Utdannet innen tekniske fag? 

Finn din drømmejobb hos oss

Nyeste stillingsutlysninger

06/07/2022
Midt i Sunnfjord kommune ligg Mo og Øyrane vidaregåande skule. Skulen er geografisk todelt, Mo som ligg 11 km frå Førde sentrum og Øyrane som er plassert i Førde sentrum. Totalt har skulen om lag 160 tilsette og 480 elevar fordelt på 38 klassar. Skulen tilbyr utdanningsprogramma: Bygg- og anleggsteknikk, Elektro- og datateknologi, Service, service og reiseliv, Helse- og oppvekstfag, Restaurant- og matfag, Teknologi og industrifag og Naturbruk. I tillegg har skulen undervisning ved sosiale og medisinske institusjonar i Førde, vaksenopplæring og ulike kurs. Skulestad Mo har internat med plass til 80 elevar. For meir informasjon gå til skulen si heimeside http://www.moy.vgs.no Vi har ledig 100% Undervisningsstilling innan Elektro og datateknologi Arbeidsoppgåver Undervisning i praksis og teori på elektro og datateknologi innan automasjon Utarbeide dokumentasjon og planar for undervisninga oppfølging gjennom vurdering og rettleiing av elevar Det skal leggast til rette for at elevane i dei ulike klassetrinna kan bestå faget med best mogleg resultat etter sine føresetnader. Undervisninga skal tilpassast den enkelte elev ut frå sitt meistringsnivå Det må leggast opptil samarbeid med dei andre lærarane som underviser i klassane Kvalifikasjonar Fagbrev innan elektrofag/automasjon Høgare utdanning innan elektrofag (Bachleor eller tilsvarande) med fokus på automasjon Datateknisk kompetanse Praktisk erfaring og utdanning innan fleire felt i elektrofaga Gode tekniske og faglege ferdigheiter kunne beherske IT og relevant programvare Kunne beherske norsk skriftleg og munnleg Personlege eigenskapar God munnleg og skriftleg framstillingsevne Fagleg pedagogisk oppdatert Evne til å setje seg klart definerte mål for undervisninga Evne til å reflektere over og å forbetre eiga undervisning Evne til å samarbeide og dele Vi tilbyr - Løn etter gjeldande regulativ  - Fylkeskommunale tilsetjingsvilkår  - Hjelp til å skaffe bustad og flytteutgifter vert dekka etter gjeldande reglar  - Gode pensjons- og forsikringsvilkår  - 6 månaders prøvetid Den som blir tilsett må legge fram godkjent politiattest jfr. opplæringslova §10-9 I vidaregåande opplæring er det krav om å ha fullført Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU-Y). Det vil verte gode moglegheiter til å fullføre dette etter at ein vert tilsett i stillinga. Spørsmål om stillinga kan rettast til : avdelingsleiar Reidun Kristiansen tlf 91694011 epost: reidun.kristiansen@vlfk.no Søknad med fullstendig CV skal sendast elektronisk via lenkje på www.vlfk.no sine nettsider under ledige stillingar. Vitnemål og attestar skal leggjast fram ved eventuelt intervju. Det vert teke atterhald om at overtallige ved andre skular kan ha rett til utlyst stiling.  Vi gjer merksam på at i følgje Offentleglova §25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjort sjølv om du har oppmoda om ikkje å bli ført på offentleg søkjarliste. Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste vil du alltid bli varsla før søkjarlista vert offentleggjort.  jf. hovudavtalen del , §3-1c og d Kontaktinformasjon: Reidun Kristiansen avdelingsleiar Telefon 916 94 011 
Vestland fylkeskommune
04/07/2022
  SØKNADSFRIST: 14.08.2022 Kragerø kommune søker en til to arbeidere til virksomheten Veg og park drift. 100% stillinger. Hovedoppgaver -       Håndheving av parkering.  -       Helårsdrift av kommunale veier -       Gaterenhold sentrumsgater -       Renovasjon -       Park arbeid -       Inngå i brøytevakt ordningen Krav til kvalifikasjoner: -       Førerkort kl B og kl C  -       Ysk -       Kompetansebevis for anleggsmaskiner Det er ønskelig at søkere har følgende kvalifikasjoner -          Fagbrev, fortrinnsvis innenfor bygg og anlegg.  Annen relevant erfaring kan vurderes -          Kurs, Grunnopplæring i håndheving av vilkårsparkering -          Førerkort kl BE og CE -          Generelle datakunnskaper Personlige egenskaper -      Løsningsorientert og praktisk anlagt -     Gode samarbeidsevne, men også evne til å jobbe selvstendig -     Kjennskap til vegoppbygging og vegvedlikehold -      Erfaring med anleggsmaskiner Kontaktinformasjon: Geir Haugeto Telefon 934 39 499  SØKNADSFRIST: 14.08.2022
Kragerø kommune
04/07/2022
Fagskolen i Viken, studiested Kongsberg har ledig stilling for fagperson innen teknologifag Fagskolen Viken, studiested Kongsberg (tidligere Tinius Olsen) tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning innen tekniske fag og reiselivsfag. Vi har campus på Kongsberg (tekniske fag) og Geilo (reiselivsfag). Skoleåret 20/21 har vi ca. 800 studenter hvorav 3/4 av disse et nettstudenter med undervisning på kveldstid og undervisning på våre etter- og videreutdanningstilbud. Vi er en utviklingsorientert skole, har et nært samarbeid med arbeidslivet og har et aktivt studentråd. Vi er også landets ledende fagskole  innen internasjonalisering. Fagskolen i Viken studiested Kongsberg er samlokalisert med Universitetet i Sørøst Norge i nye og moderne lokaler på Krona i Kongsberg. Brenner du for tekniske fag og trives du i et godt arbeidsmiljø? Da kan en stilling hos oss være noe for deg! Fagskolen i viken, studiested Kongsberg er i kraftig vekst, og vi  har derfor behov for inntil 100%  fast stilling innenfor fagområdet elektro og automasjon. Stillingen innebærer faglig ansvar for de fag som står i studieplanen. Kvelds- og nettundervisning må påberegnes.    En ansatt hos oss må være glad i mennesker og sette studentenes faglige og personlige utvikling i sentrum. I tillegg til å ha en god relasjon til studentene så verdsetter vi en positiv kollega i kollegiet ved fagskolen. Som ansatt ved fagskolen i Viken , studiested Kongsberg arbeider du i team sammen med øvrig personale for å skape de beste læringsvilkår for våre studenter. Det arbeides i stor grad tverrfaglig, du må derfor like denne måten å arbeide på, og ha en åpen og nysgjerrig innstilling til andre fagområder enn ditt eget.  For mer informasjon om skolen se  fagskolen-viken.no Arbeidsoppgaver Hovedarbeidsoppgavene er som følger: veilede studenter innen fagområde elektro og automasjon vurdere studentenes arbeid bistå i skolens utviklingsarbeid Kvalifikasjoner utdanning innen fagskole- eller høgskoleingeniør kunnskap innen elektro og automasjon personlig egnethet vil bli vektlagt Personlige egenskaper god til å inspirere, motivere og utvikle faget og studentene godt humør og skaper gode relasjoner både til studenter og ansatte faglig interessert utviklingsorientert Personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr spennende, tverrfaglig fagmiljø på en skole i vekst. Studentene våre er voksne, reflekterte og lærevillige et motivert og kunnskapsrikt personale med fokus på kunnskapsdeling faglige utfordringer, muligheter til å delta i utviklingsarbeid og hyggelig arbeidsmiljø i samarbeid med motiverte studenter lønns- og arbeidsvilkår i henhold til lov- og avtaleverk Kontaktinformasjon: Per Anton Hansen utdanningsleder TIP/ Elektro/Data 47752585 perhans@viken.no SØKNADSFRIST: 11.09.2022
Viken fylkeskommune
04/07/2022
Fagskolen i Viken, studiested Kongsberg har ledig stilling for fagperson innen programmering. Fagskolen Viken, studiested Kongsberg (tidligere Tinius Olsen) tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning innen tekniske fag og reiselivsfag. Vi har campus på Kongsberg (tekniske fag) og Geilo (reiselivsfag). Skoleåret 20/21 har vi ca. 800 studenter hvorav 3/4 av disse et nettstudenter med undervisning på kveldstid og undervisning på våre etter- og videreutdanningstilbud. Vi er en utviklingsorientert skole, har et nært samarbeid med arbeidslivet og har et aktivt studentråd. Vi er også landets ledende fagskole  innen internasjonalisering. Fagskolen i Viken studiested Kongsberg er samlokalisert med Universitetet i Sørøst Norge i nye og moderne lokaler på Krona i Kongsberg. Brenner du for data og programmering og trives du i et godt arbeidsmiljø? Da kan en stilling hos oss være noe for deg! Fagskolen i viken, studiested Kongsberg er i kraftig vekst, og vi  har derfor behov for inntil 100%  fast stilling innenfor fagområdet programmering. Stillingen innebærer faglig ansvar for de fag som står i studieplanen. Kvelds- og nettundervisning må påberegnes.    En ansatt hos oss må være glad i mennesker og sette studentenes faglige og personlige utvikling i sentrum. I tillegg til å ha en god relasjon til studentene så verdsetter vi en positiv kollega i kollegiet ved fagskolen. Som ansatt ved fagskolen i Viken , studiested Kongsberg arbeider du i team sammen med øvrig personale for å skape de beste læringsvilkår for våre studenter. Det arbeides i stor grad tverrfaglig, du må derfor like denne måten å arbeide på, og ha en åpen og nysgjerrig innstilling til andre fagområder enn ditt eget.  For mer informasjon om skolen se  fagskolen-viken.no Arbeidsoppgaver Hovedarbeidsoppgavene er som følger: veilede studenter innen fagområde programmering vurdere studentenes arbeid bistå i skolens utviklingsarbeid Kvalifikasjoner utdanning innen fagskole- eller høgskoleingeniør kjennskap til blant annet system og programvareutvikling og design av sikker programvare Personlige egenskaper god til å inspirere, motivere og utvikle faget og studentene godt humør og skaper gode relasjoner både til studenter og ansatte faglig interessert liker og lære seg nye ting Personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr spennende, tverrfaglig fagmiljø på en skole i vekst - studentene våre er voksne, reflekterte og lærevillige et motivert og kunnskapsrikt personale med fokus på kunnskapsdeling faglige utfordringer, muligheter til å delta i utviklingsarbeid og hyggelig arbeidsmiljø i samarbeid med motiverte studenter lønns- og arbeidsvilkår i henhold til lov- og avtaleverk Kontaktinformasjon: Per Anton Hansen utdanningsleder TIP/ Elektro/Data 47752585 perhans@viken.no SØKNADSFRIST: 13.08.2022
Viken fylkeskommune
04/07/2022
Fagskolen i Viken, studiested Kongsberg har ledig stilling for lærer innen TIP. I 2020 ble Fagskolen i Viken etablert fra sammenslåing av tidligere Fagskolen i Østfold, Fagskolen Tinius Olsen og studielinjer fra Akershus (Fagskolen i Oslo og Akershus). Hos Fagskolen i Viken (FIV) finner du studier innen flere fagområder. Vi utvikler studietilbud i nært samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv og kan tilby våre studenter etterspurt kompetanse og spennende læringsmiljø i våre moderne lokaler i Viken Fylkeskommune. Fagskolen i Viken har over 2200 studenter fordelt på våre åtte studiesteder i Viken fylkeskommune. Vi er en utviklingsorientert skole, har et nært samarbeid med arbeidslivet og har et aktivt studentråd. Fagskolen i Viken er landets ledende fagskole  innen internasjonalisering.  Brenner du for TIP som yrkesgruppe og trives du i tverrfaglige miljøer? Er du opptatt av kunnskap og kompetanse? Da kan en stilling hos oss være noe for deg! FIV, studiested Kongsberg er i kraftig vekst, og har derfor behov for inntil 100% fast undervisningsstilling innenfor fagområdet teknisk industriell produksjon. Stillingen innebærer fagansvar og undervisningsansvar for de fag som står i planen. Den som ansettes må også være forberedt på kvelds- og nettundervisning.  En lærer hos oss må være glad i mennesker og sette studentenes faglige og personlige utvikling i sentrum. I tillegg til å ha en god relasjon til studentene så verdsetter vi en positiv kollega i kollegiet ved fagskolen. Stillingen innebærer fagansvar og undervisningsansvar for de fag som står i planen.  Som lærer ved Fagskolen i Viken arbeider du i team sammen med øvrig personale for å skape de beste læringsvilkår for våre studenter. Det arbeides i stor grad tverrfaglig, du må derfor like denne måten å arbeide på, og ha en åpen og nysgjerrig innstilling til andre fagområder enn ditt eget.    For mer informasjon om skolen se  fagskolen-viken.no Arbeidsoppgaver Hovedarbeidsoppgavene er som følger: planlegging og gjennomføring av undervisning, både i ordinært klasserom og på nett via en konferanseplattform. Undervisning gjennomføres i tråd med skolens læringsutbyttebeskrivelser vurderingsarbeid arbeid i tverrfaglig team utvikling av studieplaner pedagogisk utviklingsarbeid  Kvalifikasjoner utdanning som fagskole- eller høgskoleingeniør. Vi ser gjerne at du har kompetanse innen, -og erfaring fra ett eller flere av følgende fagområder: tilvirkning teknikk CNC programmering erfaring 3D DAK materiallære konstruksjonsteknikk mekanikk Personlige egenskaper trygg på formidling av kunnskap forbedringsorientert både innenfor eget fagfelt og for resten av virksomheten for øvrig god til å samarbeide og kommunisere trygg og tydelig endringsevne og gjennomføringsevne effektiv og motivert for tilegning av ny kunnskap og faglig kompetanse  god til å inspirere, motivere og utvikle faget og studentene godt humør og skaper gode relasjoner både til studenter og ansatte Personlig egnethet vil bli vektlagt.  Vi tilbyr spennende, tverrfaglig fagmiljø på en skole i vekst. Studentene våre er voksne, reflekterte og lærevillige et motivert og kunnskapsrikt personale med fokus på kunnskapsdeling faglige utfordringer, muligheter til å delta i utviklingsarbeid og hyggelig arbeidsmiljø i samarbeid med motiverte studenter lønns- og arbeidsvilkår i henhold til lov- og avtaleverk. Kontaktinformasjon: Per Anton Hansen utdanningsleder TIP/ Elektro/Data 47752585 perhans@viken.no SØKNADSFRIST: 11.09.2022
Viken fylkeskommune
01/07/2022
Liker du prosjektering av elektro? Da kan dette være jobben for deg! Hva gjør vi og hvorfor trenger vi deg? Viste du at Mesta Elektro leverer elektrotekniske installasjoner i noen av de største og mest kompliserte tunnel- og veiprosjektene i Norge? Eller at Mesta elektro har rundt 1/3 av veiforvalterne sine drifts- og vedlikeholdskontrakter, og at vi sørger for sikkerheten i over 400 tunneler? For å ivareta din sikkerhet ved ferdsel på vei og tunnel må Mesta elektro forholde seg til strenge krav til utførelse. I en tunnel installeres det ikke bare belysning og ventilasjon, men også viktig sikkerhetsutrustning som skal hjelpe trafikanter i en nødsituasjon og opprettholde tunnelens funksjoner ved brann eller strømavbrudd. Store mengder komponenter for styring, regulering og overvåkning kombinert med radioanlegg, mobilanlegg og nødnett gjør tunnelene best mulig rustet for å ivareta din sikkerhet. Videre vet vi at elektrifisering og automatisering er et varmt tema med en spennende utvikling, og våre medarbeidere tilegner seg hver dag ny kunnskap om fremtidens teknologi på området. Nå ønsker vi i Mesta elektro å styrke vårt team ved prosjektavdelingen og søker både etter prosjektingeniør og junioringeniør. Derfor kan du nå ta del i spennende prosjekter for å sikre framtidens veier og tunneler. Som vår nye medarbeider vil du tilegne deg unik kunnskap og ta del i et svært godt og faglig sterkt miljø med kompetente og resolutte medarbeidere. Som ansatt vil du bli en viktig brikke i selskapets verdiskaping. Hvem er du? Vi søker etter deg som er nysgjerrig, motivert og som alltid ønsker å videreutvikle deg selv. Det er viktig for oss at du identifiserer deg med våre verdier som er fokus, endringsvilje, helhetsansvar og ærlighet. Du verdsetter samarbeid og brenner for faglig kvalitet. Er du den vi søker etter? Da vil vi ha deg med på laget! Om stillingene: Vi søker 2 junioringeniører og 1 prosjektingeniør. Begge stillinger gir deg muligheten til å jobbe med spennende og utfordrende oppgaver i en variert portefølje av prosjekter. Her vil du delta i alle faser i prosjektene, fra kalkulasjon/planlegging til gjennomføring og avslutning. Du vil jobbe tett med prosjektledere på de ulike prosjektene og inngå i vårt team av prosjektingeniører. Din hovedoppgave vil være å prosjektere elektriske anlegg og fungere som en faglig ressurs ved gjennomføring. Dette innebærer komplett underlag for både nyanlegg og rehabiliteringsprosjekter/utvidelser. Du vil få god opplæring i relevante programvarer som Febdok og Autocad og bli i stand til å utarbeide arbeidstegninger/dokumenter og teknisk dokumentasjon til kunder. I arbeidet vil du ha kundekontakt med blant annet veiforvaltere, konsulentselskaper og entreprenører/leverandører. Arbeidshverdagen kjennetegnes av høyt tempo, samarbeid og fokus. Som prosjektingeniør vil du: Få utfordringer innen store og komplekse elektroprosjekter for prosjektavdelingen Har du erfaringer som avdelingsleder/prosjektleder/ prosjektingeniør fra bransjen eller tilsvarende stillinger/bransje oppfordrer vi deg til å søke på stilling som prosjektingeniør Som junioringeniør vil du: Få utfordringer innen flere mindre prosjekter og hovedsakelig prosjektering for driftsavdelingene i Mesta elektro Nyutdannede eller personer med annen erfaring oppfordres til å søke på stilling som junioringeniør Følgende kompetanse og erfaring må være på plass: Du må beherske norsk skriftlig og muntlig Ha førerkort klasse B Fagskole, Ingeniør, master/sivilingeniør Utdanning innen elektro/automasjon er å foretrekke, men utdanning innen andre fagområder vil også bli vurdert Har du lang og relevant erfaring kan dette kompensere for høyere utdanning Vi ber om at du når du søker stillingen opplyser hvilken stilling du søker på. Vi gjør oppmerksom på at du kan få tilbud om en annen stilling. Hvorfor skal du jobbe i Mesta Elektro? Hos oss får du konkurransedyktig lønn og svært gode pensjons- og forsikringsordninger i et selskap i vekst. Vi kan tilby interne karrieremuligheter og det er viktig for oss at du får utvikle deg og nå dine mål. Gjennom oss vil du få et sterkt og kompetent nettverk og en tverrfaglig utvikling parallelt med spesialistkompetanse på el og ekom i vegtrafikksystem. Gjennom Mesta kan du også få tilgang til klubben sine firmahytter, og vi har flere konkurransedyktige ansattgoder og betingelser.  Som prosjektingeniør vil du bli en viktig brikke i et arbeidet med å holde infrastrukturen i gang; et samfunnskritisk oppdrag. Er du nysgjerrig og vil vite mer om stillingen? Ta kontakt med teknisk sjef Asbjørn Loven på telefon 918 48 819. Lett å søke! For å søke laster du opp CVen din og svarer på noe spørsmål som er relevant for stillingen. Du skal ikke laste opp noe søknadsbrev. Søk på jobben så fort som mulig, men senest 15.08.2022
Mesta AS
01/07/2022
Har du erfaring som anleggsleder? Da kan dette være muligheten for deg! Hva gjør vi og hvorfor trenger vi deg? Viste du at Mesta Elektro leverer elektrotekniske installasjoner i noen av de største og mest kompliserte tunnel- og veiprosjektene i Norge? Eller at Mesta elektro har rundt 1/3 av veiforvalterne sine drifts- og vedlikeholdskontrakter, og at vi sørger for sikkerheten i over 400 tunneler? For å ivareta din sikkerhet ved ferdsel på vei og tunnel må Mesta elektro forholde seg til strenge krav til utførelse. I en tunnel installeres det ikke bare belysning og ventilasjon, men også viktig sikkerhetsutrustning som skal hjelpe trafikanter i en nødsituasjon og opprettholde tunnelens funksjoner ved brann eller strømavbrudd. Store mengder komponenter for styring, regulering og overvåkning kombinert med radioanlegg, mobilanlegg og nødnett gjør tunnelene best mulig rustet for å ivareta din sikkerhet. Videre vet vi at elektrifisering og automatisering er et varmt tema med en spennende utvikling, og våre medarbeidere tilegner seg hver dag ny kunnskap om fremtidens teknologi på området. Mesta elektro har egen avdeling som driver utelukkende med større prosjekter. Derfor kan du nå ta del i spennende prosjekter for å sikre framtidens veier og tunneler. Som vår nye medarbeider vil du tilegne deg unik kunnskap og ta del i et svært godt og faglig sterkt miljø med kompetente og resolutte medarbeidere. Som ansatt vil du bli en viktig brikke i selskapets verdiskaping. Hvem er du? Vi søker etter deg som er nysgjerrig, motivert og som alltid ønsker å videreutvikle deg selv. Det er viktig for oss at du identifiserer deg med våre verdier som er fokus, endringsvilje, helhetsansvar og ærlighet. Du verdsetter samarbeid og brenner for faglig kvalitet. Er du den vi søker etter? Da vil vi ha deg med på laget! Om stillingene: Vi skal styrke laget og søker nå 4 nye anleggsledere. Stillingen som anleggsleder gir deg muligheten til å jobbe med spennende og utfordrende oppgaver i en variert portefølje av prosjekter. Du vil få mulighet til å reise til alle landets vakre byer, sidedaler, krinker og kroker. Her vil du delta i alle faser i prosjektene, fra kalkulasjon/planlegging til gjennomføring og avslutning. Du vil jobbe tett med prosjektledere og prosjektingeniører på de ulike prosjektene og inngå i vårt team av anleggsledere. Du vil være vår stedlige leder ute på prosjekta og hovedoppgavene dine vil være å lede og effektivisere det operative arbeidet. Der jobber du sammen med våre dyktige baser og montører. Oppfølging av KHMS arbeid er også en viktig del av arbeidshverdagen for våre anleggsledere. Du vil sitte tett sammen med andre fag og ha ansvar for å koordinere vårt arbeid med andre aktører, entreprenører og byggherrer. Arbeidshverdagen kjennetegnes av høyt tempo, samarbeid og fokus. Følgende kompetanse og erfaring må være på plass: Fagbrev innen elektro/automasjon Teknisk fagskole er ønskelig Du må like å arbeide med mennesker Har du utdanning innen andre relevante fagområder eller erfaring fra lignende lederstilling vil du også bli vurdert Må beherske norsk skriftlig og muntlig Førerkort klasse B Hvorfor skal du jobbe i Mesta Elektro? Hos oss får du konkurransedyktig lønn og svært gode pensjons- og forsikringsordninger i et selskap i vekst. Vi kan tilby interne karrieremuligheter og det er viktig for oss at du får utvikle deg og nå dine mål. Gjennom oss vil du få et sterkt og kompetent nettverk og en tverrfaglig utvikling parallelt med spesialistkompetanse på el og ekom i vegtrafikksystem. Gjennom Mesta kan du også få tilgang til klubben sine firmahytter, og vi har flere konkurransedyktige ansattgoder og betingelser. Er du nysgjerrig og vil vite mer om stillingen? Ta kontakt med teknisk sjef Asbjørn Loven på telefon 918 48 819. Hvordan søke? For å søke laster du opp din CV og svarer på noen enkle spørsmål som er relevant for stillingen. Du skal ikke laste opp noe søknadsbrev. Søk på jobben så fort som mulig, men senest: 15.08.2022. Søknader blir vurdert fortløpende.  Vi i Mesta er opptatt av mangfold, likestilling og inkludering, og har et arbeidsmiljø der alle skal oppleve at de har like muligheter og føle seg ivaretatt. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønnsidentitet, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, funksjonsevne, etnisk bakgrunn og arbeids- og livserfaring oppfordres til å søke jobb hos oss. Steder: Sogndal, Mo i Rana, Oslo, Bergen
Mesta AS
01/07/2022
Om stillingen Typiske arbeidsoppgaver innen IT er: Bistå brukere gjennom brukerstøttehenvendelser via telefon, e-post, fjernstyring eller ved oppmøte på kommunenes lokasjoner Drift og vedlikehold, samt overvåkning av driftsstatus, på nettverk, servere, backup etc. Etablere og vedlikeholde teknisk dokumentasjon og brukerguider på våre IT-tjenester Brukeradministrasjon innen forskjellige systemer Innkjøp av IT-utstyr og annet brukernært utstyr Oppsett og konfigurering av programvare, PC, mobiltelefoner, AV-utstyr, nettbret etc. Vedlikeholde og videreutvikle kommunens IT-løsninger Deltar i prosjekter som involverer IT-løsninger   Kvalifikasjoner/hvem vi søker Kvalifikasjoner: Du har høyere utdanning innen IT fra høyskole eller universitet. Fagbrev innen IT, kombinert med erfaring fra arbeidsområdet, kan erstatte kravet om høyere utdanning. Du må kunne vise til jobberfaring innen IT-drift, administrasjon og teknisk forvaltning av PC-er og annet brukernært utstyr, drift og vedlikehold av IT-infrastruktur og IT-brukerstøtte. Det er fordelaktig om du har kjennskap til drift av nettverksinfrastruktur (LAN/WAN/WLAN/brannmur), Citrix, AD, VMware og virtualiserte miljøer. Vi ser etter deg som: Er serviceinnstilt og flink til å skape relasjoner Trives med å dele og formidle kunnskap både til kolleger og brukere av kommunenes IT-løsninger Er nytenkende og ser etter utviklingsmuligheter med tanke på drift av våre IT-løsninger Er positiv, løsningsorientert og har høy grad av selvstendighet i arbeidshverdagen Jobber strukturert, og er kvalitets- og resultatorientert Er fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver og arbeidsformer Kan kommunisere meget godt på norsk, både muntlig og skriftlig Bidrar til et godt arbeidsmiljø Har førerkort klasse B og bil til disposisjon Personlig egnethet vektlegges. Vi kan tilby deg: En arbeidshverdag med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver Muligheten til å påvirke hvordan kommunene drifter sine IT-løsninger Konkurransedyktige betingelser, lønn etter avtale Gode pensjonsordninger Fleksitid Et godt arbeidsmiljø Generell informasjon Tilsetting skjer i henhold til lover, reglement og avtaleverk.  Minst to referanser bes oppgitt i søknaden.  Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Det bes oppgitt to referanser i søknaden.  Spørsmål om stillingen kan rettes til IT-leder Raymond Johansen,  mobil 932 08 794  eller e-post: raymond.johansen@sorreisa.kommune.no   eller Monica Mikkelsen, mobil 930 67 304 eller e-post: monica.mikkelsen@sorreisa.kommune.no Det gjøres oppmerksom på at søkeren kan bli gjort offentlig selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli oppført på søkerlista.  Søknad, CV og kopi av attester og vitnemål sendes elektronisk via lenke på denne siden "Søk HER" SØKNADSFRIST: 21.08.2022
Sørreisa kommune
29/06/2022
Vestland fylkeskommune har ansvar for å utvikle regionen Vestland fylke og har mange ulike ansvarsområder. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og kollektivtransport til innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for verdiskaping, næringsutvikling, fritidsopplevingar, klima og kultur. Som del av eit nasjonalt og globalt samfunn har vi ansvar for å ta vare på fortida, notida og framtida i Vestland fylke. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen. Eigedomsavdelinga er Vestland fylkeskommune sin fagavdeling for bygge- og eigedomssaker. Avdelinga skal ivareta fylkeskommunen sin byggherrefunksjon og er ansvarleg for forvaltning, drift, vedlikehald og utvikling av fylkeskommunen sine eigedomar. Eigedomsavdelinga har totalt ca. 400 tilsette over heile fylket. Vestland fylkeskommune har administrasjonsstader ved Bergen, Førde og Leikanger. Teknisk gruppe har som hovedmål å støtte driftsavdelingen, og er organisert under seksjon for drift og vedlikehold. Vi søkjer etter en ingeniør med base i Bergen, som kan bidra til å heve kompetansen til teknisk gruppe innan varme- og ventilasjonsanlegg. Arbeidsoppgåver Oppretthalde verdiane i bygningsmassen med hovudvekt på dei tekniske installasjonane. Ivareta anlegga gjennom riktig vedlikehald og optimalisert drift. Dagleg oppfølging av SD-anlegg for å avdekke nye feil og manglar. Ansvar for bistand og opplæring til driftsleiarar på tekniske system. Prioritera og gjennomføre mindre prosjekt relatert til tekniske installasjoner, på eiga initiativ eller i samarbeid med andre fagdisipliner. Vera byggeigar sin representant i mindre prosjekt. Være teknisk støtte i bygge- og rehabiliteringsprosjekter. Ansvar for budsjett og framdrift i egne prosjekt. Delta i revisjon av avdelinga sine tekniske kravspesifikasjonar knyta til tekniske system. Andre oppgåver knyta til VLFK sine eigedommar kan komme. Kvalifikasjonar Søkjar må ha høgare teknisk utdanning Minimum 5 års arbeidserfaring, helst med bygg-tekniske anlegg. God teknisk tverrfagleg forståing. Det er ønskeleg at kandidaten har følgande kompetanse: - Varmepumper, kjølemaskiner og prosesser i forbindelse med varmesentralar og romregulering. - Fagbrev, fortrinnsvis som røyrleggjar. - KEM-linje eller tilsvarande høgare utdanning. - God forståing for datatekniske anlegg og byggstyringssystem. Personlege eigenskapar Gode evner til kommunikasjon, vere kreativ, påliteleg, initiativrik og serviceinnstilt God norsk munnleg og skriftleg framstillingsevne Det er viktig at kandidaten har ei praktisk tilnærming til oppgåvene knytet til teknisk støtte. Ha evne til å arbeide sjølvstendig, målretta og samarbeide godt med andre Datakunnskap og kjennskap til databaserte styringsverktøy Trives i miljø med både elevar og andre tilsette Vi tilbyr Spennande oppgåver i eit tverrfagleg miljø Engasjerte og dyktige medarbeidarar Gode moglegheiter for fagleg utvikling Gode offentlege pensjonsordningar Lønn etter avtale Andre opplysningar     Administrasjonsmålet i fylkeskommunen er nynorsk. Alle nytilsetjingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader. Må disponere bil. Gode moglegheiter for faglig utvikling. Det må påregnes noe reising i hele Vestland Fylkeskommune. Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjort sjølv om du har oppmoda om ikkje å bli ført på offentleg søkjarliste. Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste vil du alltid bli varsla før søkjarlista vert offentleggjort.           Kontaktinformasjon: Nils Endre Grønås Seksjonssjef Telefon 982 10 310  SØKNADSFRIST: 14.08.2022
Vestland fylkeskommune
28/06/2022
Åmot kommune har ledig en 100% fast stilling som fagarbeider ved enheten Kommunal drift, vei og grønt. Virksomhetens hovedoppgaver er drifte og vedlikeholde alle kommunale bygg og eiendommer, veier, vannforsyning, avløp, driftskontroll, tekniske bygg og anlegg. Lede og koordinere nødvendige ressurser til oppgavene, overholde gitte krav til service, kvalitet og dekning. Sørge for at nødvendige oppgaver blir løst hver dag og innenfor avtalte frister. Arbeidsoppgaver • Maskinkjøring innenfor tjenesteområdene vei, friluftsområder.  • Enkelt vedlikehold av maskiner og utstyr. • Manuelt arbeid innenfor områdene. • Assistere andre fagområder ved behov • Delta aktivt for å utvikle virksomhetens tjenester og arbeidsområder • Medvirkning i HMS-arbeid, internkontroll og kvalitetssikring • Det kan påregnes turnustjeneste eller vaktberedskap ved enheten. Kvalifikasjoner • Fagbrev • Maskinførerbevis • Erfaring fra kjøring av tilsvarende maskiner. • Praksis fra lignende privat eller offentlig virksomhet. • Ønskelig med erfaring med FDV-systemer • God forståelse for data og IT-verktøy • Behersker norsk muntlig og skriftlig. • Førerkort kl C Personlige egenskaper • Samarbeidsvillig, selvstendig og fleksibel. Vi tilbyr • Lønn etter tariff- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. • Offentlig pensjonsordning.      • Variert arbeid i et positivt miljø.     Kontaktinformasjon: Knut Blix Enhetsleder teknisk drift 95983382   SØKNADSFRIST: 28.08.2022
Åmot kommune