Utdannet innen tekniske fag? 

Finn din drømmejobb hos oss

Nyeste stillingsutlysninger

25/02/2020
SØKNADSFRIST: 09.03.2020 100 % fast stilling ledig for tiltreding etter avtale.   Arbeidsoppgåver   Verksemdas Trafikk og miljø-eining er ansvarleg for bl. anna forvaltning og utvikling av kommunale trafikkområde, byrom, idrett og friområde. Oppgåvene vil vere relatert til forvaltning, planlegging, prosjektering og leiing av planar og prosjekt innanfor desse områda. Ein må òg rekne med ein del saksarbeid. Politikken til verksemda er å utvikla og behalde eigen kunskap og erfaring rundt desse oppgåvene. Kvalifikasjonar Høgare teknisk utdanning som bachelor eller master.   God kompetanse innan veg- grønt og anleggsfaget.   Erfaring innan veg- grønt og anleggsfaget er ønskeleg, men òg nyutdanna blir oppfordra til å søke. Søkar må meistre norsk både skriftleg og munnleg. Personlege eigenskapar God kommunikasjonsevne både munnleg og skriftleg.  Strukturert, engasjert, sjølvstendig, samarbeidsdyktig, løysningsorientert.   Gode EDB kunskaper.  Erfaring med prosjekteringsverktøy som t.d. AutoCAD o.l. er fordel, men ikkje ein nødvendighet. Evne til å arbeida både i team og sjølvstendig.  Vi tilbyr Varierte og spennande arbeidsoppgåver.   Eit godt fag- og arbeidsmiljø.   Gode moglegheiter for fagleg utvikling.   Fleksitidsordning. Konkuransediktig lønn etter kvalifikasjonar, god pensjonsordning i KLP.  Kontaktinformasjon Mirza Begic Fagleiar 413 05 103 Oddvar Kongsvik Verksemdsleiar 911 56 417
Nye Ålesund kommune
25/02/2020
SØKNADSFRIST: 09.03.2020 100 % stilling, ett års engasjement ledig for tiltreding etter avtale.    Arbeidsoppgåver Verksemdas Trafikk og miljø-eining er ansvarleg for bl. anna forvaltning og utvikling av kommunale trafikkområde, byrom, idrett og friområde. Oppgåvene vil vere relatert til forvaltning, planlegging, prosjektering og leiing av planar og prosjekt innanfor desse områda. Ein må òg rekne med ein del saksarbeid. Politikken til verksemda er å utvikla og behalde eigen kunskap og erfaring rundt desse oppgåvene. Kvalifikasjonar Høgare teknisk utdanning som bachelor eller master.   God kompetanse innan veg- grønt og anleggsfaget.   Erfaring innan veg- grønt og anleggsfaget er ønskeleg, men òg nyutdanna blir oppfordra til å søke. Søkar må meistre norsk både skriftleg og munnleg. Personlege eigenskapar God kommunikasjonsevne både munnleg og skriftleg.  Strukturert, engasjert, sjølvstendig, samarbeidsdyktig, løysningsorientert.   Gode EDB kunskaper.  Erfaring med prosjekteringsverktøy som t.d. AutoCAD o.l. er fordel, men ikkje ein nødvendighet. Evne til å arbeida både i team og sjølvstendig.  Vi tilbyr Varierte og spennande arbeidsoppgåver.   Eit godt fag- og arbeidsmiljø.   Gode moglegheiter for fagleg utvikling.   Fleksitidsordning. Konkuransediktig lønn etter kvalifikasjonar, god pensjonsordning i KLP.  Arbeisstad i nye lokale i rådhuset i Brattvåg. På grunn av stort behov for kvalifisert arbeidskraft kan engasjementet bli endra til fast stilling. Kontaktinformasjon Mirza Begic Fagleiar 413 05 103 Oddvar Kongsvik Verksemdsleiar 911 56 417
Nye Ålesund kommune
25/02/2020
SØKNADSFRIST: 09.03.2020 100 % fast stilling ved avdeling for forvaltning ledig for tiltreding etter avtale.   Arbeidsoppgåver I hovudsak vil oppgåvene vere relaterte til forvaltning, drift og vedlikehald av kommunale veger og grøntområder. Vedkommande skal jobbe i team i lag med fleire andre ingeniører og forvaltarar. Arbeidsoppgåvene vert fordelt etter kompetanse og etter opplæring, og spenner seg over eit stort fagområde. Kvalifikasjonar Høgare teknisk utdanning frå høgskule/universitet, annan relevant teknisk bakgrunn eller annan relevant utdanning for eksempel juridisk utdanning. Det er ønskeleg med god kompetanse innan veg-faget, praktisk erfaring innan anleggsbransjen eller annen relevant praktisk erfaring.  Søker må beherske norsk både skriftleg og munnleg.  Personlege eigenskapar God kommunikasjonsevne, både munnleg og skriftleg. Løysningsorientert, med gode kunnskapar innan EDB. Evne til å arbeide både i team og sjølvstendig.      Vi tilbyr Varierte og spennande arbeidsoppgåver.   Eit godt fagmiljø og arbeidsmiljø.   Gode moglegheiter for fagleg utvikling. Fleksitidsordning. Lønn etter kvalifikasjonar, god pensjonsordning i KLP. Kontaktinformasjon Helene Vorren Avdelingsleiar 913 28 211   Oddvar Kongsvik Verksemdsleiar 911 56 417
Nye Ålesund kommune
25/02/2020
SØKNADSFRIST: 09.03.2020 2. gangs utlysning Enebakk kommune ønsker å bygge opp en egen prosjektenhet som skal planlegge og gjennomføre kommunens bygge- og anleggsprosjekter, fra idé til avslutning med evaluering og sluttregnskap. Vi står bl.a. foran en større utbygging av omsorgsboliger og sykehjem. Vi søker derfor etter: Prosjektleder bygg Prosjektlederen får en spennende og utfordrende jobb med utvikling av kommunale byggeprosjekter fra den innledende vurderingen av hva som skal gjøres, hele veien fram til avslutning av prosjektet ved 3 års befaring. Det skal besettes 1 fast stilling. Stillingen rapporterer til enhetsleder for Prosjektenheten. Sentrale arbeidsoppgaver: Delta i arbeidet med behovsvurdering av prosjekter og forprosjektering Ledelse av prosjekter med ansvar for økonomi, framdrift og resultat Ansvar for styring, koordinering og tilrettelegging av alle aktiviteter i prosjektet Utvelgelse/kontrahering av tilbydere til prosjektarbeid Ansvar for å forhandle, kontrahere entrepriser og leveranser Avholde og lede prosjektmøter Ansvar for rapportering til politiske organer vedr. økonomi, plan og fremdrift Ansvar for sluttbehandling av prosjekter til politiske organer Koordinere alle prosjektfasene Sikre HMS og kvalitet i alle ledd i prosjekteringen Ønskede kvalifikasjoner: Relevant utdannelse, f.eks. siv.ing/ingeniør/arkitekt fra høyskole/universitet Gjerne erfaring fra prosjektledelse av utbyggingsprosjekter eller praksis fra byggforvaltning Opptatt av å levere god kvalitet og gode resultater Økonomisk sans Ryddig og nøyaktig God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk Vi kan tilby: En utfordrende og spennende stilling Lønn etter avtale Gode pensjons- og forsikringsordninger Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler. Attester og vitnemål skal vedlegges. Er ikke dette mulig kan de sendes til TES, Enebakk kommune, Prestegårdsvegen 4, 1912 Enebakk, merket med referansenummer for stillingen. I henhold til offentleglova §25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig. Spørsmål om stillingen Kontaktperson: André Halset Stillingstittel: fagleder Prosjekt - bygg og anlegg Telefon: 902 43 540 Kontaktperson: Tore Hauger Stillingstittel: kommunalsjef Telefon: 477 56 092
Enebakk kommune
21/02/2020
SØKNADSFRIST: 15.03.2020 Tønsberg kommune ved virksomhet Areal, bygg og landbruk, søker rådgiver til byggesak. Tønsberg er Norges eldste by, samtidig er det en by i vekst. Vi har til enhver tid mange spennende arbeidsoppgaver som krever dyktige fagfolk som trives med utfordringer. Virksomheten  består av byggesak, plan, landbruk og geodata og har rundt 50 medarbeidere. Byggesaksavdelingen har i dag 18 ansatte som jobber i nært samarbeide med de andre avdelingene i virksomheten. Vi er organisert i tre team for henholdsvis byggesaksbehandling; kundeservice og utvikling, samt tilsyn og ulovlighetsoppfølging.  Vi har et godt arbeidsmiljø og et høyt ambisjonsnivå. Er du utdannet arkitekt, arealplanlegger, samfunnsgeograf, ingeniør eller jurist, så er dette kompetanse vi ser etter.  Vi søker deg som brenner for å bidra til at Tønsberg kommune utvikler seg på en bærekraftig og innbyggervennlig måte, med respekt for sine historiske røtter har ambisjoner om å være med til å prege virksomheten faglig, organisatorisk og sosialt gleder seg til å være med på å utvikle og løfte byggesaksbehandlingen videre Hovedarbeidsoppgaver Behandle bygge- og delesaker etter plan- og bygningsloven Skrive saker til politisk utvalg Andre oppgaver knyttet til avdelingens fagområde Kvalifikasjonskrav/forventninger Høyere akademisk utdanning og kompetanse Kunnskap om relevant lovverk Evne til å skape god dialog mellom utbyggere, næringsliv og kommunen Erfaring fra offentlig forvaltning Rask, effektiv og selvgående  Vi legger vekt på søkerens samlede kompetanse og personlige egnethet med tanke på avdelingens behov.  Hva kan vi tilby deg? Vi har engasjerte kolleger med høy faglig kompetanse. Hos oss har du mulighet for å forme din egen arbeidsdag, både innholdsmessig og i forhold til arbeidstidsfleksibilitet. Om lønnsvilkår Lønn etter avtale i stillingskode 8530. Tilsetting på vanlige vilkår. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning. Tiltredelse snarest.  Kontaktpersoner: Anne Hekland mob: +47 99329663 Dorthe Dohrn Ellefsen mob: +47 92029633
Tønsberg kommune
18/02/2020
SØKNADSFRIST: 09.03.2020 Er du engasjert, nyskapende og faglig trygg i VA-fagene? Prosjektavdelingen ved kommunalteknikk har ansvar for å bygge ut VA-infrastruktur med mer. Er du den vi søker etter og har du lyst til å arbeide i en innovativ og ekspanderende kommune? Leder prosjektavdelingen har til oppgave å fordele og vurdere prosjektene kommunen til enhver tid har. Innovative innkjøpsmetoder står i fokus hos oss. Delta i utvikling av faget med andre fagmiljø innen VA. Det som venter deg som leder hos oss, er store og spennende utviklingsprosjekter innen vann og avløp. Prosjektavdelingen har daglig kontakt med utbyggere, plan- og byggesak, samt andre avdelinger ved kommunalteknikk. Det er ønskelig med ledererfaring (fra andre arbeidsforhold). Du vil være en del av ledergruppa ved virksomheten. I ledergruppa satser vi på teamarbeid og utvikling av virksomheten for fremtiden. Er dette en stilling du vil utvikle deg i, ta gjerne kontakt med oss. Dette er noen av arbeidsoppgavene som tilligger stillingen Investeringsprioriteringer.  Investeringsbudsjettet.  Ansvar for rullering av hovedplaner, vann og avløp. Trafikksikkerhetsplan.  ROS-analyser og lignende skal revideres i samarbeid med resten av virksomheten. Personalansvar, for tiden fem årsverk. Innspill til reguleringsplaner og vurdering av byggeplaner m.m. Økonomi- og budsjettansvar.  Stillingen kan bli tillagt andre oppgaver av virksomhetsleder ved behov. Kvalifikasjoner Minimum 3 årig bachelor, ingeniørutdanning. Minimum 5 års arbeidserfaring, relatert til Veg- og VA-sektorene. Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig Faglig trygg i VA-fagene. Kunnskap og erfaring med bygging av anlegg i Norge. God kunnskap om norske bygge- og kontraktstandarder. Personlige egenskaper Engasjert, kreativ og motiverende.  Ansvarsbevisst og pliktoppfyllende. Gode kommunikasjonsegenskaper. Lojal til pågående prosesser og de beslutninger som tas. Evne til å prioritere ut fra behov. Vi tilbyr Varierte og spennende arbeidsoppgaver i samarbeid med virksomheten for øvrig. Samarbeid med dyktige kollegaer i et tverrfaglig miljø. Lønn etter avtale. Gode pensjonsordninger. Fri gruppe- og ulykkesforsikring både i jobb og fritid. Arbeidstakere ansettes i Eidsvoll kommune på de vilkår som til enhver tid gjelder i lover, reglementer og tariffavtaler. Ved tilsetting vektlegges det generelle kvalifikasjonsprinsipp, dvs. utdanning, praksis og egnethet for stillingen. Vi oppfordrer alle til å benytte vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter) - link øverst til høyre i annonse: "Søk på stillingen", da dette er eneste mulighet for å få informasjon om utdanning og erfaring med på våre søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25. Ønsker kun kontakt med søkere til stilling. Kontaktinformasjon Alexander Vatnehagen Konstituert virksomhetsleder 92254847
Eidsvoll kommune
06/02/2020
SØKNADSFRIST: 01.03.2020 Vår avdelingsleder veg skifter stilling internt i Vefsn kommune og vi har ledig 100 % fast stilling som avdelingsleder veg fra 01.03.2020. Teknisk drift har ansvar for drift og nyanlegg innen veg, vann, avløp og parkanlegg. Avdelingsleder veg har daglig ledelse av ansatte på vei og verksted samt drift av avdelingens maskinpark. Veiavdelingen har 14 ansatte, med arbeidsledere for veg og verksted. Avdelingsleder veg må kunne delta i kommunens beredskapsordning. Arbeids- og ansvarsområde -Ansvar for drift og vedlikehold av kommunale veger og verksted -Utarbeidelse av planer for drift og utbedring av kommunale veger -Oppfølging av avdelingens økonomi og gjennomføre innkjøp -Deltagelse i tverrfaglige prosesser vedrørende reguleringsplaner og kommuneplaner -Saksbehandling innen fagområdet -Budsjett- og personalansvar Ønskede kvalifikasjoner Vi søker etter deg som har: -ingeniørhøgskole med relevante fag innen veg, bygg og anlegg eller kommunalteknikk -for søkere med lang og relevant erfaring vil ønske om høyskoleutdanning vurderes -praksis innen fagområdet -erfaring fra ledelse -førerkort kl B -gode samarbeidsevner samt evne til å arbeide både selvstendig og i team Personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr -Gode pensjons og forsikringsvilkår -Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver -Lønn etter avtale -Et godt arbeidsmiljø -Tilgang på tjenestebil For nærmere informasjon om enheten og stillingen kan du ta kontakt med driftssjef Harald Hoel Hammer Tlf: 75 10 18 80 Kontaktperson: Harald Hoel Hammer Enhetsleder E-post  harald.h.hammer@vefsn.kommune.no   Mobil 97967299 Arbeid 75101880
Vefsn kommune