Utdannet innen tekniske fag? 

Finn din drømmejobb hos oss

Nyeste stillingsutlysninger

11/11/2019
SØKNADSFRIST: 02.12.2019 Om seksjonen Som ansatt i seksjon for klima, byggesak og arealforvaltning vil du bli en del av et bredt faglig, kvalifisert og godt sosialt miljø. Seksjonen består av enhet for geodata, arealplan, overordnet planlegging og miljø, landbruk og byggesak. På enhet for byggesak har vi i dag tverrfaglig kompetanse og det er totalt 16 stillinger. Enheten skal utvide og spisse sin kompetanse vedrørende tilsyn og ulovlighetsoppfølgning. Vi søker etter ingeniør, sivilingeniør, jurist eller arkitekt med interesse for byggesaksbehandling. Du har gjerne erfaring med utføring av tilsyn og ulovlighetsoppfølgning, erfaring fra byggebransjen, fra kommunal eller statlig forvaltning og har visjoner om å bidra i samfunnsutviklingen. Nyutdannede oppfordres også til å søke.  Stillingsinformasjon  Stillingsstørrelse:100 % Stillingstype: Fast Stilling ledig fra: så snart som mulig  Kvalifikasjoner / personlige egenskaper  Bachelor/master i teknologi, arkitektur, jus eller tilsvarende. Annen relevant utdanning kan vurderes. Relevant erfaring kan kompensere for bachelor/master. God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne Evne til å se detaljer og helhet Serviceinnstilt Trives med høyt arbeidstempo Evne til å jobbe selvstendig Gode samarbeidsevner og tilpasningsevne Tar ansvar Har gjennomføringsevne Personlig egnethet vil bli vektlagt Bidrar til et godt arbeidsmiljø  Ønskelig med  Erfaring med utføring av tilsyn og ulovlighetsoppfølgning Erfaring fra byggesaksbehandling og/eller prosjektering Kjennskap til plan- og bygningsloven og offentlig forvaltning  Arbeidsoppgaver  Stillingens arbeidsområde vil i hovedsak være: Tilsyn og ulovlighetsoppfølgning Behandle bygge- og delesaker, forberede saker til politisk behandling Veiledning av publikum og fagpersoner i byggebransjen Vi bruker Acos Websak som saksbehandlingsverktøy og Winmap som kartverktøy.  For stillingene tilbyr vi Spennende faglige utfordringer Mulighet til faglig utvikling Fleksitidsordning Gode dataverktøy Gode pensjons og forsikringsordninger Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud Bedriftshytte Lønn etter avtale Lønn  Stillingene er plassert i kommunens lønnsregulativ i henholdt til gjeldende tariffavtale.  Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.   Andre opplysninger  Gjensidig prøvetid er 6 måneder. Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju. Kontaktpersoner: Mette-Marit Juel Gulliksen tlf: +47 33416378
Sandefjord kommune
08/11/2019
SØKNADSFRIST: 29.11.2019 100 % fast stilling Om stillingen Brønnøy brann- og redningsvesen er et interkommunalt brannvesen for de tre kommunene Brønnøy, Vega og Vevelstad med Brønnøy som vertskommune. Totalt er vi 67 ansatte fordelt med 6 ansatte på heltid og resten på deltid. Det er operativ døgnkontinuerlig hjemmevakt beredskap ved stasjon Brønnøysund og på sommeren ved stasjon Vega. Vi trenger nå ny medarbeider som avd.leder forebyggende i fast tilsetting fra 1.februar 2020. Ved avdeling forebyggende er også feieseksjonen med feierformann og 2 feiere. Avd.leder forebyggende inngår i 4-delt vaktordning som innsatsleder brann med hjemmevakt hver fjerde uke. Du må bosette deg eller bo i Brønnøysund for å kunne tiltre stillingen. Arbeidsoppgaver Lede og utvikle det forebyggende arbeidet og ledelse av boligtilsyn og feieseksjonen med 3 hele stillinger innenfor et stillingsomfang på ca 50%. Samt resterende arbeidsoppgaver med tilsyn mot særskilte brannobjekt og farlige stoffer som branninspektør. HMS og internkontroll arbeide ved avdelingen Myndighet til å følge opp personalarbeidet i første linje mot avdeling sine ansatte Medansvar for utarbeidelse og oppfølging av avdelingens budsjett og regnskap Delta i overbefalsvakt ordningen som innsatsleder brann med vakt hver 4-uke Delta i operativ beredskap innenfor normal arbeidstid Arbeidsoppgaver kan bli endret ved behov Kvalifikasjoner og personlige egenskaper Kvalifikasjoner Høgskoleutdanning innen byggfag/beredskap eller relevant yrkesfaglig utdanning med avlagt fagbrev og dokumentert erfaring Utdanning fra Norges Brannskole som kreves for stillingen. Om søker ikke innehar slike kvalifikasjoner så må en påregne å ta slik utdanning som arbeidsgiver krever jfr dimensjoneringsforskriftens kap. 7. Det kreves gode datakunnskaper Førerkort minimum klasse B Kjørekode 160 utrykningskjøring og har ikke søker slik kompetanse må den påregnes å gjennomføres Må kunne oppfylle medisinske og fysiske krav for å jobbe i operativ beredskap Kunnskap om offentlig saksbehandling Personlige egenskaper Handlingsorientert i en organisasjon som har mange og viktige oppgaver Personlig egnethet og skikkethet Være tålmodig og ha godt humør Kunne bidra aktivt inn i arbeidsplassen for å øke trivsel Kvinner oppfordres til å søke da vi ønsker en større kvinneandel i brannvesene Stillingen krever politiattest  (ikke eldre enn 3 måneder) Vi tilbyr Lønn innenfor de rammer kommunen gir for slike stillinger En trygg og god arbeidsplass i et godt faglig og engasjert miljø Tariffestede pensjons og forsikringsordninger IA-bedrift Fleksibel arbeidstidsordninger Et brannvesen som er opptatt av faglig utvikling og at ansatte deltar aktivt i ulike fora Spørsmål om stillingen Brannsjef Geir Johan Hanssen, tlf.: 95985566  Generell info Språkkunnskaper Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller nivå B2 ved et universitet) Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis. Intervju Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte. Offentlighet Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25. Søknad sendes Alle som søker, må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen) Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.
Brønnøy kommune
08/11/2019
SØKNADSFRIST: 01.12.2019 100 % fast stilling innanfor innmåling/registrering av vatn- og avløpsanlegg ledig for tiltreding etter avtale. Arbeidsoppgåver Registrering/dokumentasjon av VA-anlegg i felt med GPS/totalstasjon. Ajourhold og kvalitetsheving av fagdatabasar VA med fagverktøy. Andre relaterte oppgåver til leidningskart VA. Kvalifikasjonar Teknisk fagskule eller liknande innan kommunalteknikk/landmåling. EDB- kunnskapar er ein fordel. Søkjarar med erfaring frå aktuelle fagområde (VA-kompetanse, Innmåling) utan relevant utdanning kan òg vere aktuelle. Sertifikat klasse B. Personlege eigenskapar Evne til å både jobbe sjølvstendig og saman med andre. Interesse for faget. Strukturert og ryddig. Vi tilbyr Mulegheiter for fagleg utvikling innan innmåling/VA/Data. Godt arbeidsmiljø Ordna arbeidsforhold og vilkår. Kontaktinformasjon Bjørn Skulstad, Verksemdsleiar, 916 70 170 Arbeidsstad Keiser Wilhelms gt. 11 6002 Ålesund
Nye Ålesund kommune
06/11/2019
SØKNADSFRIST: 01.12.2019 Vann- og avløpsetaten er Bergens største næringsmiddel- og miljøbedrift. Vår oppgave er å sørge for at bergenserne har tilgang til rent og trygt drikkevann 24 timer i døgnet - 365 dager i året. Du kan lese mer om oss på www.bergenvann.no og på www.facebook.no/bergenvann Vi søker etter prosjektleder med fokus på vann og avløpsanlegg. Arbeidsoppgaver Prosjektledelse, prosjekteringsledelse og byggeledelse ved bygging av nye vann- og avløpsanlegg. I dette inngår styring og koordinering av rådgivere og entreprenører. Kvalifikasjoner Sivilingeniør eller ingeniør med VA-faglig studieretning. Kandidater med annen relevant utdanning og erfaring kan også søke. Solid erfaring fra prosjektering eller bygging av vann- og avløpsanlegg eller vassdragsanlegg, eventuelt andre bygg- og anleggsarbeider. Erfaring med økonomisk oppfølging av bygg- og anleggskontrakter blir tillagt vekt. God kjennskap til bruk av prosjektstyringsverktøy. Opplæring i VA-etatens system vil bli gitt. Personlige egenskaper Du er serviceinnstilt og tar din del av ansvaret for at etaten gjør en god jobb for byens innbyggere. Du skriver godt og presenterer gjerne muntlig for andre det du har skrevet. Du tar initiativ og leder an når oppgaver skal løses, men samarbeider gjerne for å få jobben gjort. Du fokuserer ikke på problemer, men løsninger. Du klarer å holde oversikt uten å miste detaljene av syne. Vi tilbyr Lønn etter kvalifikasjoner. Byens mest spennende arbeidsoppgaver. Engasjerte kollegaer i et godt arbeidsmiljø. Kontaktinformasjon Per Lasse Reinertsen Avdelingsleder 55567746 Dung Tran Personalansvarlig 55566457 Elina Eikemo Fagansvarlig 55566142
Bergen kommune
06/11/2019
SØKNADSFRIST: 24.11.2019 Vann- og avløpsetaten er Bergens største næringsmiddel- og miljøbedrift. Vår oppgave er å sørge for at bergenserne har tilgang til rent og trygt drikkevann 24 timer i døgnet - 365 dager i året. Du kan lese mer om oss på www.bergenvann.no og på  www.facebook.no/bergenvann   Vi søker nå erfaren medarbeider med høyere relevant utdannelse og god kunnskap om vannforsyning og avløpshåndtering. Arbeidsoppgaver Ivareta utvikling, koordinering og oppfølging av overordnet rapportering fra etaten. Prosjektleder for benchmarking på VA-området. Utredningsarbeid innen etatens ansvarsområder. Bidra på strategisk nivå i utvikling av etaten. Delta i beredskapsarbeidet. Kvalitetssikring av administrative oppgaver. Delta i etatens ledermøter sammen med avdelingsledere. Stedfortreder for fagdirektør.   Kvalifikasjoner Utdanning på masternivå og allsidig erfaring fra arbeid innen VA-området. Forvaltningskompetanse. Evne til å jobbe strukturert og strategisk. 8 års relevant yrkeserfaring fra offentlig eller privat virksomhet. God oversiktskunnskap og forståelse av etatens utfordringer og oppgaver.         Personlige egenskaper Systematisk og nøyaktig. Løsningsorientert og med god evne til samarbeid.  Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsegenskaper.    Vi tilbyr Lønn etter kvalifikasjoner. Byens mest spennende arbeidsoppgaver. Engasjerte kollegaer i et godt arbeidsmiljø. Kontaktinformasjon Magnar Sekse Fagdirektør 55566138 Dung Tran Personalansvarlig 55566457
Bergen kommune
04/11/2019
     SØKNADSFRIST: 20.11.2019 ARBEIDSSTED: Gjøvik. Oppland Har du erfaring fra prosjektering av byggeprosjekter og lyst til å undervise voksne studenter? Fagskolen Innlandet har ledig 100 % fast undervisningsstilling i BIM-fag (bygningsinformasjonsmodellering). Vi søker deg som - har variert erfaring fra prosjektering av tverrfaglige byggeprosjekter - liker kommunikasjon med voksne studenter - er opptatt av samarbeid og tverrfaglighet - er ryddig og strukturert - har gode generelle datakunnskaper og erfaring fra bruk av 3D-modelleringsverktøy og BIM er en forutsetning Vi tilbyr - fleksibilitet i arbeidstid og belastning - voksne og motiverte studenter - moderne lokaler med tidsriktige løsninger og utstyr - mulighet til faglig fordypning og faglig samarbeid - fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger Om stillingen - 100 % fast undervisningsstilling i BIM-fag - tiltredelse snarest mulig Arbeidsoppgaver - undervisning innen fagområdet BIM - delta i tverrfaglig lærerteam, både på Fagskolen Innlandet og i samarbeid med lokalt næringsliv og andre fagskoler på Østlandet - bidra til faglig utvikling og ajourhold av egen og skolens kompetanse innen fagfeltet Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper - medarbeider med god og variert praksis innen nevnte fagdisiplin - fortrinnsvis med formalkompetanse på minimum fagskolenivå og relevant erfaring, ingeniør-/bachelornivå eller tilsvarende - mangel på pedagogisk utdanning kan kompletteres senere i samarbeid med skolen Vi ser fram til å motta søknaden din!    Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Arne Severin Høy Stillingstittel: Avdelingsleder Telefon: 942 04 000 Kontaktperson: Trond Eftedal Stillingstittel: Avdelingsleder Telefon: 905 26 744
Fagskolen Innlandet
04/11/2019
SØKNADSFRIST: 22.11.2019 Ledig stilling som leder av Geodata- og oppmålingsenheten Om enheten Enhet for Geodata- og oppmåling er organisert i seksjon for Klima, byggesak og arealforvaltning. Øvrige enheter i seksjonen er Byggesak, Plan, Landbruk og Overordnet planlegging og miljø. Geodata- og oppmålingsenheten har 10 ansatte og har et bredt fagmiljø innenfor kart, GIS, oppmåling av eiendommer og matrikkelføring. Kort om stillingen Stillingen medfører ansvaret for kommunens kartforvaltning, geografiske informasjonssystemer, geografiske analyser, oppmåling av eiendommer etter matrikkelloven, føring av matrikkelen og saksbehandling for nye veinavn og adressering. I tillegg medfølger stillingen personalansvar for enhetens ansatte og økonomisk ansvar for enhetens drift og investeringer. Matrikkelloven, forvaltningsloven og offentlighetsloven står sentralt i arbeidet.  Kvalifikasjoner universitetsutdanning med vekt på: kartfag geografiske informasjonssystemer geografisk analyse eiendomsoppmåling matrikkellære og tingsrett kombinasjon av høyskoleutdanning med ovennevnte fag og annen relevant utdanning f.eks. administrative/økonomiske fag er også aktuelt god skriftlige og muntlig fremstillingsevne er viktig ønskelig med erfaring fra aktuelle fagområder  Personlige egenskaper høy arbeidskapasitet og evnen til å jobbe selvstendig gode lederegenskaper gode samarbeidsevner engasjement, ansvarlighet og tilpasningsevne er viktig vi søker deg som vil jobbe tett på oppgavene i enheten er initiativrik tar en aktiv rolle i utvikling av Sandefjord kommune Personlig egnethet vil bli vektlagt  Vi tilbyr spennende faglige utfordringer gode dataverktøy fleksitidsordning godt arbeidsmiljø god pensjonsordning. 2% trekk i pensjonsinnskudd til Sandefjord kommunale pensjonskasse lønn etter avtale  Gjensidig prøvetid er 6 måneder Søknadsfrist 22. november Stillingen er ledig fra 1. mars 2020. Det er også ønskelig med tidligere tiltredelse hvis mulig. Kontaktpersoner: Andreas Astrup Farsjø mob: +47 97513927
Sandefjord kommune
04/11/2019
SØKNADSFRIST: 22.11.2019 Om brann og redningsseksjonen Kommunalområdet for miljø og plansaker er organisert i fem seksjoner; seksjon Brann og redning, Kommunalteknikk, Eiendomsseksjonen, Klima-, byggesak- og arealforvaltning og Havn. Seksjon brann og redning har ansvar for å dekke et område på 433 km2 og 63 000 innbyggere. Kommunen har en kasernert styrke ved brannstasjon i Sandefjord og en deltidsstyrke lokalisert i Stokke sentrum. Med deg på laget har du leder for beredskap og leder av forebyggende enhet. Det er totalt 60 ansatte i seksjonen, fordelt med 40 ansatte i Sandefjord stasjon og 20 ansatte ved stasjonen i Stokke.   Som seksjonsleder skal du sikre at seksjonen gir best mulige tjenester til kommunens innbyggere innenfor brann- og redningsområdet, samt andre nyttige samfunnstjenester kommunen har behov for. Du vil også være brann- og redningsseksjonens ansikt utad. Du vil inngå i kommunalsjefens ledergruppe. Dette innebærer at du, i tillegg til å være ansvarlig for egen seksjon, også vil være medansvarlig for helheten i kommunalområdet og bidra aktivt i arbeidet med å sette kommunalområdet i stand til å nå sine mål. Sandefjord brann og redning har et godt omdømme blant folkevalgte og befolkningen. Det er viktig at dette videreføres. Det pågår en vurdering om organisering, lokalisering og dimensjonering av brann- og redningstjenesten i Sandefjord. Tettstedet Sandefjord kommune har i dag under 50.000 innbyggere, men vil om noen år overstiger dette tallet. Dette vil få konsekvenser for dimensjonering av styrken. Arbeidsoppgaver personal-, økonomi-, utvikling- og resultatansvar ansvar for langsiktige strategier, prioriteringer og målsettinger gjennomføring og oppfølging av forbedringsarbeid og endringsprosesser presse og mediehåndtering inngå i vaktordning, som innsatsleder brann på operativt nivå    Kvalifikasjoner Kvalifikasjonskrav er definert i  i "Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen" kap. 7, § 7-11. Brannsjef i kommune eller region med mer enn 50.000 innbyggere skal ha gjennomført beredskapsutdanning trinn III og enten ha - eksamen fra teknisk høgskole eller annen relevant universitets-/høgskoleeksamen, eller - kvalifikasjoner som brannsjef i kommune eller region med inntil 50.000 innbyggere, og minst 5 års erfaring som brannsjef Søkere med annen relevant utdanning og erfaring kan også komme i betraktning jfr § 7-11 i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. førerkort klasse B, og utrykningskompetansebevis, kode 160 relevant ledererfaring fagkompetanse innenfor fagområdene brann, redning, beredskap og forebyggende god skriftlig og muntlig fremstillingsevne erfaring fra prosjektarbeid og kunne vise til resultater det er ønskelig med erfaring fra å ha gjennomført endringsprosesser                  Personlige egenskaper Vi ser etter deg som: viser initiativ og ansvarlighet er en god og tydelig personalleder som evner å motivere og vise retning for medarbeiderne har fokus på tjenesteutvikling kan kommunisere tydelig og godt, både eksternt og internt samarbeider godt med andre Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Vi tilbyr En spennende stilling i utvikling du får være med å forme din egen arbeidsplass være med på å utvikle tjenesten i kommunen inngå i kommunalsjefens ledergruppe lønn etter avtale medlemskap i bedriftsidrettslag bedriftshytteordning gode pensjonsordninger Generelle opplysninger Iflg. offentlighetslovens § 25 plikter arbeidsgiver å gjøre søkere oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Vi vil varsle søkere som har bedt om unntakelse fra offentlighet hvis dette ønsket ikke kan imøtekommes. gyldig politiattest og tilfredsstillende helseattest må framlegges før tiltredelse stillingen har p.t kontorsted i Sandefjord   Kontaktpersoner             Sindre V Rørby tlf. 99160642 og Nils Aspø 92804349
Sandefjord kommune
01/11/2019
SØKNADSFRIST: 22.11.2019 Vil du vere med å løfte oss? Bykle kommune er staden for faglege utfordringar. Her kan du vere med i eit fagmiljø med eit stort trykk, i spennet frå store utbyggingsprosjekt med investorar til varig vern av natur og samhandling med regionale styresmakter. Kart og sjløvbetjeneingsløysingar vil vere stadig viktigare som verktøy og som kanal i samhandlinga med innbyggjarar, hyttefolk og næringsliv. I botnen må det vere kvalitetsikra kartdata for utveksling med aktørar osv. Det ligg ein del driftsoppgåve til stillinga knytt veldikehald av baser og matrikkelen. Vi treng deg med fagleg tyngde og med lyst til å vere med å løfte oss ekstra innanfor kart-/planfag, og digitalisering. Hjå oss er du ein del av planavdelinga på Bykle rådhus, og i denne stillinga har du ansvar og oppgåver innanfor kart og planarbeid m.v. Arbeidsoppgåver GIS/geodata/geomatikk Lage plankart på ulike plannnivå Samarbeide med konsulentar om plandata, og sjekke innkomne digitale planar Ajourhald av kommunen sine kartverk - FKB- data med mer Oppdatere planinnsyn og kart på heimesida Matrikkelføring - oppgåver etter matrikkellova (kart og delingsforretningar, matrikkelbrev mm) Planarbeid i medhald av plan- og bygningslova Oppmålingsforretningar Andre oppgåver kan bli aktuelt Kvalifikasjonar Master eller bachelor utdanning, gjerne med vekt på kart/GIS/geodata/planfag God kjennskap til bruk av GISLINE- produkta/ Norkart - program Ønskjeleg med erfraing frå oppmåling Gjerne godkjent matrikkelførarkurs Erfraring frå offentleg forvaltning Den som blir tilsett må ha førarkort minimum klasse B Personlege eigenskapar Rydding og serviseinnstilt Fagleg trygg Gode kommunikasjonsevner både skriftlig og munnleg Vi tilbyr Spennande arbeidsoppgåver i ein kommune med høg aktivitet Mulegheit til fagleg utvikling og vekst Fleksibel arbeidstid Løn etter kvalifikasjonar, etter avtale God pensjons- og forsikringsordning Kommunen kan vere hjelpsam med å skaffe budstad Flyttegodgjersel etter eige reglement Kontaktinformasjon Signe Sollien Haugå, Plansjef, 379 38542  
Bykle kommune