Sira-Kvina Kraftselskap

Sira-Kvina Kraftselskap er en ledende fornybar kraftprodusent i Norge, med en av landets største magasinbeholdninger, og et imponerende reguleringssystem. Kraftselskapet, som eies av Statkraft Energi, Lyse Produksjon, Agder Energi og Skagerak Energi, ble etablert 1963. Selskapets visjon er å være en viktig bidragsyter til en bærekraftig energiproduksjon i Europa. Hovedkontoret ligger på Tonstad i Sirdal Kommune.

Sentralt i kraftsystemet ligger Tonstad kraftverk som er Norges største med en årsproduksjon på om lag 4 TWh, mens samlet produksjon for alle 7 kraftstasjoner er 6,8 TWh. Systemets totale installerte effekt er 1760 MW. Øverst i systemet ligger pumpekraftverket Duge med en installert effekt på 200 MW, tilknyttet flerårsmagasinet Svartevatn som er blant de tre største kraftmagasinene i Norge.

Sira-Kvina anleggene har en meget sentral fysisk plassering både i det norske kraftnettet og i forhold til eksisterende og planlagte utenlandsforbindelser for kraftoverføring. Selskapet er en stor leverandør av systemtjenester for å balansere og stabilisere kraftsystemet.

19/01/2021
  SØKNADSFRIST: 01.02.2021 Ved avdeling vedlikehold har vi ledig stilling som Vedlikeholdsleder Elektro. Vedlikeholdsgruppen omfatter for tiden vedlikeholdsleder og 6 fagarbeidere. Som en følge av en pågående organisasjonstilpasning og forbedringsprosess vil vedlikeholdsleder elektro antagelig bli tillagt ledelse av ingeniører/teknikere for å kunne forestå vedlikeholdsoppgaver fra prosjektering / planlegging til utførelse. Som en del av vedlikeholdsorganisasjonen i Sira-Kvina kraftselskap har elektroverkstedet ansvar for og deltakelse i krevende oppgaver med nyanlegg og prosjekt i tillegg til vedlikehold. Vi leverer tjenester til de tre kraftverksgruppene samt til prosjekt og eksternt tjenestesalg til bla AE Nett og Statnett. Arbeidsoppgaver Daglig ledelse med personalansvar for avdelingens medarbeidere. Dette omfatter ansvar for at HMS og kvalitetskrav oppfylles og utvikles. Vedlikeholdsleder skal sørge for gjennomføring av rutiner og prosedyrer som sikrer at arbeid som utføres tilfredsstiller lover, myndighetskrav og interne krav. Revisjons- og driftsoppgaver skal planlegges og tilgjengelige ressurser må koordineres på best mulig måte. Det stilles også høye krav til fleksibilitet på verkstedet. Kvalifikasjoner Det er ønskelig med utdanning på bachelornivå. Annen utdanning vurderes også. Relevant fagbrev Praksis fra kraftverk eller tilsvarende arbeid. Personlige egenskaper Vi søker en person som er ryddig, strukturert, fleksibel og målbevisst, med god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, og har evnen til å lede og motivere medarbeidere, samt gode tverrfaglige samarbeidsevner.  Vi tilbyr Lønn etter avtale Gode pensjons- og forsikringsordninger Bedriftshytter og andre velferdsordninger OBS!: Kraftbransjen er underlagt eget regelverk om bakgrunnssjekk av alle ansatte. Personopplysninger behandles i henhold til lovverket. Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk i vår rekrutteringsprosess. Søknadsfrist: 01.02.21 Spørsmål vedrørende stillingene kan rettes til Vedlikeholdssjef Jarle Larsen, mob. 48992688. SØK PÅ STILLINGEN (Vi mottar kun søknader via vårt rekrutteringssystem)  
Sira-Kvina Kraftselskap
19/01/2021
SØKNADSFRIST: 28.01.2021 Sira-Kvina kraftselskap er inne i en spennende fase med digitalisering og mange større prosjekter. Vi har nå ledig en stilling som ingeniør telekommunikasjon i kraftselskapets IKT-gruppe. IKT-gruppen består av fagområdene IT og telematikk, og har for tiden 7 medarbeidere. Gruppen har ansvar for å drifte og videreutvikle selskapets IKT-infrastruktur på en sikker og fremtidsrettet måte, og være en rådgivende funksjon for andre fagområder innenfor IKT-området. Arbeidsoppgaver Ansvarsområdet er planlegging og drift av kraftselskapets interne sambandssystem. Stillingen vil jobbe spesielt mot systemer for datatrafikk, WiFi, driftstelefoni, driftsradio og fjernkontroll. Sambandet består av optiske- og radiobaserte transmisjonssystemer og dekker alle kraftselskapets anlegg. Planlegging og drift av kraftselskapets interne sambandssystemer Delta i overvåking, feilsøking og feilretting av IKT-infrastruktur. Følge opp og koordinere bestillinger mellom organisasjonen og strategiske samarbeidspartnere. Utføre rutineoppgaver innen IKT-drift. Stilingen rapporterer til IKT-leder. Kvalifikasjoner Vi ser etter en kandidat med bachelorgrad innen relevant retning, gjerne med erfaring innen fagfeltet. Annen utdanning vil også vurderes.  Personlige egenskaper Det legges vekt på: Utdannelse og praksis Vilje til opplæring/kompetansebygging. Evne til å jobbe selvstendig og strukturert Serviceinnstilt og imøtekommende. Samarbeidsevne og fleksibilitet for å sikre et godt arbeidsmiljø. Vi tilbyr Lønn etter avtale. Gode forsikrings- og velferdsordninger. Firmabolig kan stilles til disposisjon. Vi tilbyr en stilling med mange spennende arbeidsoppgaver i et hyggelig, uformelt og profesjonelt miljø, med konkurransedyktige betingelser og med gode faglige og personlige utviklingsmuligheter. Søknadsfrist: 28.01.21 Spørsmål vedrørende stillingene kan rettes til IKT-leder Morten Ovedal, mob. 906 33 271. SØK PÅ STILLINGEN (Vi mottar kun søknader via vårt rekrutteringssystem)
Sira-Kvina Kraftselskap
19/01/2021
  SØKNADSFRIST: 28.01.2021 Sira-Kvina kraftselskap er inne i en spennende fase med digitalisering og mange større prosjekter. Vi har nå ledig en stilling som fagleder telekommunikasjon i kraftselskapets IKT-gruppe. IKT-gruppen består av fagområdene IT og telematikk, og har for tiden 7 medarbeidere. Gruppen har ansvar for å drifte og videreutvikle selskapets IKT-infrastruktur på en sikker og fremtidsrettet måte, og være en rådgivende funksjon for andre fagområder innenfor IKT-området. Ansvars- og arbeidsoppgaver for fagansvarlig telekommunikasjon er: Ansvarsområdet er planlegging og drift av kraftselskapets interne sambandssystem. Sambandet består av optiske- og radiobaserte transmisjonssystemer og dekker alle kraftselskapets anlegg. Stillingen vil ha fagansvaret for systemer for datatrafikk, trådløse kommunikasjonssystemer, driftstelefoni, driftsradio og fjernkontroll løsninger. Stillingen vil også være bedriftens EKOM ansvarlig, og ha ansvar for at systemer innenfor fagområdet følger eksterne og interne krav. Stillingen vil også administrere leieavtaler innen fagområdet, og være kontaktperson med eksterne samarbeidspartnere. Overordnet fagansvar for fagområdet telematikk EKOM ansvarlig Kommunikasjonsløsninger for datainnsamling Planlegging og drift av kraftselskapets interne sambandssystemer Delta i overvåking, feilsøking og feilretting av IKT-infrastruktur. Følge opp og koordinere bestillinger mellom organisasjonen og strategiske samarbeidspartnere. Utføre rutineoppgaver innen IKT-drift. Stillingen rapporterer til IKT-leder. Det legges vekt på: Utdannelse og praksis Vilje til opplæring/kompetansebygging. Evne til å jobbe selvstendig og strukturert Serviceinnstilt og imøtekommende. Samarbeidsevne og fleksibilitet for å sikre et godt arbeidsmiljø. Bakgrunn og erfaring Vi ser etter en kandidat med bachelorgrad innen relevant retning, gjerne med erfaring innen fagfeltet. Annen utdanning vil også vurderes.  Vi tilbyr  Lønn etter avtale. Gode forsikringsordninger. Bedriftshytter og andre velferdsordninger. Firmabolig kan stilles til disposisjon. Vi tilbyr en stilling med mange spennende arbeidsoppgaver i et hyggelig, uformelt og profesjonelt miljø, med konkurransedyktige betingelser og med gode faglige og personlige utviklingsmuligheter. Kontakt For spørsmål eller uforpliktende prat, kontakt Morten Ovedal: 906 33 271 /mail:  mo@sirakvina.no . Søknadsfrist: 28.01.21 SØK PÅ STILLINGEN (Vi mottar kun søknader via vårt rekrutteringssystem).
Sira-Kvina Kraftselskap