Utdannet innen tekniske fag? 

Finn din drømmejobb hos oss

Nyeste stillingsutlysninger

10/10/2019
SØKNADSFRIST: 01.11.2019 Fra 1. januar 2020 opprettes Nærøysund kommune, som er en sammenslåing mellom kommunene Vikna og Nærøy i regionen Ytre Namdal. Nærøysund kommune blir en kommune med nesten 10.000 innbyggere helt nord i Trøndelag. Nærøysund er en spennende kommune i vekst som blir landets største havbrukskommune og som har en sterk landbruksnæring. Kommunen blir vidstrakt med mange lokalsamfunn, med rikt kulturliv og aktiviteter, fra ytterst i havet til inn i fjorder, og vil ha to kommunesenter i Kolvereid og Rørvik. Nærøysund har både flyplass og havneanløp for Hurtigruten i Rørvik. Vi har ledig 100 % stilling som rådgiver innen plan- og byggesak ved Teknisk. Enhet for plan/byggesak inngår i ansvarsområdet Teknisk, som består av enhetene kommunalteknikk, byggdrift, plan/byggesak, prosjektoppfølging, eierskapsutvikling og brann. På grunn av høy aktivitet og en positiv utvikling i regionen, har kommunen behov for å styrke kapasiteten innen byggesak og ønsker å styrke laget med deg som har erfaring som jurist, ingeniør, sivilingeniør eller arealplanlegger. Som rådgiver ved Teknisk vil du få mulighet til å påvirke utviklingen av en kommune som står overfor store og spennende utfordringer i årene som kommer. Arbeidsoppgaver: Saksbehandling etter plan- og bygningsloven. Delegerte saker og forberedelse av saker for politisk behandling. Klagebehandling og oppfølging av kommunale vedtak. Oppfølging av kommunens tilsynsplikt. Kommunens oppgaver i henhold til matrikkelloven, bygningsdelen. Andre oppgaver som hører inn under arbeidsområdet til Teknisk Stillingens arbeidsoppgaver vil bli forsøkt tilpasset den erfaring og kompetanse som aktuelle kandidater vil bringe med seg. Kvalifikasjoner God kjennskap til relevant lovverk, og god evne til å oppdatere seg og sette seg inn i endringer Digital kompetanse og interesse God muntlig og skriftlig fremstillingsevne Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig Relevant kompetanse fra universitet/høgskole (jurist, ingeniør, sivilingeniør, eller arealplanlegger). Vi kan også åpne opp for annen relevant utdanning. Personlige egenskaper Kunne arbeide godt både selvstendig og i fellesskap med andre Strukturert, med evne til å prioritere mellom ulike oppgaver Ønske om å bidra til å utvikle den nye kommunen Serviceorientert Vi tilbyr Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver Et aktivt faglig miljø God pensjonsordning i KLP Fleksibel arbeidstid Behjelpelig med bolig og ev. barnehageplass Lønn etter avtale Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. Kontaktinfo:  Kommunalsjef i Nærøysund kommune Håvard Hernes, tlf. 414 11 958. E-post:  havard.hernes@naroy.kommune.no . Enhetsleder for Plan, byggesak og oppmåling, Eli Egge, tlf. 416 94 255,  eli.egge@vikna.kommune.no Søknad vedlagt vitnemål, attester og CV sendes Vikna kommune v/ rådmannen, Boks 133 Sentrum, 7901 Rørvik eller  vikna@vikna.kommune.no Søknadsfrist: 01.11.2019
Nærøysund kommune
10/10/2019
SØKNADSFRIST: 01.11.2019 Fra 1. januar 2020 opprettes Nærøysund kommune, som er en sammenslåing mellom kommunene Vikna og Nærøy i regionen Ytre Namdal. Nærøysund kommune blir en kommune med nesten 10000 innbyggere helt nord i Trøndelag. Nærøysund er en spennende kommune i vekst som blir landets største havbrukskommune og som har en sterk landbruksnæring. Kommunen blir vidstrakt med mange lokalsamfunn, med rikt kulturliv og aktiviteter, fra ytterst i havet til inn i fjorder, og vil ha to kommunesenter i Kolvereid og Rørvik. Nærøysund har både flyplass og havneanløp for Hurtigruten i Rørvik. Vi har ledig 100 % stilling som arealplanlegger ved Teknisk. Enhet for plan/byggesak inngår i ansvarsområdet Teknisk, som består av enhetene kommunalteknikk, byggdrift, plan/byggsak, prosjektoppfølging, eierskapsutvikling og brann. På grunn av høy aktivitet og en positiv utvikling i regionen, har kommunen behov for å styrke kapasiteten innen planlegging og ønsker å styrke laget med deg som har erfaring som arealplanlegger, arkitekt eller landskapsarkitekt. Som arealplanlegger ved Teknisk vil du få mulighet til å påvirke utviklingen av en kommune som står overfor store og spennende utfordringer i årene som kommer. Arbeidsoppgaver: Utarbeiding/medvirkning ved utarbeiding av kommunale reguleringsplaner/arealplaner. Saksbehandling etter plan- og bygningsloven. Saksbehandling av private og kommunale reguleringsplaner. Delegerte saker og forberedelse av saker for politisk behandling. Klagebehandling og oppfølging av kommunale vedtak. Andre oppgaver som hører inn under arbeidsområdet til Teknisk Stillingens arbeidsoppgaver vil bli forsøkt tilpasset den erfaring og kompetanse som aktuelle kandidater vil bringe med seg. Kvalifikasjoner God kjennskap til relevant lovverk, og god evne til å oppdatere seg og sette seg inn i endringer Digital kompetanse og interesse God muntlig og skriftlig fremstillingsevne Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig Relevant kompetanse fra universitet/høgskole, som arealplanlegging, arkitekt- eller landskapsarkitektutdannelse. Vi kan også åpne opp for annen relevant utdanning. Personlige egenskaper Kunne arbeide godt både selvstendig og i fellesskap med andre Strukturert, med evne til å prioritere mellom ulike oppgaver Ønske om å bidra til å utvikle den nye kommunen Serviceorientert Vi tilbyr Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver Et aktivt faglig miljø God pensjonsordning i KLP Fleksibel arbeidstid Behjelpelig med bolig og ev. barnehageplass Lønn etter avtale Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. Kontaktinfo:  Kommunalsjef i Nærøysund kommune Håvard Hernes, tlf. 414 11 958. E-post:  havard.hernes@naroy.kommune.no . Enhetsleder for Plan, byggesak og oppmåling, Eli Egge, tlf. 416 94 255,  eli.egge@vikna.kommune.no Søknad vedlagt vitnemål, attester og CV sendes Vikna kommune v/ rådmannen, Boks 133 Sentrum, 7901 Rørvik eller  vikna@vikna.kommune.no Søknadsfrist: 01.11.2019
Nærøysund kommune
07/10/2019
SØKNADSFRIST: 21.10.2019 VA Prosess drifter og vedlikeholder 9 renseanlegg, 81 pumpestasjoner og 4 vannverk med trykkøkningsstasjoner. I tillegg kommer vedlikeholdsansvaret for 6 høydebasseng med dertil trykkøkningsstasjoner og vannmålere. Det er pr i dag 18 ansatte i enheten. Vi ønsker en jevnere kjønnsbalanse og oppfordrer damer til å søke.  VA Prosess har hovedavdeling på Enga samt en mindre avdeling på Vårnes.  Arbeidsoppgaver: Hjelpe til med driftsoppgaver      der det måtte være behov. Oppmøte enten på Enga eller på Vårnes Drift av renseanlegg og pumpestasjoner  Kvalifikasjoner: Fagarbeider med fagbrev i kjemiprosess eller produksjonsteknikk Erfaring fra vann og avløp, prosessindustri eller liknende type      industrivirksomhet Kurs i drift      av renseanlegg er ønskelig Førerkort kl. B Beherske norsk skriftlig og muntlig Datakunnskaper  Personlige egenskaper: Fleksibel, ærlig og godt humør Strukturert Gode samarbeidsevner Evne til å jobbe selvstendig Datakunnskaper God helse  Vi tilbyr: 18 måneders prosjektansettelse, snarest Selvstendig og variert arbeid Godt arbeidsmiljø  Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldene tariffavtale og stillingskode. Oppmøtested enten Enga eller Vårnes, iht ukeplan.  Gjensidig prøvetid er 6 måneder.  Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuelle offentliggjøring av søkerliste. Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.  Kontaktpersoner:  Enhetsleder Stein Jørgensen, tlf.91124084 eller Koordinator Vidar Nilsen, tlf 97167185 Søknadsfrist: 21.10.19
Sandefjord kommune
07/10/2019
SØKNADSFRIST: 21.10.2019 VA Prosess drifter og vedlikeholder 9 renseanlegg, 81 pumpestasjoner og 4 vannverk med trykkøkningsstasjoner. I tillegg kommer vedlikeholdsansvaret for 6 høydebasseng med dertil trykkøkningsstasjoner og vannmålere. Det er pr i dag 18 ansatte i enheten.  VA Prosess har hovedavdeling med verksted på Enga samt en mindre avdeling på Vårnes.  Arbeidsoppgaver: Vedlikehold av mekanisk utstyr i VA Prosess sitt ansvarsområde, med spesielt fokus og ansvar for sentrifugalpumper og eksenterskruepumper Drift av renseanlegg og pumpestasjoner Må påregne og læres opp i alle prosessavsnitt samt være med på vaktordningen på Enga etter en opplæringsperiode  Kvalifikasjoner: Fagarbeider med fagbrev som industrimekaniker alternativt mekaniker med dokumentert erfaring med roterende utstyr Kompetanse med fulloverhaling av roterende utstyr Erfaring med dreiebenk Erfaring fra vann og avløp, prosessindustri eller liknende type industrivirksomhet Kurs i drift av renseanlegg er ønskelig Førerkort kl. B Beherske norsk skriftlig og muntlig Datakunnskaper  Personlige egenskaper: Fleksibel, ærlig og godt humør Strukturert Gode samarbeidsevner Evne til å jobbe selvstendig God helse  Vi tilbyr: Selvstendig og variert arbeid Godt arbeidsmiljø Gode pensjons- og forsikringsordninger  Andre opplysninger Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldene tariffavtale og stillingskode. Må være villig til å ta 3-ukers grunnkurs for driftsoperatør.  Oppmøtested Enga.  Gjensidig prøvetid er 6 måneder.  Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuelle offentliggjøring av søkerliste. Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.  Kontaktpersoner:  Enhetsleder Stein Jørgensen, tlf.91124084 eller Koordinator Vidar Nilsen, tlf 97167185 Søknadsfrist internt: 21.10.19
Sandefjord kommune
04/10/2019
SØKNADSFRIST: 01.11.2019 Øystre Slidre kommune har ledig nyoppretta 100% fast stilling som avdelingsingeniør i avdeling for Teknisk drift. Avdelinga har ansvar for veg, vatn/avløp og forvalting og vedlikehald av kommunal eigedom. Vi søkjer etter ein person med relevant utdanning og kompetanse innan planlegging, utbygging og drift av kommunale VVA-anlegg og bygningar. Arbeidsoppgåvene vil kunne omfatte alle fasar frå utgreiing, prosjektering og anleggsoppfølging. Søkjarar må ha god formuleringsevne munnleg og skriftleg, og god evne til planlegging og resultatoppnåing. Vi søkjer deg som er kreativ, har gode samarbeidsevner, og som har ei god serviceinnstilling. Gode IKT-kunnskapar er ein føresetnad, og det er ein fordel om du har kjennskap til lov om offentlege innkjøp. Nærare opplysningar ved leiar for teknisk drift, Ellen Petrine Fretheim tlf. 900 11 770. Vi kan tilby: utfordrande stilling i ein kommune i stor utvikling godt arbeidsmiljø med positive og dyktige medarbeidarar konkurransedyktig lønn gode pensjons- og forsikringsordningar gode lønns- og arbeidsvilkår eit godt sosialt og sterkt tverrfagleg arbeidsmiljø, med faglege utfordringar og gode mogelegheiter for personleg utvikling Søknad merka med arkivsaksnr. 19/1905 skal sendast elektronisk via våre internettsider:  www.oystre-slidre.kommune.no  -- ledige stillingar. Søknadsfrist: 1. november 2019
Øystre Slidre kommune
30/09/2019
  SØKNADSFRIST: 20.10.2019 Nærøysund kommune har ledig en 100 % stilling som avdelingsingeniør/sivilingeniør innen forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) av bygg. Fra 1. januar 2020 opprettes Nærøysund kommune, som er en sammenslåing mellom kommunene Vikna og Nærøy i regionen Ytre Namdal. Nærøysund blir en kommune med nesten 10 000 innbyggere helt nord i Trøndelag. Nærøysund er en spennende kommune i vekst som blir landets største havbrukskommune og som har en sterk landbruksnæring. Kommunen blir vidstrakt med mange lokalsamfunn fra ytterst i havet til inn i fjorder, og vil ha to kommunesentre i Kolvereid og Rørvik. Nærøysund har både flyplass og havneanløp for Hurtigruten i Rørvik.   Enhet byggdrift inngår i ansvarsområdet Teknisk, som består av enhetene kommunalteknikk, byggdrift, plan/byggesak, prosjektoppfølging, eierskap og brann. Byggdrift har FDV ansvar for kommunale bygninger, samt nybygging og rehabilitering av kommunal bygningsmasse. Enheten forvalter ca. 70 000 m2 bygningsmasse og har totalt 58 ansatte, hvorav 4 er knyttet til administrasjonen. Vi søker den rette personen som kan bidra til å utvikle byggforvaltningen i Nærøysund på en god måte.  Arbeidsområdet vil være:   Ansvar for systematisk forvaltning, drift - og vedlikehold Utarbeidelse av drift og vedlikeholdsplaner Tilstandskartlegging av kommunens bygningsmasse  Rapportering/oppfølging i forhold til lover og forskrifter/Internkontroll FDV (forvaltning, drift, vedlikehold) dokumentasjon Oppfølging av serviceavtaler Prosjekt- og byggeledelse for mindre prosjekt Styre og administrere innleide konsulenter i forbindelse med prosjekter Økonomioppfølging Generell saksbehandling  Ønskede kvalifikasjoner   Ingeniør/sivilingeniør innen fagområdene bygg, energi og klima, vvs, elektro. Erfaring med overordnet forvaltning, drift og vedlikehold av bygg/eiendom God skriftlig og muntlig formidlingsevne For søkere med høy realkompetanse vil krav til formell utdanning kunne vurderes  Personlige egenskaper   Inkluderende og gode relasjonelle egenskaper Gode samhandlingsevner og fungere godt i team Etterrettelig, høy integritet, beslutningsdyktig, målrettet og gjennomføringssterk Effektiv, løsningsorientert og med stor arbeidskapasitet                                                                                                 Vi tilbyr En spennende jobb i et variert fagmiljø Godt arbeidsmiljø med fokus på utviklingsarbeid Fleksibel arbeidstid Mulighet til å påvirke utviklingen i en helt ny vekstkommune Lønn iht. avtale Gode pensjonsvilkår i KLP Personalforsikring  For spørsmål om stillingen enhetsleder Erik Jakobsen på tlf: 414 19 975,  erik.jakobsen@vikna.kommune.no Søknad med CV og referanser sendes til: Vikna kommune på epost  vikna@vikna.kommune.no      Søknadsfrist: 20.10.19
Nærøysund kommune
27/09/2019
SØKNADSFRIST: 20.10.2019 Er du interessert i prosjektstyring? Enhetsleder Leder av prosjektområdet i eiendomsforvaltningen Om tjenestested Kommunalområde Miljø- og plansaker i Sandefjord kommune består av fem seksjoner. Eiendomsforvaltning er en av seksjonene, og er lagt inn under kommunalområde etter en nylig gjennomført organisasjonsendring. Prosjektområdet er en av fem enheter i seksjon eiendomsforvaltning og har ansvar for gjennomføring av kommunens byggeprosjekter. Enheten består i dag av 4 erfarne prosjektledere. Som enhetsleder av prosjektområdet vil du inngå i eiendomssjefens ledergruppe og være en del av et bredt faglig, kvalifisert og godt sosialt miljø i seksjonen. Vår eiendomsforvaltning skal kjennetegnes som profesjonell, innovativ og framtidsrettet og ha et tydelig brukerfokus. Samtidig skal det være god arealutnyttelse av kommunens bygg og lokaler. Spennende pågående prosjekter er gjennomføring av nytt sykehjem og skolestrukturprosjekt. Disse prosjektene vil være sentrale i stillingen, i tillegg til mange andre spennende oppgaver med kommunens formålsbygg og innenfor helse og omsorgsområdet. Stillingsinformasjon Stillingsstørrelse: 100 % Stillingstype: fast Tiltredelse: etter avtale  Arbeidsoppgaver lede og utvikle enheten personal-, økonomi-, resultat- og utviklingsansvar utarbeide og følge opp systemer for prosjektstyring saksbehandling og oppfølging knyttet til byggeprosjekter sikre at alle innspill fra berørte av prosjekter blir godt ivaretatt sørge for at lover og regelverk blir ivaretatt   Kvalifikasjoner høyere relevant utdannelse – på min. bachelornivå. erfaring fra personalledelse og linjeledelse god økonomiforståelse og forståelse for rammebetingelser kunnskap og erfaring innen fagfeltet innsikt og erfaring fra politiske prosesser og god forståelse for skjæringspunktet politikk/ administrasjon er en fordel erfaring fra kommunal sektor er ønskelig Personlige egenskaper du har gode relasjonelle ferdigheter du er målrettet, beslutningsdyktig og med en sterk gjennomføringsevne du er tydelig og god kommunikasjon, både i det offentlige rom og internt du er metodisk og systematisk i din tilnærming Vi tilbyr Spennende faglige utfordringer Arbeid i et trivelig miljø Bedriftsidrettslag Fleksitidsordning Gode pensjons- og forsikringsordninger Lønn Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 9452. Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Andre opplysninger Gjensidig prøvetid er 6 måneder. Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju. Kontaktpersoner: Kommunalsjef Sindre Væren Rørby tlf: +47 33416370 mob: +47 99160642 Nils Aspø tlf: +47 33416315 mob: +47 92804349
Sandefjord kommune
27/09/2019
SØKNADSFRIST: 20.10.2019 Vil du være med å legge strategi for Sandefjord kommunes eiendomsforvaltning? Strategisk eiendomsforvalter  Om tjenestested  Kommunalområde Miljø- og plansaker i Sandefjord kommune består av fem seksjoner. Eiendomsforvaltning er en av seksjonene, og lagt inn under kommunalområde etter en nylig gjennomført organisasjonsendring. Kommunens eiendomssjef leder seksjon Eiendomsforvaltning, som i dag består av fem enheter og en eiendomsstab. Stillingen som strategisk eiendomsforvalter er plassert i eiendomsstaben. Som strategisk eiendomsforvalter vil du være en del av et bredt faglig, kvalifisert og godt sosialt miljø i seksjonen. Vår eiendomsforvaltning skal kjennetegnes som profesjonell, innovativ og framtidsrettet og ha et tydelig brukerfokus, og skal sørge for god arealutnyttelse av kommunens bygg og lokaler. Kommunen har ca. 340.000 m2 formålsbygg og ca. 700 boliger, og ønsker størst mulig andel planlagt vedlikehold. Stillingsinformasjon Stillingsstørrelse: 100 % Stillingstype: fast Stilling ledig fra: etter avtale Arbeidsoppgaver Stillingen er nyopprettet og du vil ha muligheter for å være med å utforme stillingens innhold. Hovedarbeidsoppgave vil være å utarbeide strategi og systematisere eiendomsforvaltningen med planlegging, organisering, styring og kontroll av drift- og vedlikehold av bygningsmassen. Utarbeide strategi og systematikk for eiendomsforvaltningen Saksbehandling og oppfølging Bidra til gjennomføring av nye større utbyggingsprosjekter. Utvikle kommunale eiendommer Etablere et rasjonelt system for planlegging og styring, hvor: Prioriterte brukerbehov ivaretas Effektiv arealutnyttelse sikres Verdibevarende vedlikehold ivaretas Kostnadseffektiv drift sikres Det er målrettet utvikling av eiendommenes kvaliteter Langsiktig forvaltning ivaretas  Kvalifikasjoner Høyere relevant utdannelse på bachelornivå, lang relevant erfaring kan veie opp for utdanningskravet Kunnskap om og erfaring fra fagfeltet Erfaring fra kommunal sektor er ønskelig God forståelse for økonomi og rammebetingelser Personlige egenskaper Analytisk, evne til å tenke helhet og strategisk Effektiv og løsningsorientert Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter,  både i det offentlige rom og internt Vi tilbyr Spennende faglige utfordringer Arbeid i et trivelig miljø Bedriftsidrettslag Fleksitidsordning Gode pensjons- og forsikringsordninger Lønn Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 8430 rådgiver. Kontaktpersoner: Kommunalsjef Sindre Væren Rørby tlf: +47 33416370 mob: +47 99160642 Nils Aspø tlf: +47 33416315 mob: +47 92804349
Sandefjord kommune
13/09/2019
SØKNADSFRIST: 11.10.2019 STED: Landsdekkende Til vår landsdekkende enhet Spesialproduksjon søker vi etter anleggsleder/junioringeniør med kunnskap og interesse innenfor  betong faget.    Vi ser etter deg som vil jobbe for at prosjektenes økonomiske målsetninger oppnås, samt at kontraktsmessige forpliktelser overfor byggherre og underentreprenører ivaretas. Stillingen vil medføre reising da oppmøtested vil være landsdekkende etter prosjektene, nyanlegg betong.  Hovedkontoret til Mesta Spesialproduksjon er på Leikanger i Sogn og Fjordane. Dersom du er nyutdannet og mangler praktisk erfaring, er det en mulighet å gå inn i stillingen  som junioring. Du vil som junioringeniør  få tett oppfølging og opplæring ved å følge våre dyktige anleggsledere på nyanlegg betong rundt om i landet. Du vil få muligheten til å utvikle deg personlig og faglig slik at du selv kan tre inn i en operativ eller faglig  ledende rolle for våre prosjekter. Hvis du viser engasjement og interesse kan du være med å forme din egen arbeids hverdag, og du vil få økt ansvar med økt innsikt. For ytterligere informasjon om stillingen ta kontakt med  prosjektsjef Ove Tuften, tlf. 951 91 787 Mesta er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Arbeidsoppgaver Organisere og lede arbeidet på en effektiv og god måte Sikre at arbeidet til enhver tid oppfyller kontraktene mot byggherre Sørge for dokumentasjon i henhold til eksterne og interne krav Sikre effektiv utnyttelse av personell og maskiner (inkl. under entreprise) Personalansvar KHSM-ansvar Budsjett- og resultatansvar Bistå i kalkulasjon av nye prosjekter Sikre god løpende kundeoppfølging Kvalifikasjoner Ingeniør kompetanse, relevant erfaring kan kompenseres for manglende utdannelse Anleggserfaring Erfaring fra operativ ledelse God kjennskap til relevante lover og avtaler Gode datakunnskaper God økonomisk forståelse Ha kontrakts forståelse Gode norsk kunnskaper, skriftlig og muntlig Førerkort kl. B Egenskaper God kommersiell innsikt Evne til fleksibilitet i arbeidsoppgaver Selvstendig, initiativrik og ansvarlig Ha gjennomslagskraft Positiv og bidrar til et godt arbeidsmiljø Mesta er et verdi drevet selskap, og vi er opptatt av at våre ansatte kan identifisere seg med våre verdier, fokus, endringsvilje, helhetsansvar og ærlighet Vi tilbyr Utfordrende og spennende stillinger med konkurransedyktige betingelser Gode pensjons- og forsikringsvilkår Godt arbeidsmiljø med faglig dyktige medarbeidere   Kontaktperson Gro Jurs Meusburger HR-rådgiver GroJurs.Meusburger@mesta.no   +4791846683
Mesta AS