Utdannet innen tekniske fag? 

Finn din drømmejobb hos oss

Nyeste stillingsutlysninger

15/06/2021
SØKNADSFRIST: 15.07.2021 Ledig stilling som ingeniør innen Prosjekt- og byggeledelse - vei, vann, avløp og renovasjon I enhet plan og prosjekt innen seksjon Bydrift er det ledig en fast stilling som ingeniør innen prosjekt- og byggeledelse. Vi ser for oss en person som har bakgrunn innen bygg- og anleggsvirksomhet. Du vil være en del av et bredt faglig, kvalifisert og godt sosialt miljø. Enheten har 16 ansatte. Arbeidsted er for tiden Rådhuset i sentrum av Sandefjord. Stillingsinformasjon Stillingsstørrelse: 100% Stillingstype: fast Tiltredelse: etter avtale Arbeidsoppgaver Styre kommunens entrepriseanlegg, økonomisk og kvalitetsmessig Følge opp private anlegg som skal overtas til kommunalt eie og drift Ansvarlig for jevnlige byggemøter, vernerunder, referater og evaluering av de enkelte anlegg Ressursperson til seksjonens arbeid med teknisk normer Jevnlig rapportere fremdrift og resultatforventning Samarbeide med enhetens øvrige ansatte, konsulenter, driftsavdelinger, Statens Vegvesen, Fylkeskommunen, utbyggere og entreprenører Annet arbeid i enheten  Kvalifikasjoner Utdanning som ingeniør (bachelor) innen bygg/anlegg Fagskoleingeniør (teknisk fagskole) med lang, variert og relevant erfaring kan komme i betraktning Relevant praksis Førerkort klasse B God norsk fremstillingsevne både muntlig og skriftlig Personlig egnethet vektlegges  Vi forventer at du Er selvstendig og strukturert Evner å involvere, samarbeide og beslutte Er lojal og har god arbeidskapasitet Trives i et aktivt miljø med mange saker som pågår samtidig Har lyst på oppgavene og ser disse som utfordrende og spennende  Vi tilbyr Utfordrende og utviklende oppgaver innen et spennende fagområde Trivelig og uformelt arbeidsmiljø Frihet under ansvar Lønn etter avtale Fleksibel arbeidstid God pensjonsordning Andre opplysninger Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10% av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2% i pensjonsinnskudd. Gjensidig prøvetid er 6 måneder. Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til eventuelt intervju. Kontaktpersoner: Merete Baukhol Olsen mob: +47 91374615
Sandefjord kommune
14/06/2021
SØKNADSFRIST: 23.06.2021 Stillingsstørrelse: 100% Arbeidssted f.t.: Enhet eiendom, driftsavdeling- Osloveien 154/Holterveien 24 Arbeidstid:   07.00-15.00, inngå i vaktordning Om arbeidsgiver: Frogn kommune har rundt 100 000 m2 som driftes av vår interne driftsavdeling. Driftsavdelingen har totalt 18 årsverk inkludert avdelingsleder. Det er mange verneverdige hus også som brukes til formålsbygg som er i eiendomsporteføljen. Kommunens verdier er respekt, raushet, engasjement og profesjonell, verdiene danner grunnlaget for arbeidet vårt. Enhet eiendoms visjon er "Et rom for alle" og våre strategier er;  F.R.O.G.N eiendom  - F ellesskap,  R iktige prosesser,  O rden,  G ode bygg gode tjenester og  N ær. I enhet eiendom ligger driftsapparat, renhold, prosjektteam og eiendomsforvaltning. Totalt er det ca 64 årsverk i enheten. Stillingen svarer til avdelingsleder byggdrift. Ansvarsområde f.t.: Bygginspektør er byggansvarlig for eiendomsporteføljen og rapporterer til avdelingsleder byggdrift Operativ styring og dokumentasjon på byggporteføljens tekniske anlegg (Plania) Daglig kontakt med virksomheter i formålsbygg som skoler, barnehager, institusjoner og andre bygg i bygningsporteføljen Oppfølging av energibruk i bygningsmasse oppfølging av eksterne leverandører brannsikkerhet og sikkerhet på bygg Delta i gjennomføring av vedlikehold planlegging og gjennomføring etter vedlikeholdsstrategi og vedlikeholdsplan FDVU dokumentasjon i Plania Etterlevelse av HMS og internkontroll Bistå avdelingsleder og forvaltere med å etablere og oppdatere tilstandsvurderinger av kommunens eiendomsmasse (mutimap) Kontinuerlig medvirkning i vurdering av behov, fremme forslag og tiltak som sikrer utvikling, økonomiske mål og kundetilfredshet Inngå i enhetens utvidede lederteam Kvalifikasjonskrav: Fagbrev innen tekniske fag/byggfag Relevant bygg- og driftsteknisk kompetanse God teknisk og organisatorisk systemforståelse Gode IKT ferdigheter God muntlig og skriftlig fremstillingsevne Personlige egenskaper: Gode kommunikasjon og samarbeidsevner Selvstendighet i arbeidet Løsningsorientert tilnærming Relevant praksis fra offentlig eller privat virksomhet vil bli vektlagt Personlig egnethet vektlegges Tiltredelsesdato:  Snarest Lønnsplassering:  I henhold til gjeldene tariff og avtaler. Kontaktperson:  Hege Therese Skarbø Berle - eiendomssjef,  hege.berle@frogn.kommune.no  tlf: 48169760 INFORMASJON RUNDT SØKNADEN Frogn kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn. Det ønskes fortrinnsvis elektroniske søknader. For fullstendig utlysningstekst og elektroniske søknadsskjemaer, se  www.frogn.kommune.no . PC for publikum finnes i rådhuset og på biblioteket. Søknadsdokumenter blir ikke returnert til søkerne, men makuleres når tilsetting er foretatt. Lønnsplassering i henhold til gjeldene tariff og avtaler hvis annet ikke er oppgitt. For mer informasjon, kontakt kommunens servicetorg, tlf. 64 90 60 00.
Frogn kommune
14/06/2021
SØKNADSFRIST: 23.06.2021 Stillingsstørrelse: 100% Arbeidssted f.t.: Enhet eiendom, driftsavdeling- Osloveien 154/Holterveien 24 Arbeidstid: 07.00-15.00, inngå i vaktordning   Om arbeidsgiver: Frogn kommune har rundt 100 000 m2 som driftes av vår interne driftsavdeling. Driftsavdelingen har totalt 18 årsverk inkludert avdelingsleder. Det er mange verneverdige hus også som brukes til formålsbygg som er i eiendomsporteføljen. Kommunens verdier er respekt, raushet, engasjement og profesjonell, verdiene danner grunnlaget for arbeidet vårt. Enhet eiendoms visjon er "Et rom for alle" og våre strategier er;  F.R.O.G.N eiendom  - F ellesskap,  R iktige prosesser,  O rden,  G ode bygg gode tjenester og  N ær. I enhet eiendom ligger driftsapparat, renhold, prosjektteam og eiendomsforvaltning. Totalt er det ca 64 årsverk i enheten. Stillingen svarer til avdelingsleder byggdrift.   Ansvarsområde f.t.: Bygginspektør er byggansvarlig for eiendomsporteføljen og rapporterer til avdelingsleder byggdrift Operativ styring og dokumentasjon på byggporteføljens tekniske anlegg (Plania) Daglig kontakt med virksomheter i formålsbygg som skoler, barnehager, institusjoner og andre bygg i bygningsporteføljen Oppfølging av energibruk i bygningsmasse oppfølging av eksterne leverandører brannsikkerhet og sikkerhet på bygg Delta i gjennomføring av vedlikehold planlegging og gjennomføring etter vedlikeholdsstrategi og vedlikeholdsplan FDVU dokumentasjon i Plania Etterlevelse av HMS og internkontroll Bistå avdelingsleder og forvaltere med å etablere og oppdatere tilstandsvurderinger av kommunens eiendomsmasse (mutimap) Kontinuerlig medvirkning i vurdering av behov, fremme forslag og tiltak som sikrer utvikling, økonomiske mål og kundetilfredshet Inngå i enhetens utvidede lederteam Kvalifikasjonskrav: Fagbrev innen tekniske fag/byggfag relevant bygg- og driftsteknisk kompetanse God teknisk og organisatorisk systemforståelse Gode IKT ferdigheter God muntlig og skriftlig fremstillingsevne Personlige egenskaper: Gode kommunikasjon og samarbeidsevner Løsningsorientert tilnærming Selvstendighet i arbeidet Relevant praksis fra offentlig eller privat virksomhet vil bli vektlagt Personlig egnethet vektlegges Tiltredelsesdato: Snarest Lønnsplassering:  I henhold til gjeldene tariff og avtaler. Kontaktperson:  Hege Therese Skarbø Berle - eiendomssjef,  hege.berle@frogn.kommune.no , tlf: 48169760 INFORMASJON RUNDT SØKNADEN Frogn kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn. Det ønskes fortrinnsvis elektroniske søknader. For fullstendig utlysningstekst og elektroniske søknadsskjemaer, se  www.frogn.kommune.no . PC for publikum finnes i rådhuset og på biblioteket. Søknadsdokumenter blir ikke returnert til søkerne, men makuleres når tilsetting er foretatt. Lønnsplassering i henhold til gjeldene tariff og avtaler hvis annet ikke er oppgitt. For mer informasjon, kontakt kommunens servicetorg, tlf. 64 90 60 00.  
Frogn kommune
14/06/2021
SØKNADSFRIST: 23.06.2021 Stillingsstørrelse: 100% Arbeidssted f.t.:  Enhet eiendom, driftsavdeling- Osloveien 154/Holterveien 24 Arbeidstid: 07.00-15.00, inngå i vaktordning Om arbeidsgiver: Frogn kommune har rundt 100 000 m2 som driftes av vår interne driftsavdeling. Driftsavdelingen har totalt 18 årsverk inkludert avdelingsleder. Det er mange verneverdige hus også som brukes til formålsbygg som er i eiendomsporteføljen. Kommunens verdier er respekt, raushet, engasjement og profesjonell, verdiene danner grunnlaget for arbeidet vårt. Enhet eiendoms visjon er "Et rom for alle" og våre strategier er;  F.R.O.G.N eiendom  - F ellesskap,  R iktige prosesser,  O rden,  G ode bygg gode tjenester og  N ær. I enhet eiendom ligger driftsapparat, renhold, prosjektteam og eiendomsforvaltning. Totalt er det ca 64 årsverk i enheten. Stillingen svarer til avdelingsleder byggdrift. Ansvarsområde f.t.: Driftsoperatør bygg. drift og vedlikehold Gjennomføre og dokuementere arbeidsordre av innmeldte eiendomsoppgaver i fagsystem (Plania) Bistå i planlegging og gjennomføring av vedlikeholdstiltak i hht vedlikeholdsplan Utføre drift og vedlikeholdtiltak Gjennomføring av mindre vedlikeholdsprosjekter Daglig eller periodisk utførelse av vaktmesteroppgaver (monteringsjobber, tømreroppgaver og utbedringer, reperasjoner, inspeksjon av tak og nedløp, kontroller med mer) Inngå i driftsteamet til enhet eiendom Kvalifikasjonskrav: Fagbrev innen byggfag vurderes positiv Relevant erfaring fra drift og vedlikehold Personlige egenskaper: Gode kommunikasjon og samarbeidsevner Løsningsorientert tilnærming Selvstendighet i arbeidet Relevant praksis fra offentlig eller privat virksomhet vil bli vektlagt Personlig egnethet vektlegges Tiltredelsesdato:  Snarest Lønnsplassering:  I henhold til gjeldene tariff og avtaler. Kontaktperson:  Hege Therese Skarbø Berle - eiendomssjef,  hege.berle@frogn.kommune.no  , tlf: 48169760   INFORMASJON RUNDT SØKNADEN Frogn kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn. Det ønskes fortrinnsvis elektroniske søknader. For fullstendig utlysningstekst og elektroniske søknadsskjemaer, se  www.frogn.kommune.no . PC for publikum finnes i rådhuset og på biblioteket. Søknadsdokumenter blir ikke returnert til søkerne, men makuleres når tilsetting er foretatt. Lønnsplassering i henhold til gjeldene tariff og avtaler hvis annet ikke er oppgitt. For mer informasjon, kontakt kommunens servicetorg, tlf. 64 90 60 00.
Frogn kommune
14/06/2021
SØKNADSFRIST: 23.06.2021 Vi søker avdelingsleder med stor gjennomføringsevne og byggeteknisk forståelse og tydelig ledelse. Vi ser etter deg som evner å håndtere kort og langsiktige planlegging og gjennomføring av vedlikehold i driftingen av kommunens byggportefølje. Operativ og strategisk byggdrift ihht kommunens eiendoms og vedlikeholsstrategi. Ansvarsområde: Avdelingsleder byggdrift Stilling: Fast 100% Arbeidssted:  Frogn kommune, enhet eiendom Om arbeidsgiver: Frogn kommune har rundt 100 000 m2 som driftes av vår interne driftsavdeling. Driftsavdelingen som skal ledes består av totalt 18 årsverk inkludert avdelingsleder.  Det er mange verneverdige hus også som brukes til formålsbygg som er i eiendoms investeringsportefølje Kommunens verdier er respekt, raushet, engasjement og prosfejonell, verdiene danner grunnlaget for arbeidet vårt. Enhet eiendoms visjon er "Et rom for alle" og våre strategier er; F.R.O.G.N eiendom -Fellesskap, Riktige prosesser,Orden, Gode bygg gode tjenester og Nær. I enhet eiendom ligger driftsapparat, renhold, prosjektteam og eiendomsforvaltning. Totalt er det ca 64 årsverk i enheten. Stillingen svarer til eiendomssjef.  Ansvarsområde f.t.: Økonomi, fag og personalanvar for eget driftsteam delegert av eiendomssjef Operativ leder i avdelingen for avtalt område Daglig oppfølging av driftsoppgaver i FDV-systemet Plania Påse at arbeidsordrer blir utført og kvitert ut i FDV systemet Plania Oppfølging av tjenestesteder med besøk og dialog med lokal representanter Følge opp HMS-tiltak i avdelingen, herunder riktig bruk av verneutstyr, sikker jobb-analyse og HMS-kompetanse Samarbeide med eiendomsforvaltning med drift, vedlikehold (FDVU) og utvikling av avdelingens eiendomsmasse Bistå avdelingsleder og forvaltere med å etablere og oppdatere tilstandsvurdering av kommunens eiendomsmasse (multimap, Power Bi) Bistå med energioptimalisering gjennom god teknisk drift og bruk av SD-anlegg Gjennomføre kontroller, rapportere avvik, iverksette tiltak og lukke avvik innenfor ansvarsområdet, herunder kritiske fagområder som brann, radon og legionella osv.                  Bidra til å sørge for at driften i avdelingen utføres kostnadseffektivt, med høy faglig standard i tråd med enhets eiendom sin strategi Kontinuerlig vurdere behov, fremme forslag og tiltak som sikrer utvikling, kompetanse, økonomiske mål, medarbeidertilfredshet og kundetilfredshet Inngå i eiendomssjefs lederteam Stillingsstørrelse: 100% Arbeidssted f.t.:  F.R.O.G.N Eiendom Kvalifikasjonskrav: Høyere relevant utdanning Erfaring fra ledelse av byggdrift relevant bygg- og driftsteknisk kompetanse, gjerne med erfaring fra entreprenørvirksomhet God kompetanse innenfor forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling, FDVU systemer (Plania) God økonomikunnskap Erfaring med interkontroll og HMS Svært god IKT og systemforståelse (Plania. Multimap, Power BI) erfaring med offentlige anskaffelser, investeringsprosjekter teller positivt Personlige egenskaper: Løsningsorientert tilnærming God skriftlig og muntlig fremstillingsevne Gode relasjonsbyggende egenskaper Gode kommunikasjon og samhandlingsevner Personlig egnethet vektlegges Tiltredelsesdato:  1. september 2021 eller snarest Lønnsplassering:  I henhold til gjeldene tariff og avtaler. Kontaktperson: Eiendomssjef Hege Therese Skarbø Berle ,  hege.berle@frogn.kommune.no ,  tlf 48169760 INFORMASJON RUNDT SØKNADEN Frogn kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn. Det ønskes fortrinnsvis elektroniske søknader. For fullstendig utlysningstekst og elektroniske søknadsskjemaer, se  www.frogn.kommune.no . PC for publikum finnes i rådhuset og på biblioteket. Søknadsdokumenter blir ikke returnert til søkerne, men makuleres når tilsetting er foretatt. Lønnsplassering i henhold til gjeldene tariff og avtaler hvis annet ikke er oppgitt. For mer informasjon, kontakt kommunens servicetorg, tlf. 64 90 60 00.
Frogn kommune
11/06/2021
SØKNADSFRIST: 03.07.2021 Stilling som fagarbeider veidrift, park og anlegg er organisert under Driftsenheten. Enheten har drifts- og vedlikeholdsansvaret for Enebakk kommunes ca 60 000 m2 med formålsbygg, med tilhørende uteareal og anlegg, samt kommunens veier som pr i dag utgjør ca 60 km vei. Driftsenheten utgjør i dag 16 ansatte. Sentrale arbeidsoppgaver:   Utføre planlagte og akutte vedlikeholdstiltak på vei, park og anlegg Delta i kartlegging av vedlikeholdsbehov. Planlegge, beskrive og dokumentere oppdrag ved hjelp av digitale verktøy Bistå enhetens byggdrift ved behov Delta på vaktordning vei Stillingsinnehaver må ha førerkortklasse C, CE  Ønskede kvalifikasjoner:   Maskinførerbevis M2, M3 og M4 Erfaring og gode kvalifikasjoner fra veidrift og VA-anlegg ADK1 sertifisert God erfaring med bruk av digitale verktøy og kvalitetssikringssystemer Erfaring med HMS i praksis Gode kvalifikasjoner i muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.  Vi kan tilby en interessant og utfordrende, samt til tider hektisk arbeidsdag i et godt arbeidsmiljø i en organisasjon i endring. Driftsenheten skal ha modige ansatte som i det daglige skal etterleve og være gode ambassadører for våre fokusområder positivitet, engasjement, kreativitet og initiativ.  Kvinner oppfordres til å søke!   Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler. God pensjonsordning i KLP. Lønn etter tariff  For nærmere informasjon om stillingen, kontakt Enhetsleder Tom Haugvaldstad tlf 952 800 93, eller Arbeidsleder vei Tore-Remi Wich tlf 940 22 794.  Søknadsfrist: 03.07.2021   Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju.  I henhold til offentleglova § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.  Kontaktperson: Tom Haugvaldstad Enhetsleder Telefon 952 80 093
Enebakk kommune
11/06/2021
SØKNADSFRIST: 27.06.2021 Om stillingen Brønnøy kommune har ledig 100 % fast stilling som arealplanlegger ved plan- og utviklingsavdelingen. Avdelingen har 12 stillinger innenfor ulike fagområder som kommuneplan, arealplan, deling, oppmåling, byggesak, landbruk, klima og miljø, kulturvern, idrett og friluftsliv. Avdelingen bidrar også med gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekt. Vår visjon:  Plan og Utvikling skal være en organisasjon for framtidsrettet planlegging med fokus på brukerbehov og kvalitetssikrede prosesser. Arbeidsoppgaver Utarbeide nye reguleringsplaner inkl. saksbehandling Dispensasjonsbehandling av plansaker Saksbehandling ihht plan- og bygningslov og annet relevant lovverk innenfor arbeidsområdet Ajourhold av kommunens digitale planarkiv Kvalifikasjoner og personlige egenskaper Utdanning på universitetsnivå eller høyskole innen planfag, landskapsarkitektur, landskapsplanlegging, arealplanlegging eller tilsvarende Annen relevant planleggingskompetanse og/eller realkompetanse kan også bli vurdert Bruk av digitalt planleggingsverktøy, GIS-kompetanse og relevant erfaring vil bli tillagt vekt I tillegg til faglig kompetanse vektlegges personlige egenskaper som gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig, forbedrings- og utviklingsorientert holdning, evne til å arbeide både selvstendig og i team, serviceinnstilling og godt humør. Vi tilbyr En stilling med varierte, utfordrende og spennende oppgaver Et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø – vi ser fram til å få deg med på laget! Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger innenfor en IA-bedrift Spørsmål om stillingen Leder for Plan og utvikling, Gunvald Eilertsen, tlf.: 75 01 25 02/41 68 30 89, mail:  gunvald.eilertsen@bronnoy.kommune.no   Generell info Språkkunnskaper Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller nivå B2 ved et universitet) Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis. Intervju Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte. Offentlighet Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25. Søknad sendes Alle som søker, må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen) Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.
Brønnøy kommune
04/06/2021
SØKNADSFRIST: 20.06.2021 Gratangen kommune er vertskommune for kart og oppmåling i Gratangen, Lavangen og Salangen. Kontorarbeidssted er Gratangen, men vi har kontorarbeidsplasser tilgjengelig i alle tre kommuner.  Arbeidsoppgaver Stillingen vil i hovedsak jobbe med arbeidsoppgaver etter: -matrikkelloven, herunder eiendomsmåling -saksbehandling -matrikkelføring -publikumskontakt -samt øvrige GIS-relaterte oppgaver. Den ansatte kan ogsp bli pålagt andre oppgaver ved behov. Kvalifikasjonskrav Det er krav om at den som tilsettes har ingeniørutdanning på bachelor nivå innenfor gjeldende fagområde i tillegg er det er ønskelig med: - godkjenning som matrikkelfører - erfaring med kart - erfaring oppmåling - erfaring med saksbehandling Absolutt krav: minimum førerkort klasse B. Vi tilbyr Gratangen kommune har gode lønns- og pensjonsordninger (KLP) . Fine muligheter for friluftsliv. God dekning på barnehageplasser. Tilsetting etter gjeldede lover og avtaleverk. Nærmere opplysning Det er ett krav at den tilsatt benytter alle elektroniske system vi har. Opplæring vil bli gitt. Kommunen benytter Gisline som GIS-verktøy, Public 360 og eByggesak360 som saksbehandlingssystem, samt Leica GPS. Kjennskap til disse systemene vil være en fordel. Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål og det bes om at disse tas med dersom du blir innkalt til intervju.  Søknad sendes Gratangen kommune benytter elektronisk rekrutteringssystem, vi ber deg derfor fylle ut søknaden elektronisk og kun søknader mottatt via vårt system vil bli vurdert. Søknaden kan bli offentliggjort selv om det bes om å bli unntatt offentlighet. Du vil i så fall bli kontaktet av en av oss. For å komme i betraktning må søknaden sendes elektronisk via link:  www.gratangen.kommune.no   Kontaktperson: Erlis Anderzen E-post  Erlis.Anderzen@gratangen.kommune.no   Mobil 97138044 Arbeid 97138044
Gratangen kommune
04/06/2021
SØKNADSFRIST: 20.06.2021 100% fast stilling som avdelingsleder for Forvaltning og utvikling (tekniske tjenester). Tiltredelse så snart som mulig etter tilsetting. Har du lyst på en stilling der ingen dager er lik og der du kan være med på mange spennende arbeidsoppgaver. Her kan nevnes totalrenovering av barnehage, oppsett av ny branngarage og en renovering av Miljøboligen under planlegging. Det blir ikke kjedelige dager hverken med arbeidsoppgaver eller hyggelige kollegaer. Frister det å bli med på laget er dette arbeidsplassen for deg. Velkommen skal du være til en spennende jobb. Arbeidsoppgaver Avdelingsleder har det faglige ansvaret for faglig gode tjenester innenfor gitte rammer, både økonomisk og faglig. Som leder må du være en aktiv pådriver i videreutvikling av kommunen. Stillingen medfører kontakt med innbyggere, næringsliv og publikum. Det legges vekt på god service og at det kan skapes gode relasjoner overfor kollegaer, tjenestemottakere og samarbeidspartnere. Dette innebærer: - Faglig lede, motivere og bidra til videreutvikling av medarbeidere. - Økonomisk forståelse og fagledelse i tråd med rammer, mål og satsingsområder. - Saksbehandler byggesak - Saksbehandler i andre saker som berører sektoren. - Være en pådriver i kommunens strategiske utviklingsarbeid. - Samordning og kvalitetsutvikling av tjenestene. - Forberede saker for politisk behandling, delta i planarbeid og gjennomføre vedtak. - Prosjektarbeid. - Delta i kommunens kriseledelse. - Følge opp og gjennomføre nasjonale og kommunale føringer. Kvalifikasjonskrav Relevant høyere utdanning på Bachelor nivå innen tekniske fag, fortrinnsvis bygg/anlegg eller kommunalteknikk, gjerne med tilleggsutdanning innen ledelse. - Kunnskap og erfaring innen fagområdet. - Gode analytiske evner. - God kjennskap til offentlig forvaltning og politiske beslutningsprosesser. - God muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Vi ønsker en fagleder som er: - faglig engasjert, beslutningsdyktig, målrettet og med stor gjennomføringsevne. - samlende og har en evne til å bygge relasjoner, skape tillit, motivere, inspirere og er opptatt av at medarbeidere trives og utvikles. Nærmere opplysning Tilsetting i hht gjeldende avtaleverk. Personlig egnethet vektlegges. 6 mnd. prøvetid. Det er et krav at den tilsatt benytter alle elektroniske systemer vi har. Opplæring vil bli gitt. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og referanser vil bli innhentet. Vi ber om minst to referanser fra de tre siste arbeidsår. Søknaden kan bli offentliggjort selv om det bes om å bli unntatt offentlighet. Du vil i såfall bli kontaktet av oss.  Vi tilbyr - En sentral fagstilling med spennende og utfordrende lederoppgaver - 100 % fast stilling og lønn etter avtale - Motiverte og kunnskapsrike kollegaer - Gode pensjons- og forsikringsvilkår - IA-bedrift - Fleksibel arbeidstid - Dekning av flytteutgifter i hht reglement - Barnehageplass ved behov - Kan være behjelpelig med å skaffe bolig Søknad sendes Gratangen kommune benytter elektronisk rekrutteringssystem, vi ber deg derfor fylle ut søknaden elektronisk og kun søknader mottatt via vårt system vil bli vurdert. Søknaden kan bli offentliggjort selv om det bes om å bli unntatt offentlighet. Du vil i så fall bli kontaktet av en av oss. For å komme i betraktning må søknaden sendes elektronisk via link:  www.gratangen.kommune.no   Kontaktperson: Torbjørn Johnsen E-posttor bjorn.johnsen@gratangen.kommune.no Mobil 41409708 Arbeid 41409708 Gro Saltvik-Øvergård Sektorleder oppvekst og kultur E-post gro.saltvik-overgard@gratangen.kommune.no Mobil 94809025 Arbeid77021800
Gratangen kommune
03/06/2021
SØKNADSFRIST: 19.06.2021 Areal- og byggesak søker etter medarbeidar Arealplanleggar Areal- og byggesak har ansvar for kommunen sin arealplanlegging, plan- og byggesakshandsaming, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletenester. Eininga kan tilby interessante og utfordrande oppgåver i arbeidet med kommunen sin arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre 19 medarbeidarar arbeider i eit spanande, fleksibelt og tverrfaglig miljø i moderne lokalar sentralt i byen Førde. Areal- og byggesak ønsker mangfald og ein jamn fordeling mellom kvinner og menn på arbeidsplassen. Vi oppmodar difor alle kvalifiserte kandidatar til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.  Vi søker no etter: arealplanleggar i 100 % fast stilling Arbeidsoppgåver: sakshandsame reguleringsplanar, endring av reguleringsplanar og dispensasjonar etter plandelen i plan- og bygningslova informere og rettleie innbyggarar i kommunen og profesjonelle aktørar/utbyggarar handsame klagesaker delta i arbeid med overordna planlegging Kvalifikasjonar: Du må ha utdanning på universitets – eller høgskulenivå innan arealplanlegging og/eller arkitektur Du må ha kunnskap om Plan- og bygningslova, samt planprosess og prosjektleiing Relevant praksis kan vege opp for manglande formell utdanning Det vert lagt vekt på god kommunikasjonsevne og gode evner til samarbeid God norsk munnleg og skriftleg framstillingsevne Det er ein fordel om du har: erfaring frå fagområdet, men nyutdanna vert også vurdert erfaring innan GIS kjennskap til, og interesse for arkitekturfaglege tema som byutvikling, arkitektur og bukvalitet erfaring frå prosjektbasert arbeid Vi søker deg som: er serviceinnstilt og løysingsorientert har evne til å arbeide godt både sjølvstendig og i gruppe med andre taklar høgt tempo og komplekse oppgåver er initiativrik, strukturert, målbevisst har heilskapsforståing Vi tilbyr: lyse moderne kontorlokale sentralt i Førde gode pensjons- og forsikringsordningar godt sosialt arbeidsmiljø med trivelege og engasjerte kollegaer Eininga vår er ein god stad å jobbe. Vi er ein kreativ og effektiv organisasjon, og vi set pris på godt humør, arbeidsglede og omsorg for kvarandre. Du vil ha kontorplass i nye og funksjonelle lokalar for tida i Førde sentrum (Sunnfjord rådhus). Hos oss får du ryddige arbeidstilhøve. Sjølv om arbeidsmengda kan vere stor, legg vi vekt på å vere føreseieleg og gje rom for avspasering og lønskompensasjon. Du søker elektronisk. Vi ser fram til å høyre frå deg! Kontaktperson: Odd Harry Strømsli tlf: +47 57 61 27 15 mob: +47 414 76 710
Sunnfjord kommune