Utdannet innen tekniske fag? 

Finn din drømmejobb hos oss

Nyeste stillingsutlysninger

21/04/2021
SØKNADSFRIST: 20.05.2021 I enhet plan og prosjekt innen seksjon Bydrift er det ledig en fast stilling som ingeniør/sivilingeniør med arbeidsoppgaver innen veifaget. Vi ser for oss en person som har bakgrunn innen bygg- og anleggsvirksomhet/ konsulentbransjen/ kommunal sektor. Du vil være en del av et bredt faglig, kvalifisert og godt sosialt miljø. Enheten har 16 ansatte. Arbeidsted er for tiden Rådhuset i sentrum av Sandefjord. Stillingsinformasjon Stillingsstørrelse: 100% Stillingstype: fast Tiltredelse: etter avtale Arbeidsoppgaver Ansvarlig for å utvikle kommunen sine overordne planer innenfor det aktuelle fagområdet slik som Trafikksikkerhetsplaner Veinorm Prosjektleder/prosjekteringsleder for forskjellige utbyggingsprosjekt Ressursperson i samband med seksjonen sitt arbeid med reguleringsplaner Saksbehandling til politisk utvalg Kontakt med offentlige etater slik som Statens Vegvesen, Politi og Fylkeskommune Publikumshenvendelser ang vei/trafikk Trafikksikkerhetstiltak Skiltplaner/skiltvedtak Støttespiller for driftsavdelingene, både innen vei og parkering Registrering i NVDB KOSTRA-rapportering Annet arbeid i enheten  Kvalifikasjoner Utdanning som bachelor/sivilingeniør innen teknisk infrastruktur, spesifikt vei Minimum 3 års erfaring fra arbeid med veiplanlegging/veidrift Førerkort klasse B God norsk fremstillingsevne både muntlig og skriftlig Personlig egnethet vektlegges Vi forventer at du Er selvstendig og strukturert Evner å involvere, samarbeide og beslutte Er lojal og har god arbeidskapasitet Trives i et aktivt miljø med mange saker som pågår samtidig Har lyst på oppgavene og ser disse som utfordrende og spennende Vi tilbyr Utfordrende og utviklende oppgaver innen et spennende fagområde Trivelig og uformelt arbeidsmiljø Lønn etter avtale Fleksibel arbeidstid God pensjonsordning Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10% av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2% i pensjonsinnskudd.  Gjensidig prøvetid er 6måneder. Kommunene følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.  Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Merete Baukhol Olsen Telefon: 913 74 615
Sandefjord kommune
21/04/2021
SØKNADSFRIST: 15.05.2021 Er du interessert i å jobbe der det skjer? Trivst du med mange ballar i lufta? Likar du å jobba saman med dyktige fagfolk? Har du ingeniørfagleg eller annan relevant høgare utdanning? Då har Voss herad jobben for deg!   Om arbeidsstaden Bygg- og eigedomsavdelinga har arbeid innanfor drift og vedlikehald av alle kommunale bygg, bustader, samt idrettsanlegg, parkar og friområde. I tillegg ansvar for alle investeringsoppgåver i nyanlegg og renovering av kommunale bygg Avdelinga har i underkant av 100 tilsette. Årleg driftsbudsjett er på om lag 100 mill. kroner, opprusting og nyanlegg får årlege løyvingar via investeringsbudsjettet.   Arbeidsoppgåver - Leiing og driftsansvar for avdelinga med rapportering til kommunalsjef tekniske tenester og sit i leiargruppa for  kommunalavdelinga - Ansvar for drift, vedlikehald, nybygging, oppgradering og utbetring av kommunale bygg og anlegg. - Administrativ og politisk sakshandsaming - Oppfylging av forskrifter og krav   Me søkjer Høgare utdanning som sivilingeniør, ingeniør eller liknande Leiarerfaring frå offentleg sektor, byggjebransjen, eller andre bransjar knytt til bygg og eigedom Relevant praksis Kjennskap til kommunal forvaltning Gode norskkunnskapar (skriftleg og munnleg), skriftspråket er nynorsk   Personlege eigenskapar: Serviceinnstilt Gode evner og haldningar knytt til leiing, samarbeid og deling av kunnskap Resultatorientert Engasjement med stå på-vilje   Me tilbyr - Spanande og varierte oppgåver i eit godt fagleg og sosialt miljø - Gode vilkår for fagleg utvikling, til dømes kurs og vidareutdanning - Løn etter avtale, og elles tilsetjing på vanlege kommunale vilkår - Gode forsikrings- og pensjonsordningar Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Torbjørg Austrud Stillingstittel: Kommunalsjef Telefon: 56 51 96 03 Mobil: 918 74 200
Voss herad
20/04/2021
SØKNADSFRIST: 09.05.2021 Vi har ledig 100 % fast stilling som kart- og oppmålingsingeniør. Enhet for plan og byggesak består for tiden av 7 ansatte med ansvar for digitalt kartgrunnlag, oppmåling, eiendomsspørsmål, landbruk, forurensning, konsesjonssaker, reguleringsplaner og byggesaker. En svært viktig del av jobben er eiendomsoppmåling, matrikkelføring, og oppgradering og vedlikehold av kommunens digitale kartgrunnlag og kartbaser. Til stillingen ligger også ansvar for adressering. Kommunen benytter Gisline-programvare og har et uformelt samarbeid med kart- og oppmålingsansvarlige i nabokommunene. Arbeidsoppgaver Landmåling Matrikkelføring Ansvar for GIS, herunder forvaltning av FDV-avtalen Adressering Veiledning innenfor eiendomssaker overfor private og offentlige Levering av Meglerpakker Kvalifikasjoner Autorisert landmåler, alternativt mulighet for autorisasjon i.h.t. matrikkelloven innenfor tidsfristen God kompetanse innen GIS God IT kompetanse Kjennskap til nødvendig lovverk Erfaring fra offentlig forvaltning er en fordel Sertifikat, klasse B Personlige egenskaper God evne til å snakke med folk Evne til læring Evne å jobbe strukturert og selvstendig Personlig egnethet Vi tilbyr Konkurransedyktig lønn Gode kolleger innad i kommunen og innenfor samme fagfelt i nabokommunene Varierte arbeidsoppgaver Fleksibel arbeidstid og sted Kontaktinformasjon Heidi Rødven, Enhetsleder, +4747454768
Risør kommune
19/04/2021
SØKNADSFRIST: 09.05.2021 Vi trenger flere folk på Sortland. Vi søker deg som: er pliktoppfyllende, ryddig, ansvarsbevisst, og kan arbeide selvstendig er positiv og serviceinnstilt ovenfor kunder og kollegaer er en god lagspiller og problemløser er villig til i perioder å stå på ekstra har fagbrev som oppretter/lakkerer og gjerne noe erfaring. ønsker å jobbe i et ungt og hektisk miljø har førerkort for lastebil (ønskelig, men ingen betingelse) Vi tilbyr deg: arbeid i et godt, hektisk og utviklende arbeidsmiljø god faglig opplæring og videreutvikling gode lønns- og arbeidsvilkår Dine arbeidsoppgaver vil være: Oppretting av lastebil og buss Klargjøring til lakkering og lakkering av lastebil/buss Rutebytte lastebil, buss og bobil Søknad og CV sendes elektronisk via link på denne siden, "søk stillingen" Søknadsfrist:  09.05.2021. For nærmere opplysninger ta kontakt med Jan Paulsen, tlf. 90 93 19 60.
Nordic Last og Buss AS
19/04/2021
  SØKNADSFRIST: 09.05.2021 Vi trenger flere folk på Sortland. Vi søker deg som: er pliktoppfyllende, ryddig, ansvarsbevisst, og kan arbeide selvstendig er positiv og serviceinnstilt ovenfor kunder og kollegaer er en god lagspiller og problemløser er villig til i perioder å stå på ekstra har fagbrev som mekaniker tyngre kjøretøyer og gjerne erfaring med å skru. har fartsskriverkompetanse og godkjenning som PKK kontrollør (ønskelig, men ingen betingelse) ønsker å jobbe i et ungt og hektisk miljø har førerkort for lastebil (ønskelig, men ingen betingelse) Vi tilbyr deg: arbeid i et godt, hektisk og utviklende arbeidsmiljø god faglig opplæring og videreutvikling gode lønns- og arbeidsvilkår Dine arbeidsoppgaver vil være: Feilsøking og diagnose av lastebiler og/eller busser Vedlikehold og reparasjon av lastebiler og/eller busser Søknad og CV sendes elektronisk via link på denne siden, "søk stillingen" Søknadsfrist:  09.05.2021. For nærmere opplysninger ta kontakt med Jan Paulsen, tlf. 90 93 19 60.
Nordic Last og Buss AS
19/04/2021
SØKNADSFRIST: 01.05.2021 Teknisk drift har følgande stillingar ledig: 1 x 100 % fast stilling som fagarbeidar for tenesta veg, park og overvatn, Førde 1 x 100 % fast stilling som fagarbeidar for tenesta vatn og avløp, Sande Om veg og park, vatn og avløp i Sunnfjord Kommune Tenesta har i dag 20 fagarbeidarar i tillegg til fagkoordinatorar, og inngår i eininga Teknisk drift som til saman har 30 tilsette. Teknisk drift driftar i overkant av 32 mil veg, og har ansvar for drift og vedlikehald av alle veglys, parkareal i kommunen.  VA tenesta driftar 14 vassverk og 28 avløpsverk rundt om i Sunnfjord kommune. Arbeidsoppgåver arbeidsoppgåver innanfor veg og park, vatn og avløp i eininga teknisk drift /VAR området. I dette inngår dagleg planlegging, organisering, ressursstyring, HMS, teneste- og fagutvikling. sikre ei effektiv drift og vedlikehald til innbyggarane sitt beste innanfor pålagde råmer medverke til kompetanse- og kvalitetsutvikling slik at drifta betrast initiere og fremje nye og innovative løysingar gjennom digitalisering og systematisering rapporterer til Fagkoordinator innan faget Det kan være aktuelt å inngå i teknisk vakt for begge stillingane. Kvalifikasjonar for stillinga: fagbrev innan vegdrift /bygg og anlegg, gjeld stillinga for veg fagbrev som røyrleggar/mekanikar/automatikar, gjeld stillinga for vatn og avløp erfaring frå fagfeltet gode kommunikasjons- og samarbeidsevner god IKT- kompetanse sertifikat minimum kl B/BE, ønskeleg med C for vegdrift beherske godt norsk både munnleg og skriftleg Relevant erfaring kan kompensere for manglande utdanning.   Personlege eigenskapar: løysingsorientert, med evne til å skape tillit du har evne til å arbeide sjølvstendig og ansvarsfylt du er utviklingsorientert, initiativrik og handlekraftig du er engasjert og har evne til å motivere andre du har gode samarbeidsevne og kan jobbe tverrfagleg du har evne til å skape eit godt arbeidsmiljø Vi tilbyr: eit godt fagmiljø fokus på et godt arbeidsmiljø lønn i forhold til gjeldende avtaleverk, tariffesta og gode pensjons- og forsikringsordningar Du må søke elektronisk og krysse av i søknaden kva for stilling du søker på.  Velkomen som søkar vi ser fram til å høyre frå deg! Kontaktperson: Einingsleiar Leif Halvor Kårstad mob: +47 959 80 989
Sunnfjord kommune
16/04/2021
SØKNADSFRIST: 25.04.2021 Har du erfaring fra VA-prosjekter og ADK1-sertfikat? Mesta Anlegg og spesialproduksjon er på jobb hver dag for å løse komplekse, tverrfaglige anleggsprosjekter - og svært spesialiserte oppdrag. Vi utfører alle typer anleggsarbeid inkludert veianlegg, sjøanlegg, vann- og avløp, sprenging, kraftforsyning, jernbane og grunnarbeid. Vår avdeling i nord søker nå etter grunnarbeidere som ønsker å være med på anleggsprosjekter i Nordland, Troms og Finnmark. Det første prosjektet du skal i gang med er i Bodø og har en varighet på ca. 2 år. Som grunnarbeider vil arbeidsoppgavene dine være varierte. Du vil primært legge rør og kan i perioder kjøre vals, gravemaskin og hjullaster men vil også bistå med alt innen anlegg- og grunnarbeid.  Hvem er vår nye grunnarbeider?  Det er viktig at har erfaring fra VA-prosjekter og fagbrev i vei og anleggsfaget eller som rørlegger eller anleggsmaskinfører. Den vi søker etter har eller ønsker å ta maskinførerbevis for gravemaskin og hjullaster og ADK1-sertfikat. Vår nye grunnarbeider må kunne jobbe selvstendig. Du må være strukturert, god på å planlegge arbeidet og løsningsorientert. Samarbeid og kommunikasjon er en viktig del av rollen. Du må derfor være lett å samarbeide med og ha gode norskkunnskaper. Dersom du også takler hektiske perioder og i er glad i fysisk arbeid er du akkurat den vi søker etter. Hva vi i Mesta tilbyr: Du vil bli en del av en avdeling med høy faglig kunnskap og et godt arbeidsmiljø. Arbeidshverdagen kjennetegnes av høyt tempo, samarbeid og stor endringsvilje. I Mesta vil du få konkurransedyktig lønn og svært gode pensjons- og forsikringsordninger. Hos oss vil du bli en viktig brikke i arbeidet med å holde infrastrukturen i gang; et samfunnskritisk oppdrag. Er du nysgjerrig og vil vite mer om stillingen? Ta kontakt med prosjektleder Amund Rottem på 99 28 86 74. For å søke laster du opp CVen din og svarer på noe spørsmål som er relevant for stillingen. Du skal ikke laste opp noe søknadsbrev. Søknadsfrist er 25.04. Vi i Mesta er opptatt av mangfold, likestilling og inkludering, og har et arbeidsmiljø der alle skal oppleve at de har like muligheter og føle seg ivaretatt. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønnsidentitet, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, funksjonsevne, etnisk bakgrunn og arbeids- og livserfaring oppfordres til å søke jobb hos oss. 
Mesta AS
08/04/2021
SØKNADSFRIST: 09.05.2021 Kommunen har lenge hatt et høyt trykk på antall plan-, bygge- og oppmålingssaker, men trykket har vært ekstremt i de siste årene. Avdelingen har styrket oppmålingsgruppen og byggesaksgruppen med ekstra ressurser, og nå står plangruppen for tur. Vi ser etter en arealplanlegger som sammen med oss kan delta og bistå i å opprettholde utviklingen og utbyggingen i kommunen, og legge til rette for fortsatt utvikling i fremtiden. Den nye arealplanleggeren vil gå inn i en relativ stor plangruppe på 4 ansatte (2 arealplanlegger, 1 kommuneplanlegger og 1 prosjektleder sentrumsplan) i avdelingen for plan, byggesak, kart og oppmåling med totalt 12 ansatte. Avdelingen har i tillegg lyst ut en 4-årig prosjektstilling som kommuneplanlegger/samfunnsplanlegger. For en liten kommune med et lavt innbyggertall vitner dette om en enorm saksmengde, og vi tør å påstå at det er få kommuner av samme størrelse som kan vise til et så stort fagmiljø. Stillingens arbeidsoppgaver vil være: Private og kommunale reguleringsplaner (delta, saksbehandle, lede prosesser, utarbeidelse av plandokumenter (kommunale planer)) Endring av reguleringsplaner Dispensasjoner Klagebehandling (reguleringsplanvedtak, endringsvedtak, dispensasjonsvedtak) Endring i arbeidsoppgaver (innen samme planprosess og -arbeid) kan skje ved intern omorganisering av plangruppen Kvalifikasjoner: Minimum mastergrad innen relevant fagområde, eksempelvis samfunnsplanlegging, arealplanlegging, by- og regionplanlegging, arkitektur og landskapsarkitektur. Relevant kompetanse og arbeidserfaring innen fagområdet kan også komme i betraktning God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk Det er en stor fordel om du også har: Noen års erfaring innen planlegging eller planlegging innenfor stillingens ansvarsområder Erfaring/kjennskap til offentlig forvaltning, planprosesser etter plan- og bygningsloven og saksbehandling Erfaring/kompetanse innen GIS spesielt og digitale verktøy generelt Personlige egenskaper: Evne til samarbeid i samme fagmiljø og med andre fagområder Evne til selvstendig arbeid Lojale til og forståelse for politiske prosesser og vedtak som føringer for sitt arbeid Løsningsorientert og strukturert for å holde fremdrift og overholde tidsrammer Utviklings- og kunnskapsorientert Åpent, tillitsvekkende og inkluderende i arbeidsform Respektfull overfor ulike meninger og interesser Bidra til et godt arbeidsmiljø Vi kan tilby: Et trivelig og godt arbeidsmiljø; hyggelige og artige kolleger, mange sosiale sammenkomster, Kahoot-quizer, lønningstreff med mer Et sterkt faglig miljø i plangruppen spesielt og avdelingen generelt Faglig utvikling Fremtidsrettet kommune og avdeling som ikke er redd for å ta i bruk nye digitale løsninger/verktøy Fleksitidordning, god pensjonsordning i KLP Meget konkurransedyktig lønn Hjemmekontorløsning Snarlig tiltredelse Søknadsfrist 9. mai 2021. Søknad med vedlegg sendes via  https://www.ringebu.kommune.no/sd/skjema/RKO062/ . Merk søknaden med saksnummer 21/754. Spørsmål om stillingen? Kontakt avdelingsleder Kenny Tran, 966 26 451.
Ringebu kommune
08/04/2021
SØKNADSFRIST: 25.04.2021 Sammen med Nye Veier planlegges det for en ny E6 gjennom hele kommunen de kommende årene. Planarbeidet, som er den desidert største plansaken kommunen har hatt i de siste årene, er nå i oppstartfasen med planlagt vedtak av plan i slutten av 2022. Erfaringsmessig trengs det også påfølgende revisjoner av andre planer etter vedtaket av en så viktig og stor plan. Dessuten har kommunen et stort behov for å rullere kommuneplanens arealdel og revidere andre kommunale planer/temaplaner som blant annet kommuneplanens samfunnsdel, klima- og energiplan, boligpolitisk plan, næringsplan, kulturminneplan og trafikksikkerhetsplan. Kommunen vil styrke plangruppen med en erfaren kommuneplanlegger/samfunnsplanlegger i en fireårig prosjektstilling hvis hovedoppgaven er å følge E6-planarbeidet. Prosjektstillingen vil også delta i rullerings- og revideringsarbeidet av overordnede planer nevnt ovenfor. Prosjektstillingen kan gå over til fast stilling eller forlenges dersom trykket på planarbeidet vedvarer. Kommuneplanleggeren/samfunnsplanleggeren vil inngå i en relativ stor plangruppe på 4 ansatte i avdeling for plan, byggesak, kart og oppmåling med totalt 12 ansatte. Avdelingen har i tillegg lyst ut en fast stilling som arealplanlegger. Stillingens arbeidsoppgaver vil være: E6-planarbeidet (delta, saksbehandle, lede prosesser, koordinere intern og ekstern) Rullering av kommuneplanens arealdel (delta, lede prosesser, koordinere intern og ekstern, utarbeidelse av plandokumenter) Delta i revidering av kommunale planer/temaplaner (delta, lede prosesser, koordinere intern og ekstern, utarbeidelse av plandokumenter) Delta i andre planarbeid ved behov og kapasitet Endring i arbeidsoppgaver (innen samme planprosess og -arbeid) kan skje ved intern omorganisering av plangruppen Kvalifikasjoner: Minimum mastergrad innen relevant fagområde, eksempelvis samfunnsplanlegging, arealplanlegging, by- og regionplanlegging, arkitektur og landskapsarkitektur. Relevant kompetanse og arbeidserfaring innen fagområdet kan også komme i betraktning Noen års erfaring innen overordna planlegging eller planlegging innenfor stillingens ansvarsområder Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk Det er en stor fordel om du også har: Erfaring innen store eller komplekse plan- og strategisk arbeid Erfaring/kjennskap til offentlig forvaltning, planprosesser etter plan- og bygningsloven og saksbehandling Erfaring/kompetanse innen GIS spesielt og digitale verktøy generelt Erfaring med medvirkningsprosesser og ulike verktøy for medvirkning Erfaring og er komfortabel med å snakke foran forsamlinger Mulighet til rask tiltredelse Personlige egenskaper: Evne til samarbeid i samme fagmiljø og med andre fagområder Evne til selvstendig arbeid Lojale til og forståelse for politiske prosesser og vedtak som føringer for sitt arbeid Løsningsorientert og strukturert for å holde fremdrift og overholde tidsrammer Utviklings- og kunnskapsorientert Åpent, tillitsvekkende og inkluderende i arbeidsform Respektfull overfor ulike meninger og interesser Bidra til et godt arbeidsmiljø Vi kan tilby: En viktig jobb som stake ut veien for fremtidig utvikling i kommunen Et trivelig og godt arbeidsmiljø; hyggelige og artige kolleger, mange sosiale sammenkomster, Kahoot-quizer, lønningstreff med mer Et sterkt faglig miljø i plangruppen spesielt og avdelingen generelt Faglig utvikling Fremtidsrettet kommune og avdeling som ikke er redd for å ta i bruk nye digitale løsninger/verktøy Fleksitidordning, god pensjonsordning i KLP Meget konkurransedyktig lønn Hjemmekontorløsning Snarlig tiltredelse Søknadsfrist 25. april 2021. Søknad med vedlegg sendes via  https://www.ringebu.kommune.no/sd/skjema/RKO062/ . Merk søknaden med saksnummer 21/753. Spørsmål om stillingen? Kontakt avdelingsleder Kenny Tran, 966 26 451.
Ringebu kommune
02/03/2021
SØKNADSFRIST: 22.03.2021 Er du vår nye medarbeider? Vi har fra 01.06.2021 ledig 100% stilling som avdelingsleder for Samaanlegget og ønsker deg med i vårt team. Kvalifikasjonskrav: Vi søker etter ingeniør/sivilingeniør med utdanning og erfaring innen anleggsteknikk. Du kan også ha utdanning innen økonomi, administrasjon og ledelse, samt erfaring fra bygg og anleggsbransjen. Det er også ønskelig at du har erfaring fra ledelse innen bygg og anlegg. Vi ønsker at du har god muntilg og skriftlig framstillingsevne, og har gode samarbeidsevner overfor både medarbeidere, samarbeidspartere og publikum. Personlig egnethet vil bli vektlagt mye ved vurdering av deg som søker til stillingen som avdelingsleder. Dersom du har utdanning fra utlandet, så må den være godkjent av Nokut. For deg som ikke har norsk som morsmål må du vise at du snakker og skrive godt norsk. Du kan levere dokumentasjon på bestått norskprøve nivå B1, og/eller du kan vise det gjennom en godt skrevet søknad og i forbindelse med samtale om stillingen. Dine viktigste arbeidsoppgaver: Stillingen omfatter administrativ og faglige ledelse av avdelingen Samaanlegget som er kommunens avdeling for egenproduksjon av anleggstjenester innen veg, vann/avløp og park. Avdelingen er også kommunens fagansvarlige for renovasjon med oppfølging av Hålogaland Ressursselskap, som utførende av innsamling og behandling. Avdelingen har 25 faste stillinger som består av økonomimedarbeider, arbeidsledere og fagarbeidere. Avdelingen disponerer en bredt sammensatt bil- og maskinpark, som er lokalisert til Samagata 45 nær Harstad sentrum. Avdelingen drives som en selvfinansierende del av kommunen, og det er fokus på en god faglig og økonomisk drift. Litt om oss: Drift- og utbyggingstjenesten har ansvaret for planlegging, utbygging og drift innen fagområdene: - Vann og avløp - Renovasjon - Kommunale veg- og trafikkanlegg - Kommunale park- og idrettsanlegg - Kommunal parkeringsordning Enheten utfører deler av drift- og vedlikeholdsoppgavene i egenregi innen: - Samaanlegget, avdeling for anleggstjenester Drift og utbyggingstjenesten forvalter innen disse områdene et driftsbudsjett på ca kr. 250 mill. Til å produsere gode tjenester innen disse områdene er vi 70 ansatte fordelt på ingeniører, arbeidsledere og fagarbeidere. Vi har mange viktige og interessante samfunnsoppgaver og har fokus på samarbeid, tilgjengelighet og kvalitet. i Harstad kommune får du: - Faglig oppdatering gjennom tilbud om kurs, konferanser, e-læring mv. - Gode arbeidsforhold og gode kolleger. - Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger, samt flyttegodtgjørelse i henhold til kommunens arbeidsreglement. - Gode avtaler med treningssentre i byen og eget bedriftsidrettslag. - Lønn etter avtale  Annen informasjon: Søknaden sender du elektronisk på denne siden (Søk på stilling). Det er dessverre ikke mulig å sende med vedlegg til søknaden. Du må derfor ta dette med dersom du kommer til intervju. Trenger du hjelp til innlogging eller å opprette bruker, kontakt regnskapsenheten@harstad.kommune.no. I henhold til offentlighetsloven kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Vi gir deg beskjed hvis dette skulle være tilfelle. Kontaktpersoner: Are Edgar Stenkjær Overingeniør E-post  are.stenkjaer@harstad.kommune.no   Mobil 91306222 Svein Arne Johansen Enhetsleder E-post  Svein-Arne.Johansen@harstad.kommune.no   Mobil 91306210 Arbeid 91306210
Harstad kommune