Utdannet innen tekniske fag? 

Finn din drømmejobb hos oss

Nyeste stillingsutlysninger

10/12/2019
SØKNADSFRIST: 12.01.2020 100 % fast stilling ledig for tiltreding etter avtale.  Det er oppretta ei ny stilling som inngår i arbeidet med forvaltning av eigedomsskatt. Stillinga er organisert i avdeling for Eigedomsdata og oppmåling, som er ei av fem avdelingar i verksemd Plan, byggesak og geodata innan kommunalområde Miljø, by- og stadutvikling. Avdelinga arbeider med oppmåling av eigedommar etter matrikkellova, forvaltning av eigedomsskatt etter eigedomsskattelova og seksjonering etter eigarseksjonslova. I dag har kommunen ei stilling knytt til eigedomsskatt. Alt arbeid i avdelinga vert utført ved bruk av tidsmessige digitale verktøy, og vi arbeider heile tida for å digitalisere og effektivisere  arbeidsprosessar. Arbeidsstad er rådhuset i Ålesund kommune.   Arbeidsoppgåver Arbeidsoppgåvene vert i hovudsak knytt til forvalting av eigedomsskatt. I perioder kan andre arbeidsoppgåver vere aktuelle, som bla. kvalitetsheving av matrikkelen. Arbeidsoppgåvene kan bli noko tilpassa for den som skal tilsettast i stillinga. Kommunen bruker systema IsyProaktiv og Visma i arbeidet med eigedomsskatt og kommunale avgifter. Det vert tilrettelagt for god opplæring i eit aktivt og godt arbeidsmiljø, med medarbeidarar som held eit høgt fagleg nivå. Vi går spennande tider imøte med å byggje den nye kommunen, og er avhengig av styrke staben i avdeling for Eigedomsdata og oppmåling. Kvalifikasjonar Primært teknisk utdanning.  Gjerne med kompetanse innanfor økonomi. Tidlegare arbeid med eigedomsskatt er ein fordel, men ikkje eit vilkår.   Søkar må beherske norsk skriftleg og munnleg.   Førarkort klasse B.   God erfaring innanfor arbeidsfeltet kan kompensere for manglande formell utdanning. Personlege eigenskapar God kommunikasjonsevne, både munnleg og skriftleg.   Løysingsorientert, med gode kunnskapar innan EDB. Evne til å arbeide både i team og sjølvstendig Vi tilbyr Eit godt arbeidsmiljø med varierte og utfordrande arbeidsoppgåver Engasjerte kollegaer med brei kompetanse innanfor sitt fagområde.  Gode mulegheiter for faglig utvikling.   Løn- og stillingsbetegnelse blir vurdert etter utdanning og relevant erfaring. Gode pensjons- og forsikringsordningar gjennom KLP. Øvrige arbeidsvilkår, rettar og pliktar er i samsvar med lov, forskrift og avtale.   Kontaktinformasjon Torill Homberset Avdelingsingeniør 70 16 26 03 Per Anders Aure Avdelingsleiar 70 16 26 42
Nye Ålesund kommune
06/12/2019
SØKNADSFRIST: 22.12.2019 100 % fast stilling ledig for tiltreding etter avtale. Arbeidsoppgåver Verksemda si eining for Trafikk og miljø er ansvarleg for bl. anna utvikling av kommunale trafikkområde, byrom og friområde. Oppgåvene vil vere relatert til planlegging, prosjektering og leiing av planar og prosjekt innanfor desse områda. Ein må òg rekne med ein del saksarbeid. Politikken til verksemda er å utvikle og behalde eigen kunskap og erfaring rundt desse oppgåvene. Kvalifikasjonar Høgare teknisk utdanning som bachelor eller master. God kompetanse innan veg- grønt og anleggsfaget. Erfaring innan veg- grønt og anleggsfaget er ønskeleg, men òg nyutdanna blir oppfordra til å søka Søkar må mestre norsk både skriftleg og munnleg. Personlege eigenskapar God kommunikasjonsevne både munnleg og skriftleg. Strukturert, engasjert, sjølvstendig, samarbeidsdyktig, løysningsorientert. Gode EDB kunskapar. Erfaring med prosjekteringsverktøy som t.d. AutoCAD o.l. er ein fordel, men ikkje ein nødvendigheit. Evne til å arbeide både i team og sjølvstendig. Vi tilbyr Varierte og spennande arbeidsoppgåver. Eit godt fag- og arbeidsmiljø. Gode moglegheiter for fagleg utvikling. Fleksitidsordning. Konkuransediktig løn etter kvalifikasjonar. God pensjonsordning i KLP. Kontaktinformasjon Mirza Begic, Fagleiar, 413 05 103 Oddvar Kongsvik, Verksemdsleiar, 911 56 417 Arbeidsstad Keiser Wilhelmsgate 11 6002 Ålesund  
Nye Ålesund kommune
03/12/2019
SØKNADSFRIST: 12.12.2019 Larvik kommune søker prosjektleder til virksomhet Prosjekt bygg og anlegg i tjenesteområdet Eiendom og teknisk drift. Tjenesteområdet er nytt med oppstart 01.01.2020. Virksomhet Prosjekt bygg og anlegg er en av fem virksomheter i det nye tjenesteområde og sørger for gjennomføring av bygg- og anleggsprosjekter. Virksomheten har 14 ansatte. Bygg og lokaler er en sentral innsatsfaktor for å sikre gode og effektive tjenester som kommunen skal yte til sine innbyggere. Larvik kommune har mange spennende prosjekter noen som allerede er igangsatt og nye som kommer. Årlige investeringsbudsjetter knyttet til utvikling, nybygg og eiendommer utgjør 200-300 millioner kroner. Vi søker derfor etter 1 dyktig prosjektleder til virksomhetsområdet Prosjekt bygg og anlegg. Prosjektleder rapporterer direkte til virksomhetsleder. Arbeidsoppgaver Prosjektleder har ansvar og myndighet til å lede nybygg og rehabiliteringsprosjekter innenfor de rammer som er definert av prosjekteier. Ditt ansvar består i stor grad i: å planlegge prosjektgjennomføring, overvåke aktiviteter og fremdrift å styre og koordinere rådgivere og entreprenører oppfølging av økonomi rapportering bidra aktivt til en løpende og god dialog brukerne lede anskaffelser av nødvendige ressurser i prosjekterings- og gjennomføringsfasen ivareta Byggherreforskriften/SHA  håndtere avvik i fremdrift, kostnader, omfang, kvalitet, etc. Kvalifikasjoner høyere utdanning på master- eller bachelornivå i byggteknikk eller annet relevant fagområde minimum 5 års relevant arbeidserfaring erfaring fra prosjektledelse/byggeledelse av byggprosjekter, gjerne som byggherre kunnskap om reguleringsprosesser kunnskap om Lov om offentlig anskaffelser og offentlig forvaltning god muntlig og skriftlig fremstillingsevne Personlige egenskaper gjennomføringsevne og økonomisk teft gode samarbeids- og kommunikasjonsevner høye arbeidskapasitet god muntlig og skriftlig fremstillingsevne åpen for og initierer ideer og løsninger evne til å jobbe strukturert og løsningsorientert personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr lønn etter avtale et sosialt, hyggelig og kompetent fag- og arbeidsmiljø utfordrende arbeidsoppgaver samarbeid med store profesjonelle nettverk/aktører gode forsikrings- og pensjonsordninger hytteforening, kunstforening og bedriftsidrettslag for ansatte Kontaktinformasjon Havelberg, Bodo 917 13 640 bodo.havelberg@larvik.kommune.no  
Larvik kommune
28/11/2019
SØKNADSFRIST: 19.12.2019 Mesta Elektro er en ledende aktør innen elektroarbeider langs vei. Vi er en lønnsom, landsdekkende og fokusert elektroentreprenør som utfører de fleste oppgaver innen elektronisk installasjon langs vei i hele landet. Store deler av virksomheten er knyttet til installasjon og vedlikehold av alle elementer av den tekniske utrustningen på vegnettet. Mesta Elektro omsetter årlig for ca. 480 mill. NOK og har 160 ansatte. Mesta Elektro er i stadig vekst og vil i årene framover fortsette veksten i tråd med økt fokus på sikkerhet i tunneler. Mesta Elektro ønsker å styrke staben ved prosjektavdelingen og søker nå prosjektleder. Kontorsted for stillingen er ved et av våre kontorer i Mo i Rana, Sogndal, Bergen eller Oslo. Den som ansettes vil bli en del av et godt og faglig sterkt miljø med kompetente medarbeidere. Stillingen rapporterer i linjen til prosjektsjef.  Kontaktperson for stillingen: Prosjektsjef Joar Ølmheim tlf. 913 93 866 Mesta er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke stilling hos oss uavhengig av kjønn, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.    Arbeidsoppgaver •    Kundekontakt med Statens Vegvesen og andre kunder •    Prosjektledelse av elektroarbeid innen tunnelinstallasjoner, veibelysning og øvrige elektro-installasjoner på og langs vei •    Oppfølging av kontrakt, økonomi og HMS •    Innkjøp og kontrahering av underentreprenører •    Utarbeidelse av teknisk dokumentasjon til byggherre •    Delta i byggemøte •    Kalkulasjon og utarbeidelse av tilbud  •    Personalansvar Kvalifikasjoner •    Erfaring som avdelingsleder/ prosjektleder/ prosjektingeniør er ønskelig •    Elektroutdanning fra fagskole, høyskole eller universitet •    Erfaring fra veielektro eller industri-installasjoner er en fordel •    Må beherske norsk skriftlig og muntlig •    Gode datakunnskaper •    Førerkort klasse B Egenskaper •    Selvstendig og resultatorientert •    Serviceinnstilt og positiv •    Du må kunne identifisere deg med våre verdier som er fokus, endringsvilje, helhetsansvar og ærlighet •    Evne og vilje til å ta ansvar og holde seg faglig oppdatert Vi tilbyr •    Konkurransedyktig lønn •    Spennende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø •    God forsikrings og pensjonsordning  •    Gode muligheter for selvutvikling og interne karrieremuligheter Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Gro Jurs Meusburger Stillingstittel: HR-rådgiver Telefon: 918 46 683 Kontaktperson: Ingolf Rotlid Stillingstittel: HR leder Telefon: 911 41 060
Mesta AS
27/11/2019
SØKNADSFRIST: 12.12.2019 Øksnes kommune søker etter GIS - Ingeniør i fast 100% stilling Arbeidsoppgaver   Drifte, vedlikeholde og oppdatere kommunes kartsystemer Forvaltning av FKB-data, vegnett, temadata (DOK-data) og planregister. Forvaltning av kommunens WEB-kart. Utføre GIS-analyser. Bidra til automatisering av kommunale tjenester og andre GIS-relaterte utviklingsoppgaver. Utføre oppgaver etter matrikkelloven og seksjoneringsloven Gjennomføre oppmålingsforretninger Registrere matrikkeldata Rådgiving og veiledning Andre oppgaver innenfor forvaltningsavdelingen kan påregnes.  Kvalifikasjoner   Utdannelse på master- eller bachelornivå innenfor fagområder som GIS eller geodata. Søkere med relevant erfaring kan også søke. Øksnes kommune benytter programvare fra Norkart AS (Gisline). Det er fordel om søker har erfaring fra disse programvarene.  Personlige egenskaper   God evne til å arbeide systematisk og selvstendig Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner Like å løse komplekse oppgaver Serviceinnstilt og trives med publikumskontakt og samarbeid med andre Gode norskkunnskaper Personlig egnethet   Vi tilbyr Variert arbeid i positivt miljø. Tilsetting på vanlige kommunale vilkår. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning. God forsikringsordning og lånevilkår i KLP.   Kontaktinformasjon   Bengt Stian Nilsen Avdelingsleder 76185000
Øksnes kommune
25/11/2019
SØKNADSFRIST: 13.12.2019 Det faglege, koordinerande ansvaret for GIS og geodata i Kystverket er lagt til geodatatjenesten ved Senter for transportplanlegging, plan og utredning (TPU), Kystverket Sørøst, Arendal. Geodatatjenesten er m.a. ansvarleg for utvikling og drift av Kystverket sin felles geodatainfrastruktur (kartservere, databaser, klientløysingar osb). Geodatatjenesten tilbyr geodatafaglege tenester, støtte og opplæring til heile Kystverket. Kystverket sine dataforvaltnings- og tenesteløysingar er bygd på eit breitt spekter av teknologiar. Det er ledig stilling som overingeniør/senioringeniør ved geodatatjenesten. Arbeidsoppgåver Oppdatere produktspesifikasjonar, m.v. for geodata i samarbeid med respektiv dataeigar Databaseadministrasjon, tilrettelegging av geodata for spørring, nedlasting, m.a. Geografisk analyse og kartproduksjon til presentasjonar, rapportar, utgreiingar etc. Ansvar for drift av nasjonale kartportalar for marin forsøpling og beredskap mot akutt forureining  Opplæring og støtte innan fagfeltet internt i Kystverket Anna relevant arbeid innanfor fagområdet Kvalifikasjonar Relevant utdanning på minimum bachelornivå Kjennskap til geografiske data og programvare (QGIS, ArcGIS etc) Erfaring med databaseadministrasjon, scripting og programmering. Vi nyttar teknologiar som til dømes PostgreSQL/PostGIS, Cassandra, Python, FME, Javascript, Node, NGINX, og Docker Kjennskap til og erfaring med Linux er ein fordel Gode evner til samarbeid og kommunikasjon Nokre års arbeidserfaring vil bli vektlagt God skriftleg og muntleg framstillingsevne både på norsk og engelsk  Personlege eigenskapar Gode kontaktskapande evner Like å arbeide i team Sjølvstendig og strukturert Vi tilbyr Eit godt, dynamisk og til tider hektisk arbeidsmiljø Interessante og sjølvstendige arbeidsoppgåver med stort ansvar Noko reising må påreknast God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse Ferieheimsordning for nokre av fyra til Kystverket Fleksibel arbeidstid Stillinga er plassert i kode 1087/1181 som overingeniør/senioringeniør med lønnsspenn 58 - 76 i statens lønnsregulativ, brutto kr 513.600,- til kr 723.200,- pr år. For spesielt godt kvalifiserte søkjarar kan høgre lønn vurderast Kystverket skal vere prega av mangfald og våre tilsette skal spegle befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søke arbeid hjå oss. Vi gjer merksam på at Kystverket står i ein omorganiseringsprosess som ikkje er avslutta. Kontorlokasjonar og plassering av tilsette er ein del av omorganiseringsprosessen. Det vert gjennomført forsøk med anonyme søknadar i staten. Anonymiseringa av søknadar skal gjelde den første utsilingsfasen av kandidatar som er aktuelle for intervju. Forsøket vert evaluert av Difi, som handsamar anonyme opplysningar om tilsettingsprosessen og det blir utarbeidd ein statistikk over resultatet av forsøket. Opplysningar om enkeltpersonar vil ikkje bli utlevert til andre i høve til forsøket og evalueringa, men reglane om innsyn i offentleg søkarliste og utvida søkarliste gjeld. Kontaktinformasjon Frode Skjævestad Seniorrådgiver 90060630 frode.skjevestad@kystverket.no   Thor Vartdal Avdelingsleder 90732301 thor.vartdal@kystverket.no  
Kystverket
21/11/2019
SØKNADSFRIST: 02.12.2019 Informasjon om arbeidssted og stilling Skien kommune ønsker å skape gode rammer for innbyggerne og næringslivet. Kommuneplanens arealdel er et viktig verktøy for å sikre utvikling og bevaring av arealer. Vi har behov en entusiastisk og dyktig prosjektleder som kan lede dette arbeidet. Stillingen inngår i kommunens planenhet og er en del av fagområdet By- og stedsutvikling sammen med byutvikling, byggesak, landbruk og geodata. Til sammen er vi ca. 50 medarbeidere i et kompetent og engasjert team som jobber for bærekraftig utvikling av kommunen. Arbeidsoppgaver Som prosjektleder har du ansvaret for å lede prosessen med det faglige grunnlaget, koordinere arbeidet med andre planer, medvirkning, kommunikasjon og samarbeid internt og ekstern. Du vil lede en prosjektgruppe som er tverrfaglig sammensatt. Erfaring - Prosjektleder erfaring - Det er en fordel med erfaring fra arbeid som omfattes av plan og bygningsloven - Erfaring fra utvikling og forbedringsarbeid er en fordel Utdanning Utdanning fra høgskole eller masternivå innen fagområdene arealplanlegging, samfunnsgeografi, byplanlegging, arkitektur eller landskapsarkitektur o.l. Personlige egenskaper - Har gode kommunikasjonsegenskaper, både muntlig og skriftlig - Er engasjert og tydelig - Er løsningsorientert og beslutningsdyktig - Har gode evner til samarbeid og til å motivere medarbeidere Vi tilbyr - Lønn etter avtale - Gode forsikringsordninger - Meget gunstig pensjonsordning - Muligheten til å være med å påvirke morgendagens samfunn - Spennende arbeidsoppgaver som er meningsfulle og viktige - Godt arbeidsmiljø Andre opplysninger Vitnemål og attester tas med på eventuelt intervju.  Slik søker du på stillingen Du søker via linken "Søk på stillingen". Søknaden kan ikke mellomlagres så når du har begynt å søke må du fullføre alle stegene i prosessen. Med bakgrunn i at du ikke kan mellomlagre anbefaler vi at du skriver søknadsteksten i Word eller tilsvarende program først. Kontakter Navn: Mette Gundersen Tittel: Utviklingssjef E-post:  mette.gundersen@skien.kommune.no   Arbeid: 48274662
Skien kommune
21/11/2019
SØKNADSFRIST: 09.12.2019 Informasjon om arbeidssted og stilling Skien kommune ønsker å skape gode rammer for innbyggerne og næringslivet. Plansjefen er leder for 8 dyktige medarbeidere i kommunens planenhet og inngår i fagområdet By- og stedsutvikling sammen med byutvikling, byggesak og eiendomsskatt, landbruk og geodata. Til sammen er vi 50 medarbeidere i et kompetent og engasjert team som jobber for utvikling av kommunen. En entusiastisk og dyktig plansjef vil være en nøkkelperson i dette arbeidet. Arbeidsoppgaver Som leder har du det faglige, administrative og økonomiske ansvaret for enheten. Du vil inngå i ledergruppen til fagsjef for By- og stedsutvikling. Plansjefen representerer fagområdet i det politiske utvalget for klima, miljø og byutvikling. Erfaring LedererfaringDet er en fordel med erfaring fra offentlig virksomhet Har gode kommunikasjonsegenskaper, både muntlig og skriftlig Erfaring fra utvikling og forbedringsarbeid er en fordel Utdanning Utdanning på masternivå innen fagområdene bygg, arkitektur eller arealplanlegging Personlige egenskaper Er engasjert og tydelig som leder Er løsningsorientert og beslutningsdyktig Har gode evner til samarbeid og til å motivere medarbeidere Har god forståelse for grensesnittet politikk og administrasjon Vi tilbyr Lønn etter avtale Gode forsikringsordninger Meget gunstig pensjonsordning Muligheten til å være med å påvirke morgendagens samfunn Spennende arbeidsoppgaver som er meningsfulle og viktige Et arbeidsmiljø preget av engasjement og god kompetanse Andre opplysninger Vitnemål og attester tas med på eventuelt intervju.  Slik søker du på stillingen Du søker via linken "Søk på stillingen". Søknaden kan ikke mellomlagres så når du har begynt å søke må du fullføre alle stegene i prosessen. Med bakgrunn i at du ikke kan mellomlagre anbefaler vi at du skriver søknadsteksten i Word eller tilsvarende program først. Kontakter Navn: Mette Gundersen Tittel: Utviklingssjef E-post:  mette.gundersen@skien.kommune.no   Arbeid: 48274662
Skien kommune
18/11/2019
SØKNADSFRIST: 06.12.2019 Om stillingen Vi søker etter en pålitelig og motivert medarbeider med god kompetanse og et sterkt engasjement innenfor kommunaltekniske problemstillinger.  Stillingen har sine hovedoppgaver er innenfor vann- og avløp, men ved behov også oppfølging av veioppgaver. Ansvarsområdene i stillingen er forvaltning, drift og vedlikehold av anlegg, saksbehandling, kunde- og leverandøroppfølging samt økonomi- og fakturaoppfølging. Vi ønsker oss en offensiv og utviklingsorientert medarbeider, som liker å jobbe i team og som kan samarbeide og samhandle med andre både interne og eksterne. Stillingen har et tydelig delansvar for at VVA anleggene forvaltes, driftes og vedlikeholdes på en bærekraftig- og kostnadseffektiv måte. En av stillingens hovedoppgaver er å understøtte operativ drift og sikre god arbeidsflyt og utvikling av kompetanse på tvers. Du må med andre ord være kundevennlig og pålitelig og følge opp både mennesker og saker på en etterrettelig og tillitsvekkende måte. Vann- og avløpsanleggene består blant annet av ca. 190 km vannledninger, 136 km avløpsledninger, 3 vannforsyningsanlegg og nesten 80 pumpestasjoner. Vi produserer ca. 3,5 millioner liter vann hver dag til kommunens innbygger og næringsliv. For å sikre leveringssikkerhet og pålitelighet i VA nettet renoverer og fornyer vi eldre ledningsnett og anlegg for over 6 millioner årlig, og gjør ny investeringer etter hvert som det utvikles nye bolig- og næringsprosjekter. Veianleggene består av ca. 135 km kommunale veier og ca. 1500 veilys, som skal følges opp på best mulig måte innenfor tildelte rammer. Vi tilbyr en spennende jobb i et godt fagmiljø i en kommune det er godt å bo i, med en natur det er lett å bli glad i!  Arbeidsoppgaver Støtte til drift- og vedlikeholds personell Deltakelse og faglig støtte i kommunens prosjekter Prosjektering og planlegging Saksbehandling, kundekontakt og tilrettelegging for egenproduksjon Vedlikehold av ledningskartverk, herav noe innmåling Oppfølging av innkjøp og bestillinger Ansvar for rapportering Superbruker på våre IT-støttesystem for styring, driftsovervåking, driftsprosesser og anleggsdatabase Utvikle og forbedre eksisterende arbeidsprosesser Kvalifikasjoner og personlige egenskaper Kvalifikasjoner Utdanning på ingeniør/teknisk fagskole nivå innenfor relevant fagområde Erfaring innenfor stillingens hovedoppgaver og ansvarsområder Erfaring i bruk og implementering av IT- støtteverktøy Gode samhandlings- og samarbeidsevner Kunde- og forbedringsorientert God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk Kunnskap om offentlig saksbehandling er en fordel Sertifikat klasse B Personlige egenskaper Du må ha et stekt fokus på HMS Du må være resultat- og forbedringsorientert Du må evne å utvikle og gjennomføre Du må ha evne til å ta selvstendige beslutninger Du må ha en praktisk tilnærming og jobbe godt i team Du må kunne kommuniserer godt – muntlig og skriftlig Du må være engasjert og like å dele kunnskap Du må være inkluderende og bidra til et godt arbeidsmiljø   Stillingen krever ikke politiattest   Vi tilbyr Gode muligheter til faglig utvikling i en spennende bransje Mange nye utfordringer og varierte arbeidsdager Teamarbeid med tett kobling mellom ingeniør og fagarbeider Gode arbeidsforhold og hyggelige kolleger Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger Brønnøy kommune er en IA- bedrift Spørsmål om stillingen Ole Bjørn Nilsen, tlf.: 90587856.      e-post: ole.b.nilsen@bronnoy.kommune.no Generell info Språkkunnskaper Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller nivå B2 ved et universitet) Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis. Intervju Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte. Offentlighet Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25. Søknad sendes Alle som søker, må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen) Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.
Brønnøy kommune