Ålesund kommune

Ålesund er den største byen mellom Bergen og Trondheim, og regionsenter for Nordvestlandet. Kommunen har knappe 47.000 innbyggere, et variert næringsliv, godt utbygd skoletilbud og kulturliv. Byen viser seg i nasjonal sammenheng frem med sin helt unike jugendstilarkitektur. Ålesund og området rundt byen byr på rike muligheter for et aktivt friluftsliv for alle, jakt og fiske. 

Ålesund kommune er en stor arbeidsgiver med sine over 3.400 dyktige og engasjerte medarbeidere som utfører viktige samfunnsoppdrag. I det daglige arbeidet vektlegger vi verdiene respekt, redelighet, initiativ, humor og arbeidsglede. Ønsker du en meningsfylt jobb med varierte og utfordrende oppgaver, er Ålesund kommune et spennende alternativ.

28/06/2019
Avdelingsingeniør - Veg, anlegg og park   100 % fast stilling i faggruppe for driftsforvaltning veg og park ledig for oppstart 26.08.19 eller etter avtale. Arbeidsoppgaver I hovedsak vil oppgavene være relatert til forvaltning, drift og vedlikehold av det kommunale vegnettet. Vedkommende skal jobbe i team sammen med flere andre ingeniører. Arbeidsoppgavene blir fordelt etter kompetanse og etter opplæring. Kvalifikasjoner • Høyere teknisk utdanning fra høyskole/universitet.  • God kompetanse innen veg-faget.  • Erfaring innen veg-faget er ønskelig.  • Søker må beherske norsk både skriftlig og muntlig. Personlige egenskaper • God kommunikasjonsevne, både muntlig og skriftlig.  • Løsningsorientert, med gode kunnskaper innen EDB.  • Evne til å arbeide både i team og selvstendig. Vi tilbyr • Varierte og spennende arbeidsoppgaver.  • Et godt fagmiljø og arbeidsmiljø.  • Gode muligheter for faglig utvikling.  • Fleksitidsordning.  • Lønn etter kvalifikasjoner, og pensjonsordning i KLP.   Kontaktinfo:   Helene Vorren - Fagleder - 913 28 211 Oddvar Kongsvik - Virksomhetsleder - 911 56 417   SØKNADSFRIST: 18.08.2019   -------   Naturforvalter - Veg, anlegg og park   100 % stilling, årsvikariat i faggruppe for driftsforvaltning ved veg og park ledig for oppstart 20.08.19 eller etter avtale. Arbeidsoppgaver I hovedsak vil oppgavene være relatert til forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale parker og friområder. Vedkommende skal jobbe i et tverrfagelig team. Arbeidsoppgavene blir fordelt etter kompetanse og etter opplæring. Oppgaver kan for eksempel være:  • Utarbeide og følge opp forvaltningsplaner og skjøtselsplaner.  • Arbeid med ønska og uønska arter.  • Oppfølging av tiltak i lag med frillige lag og organisasjoner. Kvalifikasjoner • Høyere utdanning fra høyskole/universitet som kvalifiserer for naturforvaltning.  • God kompetanse innen biologi og økologi.  • Erfaring innen faget er ønskelig.  • Søker må beherske norsk både skriftlig og muntlig. Personlige egenskaper • God kommunikasjonsevne, både muntlig og skriftlig.  • Løsningsorientert, med gode kunnskaper innen EDB.  • Evne til å arbeide både i team og selvstendig. Vi tilbyr • Varierte og spennende arbeidsoppgaver.  • Et godt fagmiljø og arbeidsmiljø.  • Gode muligheter for faglig utvikling.  • Fleksitidsordning.  • Lønn etter kvalifikasjoner, god pensjonsordning i KLP.   Kontaktinfo:   Helene Vorren - Fagleder - 913 28 211 Oddvar Kongsvik - Virksomhetsleder - 911 56 417   SØKNADSFRIST: 18.08.2019
Ålesund kommune