal kommune er stor nok til at vi har utfordrende og faglig interessante arbeidsoppgaver, samtidig som kommunen ikke er større en til at vi får varierende oppgaver og må være fleksible i arbeidsdagen vår. Det stilles krav til gode datakunnskaper.  I 2020 blir Public 360° innført som nytt saksarkivsystem i Kvinesdal kommune. Vi har et bredt sammensatt og dyktig fagmiljø hvor vi nå har en ledig stilling fra 01.12.19 Kvalifikasjoner: Relevant utdanning fra høyskole/universitet e.l.med hovedvekt på fagområder relevant for byggesaksbehandling Gode kunnskap innen IKT/GIS God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk Evne til å samarbeide, ta initiativ og arbeide selvstendig Evne til å samarbeide, ta initiativ og arbeide selvstendig Gjerne erfaring med bruk av arkivsystem Public360° Dokumentert lang og relevant erfaring kan veie opp for manglende formell kompetanse. Personlig egnethet vil bli vektlagt Arbeidsoppgaver: Utarbeidelse og saksbehandling av kommunale arealplaner Saksbehandling av private reguleringsplaner Digital planfremstilling Planfaglig veiledning til utbyggere og publikum Utredningsoppgaver og prosjektarbeid Andre relevante arbeidsoppgaver som måtte bli pålagt  Vi tilbyr: Et hyggelig og godt arbeidsmiljø Et godt etablert arbeidsfellesskap med høy faglig standard Utviklingsmuligheter for rette vedkommende Gode pensjons- og forsikringsordninger Lønn etter kvalifikasjoner Fleksitid Gode pensjonsordninger i KLP Vil du vite mer om stillingene, ta kontakt med enhetsleder Chris Michelsen på tlf. 38 35 28 55 / 977 23 540 eller epost  chris.michelsen@kvinesdal.kommune.no . Tilsetting skjer etter de vilkår som til enhver tid fremgår av lover, regler og tariffavtaler. Medlemskap i KLP med 2% pensjonsinnskudd. Søkere oppfordres til å søke elektronisk via kommunes hjemmeside søknadsskjema finner du  her.  Evt. kan søknad m/ CV sendes: Kvinesdal kommune, Nesgt. 11, 4480 Kvinesdal. Søknadsfrist: 07.10.19 NB! Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig selv om de har bedt om at informasjonen blir holdt unntatt fra pressen. Kvinesdal kommune vil alltid ta kontakt med søker på forhånd dersom ønsket ikke blir imøtekommet, jmf. §25 i Offentleglova.
Kvinesdal kommune
13/09/2019
SØKNADSFRIST: 11.10.2019 STED: Landsdekkende Til vår landsdekkende enhet Spesialproduksjon søker vi etter anleggsleder/junioringeniør med kunnskap og interesse innenfor  betong faget.    Vi ser etter deg som vil jobbe for at prosjektenes økonomiske målsetninger oppnås, samt at kontraktsmessige forpliktelser overfor byggherre og underentreprenører ivaretas. Stillingen vil medføre reising da oppmøtested vil være landsdekkende etter prosjektene, nyanlegg betong.  Hovedkontoret til Mesta Spesialproduksjon er på Leikanger i Sogn og Fjordane. Dersom du er nyutdannet og mangler praktisk erfaring, er det en mulighet å gå inn i stillingen  som junioring. Du vil som junioringeniør  få tett oppfølging og opplæring ved å følge våre dyktige anleggsledere på nyanlegg betong rundt om i landet. Du vil få muligheten til å utvikle deg personlig og faglig slik at du selv kan tre inn i en operativ eller faglig  ledende rolle for våre prosjekter. Hvis du viser engasjement og interesse kan du være med å forme din egen arbeids hverdag, og du vil få økt ansvar med økt innsikt. For ytterligere informasjon om stillingen ta kontakt med  prosjektsjef Ove Tuften, tlf. 951 91 787 Mesta er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Arbeidsoppgaver Organisere og lede arbeidet på en effektiv og god måte Sikre at arbeidet til enhver tid oppfyller kontraktene mot byggherre Sørge for dokumentasjon i henhold til eksterne og interne krav Sikre effektiv utnyttelse av personell og maskiner (inkl. under entreprise) Personalansvar KHSM-ansvar Budsjett- og resultatansvar Bistå i kalkulasjon av nye prosjekter Sikre god løpende kundeoppfølging Kvalifikasjoner Ingeniør kompetanse, relevant erfaring kan kompenseres for manglende utdannelse Anleggserfaring Erfaring fra operativ ledelse God kjennskap til relevante lover og avtaler Gode datakunnskaper God økonomisk forståelse Ha kontrakts forståelse Gode norsk kunnskaper, skriftlig og muntlig Førerkort kl. B Egenskaper God kommersiell innsikt Evne til fleksibilitet i arbeidsoppgaver Selvstendig, initiativrik og ansvarlig Ha gjennomslagskraft Positiv og bidrar til et godt arbeidsmiljø Mesta er et verdi drevet selskap, og vi er opptatt av at våre ansatte kan identifisere seg med våre verdier, fokus, endringsvilje, helhetsansvar og ærlighet Vi tilbyr Utfordrende og spennende stillinger med konkurransedyktige betingelser Gode pensjons- og forsikringsvilkår Godt arbeidsmiljø med faglig dyktige medarbeidere   Kontaktperson Gro Jurs Meusburger HR-rådgiver GroJurs.Meusburger@mesta.no   +4791846683
Mesta AS
12/09/2019
SØKNADSFRIST: 30.09.2019 Informasjon om arbeidssted og stilling Verkstedet er et felles bilverksted for kommunene Skien og Porsgrunn. Lokalisert på Rødmyr industriområde i Skien kommune. Vi håndterer en bil og maskinpark på ca. 250 enheter (tungt og lett utstyr). Verkstedet har i dag 1 platearbeider - sveiser, 5 bilmekanikere og 1 verksmester. Arbeidsoppgaver -   Vedlikehold av kommunenes bil og maskinpark -  Periodisk kjøretøy kontroll -  Rep. av vegvedlikeholdsutstyr for sommer og vinter -  Ukevakt i vinterhalvåret Erfaring -   Ønskelig med erfaring fra rep. og service av masseforflyttningsmaskiner,    park og landbruksutstyr -  Erfaring med bruk av diagnose utstyr for feilsøking -  Erfaring, for rep. av El bil Utdanning -  Fagbrev som Landbruksmekaniker event. mekaniker tunge, lette kjøretøy -  Relevant teknisk erfaring -  Førerkort klasse B Personlige egenskaper -   Serviceinnstilt, kvalitetsbevisst og løsningsorientert -  Ryddig -  Fleksibel -  Evne til å jobbe selvstendig, men må kunne samarbeide i team Vi tilbyr -   Lønn etter avtale/tariff -  Meget gode forsikrings- og pensjonsordninger Andre opplysninger Vitnemål og attester tas med på eventuelt intervju.    Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Kai Tore Kvaalo Stillingstittel: Enhetsleder Telefon: 402 24 908 Kontaktperson: Trond Rambo Stillingstittel: Oppsynsmann Telefon: 915 94 277
Skien kommune
11/09/2019
  SØKNADSFRIST: 10.10.2019 STED: Landsdekkende Vi søker en dyktig og allsidig formann med kompetanse innen betong og som har erfraing fra operativ ledelse og administrativt arbeid. Du vil være ansvarlig for å medvirke til at prosjektenes økonomiske målsetninger oppnås, samt at kontraktsmessige forpliktelser overfor byggherre og underentreprenører ivaretas. Stillingen vil medføre reising da oppmøtested vil være landsdekkende etter prosjektene, nyanlegg betong.  Hovedkontoret til Mesta Spesialproduksjon er på Leikanger i Sogn og Fjordane. Kontaktperson for stillingen: er prosjektsjef Ove Tuften, tlf. 951 91 787 Mesta er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn .   Arbeidsoppgaver  Organisere og lede arbeidet på en effektiv og god måte Rapportere HMS og fremdrift Innkjøp av varer Sørge for dokumentasjon ihht. eksterne og interne krav Sikre effektiv utnyttelse av personell og maskiner, inkl. underentrepriser Kvalifikasjoner Teknisk fagskole. Lang erfaring kan kompensere for dette. Relevant ledererfaring Økonomisk forståelse Gode datakunnskaper, f.eks. Office pakket og regnskapsprogram eks. Agresso God kontraktforståelse og kremmerånd Kundefokus Egenskaper Selvgående og strukturert Positiv og bidra til et godt arbeidsmiljø Løsningsorientert Trives med fysisk arbeid og høyt tempo Mesta er et verdibasert selskap, og vi er opptatt av at våre ansatte kan identifisere seg med våre verdier, fokus, endringsvilje, helhetsansvar og ærlighet Vi tilbyr Utfordrende og spennende stillinger med konkurransedyktige betingelser Gode pensjons- og forsikringsvilkår Godt arbeidsmiljø med faglig dyktige medarbeidere  Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Gro Jurs Meusburger Stillingstittel: HR-rådgiver Telefon: 918 46 683
Mesta AS
10/09/2019
SØKNADSFRIST: 04.10.2019 Vi søker byggesaksbehandlere til 1-2 stillinger Arbeidsoppgaver Behandle byggesaker og delesøknader Tilsyn og ulovlighetsoppfølgning Vedlikehold av rutiner, standardisering og tilrettelegging for eByggesak Kvalifikasjoner Jurist (Can.jur/master i rettsvitenskap), sivilarkitekt eller relevant høyere byggteknisk utdannelse God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner Praktisk erfaring fra fagområdet Vi tilbyr Et godt, tverrfaglig arbeidsmiljø med gode kolleger Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver Annen faglig utvikling og studieturer Fleksibel arbeidstid Konkurransedyktig lønn Pensjonsordning Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Venke Moe Stillingstittel: Plan- og bygningssjef Telefon: 38 07 50 00
Kristiansand kommune
04/09/2019
SØKNADSFRIST: 22.09.2019 Ringebu kommune står foran flere større og mindre bygg- og anleggsprosjekter og søker en erfaren prosjektmedarbeider/prosjektleder i 100% fast stilling. Vi søker en handlekraftig person med relevant utdanning fortrinnsvis innenfor fagområdene: bygg, veg, vann og avløp samt med erfaring fra planlegging og gjennomføring av prosjekter. Stillingen inngår i et felles fagmiljø innenfor enheten Plan og teknisk. Stillingens hovedoppgaver vil være prosjekt- og byggeledelse med ansvar for gjennomføring av prosjekt innenfor gitte rammer. Andre oppgaver innenfor virksomhetsområdene vil kunne bli tillagt. Stillingen vil medføre utstrakt kontakt med innbyggere, brukere, konsulenter og arkitekter. Kvalifikasjoner: Det er ønskelig med relevant erfaring fra rådgivende ingeniørfirma, byggherreorganisasjon, prosjekteringserfaring eller anleggserfaring innen ett eller flere av fagområdene bygg, vei, vann og avløp. Faglig relevant høyskole/universitetsutdannelse (Bachelor og/eller Master). God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne Evne til å arbeide strukturert og med selvstendige arbeidsoppgaver. Søkeren vil måtte disponere egen bil i tjenesten. Nyutdannede vil også bli vurdert. Personlige egnethet vil bli vektlagt. Arbeidsoppgaver: Ansvar for å følge opp bygge- anleggsprosjekter på vegne av oppdragsgiver. Stikkord arbeidsoppgaver: Prosjektledelse Totalansvar for å lede og gjennomføre prosjekter fra planleggingsfasen til ferdigstillelse. Planlegging, budsjettering, innkjøpsfunksjoner, byggeledelse, kontraktsoppfølging og overlevering. Etablering av rutiner og utarbeiding av maler for prosjektgjennomføring. Prosjekteringsoppgaver kan være aktuelt dersom søker har slik kompetanse. Vi kan tilby: Stor frihet til å organisere egen arbeidshverdag (fleksibel arbeidstidsordning). Fordelaktig pensjonsordning og forsikringsvilkår Kjøregodtgjørelse i hht. regulativ. Tilsetting skjer på vanlige kommunale vilkår. Stillingene er ledig for snarest mulig tiltredelse. Gode muligheter for egenutvikling. Trivelig og godt arbeidsmiljø. Organisasjon med god kompetanse. Lønn etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner.  Søknadsfrist: 22.09.2019  Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista. Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Nærmere opplysninger om stillingene fås hos avdelingsleder Pål Østen Solberg på telefon 97 57 93 82, e-post pso@ringebu.kommune.no, eller teknisk sjef Jostein Gaarderløkken, tlf. 977 51 103,  jostein.garderlokken@ringebu.kommune.no    Søknaden sendes elektronisk ved å gå inn på  www.ringebu.kommune.no  og klikke på fanen ”søknadsenter og ”søknad på stilling”.   Søknaden merkes:  Prosjektmedarbeider Plan og Teknisk, sak 19/2608
Ringebu kommune
09/08/2019
SØKNADSFRIST: 20.09.2019 Ansvarsområde: Delta i avdelingens arbeid med installasjoner og vedlikehold av kommunens vann- og   avløpsledninger Delta i daglig drift og rutinemessige oppgaver på kommunens kloakkrenseanlegg Oppfølging/samarbeid innen fagområde VAR Delta i vakt- og beredskapsordninger: Vinterdrift - brøyting og strøing. Sommerdrift - renovasjon og driftsoppgaver Oppgaver kan tillegges eller endres av nærmeste leder Kvalifikasjonskrav: Fagbrev som rørlegger, VA-teknikk eller tilsvarende ADK 1 sertifikat er et krav Førerkort klasse C er en fordel Anleggsmaskinførerbevis er en fordel Plastsveise-sertifikat er en fordel Kompetanse og erfaring innen VA-området Evne til å sette seg inn i kommunens administrative systemer Engasjert og villig til å lære alle deler av kommunalteknikks arbeidsfelt Gode samarbeidsevner med sterk drivkraft og høy arbeidskapasitet God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne Den som ansettes må delta i enhetens utvikling. Du må kommunisere godt, både muntlig og skriftlig.  Personlig egnethet og sosiale egenskaper vil bli vektlagt. Arbeidstid:  100% fast, kl 07:00 - kl 15:00 Vi kan tilby: Et godt tverrfaglig og trivelig arbeidsmiljø Utfordrende arbeidsoppgaver med meget gode muligheter for faglig utvikling En arbeidsplass som verdsetter høy kompetanse og ser verdien av etter- og tilleggsutdanning Svært god pensjons- og forsikringsordning Bedriftsidrettslag Kommunen har IA-avtale og bedriftshelsetjeneste Lønnsplassering : I henhold til gjeldende tariff og avtaler Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Knut Magne Måleng Stillingstittel: Avdelingsleder Mobil: 415 31 325 Kontaktperson: Trond Bratlie Stillingstittel: Formann Mobil: 415 31 394
Frogn kommune