Utdannet innen tekniske fag? 

Finn din drømmejobb hos oss

Nyeste stillingsutlysninger

20/09/2021
SØKNADSFRIST: 30.09.2021 Vi har nå  ledig 6 spennende, interessante og varierte stillinger som fagarbeider i Bydrift. 4 stillinger på Vei og prosjekt, og 2 stillinger på Grønt avdelingen. Arbeidsoppgaver Generelle sommer- og vinterdrift av kommunale veianlegg og grøntområder (mindre asfaltarbeid, brøyting/ strøing, klipping, merking, trefelling, vedlikehold mm.) Diverse maskinarbeid (bruk av traktor, feieutstyr, Klippeutstyr, truck og anleggsmaskiner) Klargjøring/ forberedelser ifm. arrangementer (17. mai, Nordsjørittet, Barnas by, Blink mm.) Periodevis noe overtid og uregelmessig arbeidstid Prosjektarbeid som ombygging av lekeområder, montering av utstyr, opparbeiding av turstier mm. Følge Sandnes kommune sine HMS rutiner Andre arbeidsoppgaver i avdelingen må påberegnes Kvalifikasjoner Fagarbeider - Vei og prosjekt  Relevant fagbrev/ utdannelse (som for eksempel anleggsgartner, vei og anlegg, grunnarbeid eller maskinfører) Relevant erfaring kan kompensere for manglende fagutdanning Søker må ha bred erfaring innen kommunalteknisk drift, anleggsarbeid og kunne vise til prosjekter som en har vært med på. Ønskelig med erfaring innen lokal overvanndisponering (LOD)  Sertifikat kl. BE, C,  T  Ønskelig med kompetansebevis for kl. M2, M4, T4 og lift Ønskelig at søker har godkjent kurs for varme arbeider, arbeid på og langs vei og trafikkdirigering. Beherske norsk muntlig og skriftlig, minimum B1 Må kunne enkel bruk av dataverktøy for timeføring, prosjektoppfølging, vintervedlikehold mm. da utførelse dokumenteres elektronisk via flåtestyring F agarbeider - Grøntavdelingen  Relevant fagbrev/ utdannelse (som for eksempel anleggsgartner, gartner eller maskinfører) Relevant erfaring kan kompensere for manglende fagutdanning Søker må ha bred erfaring innen grøntanleggsdrift, anleggsarbeid og kunne vise til prosjekter som en har vært med på. Ønskelig med erfaring innen lokal overvanndisponering (LOD)  Sertifikat kl. BE, C1E, T  Ønskelig med kompetansebevis for kl. M2, M4, T4 og lift Ønskelig at søker har godkjent kurs for varme arbeider,  arbeid på og langs vei og trafikkdirigering. Beherske norsk muntlig og skriftlig, minimum B1 Må kunne enkel bruk av dataverktøy for timeføring, prosjektoppfølging, vintervedlikehold mm. da utførelse dokumenteres elektronisk via flåtestyring Personlige egenskaper Få det gjort` holdning, med fokus på effektiv drift med god kvalitet. Vi søker motiverte og ansvarsbevisste personer med gode samarbeidsevner som kan jobbe selvstendig og i team. Personlige egenskaper vektlegges. Søker må trives i en hektisk hverdag der planer plutselig må forandres på kort varsel. Vi tilbyr Allsidig maskinpark og arbeidsoppgaver Godt arbeidsmiljø   Kontaktinformasjon John Olav Haraldsen Avdelingsleder 95887579 john.olav.haraldsen@sandnes.kommune.no  Elin edland Avdelingsleder 95737464 elin.edland@sandnes.kommune.no  Sveinung Sviland Virksomhetsleder 95023494 sveinung.sviland@sandnes.kommune.no LinkedIn Profile
Sandnes Kommune
16/09/2021
SØKNADSFRIST: 12.10.2021 Fagskolen Innlandet har i utgangspunktet ledig 100% fast Lærerstilling innen Automasjon. Deltidsstilling kan også være av interesse.   Vi søker deg som har glimt i øyet, gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig og liker å jobbe mennesker er en inspirerende fagperson som også er opptatt av samarbeid, tverrfaglighet, kvalitet og profesjonalitet i arbeidsprosesser  er løsningsfokusert og tenker helhet har evne til å arbeide selvstendig og detaljert er ryddig og strukturert, har gode planleggings- og gjennomføringsevner og gode datakunnskaper har en fremoverlent holdning til endring og utfordringer og trives med å holde deg oppdatert og utvikle din kompetanse god forståelse for endrings- og utviklingsprosesser  er ambisiøs på vegne av organisasjonen og medarbeidernes potensial  Vi tilbyr et spennende og utfordrende fagmiljø der mennesket, utvikling, læring og kompetanse står i sentrum voksne og motiverte studenter  godt samarbeid på tvers av avdelinger, med støttende og utviklingsorienterte kolleger  godt samarbeid med arbeidslivet tilrettelegging for kompetanseutvikling og faglig fordypning  fine lokaler med tidsriktige løsninger og utstyr  lønn etter gjeldede avtaleverk fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger  Om stillingen Fagskolen Innlandet er i sterk vekst og det er behov for å styrke en del arbeidsområder som er i stadig utvikling og som vil kreve mer av oss industriell teknologi er ett av disse fagområdene læreren i Automasjon vil være sentral i arbeidet med å undervise og videreutvikle fagområder viktige fagområder er:  industriell digitalisering og automasjon  robotisering  programmering    Arbeidsoppgaver  stillingen innebærer tverrfaglig samarbeid og evne til å arbeide i team med hovedvekt på undervisning og veiledning undervisning på fagskolen er delvis prosjektrettet med stort fokus på praktiske oppgaver  det undervises mye digitalt i nettklasser fagområdet utvikles gjennom faglig "beste praksis" i tett samarbeid med arbeidslivet Kvalifikasjoner utdanning på minst bachelor- eller fagskole nivå relevant praksis innenfor fagfeltet er et krav  erfaring fra robotisering, programmering og ulike yrker knyttet til elektro/automasjon vil bli vektlag framoverlent holdning til endring og utvikling  god digital kompetanse  pedagogisk utdanning skal tas innen tre år etter oppstart i stillingen  gode kommunikasjons- og samarbeidsevner  Egenskaper vi ønsker oss en god lagspiller som forstår viktigheten av at relasjoner og god kommunikasjon er avgjørende for at en organisasjon skal fungere vi søker oss en person som er strukturert og utviklingsorientert og som evner å skape samhold og oppslutning om felles mål  Søknad Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen.  Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler. Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.                Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema. Vi ser fram til å motta søknaden din. Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Avdelingsleder Roy Jakobsen Telefon: 911 17 260 Kontaktperson: Marked og utviklingsleder rektor Frank-Jørgen Vangen Telefon: 958 12 313
Innlandet fylkeskommune
14/09/2021
SØKNADSFRIST: 29.09.2021 Halden kommune er i vekst og står overfor store og spennende utviklingsoppgaver. Vi har nå ledig stilling som oppmålingsingeniør/landmåler ved geodataavdelingen.   Stillingens arbeidsområder/oppgaver: Hovedvekt av oppgaver etter matrikkelloven inkl. å avholde oppmålingsforretninger og føring av matrikkel. Saksbehandling og veiledning knyttet til eiendom og bruk av digitale kartdata Eiendomsutredning (eiendomshistorikk/tingsrett) Arbeid med digital kartframstilling og visualisering av kartdata Andre relevante arbeidsoppgaver kan bli lagt til stillingen  Kvalifikasjoner og utdanning: Bachelor eller master fra høyskole og/ eller universitetsnivå med hovedvekt på geomatikk- og eiendomsfag. Relevant praksis fra offentlig og/eller privat virksomhet innenfor fagområdet kan kompensere for manglende formell utdanning. Du må ha svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk. Du bør ha kunnskap om og erfaring med matrikkelloven, geodataloven og annet relevant lovverk. God kjennskap og erfaring fra offentlig forvaltning er en fordel. Godkjent matrikkelføringskurs er en fordel. Søker som ikke er matrikkelfører må forplikte seg til å gjennomføre matrikkelføringskurs Du må ha god kunnskap om og erfaring med bruk av digitale verktøy. Førerkort klasse B Kandidater med erfaring innen eiendomslandmåling og ferdig autorisasjon som matrikkelførere oppfordres særlig til å søke. Likeså kandidater med kombinasjonen tingsrett/landmåling.  Personlige egenskaper:  Du må være serviceinnstilt og løsningsorientert. Du må ha gode samarbeidsevner og kan skape god dialog med brukere og samarbeidspartnere. Du må være positiv, effektiv og nøyaktig og ha evne til å skape et godt arbeidsmiljø. Du må ha et ønske om å videreutvikle fagområdet i en retning som bidrar til å gjøre Halden kommune til en av Norges mest innovative kommuner innen bruk av digitale kartverktøy.  Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet for stillingen.  Vi kan tilby  et godt og spennende fagmiljø  dyktige og hyggelige kollegaer  interessante arbeidsoppgaver  et miljø åpent for innovasjon med fremtidsrettede og effektive løsninger  fleksibel arbeidstid med kjernetid fra 9-14.30  Generelle betingelser: Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%. Lønn i hht lov og avtaleverk  Søknad sendes: Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her".  Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter. Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju. Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25. Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.  Åpenhet - Tillit - Respekt - Redelighet Kontaktpersoner: Anders Tandberg mob: +47 95937239 Bernt-Henrik Hansen mob: +47 91519422
Halden kommune
07/09/2021
SØKNADSFRIST: 01.10.2021 Ingeniørvesenets Produksjonsavdeling har ansvaret for Maskin og verksted, drift av bil- og maskinpark, utførelse av nyanlegg, utskiftning av rør innenfor vei, vann og avløp, sommer- og vinter vedlikehold, renhold, oppmerking- og skilting av kommunale veier, mm. Akutte hendelser omkring vannlekkasjer, kloakkstopp, veihindringer, oversvømmelser, maskiner o.l. håndteres også av Produksjonsavdelingen. Produksjonsavdelingen består av 5 seksjoner hvorav 4 geografisk inndelte soner og Sentrale Tjenester.   Det er nå ledig 4 faste stillinger som grunnarbeidere ved Produksjonsavdelingen. Grunnarbeider sorterer i en av de geografiske sonene.  Arbeidsoppgaver Arbeid knyttet til utbygging og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg innenfor vei, vann og avløp. Egenkontroll (sjekklister) Oppfølging og dokumentasjon av kvalitet Planlegge og gjennomføre daglig aktivitet, arbeidsoppgaver og enkeltoppdrag sammen med Bas/Anleggsleder og/eller Produksjonsleder. Planlegge innkjøp og fremdriftsplaner i samråd med Bas. Deltakelse i vaktordning må påregnes. Sikre at arbeidet foregår i henhold til alle relevante lover, interne- og eksterne forskrifter og myndighetsbestemmelser. Rapportere avvik og iverksette eventuelle tiltak for å rette opp avvik; enten dette er internt eller mot oppdragsgiver. Varsle overordnet om problemer som kan få faglige og/ eller økonomiske konsekvenser Holde seg oppdatert på- og bidra til utvikling av interne rutiner og retningslinjer Være en god rollemodell for sine medarbeidere og bidra aktivt til ivaretagelse av en positiv arbeidskultur og arbeidsgivers etiske verdigrunnlag. Personlig HMS- og kvalitets ansvar  Kvalifikasjoner Relevante fagbrev   Førerkort kl. B ADK Ønskede kvalifikasjoner Erfaring fra arbeid på bygg- og anleggsprosjekter – primært innen VA Arbeidsvarsling – Kurs 1 Kurs i varme arbeider God tegningsforståelse Gode kommunikasjons og samarbeidsevner Maskinførerbevis kl. M2, M4 og M6 Førerkort kl. C Erfaring med brøyting Ved tilleggs sertifisering vil arbeidsgiver kunne være behjelpelig med opplæring for å skaffe seg dette.   Personlige egenskaper Selvstendig Løsningsorientert og gode samarbeidsevner Strukturert og systematisk Godt humør  Vi tilbyr Varierte og utfordrende oppgaver og stor mulighet for faglig utvikling Godt arbeidsmiljø og engasjerte kollegaer   Kommunale pensjons- og forsikringsordninger Lønn iht. tariff avhengig av utdannelse og praksis Mulighet for tjenestebil Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Torfinn Jore Stillingstittel: Ass.produksjonssjef Telefon: 415 35 079
Kristiansand kommune
06/09/2021
SØKNADSFRIST: 16.09.2021 Har du kunnskap om betongfaget og ledererfaring fra anleggsbransjen? Mesta Anlegg og spesialproduksjon er på jobb hver dag for å løse komplekse, tverrfaglige anleggsprosjekter - og svært spesialiserte oppdrag. Vi utfører alle typer anleggsarbeid inkludert veianlegg, sjøanlegg, vann- og avløp, sprenging, kraftforsyning, jernbane og grunnarbeid. Vi søker nå etter anleggsleder med kunnskap og interesse for betongfaget. Som anleggsleder vil du være ansvarlig for at prosjektenes økonomiske målsetninger oppnås, samt at kontraktsmessige forpliktelser overfor kunde og underentreprenører ivaretas. For å klare dette må du være fokusert, ha endringsvilje, god helhetsforståelse og ledererfaring. Stillingene vil medføre reising da oppmøtested vil være landsdekkende etter prosjektene, nyanlegg betong. Hovedkontoret til Mesta Anlegg og spesialproduksjon er på Leikanger i Sogn og Fjordane, men de som ansettes kan bo hvor som helst i Sør-Norge. Noen av arbeidsoppgavene dine: Organisere og lede arbeidet på en effektiv og god måte Sikre at arbeidet til enhver tid oppfyller kontraktene mot byggherre Sørge for dokumentasjon i henhold til eksterne og interne krav Har overordnet HMS-ansvar for prosjektene Sikre effektiv utnyttelse av personell og maskiner (inkl. under entreprise) Være resultatansvarlig og utføre kostnadskontroll Bistå i kalkulasjon av nye prosjekter Hvem er vår nye anleggsleder? Som person er du forretningsorientert, og trives i en stilling med ansvar for personell og resultater. Jobben krever stor fleksibilitet i arbeidsoppgaver og for å lykkes i jobben må du være strukturert og selvgående. Med din gode økonomiske forståelse og kjennskap til lover og avtaler sørger du for å levere det som er lovet innenfor gitte rammer. Samarbeid og kommunikasjon er en viktig del av rollen, så du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk. Den rette kandidaten har ledererfaring og bakgrunn fra betong. Du har gått teknisk fagskole eller er ingeniør innen bygg og anlegg. Lang og relevant erfaring kan kompensere for kravet om høyere utdanning. Hva vi i Mesta tilbyr: Du vil bli en del av en avdeling med høy faglig kunnskap og et godt arbeidsmiljø. Arbeidshverdagen kjennetegnes av høyt tempo, samarbeid og stor endringsvilje. I Mesta vil du få konkurransedyktig lønn og svært gode pensjons- og forsikringsordninger. Hos oss vil du bli en viktig brikke i arbeidet med å holde infrastrukturen i gang; et samfunnskritisk oppdrag. Er du nysgjerrig og vil vite mer om stillingen? Ta kontakt med Ove Tuften, prosjektsjef betong på tlf. 95 19 17 87. Du søker enkelt ved å laste opp CVen din og svarer på noe spørsmål som er relevant for stillingen. Du skal ikke laste opp noe søknadsbrev.  Vi i Mesta er opptatt av mangfold, likestilling og inkludering, og har et arbeidsmiljø der alle skal oppleve at de har like muligheter og føle seg ivaretatt. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønnsidentitet, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, funksjonsevne, etnisk bakgrunn og arbeids- og livserfaring oppfordres til å søke jobb hos oss. Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Ove Tuften Stillingstittel: Prosjektsjef betong Telefon:  951 91 787
Mesta AS
01/09/2021
SØKNADSFRIST: 19.09.2021 STEDER: Hovdebygda, Ålesund, Trondheim, Molde og Kolvereid Har du erfaring med betong, stål eller mekanisk vedlikehold? Mesta Anlegg og spesialproduksjon er på jobb hver dag for å løse komplekse og tverrfaglige anleggsprosjekter - og svært spesialiserte oppdrag. Vår avdeling for kaivedlikehold har ansvar for å vedlikeholde ferjekaier i Møre og Romsdal og Trøndelag. Arbeidet omfatter beredskap, service og vedlikehold av ferje- og hurtigbåtkaier. Er du en allsidig fagarbeider med mekanisk kompetanse og interesse for faget? Er du glad i fysisk arbeid og å jobbe i team? Da er dette jobben for deg! Som fagarbeider vil du du få varierte vedlikeholdsoppgaver innen betongarbeid, stålarbeider og mekanisk vedlikehold. Arbeidsområdet er landsdekkende, men med hovedvekt på Møre og Romsdal og Trøndelag. Du må reise en del i jobben. Hvem er den vi søker etter?  For å holde Norge åpent vil det i perioder kreve ekstra innsats, det er derfor viktig at du er initiativrik og takler hektiske perioder. Følgende kompetanse og erfaring må også være på plass: Erfaring med betong, stål og/eller mekanisk vedlikehold Relevant fagbrev – lang erfaring kan kompensere for fagbrev Førerkort klasse BE Hva vi i Mesta tilbyr: Du vil bli en del av en avdeling med høy faglig kunnskap og et godt arbeidsmiljø. I Mesta vil du få konkurransedyktig lønn og svært gode pensjons- og forsikringsordninger. Som fagarbeider vil du bli en viktig brikke i arbeidet med å holde infrastrukturen i gang; et samfunnskritisk oppdrag. Lett å søke! Alt du trenger å gjøre er å svare på noen korte spørsmål om deg selv og din erfaring. Du trenger hverken å laste opp CV eller søknads for å registrere deg. Søknadsfrist er 19.09.2021. Vi i Mesta er opptatt av mangfold, likestilling og inkludering, og har et arbeidsmiljø der alle skal oppleve at de har like muligheter og føle seg ivaretatt. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønnsidentitet, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, funksjonsevne, etnisk bakgrunn og arbeids- og livserfaring oppfordres til å søke jobb hos oss. Antall stillinger: 7 Kontaktperson: Michael Solhjem Prosjektleder  
Mesta AS
20/08/2021
SØKNADSFRIST: 22.09.2021 Nærøysund kommune har to ledige 100 % faste stillinger som avdelingsingeniør. Driftsenheten Byggdrift har FDV ansvar for kommunale bygninger, samt nybygging og rehabilitering av kommunal bygningsmasse. Enheten forvalter ca. 70 0000 m2 bygningsmasse og har totalt 60 ansatte i avdelingen, hvorav 4 er knyttet til administrasjonen. Vi søker en person som i utgangspunktet skal ha ansvar for å følge opp drift av bygg, med hovedvekt på bygningsmessig vedlikehold, men i perioder også bistå med å følge opp kommunens byggeprosjekter. Driftsenheten har nå en ledig fast 100 % stilling innen forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av kommunale formålsbygg.  Enhet for kommunalteknikk i Nærøysund kommune søker avdelingsingeniør VA i 100% fast stilling til våre tekniske forvaltningsoppgaver innen vann og avløp. Resultatområde Kommunalteknikk har ansvaret for fagområdene park, offentlige plasser, renovasjon, vei, vann- og avløpssektoren i Nærøysund kommune. Kommunen er i vekst og utvikling og har mange store og spennende oppgaver å løse innenfor fagområdet og aktivitetsnivået er høyt. Enheten har et viktig samfunnsoppdrag og skal levere trygge, gode og samfunnsviktige tjenester til våre innbyggere. Enheten består i dag av enhetsleder, avdelingsingeniør, driftsansvarlig VA, driftsansvarlig vei og 15   fagarbeidere/driftsoperatører. Arbeidsoppgaver AVDELINGSINGENIØR BYGG OG EIENDOM Ansvar for systematisk forvaltning, drift og vedlikehold Utarbeidelse av vedlikeholdsplaner og tilstandskartlegging av kommunens bygningsmasse Rapportering/oppfølging i forhold til lover og forskrifter/HMS-tiltak Daglig oppfølging av driftsoppgaver i FDV-systemet FAMAC Oppfølging av serviceavtaler, vedlikeholdsplaner og tilstandskontroller Prosjekt- og byggeledelse for mindre prosjekt Energioppfølging og analyser av energiforbruk Delvis økonomiansvar Deltakelse i teknisk vakt kan bli tillagt stillingen   ENHET FOR KOMUNALTEKNIKK - AVDELINGSINGENIØR VA Yte støtte til drift for vedlikehold av våre vann- og avløpsanlegg Planlegge vedlikehold/oppgradering Bistå med å vurdere VA-planer i utbyggingsprosjekter Oppdatering av FDV og internkontroll Kommunal saksbehandling og kundeservice innen VA Oppdatere kartverktøy. Måle inn eksisterende og ny infrastruktur (Gemini VA). Kontroll og innlegging av VA-data fra entreprenører. Bistå med prosjektledelse av nye VA-anlegg Bidra til utarbeidelse/forbedring av rutiner og arbeidsprosesser Kvalifikasjoner Relevant utdanning fra universitet, høyskole eller teknisk fagskole -  Ingeniør/sivilingeniør innen fagområdene bygg, energi og klima, vvs og VA Erfaring med overordnet forvaltning, drift og vedlikehold av bygg/eiendom eller at du har erfaring innen vann, avløp og forvaltning. Nyutdannede oppfordres også til å søke på stillingene For søkere med høy realkompetanse vil krav til formell utdanning kunne vurderes God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk God evne til å kommunisere med innbyggerne Fordel med kunnskap i bruk av Gemini VA og Dagbok for dokumentering og bestilling God generell IT-kompetanse Førerkort klasse B Personlige egenskaper Tar initiativ og har interesse for fagområdet Er strukturert og jobber selvstendig og målrettet Har godt humør og "stå på"-vilje Evne til å skapa godt arbeidsmiljø og godt samarbeid med andre både i og utenfor kommunen Er innovativ og ser etter nye løsninger innenfor fagområdet Inkluderende og involverende ledelse og gode relasjonelle egenskaper Gode samarbeidsevner Etterrettelig, høy integritet, beslutningsdyktig, målrettet og gjennomførings sterk Personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i en organisasjon i utvikling Godt arbeidsmiljø Flinke kollegaer Kommunale forsikrings- og pensjonsordninger Konkurransedyktig lønn Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig God barnehagedekning Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Kurt Kristiansen Stillingstittel: Enhetsleder Kommunalteknikk Telefon: 909 28 340 Kontaktperson: Erik Jakobsen Stillingstittel: Enhetsleder Byggdrift Telefon: 414 19 975
Nærøysund kommune
17/08/2021
SØKNADSFRIST: 20.09.2021 Byggesakshandsamar i Noregs friluftshovudstad Friluftshovudstaden Ullensvang er i ei spanande utvikling. Turisme, landbruk og industri har stor vekst, noko som fører til at vi òg treng fleire flinke medarbeidarar i kommunen. Kommunen har omlag 11 100 innbyggjarar, der Odda er administrasjonssenter omkransa av sterke bygder. Oppdraget vårt er å levera gode tenester, vera ein god samfunnsutviklar og arbeide for vidare vekst og utvikling i kommunen. Gjennom motiverte og dyktige medarbeidarar løyser vi dette viktige samfunnsoppdraget, og treng no å ha fleire med på laget.  Tar du utfordringa?  Ledig stilling som sakshandsamar byggesak   2 fast 100% stilling som sakshandsamar byggesak 1 eitt-årig 100% vikariat byggesak   Stillingane ligg til verksemd for byggesak, kart og oppmåling. Verksemda er no slått saman med verksemd for landbruk og havbruk med felles leiar. Verksemda har i dag 13 tilsette, og det er kontorfasilitetar i Odda, Jondal og Kinsarvik. Ein vil vere fleksibel i høve til arbeidsstad.  Arbeidsoppgåver: Hovudmengda av arbeidet er knytt til sakshandsaming knytt til plan- og bygninglova og anna aktuelt lovverk. Dialog med innbyggjarane er også ein viktig del av arbeidet.  Ynskte kvalifikasjonar: Minimum 3- årig høgare relevant utdanning innan relevant fagkrets, td. ingeniør, agronom, jurist, arealplanleggar. Andre utdanningsretningar kan vurderast. Kjennskap/ erfaring til aktuelt lovverk og erfaring frå fagområda Gode evner til skriftleg, munnleg og visuell presentasjon. Administrasjonsspråket i Ullensvang kommune er nynorsk.  Eigenskapar: Ynskje om å delta aktivt i utviklinga av den nye kommunen Evne til å arbeida systematisk Gode gjennomføringsevner Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner Fleksibilitet og positiv innstilling Personlege eigenskapar vert vektlagt  Me tilbyr: Varierte arbeidsoppgåver i eit kompetent og utviklingsretta fagmiljø Løn etter avtale Gode moglegheiter for å utvikla kommunen, tenesta og eigen kompetanse Ullensvang kommune har inkluderande arbeidsliv (IA), fleksibel arbeidstid og gode permisjons- og pensjonsvilkår Ullensvang kommune Byggesak, kart og oppmåling - ein ny, livskraftig og attraktiv kommune i Hardanger. Ullensvang kommune er ein attraktiv stad å bu, arbeida og starta næringsverksemd! Vi kan tilby spennande og meiningsfulle arbeidsoppgåver i ein kommune som er i utvikling. Her finn du fjord, fjell, fonn, frukt, landbruk, havbruk og verdsleiande industri i ein og same kommune. Kommunen har omlag 11 100 innbyggjarar, der Odda er administrasjonssenter i kommunen omkransa av sterke bygder. Oppdraget vårt er å levera gode tenestar, vera ein god samfunnsutviklar og arbeide for vidare vekst og utvikling i kommunen. Gjennom motiverte og dyktige medarbeidarar løyser vi dette viktige samfunnsoppdraget, og ynskjer å ha fleire med på laget. Tar du utfordringa ? Kontaktperson: Trygve Vik mob: +47 90069759
Ullensvang herad
13/08/2021
SØKNADSFRIST: 19.09.2021 Om stillingen Vi ønsker å styrke vår stab med en dyktig og motivert medarbeider med stor arbeidskapasitet.  Vi trenger en teknisk sjef som skal ha det faglige, administrative og økonomiske ansvaret for hele teknisk sektor. Stillingen inngår i rådmannens ledergruppe og har personalansvar. Vi tilbyr en jobb i et tverrfaglig miljø med gode utviklingsmuligheter, hyggelige kollegaer og en arbeidsplass i et travelt kommunehus. Teknisk enhet består av 9 årsverk, og vi har mange spennende arbeidsoppgaver foran oss. Enheten har et godt arbeidsmiljø, og mye humor i en kommune hvor det er en positiv trend og mye aktivitet. Stillingen inngår i den administrative ressurssiden av teknisk enhet, med 4 årsverk fordelt på godt motiverte og hyggelige medarbeidere. Tiltredelse etter avtale Arbeidsoppgaver Enhetsleder har ansvaret for den daglige driften, planlegging og gjennomføring av enhetens oppgaver innenfor vedtatte rammer. I tillegg kommer ansvar for utvikling av fag og tjenester, personal og økonomi. Herunder kommer også saksbehandling av enhetens fagområde. Stillingen kan inngå i den kommunale vaktordningen for VA, dersom det er behov for dette. Enhetens arbeidsoppgaver: Budsjettansvar for enhetens drifts- og investeringsbudsjett Lede og delta i kommunens planarbe Kommunalteknisk saksbehandling, spesielt på bygg- og plansaker Delingssaker etter PBL Oppfølging av kommunale byggeprosjekter Del av kommunens arbeids med kvalitetssikring og -styring Drift av vei, vann og avløp Drift av kommunale bygg Listen er ikke uttømmende Kvalifikasjonskrav Høyere utdanning innenfor et eller flere av fagområdene, primært bygg, anlegg og eller kommunalteknikk.  Ledelseserfaring Relevant erfaring fra kommunal sektor Økonomiforståe Dyktig på bruk av IT-baserte verktøy Utviklings- og forbedringsorientert Samarbeidsvillig og fleksibel, samtidig som du er selvstendig Kjennskap til plan og byggningsloven Evner til å fremstille deg selv godt, muntlig og skriftlig.  Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig Vi tilbyr Spennende faglige utfordringer Stor variasjon i arbeidsoppgavene og varierte arbeidsdager Godt og inkluderende arbeidsmiljø med mye humor Fantastisk beliggende arbeidssted ved en av norges vakreste strender Lønn etter tariff Pensjon og forsikringsordninger gjennom KLP Spørsmål om stillingen Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Rådmann Lena Hansson på tlf: 959 49 719 eller på mail:  lena.hansson@flakstad.kommune.no  For stillingen gjelder Flakstad kommunes verdier er kvalitet, omsorg, respekt og lojalitet. Vi ønsker ansatte som etterlever disse verdiene.  Lønn etter avtale og kvalifikasjoner. Ansettelse skjer etter kommunale vilkår, på de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om søknad unntatt offentlighet. Kopi av attester og vitnemål skal fremlegges ved intervju. Kopiene blir ikke returnert.  Flakstad kommune oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Flakstad kommune er IA-bedrift, og vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.
Flakstad kommune