Utdannet innen tekniske fag? 

Finn din drømmejobb hos oss

Nyeste stillingsutlysninger

10/08/2022
  Hattfjelldal kommune søker etter en engasjert og kontaktskapende ingeniør i 100% stilling fom snarest tom 31.12.2023 med muligheter for forlengelse. Som ingeniør hos oss vil du få en allsidig arbeidshverdag med mange spennende og utfordrende oppgaver. Vi oppfordrer personer med utdanning innenfor bygg og anlegg, prosjekt, plan om å søke. Tverrfaglig arbeid innenfor tjenesteområdet og på tvers av sektoren må påregnes.  Er dette stillingen for deg?   Ønsker du å vite mer om Hattfjelldal, se her: velghattfjelldal.no eller fjelliv65.no .   Som ingeniør får du hovedansvaret for: Prosjektering, prosjektledelse og byggeledelse innenfor tekniske områder. Anbud, tilbudsforespørsler og innkjøp innenfor tekniske områder. Kommunale veier: drift, vedlikehold og oppgraderinger. Planarbeid innenfor kommunale områder. Ønskede kvalifikasjoner: Primært 3-årig relevant utdannelse innenfor arbeidsfeltet på universitet/høgskole nivå. Fordel med erfaring fra offentlig forvaltning og saksbehandling. God skriftlig og muntlig framstillingsevne. Gode IKT-ferdigheter. Førerkort kl. B Som person er du strukturert og fleksibel med godt humør, arbeider like godt alene som i team og er opptatt av å yte god service overfor våre innbyggere og samarbeidspartnere. Vi gjør oppmerksom på at personlig egnethet vil bli vesentlig vektlagt ved ansettelse, og at  aktuelle søkerne vil bli invitert til intervju. Vi kan tilby: Interessante og varierte arbeidsoppgaver. Stor grad av selvstendighet i et godt kollegialt og tverrfaglig miljø. Gode arbeidstidsordninger, herunder fleksibel arbeidstid. Lønn etter avtale. Vi er behjelpelig med å skaffe:  Kommunal bolig Barnehageplass Arbeid til samboer/ektefelle Dekning av flytteutgifter Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Send søknad med CV Søknadsfrist: 21.08.2022 Bekreftede kopier av vitnemål og attester bes fremlagt ved et intervju. Kontaktinformasjon: Karl Olav Bostad Jieleme jïh Teknihkeles dïenesjen-åvtehke/Kommunalsjef for Næring- og tekniske tjenester Telefon 75 18 48 31 Mobil 415 18 200    
Hattfjelldal kommune
09/08/2022
Veiseksjonen er en del av tekniske tjenester i Kongsberg og har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale veier og torg, og i tillegg parkeringsbestemmelser og fremkommelighet. Seksjonen har i tillegg egne prosjektledere som har ansvar for å gjennomføre seksjonens prosjekter. Seksjonen har i dag 20 ansatte og har lager og kontorer i Withsgate. Kort om stillingen Vi har ledig en 100% stilling som ingeniør/prosjektleder og søker etter en erfaren, arbeidsom og positiv prosjektleder til vår seksjon. Det er viktig at du har erfaring med samspillet i ulike prosjektfaser, fra administrativ ledelse og planlegging, til involvering av kollegaer, konsulenter og entreprenører i gjennomføring. Som prosjektleder vil du ha ansvaret for utvikling og gjennomføring av kommunale investeringsprosjekt (eks. ny gangbru over Lågen). Du har ansvar for koordinering i planleggingsfasen med involvering av rette konsulenter/rådgivere. I gjennomføringsfasen har du ansvar for at utførelsen skjer i tråd med de planer og beslutninger som er gjort for fremdrift, økonomi og rapportering. I tillegg vil du få ansvar for interne høringer i forbindelse med nye reguleringsplaner, utbygginger og utbyggingsavtaler, og du vil være i tett dialog med både planavdelingen, byggesaksavdelingen og kommunalplanlegger. Det inngår også i denne stillingen å være ansvarlig for driftskontrakten av kommunens lysstyringssystem for gatelys, samt revidering av vår vegnormal. Arbeidsoppgaver Utarbeide anbudsgrunnlag i samarbeid med kolleger, konsulenter og rådgivere Ansvar for anskaffelser og kontrakter, samt økonomisk styring i prosjektene Planlegging og gjennomføring av seksjonens prosjekter Tett dialog med underentreprenører Ansvarlig for driftskontrakt og kommunens lysstyringssystem for gatelys Seksjonens ansvarlige kontaktperson i forbindelse med interne høringer med nye reguleringsplaner, utbygginger og utbyggingsavtaler Aktivt bidra til videreutvikling av seksjonens plattform for god prosjektledelse Legge til rette for en sikkerhets- og miljømessig trygg arbeidsplass for prosjektene   Vi ser etter deg som har erfaring som prosjektleder og gode prosjektlederegenskaper er nøyaktig og strukturert  er positiv og lett å samarbeide med, bidrar til et godt arbeidsmiljø har god økonomiforståelse innehar gode administrative evner og god IT-kompetanse er fleksibel og serviceinnstilt er kvalitetsbevisst og selvgående har stor arbeidskapasitet  er engasjert, ærlig, ansvarsbevisst      yter en ekstra innsats i tider med høy arbeidsbelastning kan identifisere deg med våre verdier som er å levere gode tjenester til byens befolkning. Vi ønsker å være en raus, åpen og nyskapende organisasjon og ønsker å være i dialog med innbyggere og næringsliv. har gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig Kvalifikasjonskrav Du har utdanning som byggingeniør eller prosjektleder. Lang erfaring innen prosjektledelse kan kompensere for manglende utdanning Minimum 3 års erfaring som prosjektleder Førerkort klasse B Vi tilbyr Lønn etter avtale Svært gode forsikrings- og pensjonsordninger Godt arbeidsmiljø og dyktige og engasjerte kollegaer Annet Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse. Søknad Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Kontaktperson: Grethe-Kristin Fretheim tlf: 90699083 SØKNADSFRIST: 19.08.2022
Kongsberg kommune
04/08/2022
Forstår du viktigheten av god eiendomsdrift? Har du fagbrev eller har teknisk fagskole og ønsker å bidra til positivt arbeidsmiljø? Då ønsker vi din søknad! Driftsavdelinga i kommunens verksemd Byggdrift ligg under kommunalområd Teknikk og miljø. Avdelinga har i dag 22 engasjerte kollegar med høg fagleg kompetanse. Vi er stasjonert i Jondal, Kinsarvik, Utne og Odda samt Skare og Røldal Vi har ansvaret for energieffektiv og miljøvennleg drift og vedlikehald av bygg, tekniske anlegg og teknisk infrastruktur, totalt cirka 135 000 m2. Driftsavdelinga hjelper og i gjennomføringa av byggeprosjekter, enten som nybygg, eller tiltak i eksisterande bygningar. I dei komande åra vil utviklinga av drift fortsette med teknisk vedlikehald og utvikling av portefølgen vår. Dette stiller høge krav til vår avdeling med syn til struktur, planlegging og kompetanse. Driftsavdelinga har no tre ledige stillingar som byggdriftar. Arbeidsoppgaver følge opp energieffektiv og miljøvennleg drift av tekniske systemer som varme, ventilasjon og elektro i kommunens bygg drift av basseng følge opp internkontroll/HMS for bygg og tekniske anlegg behandle avvik innmeldt fra verksemder relatert til drift av bygg følge opp eksterne rammeleverandørar og innleigde firma utføre og hjelpe ved kartlegging av vedlikeholdsbehov og gjennomføring Kvalifikasjonar relevant fagbrev eller teknisk utdannet innenfor byggdrift/rør/elektro/automasjon/ventilasjon/tømrer -- relevant erfaring kan kompensere for manglande formell utdanning gode datakunnskaper og erfaring med datasystemer som arbeidsverktøy gode norskkunnskaper, skriftleg og muntleg førerkort klasse B Personlege eigeskaper Vi søker etter medarbeidere som er opptatt av kvalitet og som er fagleg oppdatert. Du er tilpasningsdyktig, løysingsorientert, kreativ og har evne til heilskapstenking. Det er også viktig at du er fleksibel og positivt innstilt til endringar og nye forslag. Brukergruppa har stort mangfold som best vert møtt med respekt og glimt i auga. Vi ønsker oss personar med gode samarbeidsevner, og som er sosial og omgjengeleg. Du må være åpen for andre sine meningar, erfaringer og kompetanse og kunne dele av din kunnskap. Vi tilbyr lønn etter gjeldende avtalar offentleg tenestepensjonsordning gjennom KLP spanande arbeidsoppgåver med stort potensiale for utvikling Kontaktinformasjon: Geir Helge Isdal mob: +47 95272330
Ullensvang kommune
02/08/2022
Bygg og Geodata har 19 medarbeidere som arbeider i et bredt sammensatt fagmiljø.  Virksomheten består av to avdelinger, Bygesak og Geodata og oppmåling. Hovedoppgavene til Byggeesak er å behandle byggesøknader, veilede publikum, gjennomføre tilsyn i byggesaker og følge opp ulovligheter etter plan- og bygningsloven.  Vi har fokus på gode og effektive tjenester som er under kontinuerlig utvikling og forbedring blant annet gjennom deltagelse og engasjement fra de ansatte. Vi har nå ledig stilling som byggesaksbehandler.  Har du lyst til å jobbe i en mellom stor vekstkommune som tilbyr varierte og interessante arbeidsoppgaver?  Da håper vi at du søker på denne stillingen hos oss! Arbeidsoppgaver Saksbehandling og oppfølging av bygge- og delesaker, inkl. å skrive saker for politisk behandling Gjennomføring av tilsyn Generell publikumsveiledning Annen saksbehandling etter plan- og bygningsloven Andre oppgaver innenfor fagfeltet kan bli tillagt stillingen ved behov  Kvalifikasjoner Juridisk utdannelse med mastergradsnivå, relevant teknisk utdannelse med bachelor- eller mastergradsnivå Teknisk fagskole med relevant erfaring kan også være aktuelt Ved langvarig erfaring med  utarbeide byggesøknader, kan det være aktuelt å akseptere annen utdannelse på bachelor- og mastergradsnivå Ved langvarig erfaring med offentlig behandling av byggesaker, kan det være aktuelt å akseptere annen utdannelse God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk Det er en fordel med erfaring innenfor fagområdet, men også andre oppfordres til å søke Personlige egenskaper Samarbeidsvillig og fleksibel God til å arbeide selvstendig og systematisk God til å ta avgjørelser Serviceinnstilt og løsningsorientert Godt humør Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt Vi tilbyr Varierte og interessante arbeidsoppgaver i en kommune i vekst Muligheter til å utforme din egen arbeidsdag og fleksibel arbeidstid Godt og tverrfaglig arbeidsmiljø med dyktige kollegaer Uformelt arbeidsmiljø med mye humor Lønn etter avtale og gode pensjonsordninger Andre opplysninger I Lier kommune må alle som skal arbeide innen helse og omsorg eller med barn, unge og funksjonshemmede fremvise tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. Denne fremvises ved tilbud om ansettelse og skal ikke legges ved søknaden. I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet. Gyldig arbeids- og oppholdstillatelse. Kontaktinformasjon: Stig Torgersen Virksomhetsleder 99692566 SØKNADSFRIST: 31.08.2022
Lier kommune
07/07/2022
  SØKNADSFRIST: 16.08.2022 Beskrivelse Vegseksjonen i samferdselsavdelingen har ledig 100 % fast stilling som kontrollingeniør driftskontrakt. Om enheten Innlandet fylkeskommune er en sentral samfunnsutviklingsaktør i Innlandet. Vi har fått i oppdrag å bygge en moderne, fremtidsrettet og fleksibel organisasjon som klarer å ivareta mandatet som aktiv samfunnsutvikler på god måte. Vegseksjonen har ansvar for drift og ordinært vedlikehold av 6872 km fylkesveg i Innlandet fylke. Seksjonens leveranser skal være blant annet: - Profesjonell drift av vegnettet, med høy kvalitet, som gir god og sikker framkommelighet med stort fokus på trafikksikkerhet, inkl. akutt, korrektivt vedlikehold - Drift av Randsfjordferja inkl. kaianlegg - Ordinært vedlikehold, inkl. forarbeider dekke, ordinær dekkelegging, ordinær vegmerking (vedlikeholdsmerking) - Tilstandsbasert vedlikeholdsplanlegging, inkl. inspeksjoner, objekt og tilstandsregistrering Innholdet i flere av stillingene vil kunne tilpasses kompetanse, erfaring og interesse innenfor fagfeltene.  Vi søker deg som ­har evne til å samarbeide med andre på en god måte har god kontrakts­ og økonomiforståelse ­har kjennskap til regelverk og forskrifter innen relevante fagfelt ­har god skriftlig og muntlig framstillingsevne ­er selvstendig, målrettet og jobber strukturert har mot og erfaring i krevende forhandlingssituasjoner har evne til å håndtere innspill og engasjement fra berørte parter er fleksibel til arbeidsoppgaver ønsker å arbeide i et innovativt arbeidsmiljø Nærhet til kontraktsområdet er en fordel. Vi tilbyr lønn etter avtale fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger Om stillingen 100 % fast stilling  kontorsted Kongsvinger, med arbeid ute i Glåmdalsregionen  Arbeidsoppgaver rapportere til byggeleder på kontrakten og bistå byggeleder i oppfølgingen av kontrakten med entreprenør ­utarbeide gode kontrollplaner, gjennomføre stikkprøvekontroller på utført arbeid av driftsentreprenørene på kontrakten, samt dokumentere og rapportere kontrollresultater det må påregnes å rykke ut hjemmefra for å utføre kontroller ved spesielle hendelser ­redegjøre for gjennomførte kontroller i byggemøter innmelding og behandling av data i NVDB ­følge opp entreprenørenes kvalitetssystemer og HMS ­arbeid ­holde god kontakt med vegbrukere og vegens naboer ­jobbe i nært samarbeid med byggeleder og være byggeleders faste stedfortreder ­må også utføre kontroll for kryssing og nærføringer Kvalifikasjoner relevant erfaring du må ha gode kunnskaper i bruk av IKT­ verktøy du må ha førerkort klasse B stillingen vil innebære en del reising Søknad Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen. Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema. Vi ser fram til å motta søknaden din. Kontaktinformasjon: Fagleder Knut Arne Berg Telefon 915 71 333  SØKNADSFRIST: 16.08.2022
Innlandet fylkeskommune
04/07/2022
  SØKNADSFRIST: 14.08.2022 Kragerø kommune søker en til to arbeidere til virksomheten Veg og park drift. 100% stillinger. Hovedoppgaver -       Håndheving av parkering.  -       Helårsdrift av kommunale veier -       Gaterenhold sentrumsgater -       Renovasjon -       Park arbeid -       Inngå i brøytevakt ordningen Krav til kvalifikasjoner: -       Førerkort kl B og kl C  -       Ysk -       Kompetansebevis for anleggsmaskiner Det er ønskelig at søkere har følgende kvalifikasjoner -          Fagbrev, fortrinnsvis innenfor bygg og anlegg.  Annen relevant erfaring kan vurderes -          Kurs, Grunnopplæring i håndheving av vilkårsparkering -          Førerkort kl BE og CE -          Generelle datakunnskaper Personlige egenskaper -      Løsningsorientert og praktisk anlagt -     Gode samarbeidsevne, men også evne til å jobbe selvstendig -     Kjennskap til vegoppbygging og vegvedlikehold -      Erfaring med anleggsmaskiner Kontaktinformasjon: Geir Haugeto Telefon 934 39 499  SØKNADSFRIST: 14.08.2022
Kragerø kommune
04/07/2022
Fagskolen i Viken, studiested Kongsberg har ledig stilling for fagperson innen programmering. Fagskolen Viken, studiested Kongsberg (tidligere Tinius Olsen) tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning innen tekniske fag og reiselivsfag. Vi har campus på Kongsberg (tekniske fag) og Geilo (reiselivsfag). Skoleåret 20/21 har vi ca. 800 studenter hvorav 3/4 av disse et nettstudenter med undervisning på kveldstid og undervisning på våre etter- og videreutdanningstilbud. Vi er en utviklingsorientert skole, har et nært samarbeid med arbeidslivet og har et aktivt studentråd. Vi er også landets ledende fagskole  innen internasjonalisering. Fagskolen i Viken studiested Kongsberg er samlokalisert med Universitetet i Sørøst Norge i nye og moderne lokaler på Krona i Kongsberg. Brenner du for data og programmering og trives du i et godt arbeidsmiljø? Da kan en stilling hos oss være noe for deg! Fagskolen i viken, studiested Kongsberg er i kraftig vekst, og vi  har derfor behov for inntil 100%  fast stilling innenfor fagområdet programmering. Stillingen innebærer faglig ansvar for de fag som står i studieplanen. Kvelds- og nettundervisning må påberegnes.    En ansatt hos oss må være glad i mennesker og sette studentenes faglige og personlige utvikling i sentrum. I tillegg til å ha en god relasjon til studentene så verdsetter vi en positiv kollega i kollegiet ved fagskolen. Som ansatt ved fagskolen i Viken , studiested Kongsberg arbeider du i team sammen med øvrig personale for å skape de beste læringsvilkår for våre studenter. Det arbeides i stor grad tverrfaglig, du må derfor like denne måten å arbeide på, og ha en åpen og nysgjerrig innstilling til andre fagområder enn ditt eget.  For mer informasjon om skolen se  fagskolen-viken.no Arbeidsoppgaver Hovedarbeidsoppgavene er som følger: veilede studenter innen fagområde programmering vurdere studentenes arbeid bistå i skolens utviklingsarbeid Kvalifikasjoner utdanning innen fagskole- eller høgskoleingeniør kjennskap til blant annet system og programvareutvikling og design av sikker programvare Personlige egenskaper god til å inspirere, motivere og utvikle faget og studentene godt humør og skaper gode relasjoner både til studenter og ansatte faglig interessert liker og lære seg nye ting Personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr spennende, tverrfaglig fagmiljø på en skole i vekst - studentene våre er voksne, reflekterte og lærevillige et motivert og kunnskapsrikt personale med fokus på kunnskapsdeling faglige utfordringer, muligheter til å delta i utviklingsarbeid og hyggelig arbeidsmiljø i samarbeid med motiverte studenter lønns- og arbeidsvilkår i henhold til lov- og avtaleverk Kontaktinformasjon: Per Anton Hansen utdanningsleder TIP/ Elektro/Data 47752585 perhans@viken.no SØKNADSFRIST: 13.08.2022
Viken fylkeskommune
04/07/2022
Fagskolen i Viken, studiested Kongsberg har ledig stilling for fagperson innen teknologifag Fagskolen Viken, studiested Kongsberg (tidligere Tinius Olsen) tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning innen tekniske fag og reiselivsfag. Vi har campus på Kongsberg (tekniske fag) og Geilo (reiselivsfag). Skoleåret 20/21 har vi ca. 800 studenter hvorav 3/4 av disse et nettstudenter med undervisning på kveldstid og undervisning på våre etter- og videreutdanningstilbud. Vi er en utviklingsorientert skole, har et nært samarbeid med arbeidslivet og har et aktivt studentråd. Vi er også landets ledende fagskole  innen internasjonalisering. Fagskolen i Viken studiested Kongsberg er samlokalisert med Universitetet i Sørøst Norge i nye og moderne lokaler på Krona i Kongsberg. Brenner du for tekniske fag og trives du i et godt arbeidsmiljø? Da kan en stilling hos oss være noe for deg! Fagskolen i viken, studiested Kongsberg er i kraftig vekst, og vi  har derfor behov for inntil 100%  fast stilling innenfor fagområdet elektro og automasjon. Stillingen innebærer faglig ansvar for de fag som står i studieplanen. Kvelds- og nettundervisning må påberegnes.    En ansatt hos oss må være glad i mennesker og sette studentenes faglige og personlige utvikling i sentrum. I tillegg til å ha en god relasjon til studentene så verdsetter vi en positiv kollega i kollegiet ved fagskolen. Som ansatt ved fagskolen i Viken , studiested Kongsberg arbeider du i team sammen med øvrig personale for å skape de beste læringsvilkår for våre studenter. Det arbeides i stor grad tverrfaglig, du må derfor like denne måten å arbeide på, og ha en åpen og nysgjerrig innstilling til andre fagområder enn ditt eget.  For mer informasjon om skolen se  fagskolen-viken.no Arbeidsoppgaver Hovedarbeidsoppgavene er som følger: veilede studenter innen fagområde elektro og automasjon vurdere studentenes arbeid bistå i skolens utviklingsarbeid Kvalifikasjoner utdanning innen fagskole- eller høgskoleingeniør kunnskap innen elektro og automasjon personlig egnethet vil bli vektlagt Personlige egenskaper god til å inspirere, motivere og utvikle faget og studentene godt humør og skaper gode relasjoner både til studenter og ansatte faglig interessert utviklingsorientert Personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr spennende, tverrfaglig fagmiljø på en skole i vekst. Studentene våre er voksne, reflekterte og lærevillige et motivert og kunnskapsrikt personale med fokus på kunnskapsdeling faglige utfordringer, muligheter til å delta i utviklingsarbeid og hyggelig arbeidsmiljø i samarbeid med motiverte studenter lønns- og arbeidsvilkår i henhold til lov- og avtaleverk Kontaktinformasjon: Per Anton Hansen utdanningsleder TIP/ Elektro/Data 47752585 perhans@viken.no SØKNADSFRIST: 11.09.2022
Viken fylkeskommune
04/07/2022
Fagskolen i Viken, studiested Kongsberg har ledig stilling for lærer innen TIP. I 2020 ble Fagskolen i Viken etablert fra sammenslåing av tidligere Fagskolen i Østfold, Fagskolen Tinius Olsen og studielinjer fra Akershus (Fagskolen i Oslo og Akershus). Hos Fagskolen i Viken (FIV) finner du studier innen flere fagområder. Vi utvikler studietilbud i nært samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv og kan tilby våre studenter etterspurt kompetanse og spennende læringsmiljø i våre moderne lokaler i Viken Fylkeskommune. Fagskolen i Viken har over 2200 studenter fordelt på våre åtte studiesteder i Viken fylkeskommune. Vi er en utviklingsorientert skole, har et nært samarbeid med arbeidslivet og har et aktivt studentråd. Fagskolen i Viken er landets ledende fagskole  innen internasjonalisering.  Brenner du for TIP som yrkesgruppe og trives du i tverrfaglige miljøer? Er du opptatt av kunnskap og kompetanse? Da kan en stilling hos oss være noe for deg! FIV, studiested Kongsberg er i kraftig vekst, og har derfor behov for inntil 100% fast undervisningsstilling innenfor fagområdet teknisk industriell produksjon. Stillingen innebærer fagansvar og undervisningsansvar for de fag som står i planen. Den som ansettes må også være forberedt på kvelds- og nettundervisning.  En lærer hos oss må være glad i mennesker og sette studentenes faglige og personlige utvikling i sentrum. I tillegg til å ha en god relasjon til studentene så verdsetter vi en positiv kollega i kollegiet ved fagskolen. Stillingen innebærer fagansvar og undervisningsansvar for de fag som står i planen.  Som lærer ved Fagskolen i Viken arbeider du i team sammen med øvrig personale for å skape de beste læringsvilkår for våre studenter. Det arbeides i stor grad tverrfaglig, du må derfor like denne måten å arbeide på, og ha en åpen og nysgjerrig innstilling til andre fagområder enn ditt eget.    For mer informasjon om skolen se  fagskolen-viken.no Arbeidsoppgaver Hovedarbeidsoppgavene er som følger: planlegging og gjennomføring av undervisning, både i ordinært klasserom og på nett via en konferanseplattform. Undervisning gjennomføres i tråd med skolens læringsutbyttebeskrivelser vurderingsarbeid arbeid i tverrfaglig team utvikling av studieplaner pedagogisk utviklingsarbeid  Kvalifikasjoner utdanning som fagskole- eller høgskoleingeniør. Vi ser gjerne at du har kompetanse innen, -og erfaring fra ett eller flere av følgende fagområder: tilvirkning teknikk CNC programmering erfaring 3D DAK materiallære konstruksjonsteknikk mekanikk Personlige egenskaper trygg på formidling av kunnskap forbedringsorientert både innenfor eget fagfelt og for resten av virksomheten for øvrig god til å samarbeide og kommunisere trygg og tydelig endringsevne og gjennomføringsevne effektiv og motivert for tilegning av ny kunnskap og faglig kompetanse  god til å inspirere, motivere og utvikle faget og studentene godt humør og skaper gode relasjoner både til studenter og ansatte Personlig egnethet vil bli vektlagt.  Vi tilbyr spennende, tverrfaglig fagmiljø på en skole i vekst. Studentene våre er voksne, reflekterte og lærevillige et motivert og kunnskapsrikt personale med fokus på kunnskapsdeling faglige utfordringer, muligheter til å delta i utviklingsarbeid og hyggelig arbeidsmiljø i samarbeid med motiverte studenter lønns- og arbeidsvilkår i henhold til lov- og avtaleverk. Kontaktinformasjon: Per Anton Hansen utdanningsleder TIP/ Elektro/Data 47752585 perhans@viken.no SØKNADSFRIST: 11.09.2022
Viken fylkeskommune
01/07/2022
Liker du prosjektering av elektro? Da kan dette være jobben for deg! Hva gjør vi og hvorfor trenger vi deg? Viste du at Mesta Elektro leverer elektrotekniske installasjoner i noen av de største og mest kompliserte tunnel- og veiprosjektene i Norge? Eller at Mesta elektro har rundt 1/3 av veiforvalterne sine drifts- og vedlikeholdskontrakter, og at vi sørger for sikkerheten i over 400 tunneler? For å ivareta din sikkerhet ved ferdsel på vei og tunnel må Mesta elektro forholde seg til strenge krav til utførelse. I en tunnel installeres det ikke bare belysning og ventilasjon, men også viktig sikkerhetsutrustning som skal hjelpe trafikanter i en nødsituasjon og opprettholde tunnelens funksjoner ved brann eller strømavbrudd. Store mengder komponenter for styring, regulering og overvåkning kombinert med radioanlegg, mobilanlegg og nødnett gjør tunnelene best mulig rustet for å ivareta din sikkerhet. Videre vet vi at elektrifisering og automatisering er et varmt tema med en spennende utvikling, og våre medarbeidere tilegner seg hver dag ny kunnskap om fremtidens teknologi på området. Nå ønsker vi i Mesta elektro å styrke vårt team ved prosjektavdelingen og søker både etter prosjektingeniør og junioringeniør. Derfor kan du nå ta del i spennende prosjekter for å sikre framtidens veier og tunneler. Som vår nye medarbeider vil du tilegne deg unik kunnskap og ta del i et svært godt og faglig sterkt miljø med kompetente og resolutte medarbeidere. Som ansatt vil du bli en viktig brikke i selskapets verdiskaping. Hvem er du? Vi søker etter deg som er nysgjerrig, motivert og som alltid ønsker å videreutvikle deg selv. Det er viktig for oss at du identifiserer deg med våre verdier som er fokus, endringsvilje, helhetsansvar og ærlighet. Du verdsetter samarbeid og brenner for faglig kvalitet. Er du den vi søker etter? Da vil vi ha deg med på laget! Om stillingene: Vi søker 2 junioringeniører og 1 prosjektingeniør. Begge stillinger gir deg muligheten til å jobbe med spennende og utfordrende oppgaver i en variert portefølje av prosjekter. Her vil du delta i alle faser i prosjektene, fra kalkulasjon/planlegging til gjennomføring og avslutning. Du vil jobbe tett med prosjektledere på de ulike prosjektene og inngå i vårt team av prosjektingeniører. Din hovedoppgave vil være å prosjektere elektriske anlegg og fungere som en faglig ressurs ved gjennomføring. Dette innebærer komplett underlag for både nyanlegg og rehabiliteringsprosjekter/utvidelser. Du vil få god opplæring i relevante programvarer som Febdok og Autocad og bli i stand til å utarbeide arbeidstegninger/dokumenter og teknisk dokumentasjon til kunder. I arbeidet vil du ha kundekontakt med blant annet veiforvaltere, konsulentselskaper og entreprenører/leverandører. Arbeidshverdagen kjennetegnes av høyt tempo, samarbeid og fokus. Som prosjektingeniør vil du: Få utfordringer innen store og komplekse elektroprosjekter for prosjektavdelingen Har du erfaringer som avdelingsleder/prosjektleder/ prosjektingeniør fra bransjen eller tilsvarende stillinger/bransje oppfordrer vi deg til å søke på stilling som prosjektingeniør Som junioringeniør vil du: Få utfordringer innen flere mindre prosjekter og hovedsakelig prosjektering for driftsavdelingene i Mesta elektro Nyutdannede eller personer med annen erfaring oppfordres til å søke på stilling som junioringeniør Følgende kompetanse og erfaring må være på plass: Du må beherske norsk skriftlig og muntlig Ha førerkort klasse B Fagskole, Ingeniør, master/sivilingeniør Utdanning innen elektro/automasjon er å foretrekke, men utdanning innen andre fagområder vil også bli vurdert Har du lang og relevant erfaring kan dette kompensere for høyere utdanning Vi ber om at du når du søker stillingen opplyser hvilken stilling du søker på. Vi gjør oppmerksom på at du kan få tilbud om en annen stilling. Hvorfor skal du jobbe i Mesta Elektro? Hos oss får du konkurransedyktig lønn og svært gode pensjons- og forsikringsordninger i et selskap i vekst. Vi kan tilby interne karrieremuligheter og det er viktig for oss at du får utvikle deg og nå dine mål. Gjennom oss vil du få et sterkt og kompetent nettverk og en tverrfaglig utvikling parallelt med spesialistkompetanse på el og ekom i vegtrafikksystem. Gjennom Mesta kan du også få tilgang til klubben sine firmahytter, og vi har flere konkurransedyktige ansattgoder og betingelser.  Som prosjektingeniør vil du bli en viktig brikke i et arbeidet med å holde infrastrukturen i gang; et samfunnskritisk oppdrag. Er du nysgjerrig og vil vite mer om stillingen? Ta kontakt med teknisk sjef Asbjørn Loven på telefon 918 48 819. Lett å søke! For å søke laster du opp CVen din og svarer på noe spørsmål som er relevant for stillingen. Du skal ikke laste opp noe søknadsbrev. Søk på jobben så fort som mulig, men senest 15.08.2022
Mesta AS