Utdannet innen tekniske fag? 

Finn din drømmejobb hos oss

Nyeste stillingsutlysninger

28/05/2020
SØKNADSFRIST: 14.06.2020 Vi har to ledige stillinger som anleggsleder på våre kontorsteder Berger (Romerike) og Flagstad (Hamar). Vi søker deg som ønsker være med å lede og organisere det operative arbeidet på anleggsprosjekter på Østlandet. Som anleggsleder vil du være ansvarlig for at prosjektenes økonomiske målsetninger oppnås, samt at kontraktsmessige forpliktelser overfor byggherre og underentreprenører ivaretas. Stillingen rapporterer til prosjektleder. For mer informasjon ta kontakt med prosjektledere for hvert av områdene. Kontorsted på Berger, prosjektleder Terje Brattbakk tlf. 900 58 877. Kontorsted på Flagstad, prosjektleder Torbjørn Bakken tlf. 992 11 575 Mesta er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.   Arbeidsoppgaver Sikre at arbeidet til enhver tid oppfyller kontraktene mot byggherre Sørge for dokumentasjon i henhold til eksterne og interne krav Organisere og lede arbeidet på en effektiv og god måte Sikre effektiv utnyttelse av personell og maskiner (inkl. underentreprise) Være resultatansvarlig og utføre kostnadskontroll Bistå i kalkulasjon av nye prosjekter Dagsreiser til prosjektene, men lite eller ingen ukependling. Kvalifikasjoner Ingeniør kompetanse, relevant erfaring kan kompenseres for manglende utdannelse Erfaring fra operativ ledelse God kjennskap til relevante lover og avtaler Erfaring også med jernbane er en fordel Erfaring også med VA er en fordel Gode datakunnskaper God økonomisk forståelse Ha kontraktsforståelse Gode norsk kunnskaper, skriftlig og muntlig Egenskaper God kommersiell innsikt Evne til fleksibilitet i arbeidsoppgaver Strukturert og selvgående Lett å samarbeide med Positiv og bidrar til et godt arbeidsmiljø Mesta er et verdidrevet selskap, og vi er opptatt av at våre ansatte kan identifisere seg med våre verdier, fokus, endringsvilje, helhetsansvar og ærlighet Vi tilbyr En utfordrende og spennende stilling med konkurransedyktige betingelser Gode pensjons- og forsikringsvilkår Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Ingolf Rotlid Stillingstittel: HR Rådgiver Telefon: 911 41 060
Mesta AS
28/05/2020
SØKNADSFRIST: 15.06.2020 Vi har ledig en 100% stilling som vegingeniør innenfor virksomheten Areal- og miljø, avdeling for kommunalteknikk. Dette er en spennende stilling med stor variasjon i arbeidsoppgaver. Vi søker deg som har erfaring innen veg og samferdsel. Avdelingen for kommunalteknikk har i dag 27 ansatte, og har ansvar for veg, vann og avløp, samt drift av park og anlegg. Avdelingen er lokalisert med administrasjon på rådhuset, driftsavd. for veg og grønt på Runni og driftsavd.  for vann/avløp på Fjellfoten RA.  Arbeidsoppgaver Ansvar for forvaltning og drift av kommunens vegnett Oppfølging av kommunens  veilysanlegg, skiltplaner, skiltvedtak, avkjøringssøknader etc. Oppfølging av prosjekter Saksbehandling Arbeid med trafikksikkerhets- og samferdselsplaner Kontroll og attestasjon av fakturaer innenfor eget ansvarsområde Kontroll og oppfølging av entreprenører og tjenester Bidra til utvikling av interne planer og rutiner på avdelingen Tett samarbeid med fagmiljøene på samferdsel, grønt, vann og avløp Tett dialog med plan- og byggsaksavdeling For øvrig delta i avdelingens/virksomhetens arbeidsoppgaver ved behov Kvalifikasjoner Relevant høyere utdanning på bachelor- eller masternivå innenfor tekniske og/ eller naturvitenskaplige fag Lang og særlig relevant praksis kan kompensere for utdanningskravet Generelt gode datakunnskaper God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne Erfaring innen vegforvaltning Kjennskap til kartverktøy Erfaring innen offentlig forvaltning og/eller prosjektledelse Kjennskap til lover, forskrifter og regelverk knyttet til fagområdet Førerkort kl. B Personlige egenskaper Av personlige egenskaper vil det legges vekt på at du er selvstendig, løsningsorientert, fleksibel, strukturert og har gode samarbeids- og lederegenskaper Vi tilbyr Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver med store påvirkningsmuligheter Godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer  Relevante kurs Fleksitidsordning Lønn etter avtale  Gode forsikrings- og pensjonsordninger  Minst to referanser må oppgis Ansettelsen skjer etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 6 mnd. prøvetid. Kopier av attester og vitnemål tas med ved eventuelt intervju. Søknadspapirer vil ikke bli returnert. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25. Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Solvar Sollied Hanssen Stillingstittel: Avdelingsleder kommunalteknikk Telefon: 479 02 276 Kontaktperson: Pål Myrvold Stillingstittel: Driftssjef Telefon: 414 13 702
Nes kommune i Viken
28/05/2020
SØKNADSFRIST: 15.06.2020 Vi har ledig to 100% stillinger som VA-ingeniør innenfor avdeling for kommunalteknikk. Dette er spennende stillinger med stor variasjon i arbeidsoppgaver. Vi søker deg som  har erfaring innen vann og avløp, er innovativ og har stort engasjement for faget. Avdelingen for kommunalteknikk har i dag 27 ansatte, og har ansvar for veg, vann og avløp, samt drift av park og anlegg. Avdelingen er lokalisert med administrasjon på rådhuset, driftsavd. for veg og grønt på Runni og driftsavd.  for vann/avløp på Fjellfoten RA.  Arbeidsoppgaver Forvaltning av kommunens infrastruktur innenfor vann og avløp Oppfølging og utvikling av kommunens  hovedplan innenfor VA Kontroll og oppfølging av entreprenører og tjenester Oppdatering av kartdatabase Bidra til utvikling av  planer og rutiner på avdelingen Tett samarbeid med plan- og byggesaksavdelingen Saksbehandling Deltagelse i reguleringsplanarbeid/utbyggingssaker Oppfølging av krav fra offentlige myndigheter For øvrig delta i avdelingens/virksomhetens arbeidsoppgaver ved behov Kvalifikasjoner Relevant høyere utdanning på bachelor- eller masternivå innenfor tekniske og/ eller naturvitenskaplige fag Lang og særlig relevant praksis kan kompensere for utdanningskravet Generelt gode datakunnskaper God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne Erfaring innen VA Kjennskap til kartverktøy (Gemini VA) og GPS for innmåling Erfaring innen offentlig forvaltning og/eller prosjektledelse Kjennskap til lover, forskrifter og regelverk knyttet til fagområdet Førerkort kl. B Personlige egenskaper Av personlige egenskaper vil det legges vekt på at du er selvstendig, løsningsorientert, fleksibel, strukturert og har gode samarbeids- og lederegenskaper Vi tilbyr Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver med store påvirkningsmuligheter Godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer  Relevante kurs Fleksitidsordning  Lønn etter avtale Gode forsikrings- og pensjonsordninger Minst to referanser må oppgis Ansettelsen skjer etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 6 mnd. prøvetid. Kopier av attester og vitnemål tas med ved eventuelt intervju. Søknadspapirer vil ikke bli returnert. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25. Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Solvar Sollied Hanssen Stillingstittel: Avdelingsleder Telefon: 479 02 276 Kontaktperson: Liv Thea Hanevold Stillingstittel: VA-ingeniør Telefon: 992 74 072
Nes kommune i Viken
25/05/2020
SØKNADSFRIST: 31.05.2020 Fremtidens tjenester i kommunen bygges med god og relevant kompetanse, godt medarbeiderskap, mestringsorientert ledelse og samarbeid for å nå mål. Holmestrand kommune søker nå en engasjert Kommunalsjef for programområdet teknisk som kan bidra til å imøtekomme dagens og fremtidens krav på området. Teknisk har et bredt spekter av oppgaver innen planlegging, samfunnsutvikling og tjenesteformidling. Holmestrand kommune er inne i en ekspansiv periode med viktige utviklingsprosjekter og store investeringer knyttet til bl.a. sentrumsutvikling, utbygging av skoler og boliger. Kommunen har et godt tjenestetilbud og en kompetent og velfungerende organisasjon. Den nye kommunalsjefen vil få en sentral rolle i å bidra til videreutviklingen av Holmestrand kommune som en fremtidsrettet samfunnsaktør. Kommunalsjefområdet består i dag av fem virksomheter med totalt ca. 170 ansatte: Vei, park og havn, Vann og avløp, Byggherre og eiendomsdrift, Plan, bygg og landbruk, og Renhold og service. Stillingen inngår i kommunedirektørens ledergruppe. Stillingens hovedansvarsområde: Overordnet ansvar for drift og tjenesteutvikling av egne virksomhetsområder Delta i den strategiske ledelsen av Holmestrand kommune Lede styringsgrupper Prosjekteier for flere store og spennende prosjekter Sørge for at pågående prosjekter blir gjennomført etter økonomi- og strategiplan Budsjett og økonomikontroll Sørge for god samhandling med eksterne aktører Forberede saker til politisk behandling Ønskede kvalifikasjoner: Utdanning på masternivå relevant for fagområdet. Kandidater uten master vil bli vurdert dersom de har annen relevant utdanning på høgskole-/universitetsnivå og særskilt relevant erfaring. Relevant ledererfaring, gjerne fra tilsvarende rolle i en offentlig virksomhet Erfaring fra klima, samfunns- og byutvikling God innsikt i kommunal forvaltning Meget god forståelse for politiske prosesser Erfaring fra mediehåndtering Erfaring med prosjektledelse Kunnskap om digitaliseringsprosesser innen feltet Vi ser etter deg som er trygg, tydelig og robust har gode lederegenskaper arbeider strukturert og tenker helhetlig er innovasjons- og utviklingsorientert  har god relasjonskompetanse har godt humør og er en lagspiller har stor arbeidskapasitet og gjennomføringskraft har gode kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig har evnen og viljen til et godt samarbeid på tvers i organisasjonen og med tillitsvalgte er samfunnsorientert og utadvendt med forståelse for nødvendigheten av samhandling og åpenhet kan mestre og trives med kontakt med publikum, media og politikere  Vi tilbyr: En spennende stilling i en organisasjon med viktige og meningsfylte oppgaver. Stor frihet og handlingsrom innen eget ansvarsområde.                                                                    Stor innflytelse i strategiske diskusjoner om utvikling av kommunen.                                                      En sentral plass i en organisasjon med dyktige medarbeidere, tillitsvalgte og ledere.                                  Lønn etter avtale. Medlemskap i god pensjonsordning i KLP. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger overenskomster, reglementer og lover. Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju. Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette. Kontaktpersoner: Ass. kommunedirektør/Kommunalsjef Strategi og samfunnsutvikling Janne Visnes Melgaard mob: 97747539 Kommunedirektør Hans Erik Utne mob: 46444771
Holmestrand kommune
20/05/2020
SØKNADSFRIST: 14.06.2020 Mesta Elektro er en ledende aktør innen elektroarbeider langs vei. Vi er en lønnsom, landsdekkende og fokusert elektroentreprenør med 165 ansatte og en omsetning på ca. 500 MNOK. Våre montører utfører de aller fleste oppgaver innen elektro-installasjon langs infrastruktur i hele landet. Vi har spesialkompetanse innen automasjons- og styringsløsninger, og store deler av virksomheten er knyttet til tekniske utrustninger i tunneler og langs vei. Vi har langsiktige driftskontrakter med Statens vegvesen i region Nord, men har også andre oppdragsgivere. Nå søker vi etter formenn og elektromontører til Nordland. De som ansettes vil være tilknyttet vår avdeling i Bodø. Oppmøtested blir Bodø, Mo i Rana eller Mosjøen.   Kontaktpersoner for stillingene: prosjektleder Espen Kvikstad Christensen tlf. 907 83 859 og prosjektsjef Ken Kalmar Haga tlf. 909 14 826 Mesta er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke stilling hos oss uavhengig av kjønn, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.    Arbeidsoppgaver formann Ledelse av elektroarbeid innen tunnelinstallasjoner, veibelysning og øvrige elektro-installasjoner på og langs vei Produksjonsplanlegging og ledelse av arbeidsoppgaver på driftskontrakter og prosjekter Oppfølging av økonomi og HMS Utarbeide dokumentasjon til byggherre Støttespiller for prosjektleder Kvalifikasjoner formann Erfaring som formann Teknisk fagskole innen elektro Fagbrev Gruppe L eller automasjon  Må beherske norsk skriftlig og muntlig Førerkort Erfaring fra veielektro eller industri Lang og bred erfaring fra faget kan kompenseres for manglende utdanning Arbeidsoppgaver elektromontør Reparasjon og tilsyn med elektroinstallasjoner langs veg og tunnel Installasjon, drift og vedlikehold av elektroinstallasjoner langs veg og tunnel Delta i beredskap Etablering av ny-anlegg Kvalifikasjoner elektromontør Fagbrev GR L  Gjerne førerkort kl. C1 eller C Må beherske norsk skriftlig og muntlig Fordel med erfaring fra vei elektro Egenskaper Nøyaktig Strukturert Selvgående Lett å samarbeide med Positiv og bidrar til et godt arbeidsmiljø Du må kunne identifisere deg meg våre verdier som er fokus, endringsvilje, helhetsansvar og ærlighet Det tilbys Konkurransedyktig lønn og betingelser Faglige utfordringer og interne karrieremuligheter Godt miljø og hyggelige kolleger God forsikrings og pensjonsordning Utdanning Videregående skole Fagskole Elektro Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Ingolf Rotlid Stillingstittel: HR Rådgiver Telefon: 911 41 060
Mesta AS
19/05/2020
SØKNADSFRIST: 10.06.2020 Er du vår nye medarbeider? Vi har for snarest mulig tiltredelse ledig 100 % stilling som planlegger og saksbehandler innen fagområdet veg og trafikk. Kvalifikasjonskrav: Vi søker etter ingeniør/sivilingeniør med eksamen fra høyskole/universitet innen fagområdet veg og trafikk og/eller anleggsteknikk. Annen relevant utdanningsbakgrunn vil også bli vurdert. Det er også ønskelig med relevant arbeidserfaring særlig innen plan- og prosjektarbeid. Vi ønsker at du har god muntlig og skriftlig framstillingsevne, og er serviceorientert både overfor publikum og samarbeidsparter. Det er også viktig at du har gode samarbeidsevner i et tverrfaglig arbeidsmiljø. Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt i rekrutteringsprosessen. For deg som ikke har norsk som morsmål, så må du vise at du kan snakke og skrive godt norsk. Dette kan du gjøre dokumentere ved å levere dokumentasjon på bestått norskprøve nivå B1 og/eller du kan vise det gjennom en godt skrevet søknad og en samtale i forbindelse med jobbintervju eller annet særskilt møte. De viktigste arbeidsoppgavene er: Innen fagområdet veg og trafikk har vi mange interessante og utfordrende plan- og saksbehandleroppgaver. Det gjelde bl.a utarbeidelse av kommunal transportplan, trafikksikkerhetsplan, plan for universell utforming mv og planlegging av mange både store og mindre utbyggingstiltak. Harstad kommune har også et nært samarbeid både med fylkeskommmunen og Statens vegvesen innen fagområdet veg og trafikk. I tillegg vil det være diverse plan- og saksbehandleroppgaver knyttet til myndighetsutøvelse innen fagområdet, samt saksbehandleing av enkeltsaker. Litt om oss: Drift- og utbyggingstjenesten har ansvaret for planlegging, utbygging og drift innen områdene: - vann og avløp - renovasjon - kommunale veg- og trafikkanlegg - kommunale park- og idrettsanlegg - kommunal parkeringsordning Drift- og utbyggingstjenesten forvalter innen disse områdene et driftsbudsjett på ca 250 mill. kr. Til å produsere gode tjenester innen disse områdene er vi 70 ansatte fordelt på ingeniører, oppsynsmenn og fagarbeidere. Vi har mange interessante samfunnsoppgaver og har fokus på samarbeid, tilgjengelighet og kvalitet. i Harstad kommune får du: - Faglig oppdatering gjennom tilbud om kurs, konferanse mv - Gode arbeidsforhold og gode kolleger - Fleksitid - Tariffestede pensjons- og forsikringsforhold, samt flyttegodtgjørelse i henhold til kommunens arbeidsreglement. - Gode avtaler med treningssentre i byen og eget bedriftsidrettslag. - Lønn etter avtale Annen informasjon: Søknaden sender du elektronisk på denne siden (Søk på stilling). Det er dessverre ikke mulig å sende med vedlegg til søknaden. Du må derfor ta dette med dersom du kommer til intervju. Dersom du trenger hjelp til innlogging eller til å opprette deg som bruker, ta kontakt med regnskapsenheten@harstad.kommune.no I henhold til offentlighetsloven kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Vi gir deg beskjed hvis dette skulle være tilfelle. Harstad kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører. Ta kontakt med våre kontaktpersoner. Kontakter Navn: Are Edgar Stenkjær Tittel: Overingeniør E-post:  are.stenkjaer@harstad.kommune.no   Mobil: 91306222 Navn: Øyvind Andre Markussen Tittel: Fagkoordinator - Veg & Trafikk E-post:  oyvind.markussen@harstad.kommune.no   Mobil: 95758009 Navn: Svein Arne Johansen Tittel: Enhetsleder E-post:  Svein-Arne.Johansen@harstad.kommune.no Mobil: 91306210 Arbeid: 91306210
Harstad kommune
19/05/2020
SØKNADSFRIST: 10.06.2020 Er du vår nye medarbeider? Vi har for snarlig tiltredelse, ledige 2 stk. 100 % stillinger som oppsynsmmann/arbeidsleder ved enhetens kjørekontor, og vi ønsker deg med i vårt team. Kvalifikasjonskrav: Vi søker fortrinnsvis søkere med teknisk fagskole innen anlegg og relevant erfaring som oppsynsmann/arbeidsleder. Vi vil også vurdere annen utdanningsmessig bakgrunn og god relevant arbeidserfaring, herunder erfaring fra produksjonsplanleggging, arbeidsledelse og avtaleadministrasjon. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Søkeren må ha førerkort kl. B. Nødvendig tjenestebil vil bli stilt til rådighet. For deg som ikke har norsk som morsmål: Du må vise at du kan snakke og skrive godt norsk. Dette kan du gjøre enten ved å levere dokumentasjon på bestått norskprøve nivå B1 eller ved at du viser det gjennom en godt skrevet søknad og en samtale. Dine viktigste arbeidsoppgaver: Stillingens hovedarbeidsoppgaver er løpende oppsyn med kommunale veg- og trafikkanlegg, herunder daglig koordinering/iverksetting og arbeidsledelse knyttet til nødvendige drift- og vedlikeholdstiltak. Det vil også være arbeidsoppgaver knyttet til annen anleggsdrift. Tiltakene gjennomføres i en kombinasjon med innleide entreprenører og egne mannskaper. Stillingen inngår i et team med 3 oppsynsmenn/arbeidsledere. I stillingen inngår også noe saksbehandling og fakturabehandling innen fagområdet. I vinterhalvåret inngår stillingen i overordnet beredskapsordning for kommunale veger med ca en ukesvakt pr. måned. Litt om oss: Drift- og utbyggingstjenesten har ansvaret for planlegging, utbygging og drift innen områdene: - vann og avløp - kommunale veg- og trafikkanlegg - kommunale park- og idrettsanlegg - kommunal parkeringsordning - renovasjon Drift- og utbyggingstjenesten forvalter innen disse områdene et driftsbudsjett på ca 250 mill. kr. Til å produsere gode tjenester innen disse områdene er vi 70 ansatte fordelt på ingeniører, oppsynsmenn og fagarbeidere. Vi har mange interessante samfunnsoppgaver og har fokus på samarbeid, tilgjengelighet og kvalitet. i Harstad kommune får du: - Faglig oppdatering gjennom tilbud om kurs, konferanser mv - Gode arbeidsforhold og gode kolleger - Fleksitid - Gode avtaler med treningssentre i byen og eget bedriftsidrettslag - Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger, samt flyttegodtgjørelse i henhold til kommunens arbeidsreglement.   Annen informasjon: Søknaden sender du elektronisk på denne siden (Søk på stilling). Det er dessverre ikke mulig å sende med vedlegg til søknaden. Du må derfor ta dette med dersom du kommer til intervju. Dersom du trenger hjelp til innlogging eller til å opprette deg som bruker, ta kontakt med regnskapsenheten@harstad.kommune.no I henhold til offentlighetsloven kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Vi gir deg beskjed hvis dette skulle være tilfelle Harstad kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører. Ta kontakt med våre kontaktpersoner. Kontakter Navn: Are Edgar Stenkjær Tittel: Overingeniør E-post:  are.stenkjaer@harstad.kommune.no   Mobil: 91306222 Navn: Svein Arne Johansen Tittel: Enhetsleder E-post:  Svein-Arne.Johansen@harstad.kommune.no   Mobil: 91306210 Arbeid: 91306210
Harstad kommune
12/05/2020
SØKNADSFRIST: 01.06.2020 Lødingen kommune har ledig stilling som Rådgiver geodata/plan. Stillingen er lagt til avdeling Samfunn. Samfunn ivaretar kommunens oppgaver innenfor arealplanlegging, oppmåling, byggesaksbehandling, matrikkelføring, jordbruk, miljø og skjenke/serveringsbevilgning. Nyutdannede oppfordres til å søke. Arbeidsoppgaver Ansvarlig for systemforvaltning, brukerstøtte og brukeropplæring innenfor kommunens GIS system Digitalisering av planer og kart Drift av kommunens GIS system (Norkart GIS Line) Oppdatering og vedlikehold av kartdatabaser Delta aktivt i kommunens planarbeid Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen  Kvalifikasjoner Utdanning på bachelor eller mastergradsnivå med relevant fagkombinasjon Relevant lang praksis kan oppveie for manglende utdanning Erfaring med GIS/GEO dataprogram er en fordel Erfaring med bruk av elektroniske hjelpemidler og programmer til kommunal saksbehandling Meget god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Du må kommunisere godt ved bruk av fagterminologier, samt kunne drøfte og saksbehandle. Det stilles krav om førerkort for personbil Nyutdannede oppfordres til å søke  Personlige egenskaper Positiv, motivert og engasjert Stor arbeidskapasitet og leveringsevne Liker å jobbe i team og evne til å arbeide selvstendig Serviceinnstilt og omgjengelig Nøyaktig og ansvarsbevisst Godt humør og bidrar positivt i arbeidsmiljøet Personlige egenskaper vil bli vektlagt ved vurdering av søkere  Vi tilbyr Lønn etter avtale God pensjonsordning Fleksibel arbeidstid Trivelig arbeidsplass med hyggelige og engasjerte kollegaer Kontaktpersoner: Tom Roger Hanssen Avdelingsleder Samfunn 90157540   tom.roger.hanssen@lodingen.kommune.no  
Lødingen kommune
12/05/2020
SØKNADSFRIST: 01.06.2020 Lødingen kommune har ledig stilling som VVA (Vei, vann og avløp)-Ingeniør i 100% stilling. Stillingen er lagt til avdeling for Teknisk drift. Teknisk Drift består av fagområdene vann, avløp, bygg, vei og gatelys. Avdelingen har i dag 12 ansatte. VVA-ingeniør har ansvar for prosjektering og utbygging av VA-anleggene. Overordnet planlegging og saksbehandling innen fagområdet er en del av stillingens ansvarsområde.    Arbeidsoppgaver Planlegge og koordinere arbeidet med utbyggingsprosjekter i hht hovedplan for vann Ansvarlig for å få på plass hovedplan for vei og avløp Generell saksbehandling innenfor VVA Delta og planlegge hovedplanarbeidet innenfor vann og avløp. Forvalte kommunens ledningsdatabase og oppfølgingsverktøy, Gemini Deltagelse i vaktordning må påregnes Andre oppgaver kan påberegnes  Kvalifikasjoner Utdannelse som ingeniør bachelor/teknisk fagskole med fagbakgrunn innen vann, avløp og vei Kjennskap til gjeldende regelverk for anlegg og drift av VA-anlegg Kunnskap og erfaring i bruk av Gemini og WEBSAK  er ønskelig Erfaring fra offentlig forvaltning  Erfaring fra prosjektering/planlegging av kommunal tekniske VA anlegg Relevante IKT-kunnskaper Førerkort for personbil Gode norsk kunnskaper muntlig og skriftlig  Personlige egenskaper Faglig dyktighet og fleksibilitet i forhold til oppgaver Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper  Selvstendig, initiativrik og resultatorientert Stor arbeidskapasitet Strukturert, målrettet og løsningsorientert Liker å arbeide i team, men likevel ha evne til å jobbe selvstendig og ta ansvar Godt humør og god arbeidsmoral  Vi tilbyr Varierte og utfordrende oppgaver Fleksibel arbeidstid Gunstig pensjonsordning Lønn etter avtale Engasjerte og hyggelige kollegaer Kontaktpersoner: Yngve Holm Avdelingsleder Teknisk Drift 46961851   yngve.holm@lodingen.kommune.no  
Lødingen kommune
11/05/2020
SØKNADSFRIST: 24.05.2020 100% fast stilling som avdelingsleder for Forvaltning og utvikling (Teknisk). Tiltredelse så snart som mulig etter tilsetting. Dersom det skulle bli internt opprykk vil det kunne bli ledig ingeniørstilling. Da vi har et ønske om et bredere utvalg av søker lyses stillingen ut for andre gang. Avdelingsleder har det faglige ansvaret for faglig gode tjenester innenfor gitte rammer, både økonomisk og faglig. Avdelingsleder må være en aktiv pådriver i videreutvikling av kommunen. Stillingen medfører kontakt med innbyggere, næringsliv og publikum. Det legges vekt på god service og at det kan skapes gode relasjoner overfor kollegaer, tjenestemottakere og samarbeidspartnere. Arbeidsoppgaver - Faglig lede, motivere og bidra til videreutvikling av medarbeidere. - Økonomisk forståelse og fagledelse i tråd med rammer, mål og satsingsområder. - Saksbehandler byggesak - Saksbehandler i andre saker som berører sektoren. - Være en pådriver i kommunens strategiske utviklingsarbeid. - Samordning og kvalitetsutvikling av tjenestene. - Forberede saker for politisk behandling, delta i planarbeid og gjennomføre vedtak. - Prosjektarbeid. - Delta i kommunens kriseledelse. - Følge opp og gjennomføre nasjonale og kommunale føringer. Kvalifikasjonskrav Relevant høyere utdanning på Bachelor nivå innen tekniske fag, fortrinnsvis bygg/anlegg eller kommunalteknikk, gjerne med tilleggsutdanning innen ledelse. - Kunnskap og erfaring innen fagområdet. - Gode analytiske evner. - God kjennskap til offentlig forvaltning og politiske beslutningsprosesser. - God muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Vi ønsker en fagleder som er: - faglig engasjert, beslutningsdyktig, målrettet og med stor gjennomføringsevne. - samlende og har en evne til å bygge relasjoner, skape tillit, motivere, inspirere og er opptatt av at medarbeidere trives og utvikles. Nærmere opplysning Tilsetting i hht gjeldende avtaleverk. Personlig egnethet vektlegges. 6 mnd. prøvetid. Det er et krav at den tilsatt benytter alle elektroniske systemer vi har. Opplæring vil bli gitt. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og referanser vil bli innhentet. Vi ber om minst to referanser fra de tre siste arbeidsår. Søknaden kan bli offentliggjort selv om det bes om å bli unntatt offentlighet. Du vil i såfall bli kontaktet av oss. Dersom det skulle bli internt opprykk kan det bli ledig en ingeniørstilling. Vi tilbyr - En sentral fagstilling med spennende og utfordrende lederoppgaver - 100 % fast stilling og lønn etter avtale - Motiverte og kunnskapsrike kollegaer - Gode pensjons- og forsikringsvilkår - IA-bedrift - Fleksibel arbeidstid - Dekning av flytteutgifter i hht reglement - Barnehageplass ved behov - Kan være behjelpelig med å skaffe bolig Kontaktpersoner: Arild K. Bratsberg Administrasjonssjef E-post  arild.bratsberg@gratangen.kommune.no   Mobil 48217280 Ragnfrid Masterbakk Personalrådgiver E-post  ragnsen@gratangen.kommune.no   Mobil 97544365 Arbeid 94870490 Gro Saltvik-Øvergård Sektorleder oppvekst og kultur E-post  gro.saltvik-overgard@gratangen.kommune.no   Mobil 94809025 Arbeid 77021800
Gratangen kommune