Stavanger kommune

Stavanger er den fjerde største bykommunen i Noreg, og ligg sørvest i landet, midt mellom Nord- og Sør-Rogaland. Han er det administrerande, økonomiske og kulturelle senteret i fylket.

Stavanger sentrum er lite og kompakt. Vågen, der ein tidlegare lasta og lossa skip, er no det sosiale samlingspunktet i byen, med torg, ei rekke serveringsstader, og kai for fritidsbåtar. Stavanger domkyrkje har utsikt over Vågen på ei side og Breiavatnet på den andre. På andre sida av vatnet ligg Rogaland Teater og fleire museum. Smale brusteinsgater og kvite trehus pregar det som er igjen av den gamle byen, men det finst òg bygningar av betong og glas som fortel om ei ny tid.

22/06/2022
Stavanger kommune har distriktets største og mest varierte eiendomsportefølje. Som inneholder alt fra skoler, barnehager, museumsbygg, administrasjonsbygg, bydelshus, kulturbygg til eldre vernede bolighus i gamle Stavanger. En slik variert portefølje, krever kompetanse på en rekke områder. Seksjon for Formålsbygg er organisatorisk plassert under Bymiljø og utbygging, henholdsvis avdeling Eiendom. Seksjonen består av driftsenhetene Byggsikkerhet, Forvaltning og Teknikk og utvikling.   Formålsbygg har det overordnede ansvaret og myndighet for planlegging av drift, vedlikehold og utvikling av kommunens formålsbygg. Under dette ligger også prosjekteringsanvisninger, dokumentasjon og oppgaveorganisering. Seksjonen har også et overordnet ansvar for å utvikle løsninger som vil optimalisere drift og vedlikehold.  Som offentlig aktør forventes det at kommunen strekker seg lenger utover forskriftskravene for å oppnå gevinster samt måloppnåelse knyttet til klimaarbeidet. Helhetlige løsninger som er bærekraftige i levetiden er noe kommune setter høye mål for. Vi søker etter dyktige medarbeidere til å styrke et allerede sterkt fagmiljø for å møte fremtidige behov og krav. En stadig mer teknisk sammensatt bygningsmasse som stadig vokser i omfang gjør at fagstaben må styrkes videre. Stillingen hører til under enheten teknikk og utvikling, som er en nyopprettet enhet under eiendom i Stavanger kommune.  Arbeidsoppgaver Som ingeniør innenfor lås og beslag skal du være en av kommunens fagressurser og ha detaljkunnskaper innen fagområdet. Du skal være hovedressursen i kommunens faglige ståsted i utarbeidelse av kravspesifikasjoner og målsetninger innenfor fagområdet. I stillingen inngår blant annet: Ansvar for lås og beslag -kravspesifikasjon, med spesielt fokus på kapittel 2 – Bygning, og de kapitlene som omhandler avlåsing av dører og vinduer i hovedsak. Holde kommunen oppdatert på utvikling innen sitt fagområde slik at nye funksjoner, krav og teknologi skal komme til anvendelse.   Tett samarbeid med byggforvalters vedlikeholdsplanlegging og aktiviteter knyttet til forebyggende vedlikehold.  Tett samarbeid med seksjonens enhet for byggsikkerhet som bla har ansvar for adgangskontroll anlegg og andre systemer for elektronisk avlåsing.   Delansvar i forbindelse med tekniske data som skal arkiveres i forvaltningssystem og arkiv. Bistå driftsseksjonen i Eiendom med rådgivning og opplæring i spørsmål knyttet til drift.   Deltakelse i prosjektmøter med ITB- og LCC koordinator når det er nødvendig. Dette gjelder spesielt i fasen med utvikling og beskrivelse av byggeprosjekter før anbudsutsendelse.   Godkjenning av anbudsdokumenter innenfor gitt fagområde før anbudsutsendelse i tett samarbeid med BMU byggeprosjekter. Et eksempel på dette kan være prosjektets låsplan. Overordnet ansvar for kommunens nøkkelsystemer i formålsbygg. Ansvar for anskaffelser og avtaler innenfor sitt fagområde, rammeavtaler, serviceavtaler etc. Relevant rapportering innenfor fagområde  Utarbeide grunnlag for politiske saker som skal fremmes/svares opp på innenfor fagområdet. Kvalifikasjoner Relevant utdanning på bachelor- eller masternivå i ingeniørfag innenfor låssystemer, gjerne med spesialisering innen noen av fagtemaene under kapittel 2 byggfag spesielt rettet mot avlåsing, dører, vinduer mm. Bred systemforståelse innenfor avlåsingssystemer, nøkkelsafe for brannvesenet, dørautomatikksystemer og automatiske døråpnere mm. Gode kunnskap innen beslag i forbindelse med rømningsdører og dørautomatikk knyttet til dette. God systemforståelse for hva som inngår i et dørmiljø for å sikre riktig funksjon og avlåsing. Kjennskap til rømningssystemer som er relevante ifm avlåsing. Erfaring med prosjektering og beskrivelser innen lås og beslagsystemer. Erfaring med økonomistyring og god kontrakts forståelse (NS). Erfaring med anbudsprosesser i offentlig sektor.  Strukturert og med gode planleggingsevner. Lengre relevant erfaring kan eventuelt kompensere for manglende formell utdanning  God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk. Arbeidsspråket i Stavanger kommune er norsk. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.   Personlige egenskaper God og dokumentert kunnskap og ferdigheter innen bruk av digitale kontorstøtteverktøy, Office og Office 365. God tverrfaglig forståelse der hovedfokuset vil være å bygge gode bygg å være i med lave vedlikeholds- og driftskostnader i levetiden. Helhetlige forståelse av at gode byggverk krever stort samspill mellom fagene for å skape de gode byggene. Du har gode evner til å arbeide strukturert og tar oppgavene du får fortløpende. Ser vi viktigheten av å bygge et godt arbeidsmiljø for å øke arbeidseffektiviteten. Du er opptatt av og har erfaring innen miljøriktige valg i byggverk. Åpen og ærlig. Vi tilbyr En arbeidshverdag som er sterkt preget av allsidighet og variasjon i oppgavene. Her vil du få muligheten til å delta i både planlegging, deltakelse i prosjekter, innkjøp, rådgivning i drift og vedlikeholdsoppdrag. Stor grad av selvstendighet og muligheter til utvikling innenfor eget fagfelt Arbeide i et godt etablert arbeidsmiljø med høy fagkompetanse der du blir en av de viktige til å løfte dette videre. Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP  Fleksibel arbeidstid  Gode utviklingsmuligheter og hjelp til tilrettelegging slik at du lykkes med dine karrierevalg og arbeidsprestasjoner.  Lønn etter avtale ut fra kvalifikasjoner og erfaring, stillingskode: 808400 Ingeniør. Kontaktinformasjon: Espen Svendsen Driftssjef Telefon 476 20 480  Søknadsfrist: 01.08.2022
Stavanger kommune
15/06/2022
Vi jobber med de viktige spørsmålene knyttet til vann, klima og miljø. Vi tilbyr deg et solid fagmiljø, utfordrende arbeidsoppgaver og fleksibel arbeidstid. Det betyr at du kan fokusere på det som er viktig, både i arbeidstiden og på fritiden. For tiden er vi involvert i mange spennende VA-prosjekter og flere store utbyggingsprosjekter. Nå trenger vi deg for å styrke vår kompetanse og øke vår faglige kapasitet innen VA. Stillingen tilhører seksjonen "Anleggsprosjekter" som består av 28 kompetente medarbeidere, i hovedsak sivilingeniører og ingeniører. Seksjonen har ansvar for å prosjektere og bygge gater, veier, plasser, parker og vann- og avløpsanlegg i Stavanger kommune. Prosjektene gjennomføres primært ved bruk av rådgivende konsulenter og entreprenører, men vi har også en stor egenproduksjon av tegninger og beskrivelser. Vi har et nært og godt samarbeid med andre interne fagmiljøer som VA, vei og park, samt et godt samarbeidsklima med eksterne aktører som f.eks. Lyse, IVAR og Rogaland fylkeskommune. Stillingen er plassert i VA-gruppen som består av 13 dyktige medarbeidere fordelt på prosjektledere, prosjekteringsledere og byggeledere. Vi gjennomfører prosjekter på bestilling fra Vann- og avløpsverket og har en årlig investeringsvolum på  ca. 150 millioner.  Vi er stolte av å kunne si at den VA-infrastrukturen som vi bygger i dag fortsatt skal kunne tjene samfunnet om 100 år. Hvert år legger vi 6-8 km nye vannledninger og ca. 10 km nye avløpsledninger. Vi separerer avløpsnettet og skifter ut gamle ledninger i byen. Vi jobber med sanering av utslipp og bygger pumpestasjoner. Vi legger sjøledninger og vi bygger nye VA-anlegg i byens utbyggingsområder.  Sammen med VA-verket har vi et av regionens aller sterkeste VA-miljøer. Vi har det kjekt sammen og gleder oss til å ansette nye kollegaer.  Arbeidsoppgaver Som prosjekteringsledere vil du inngå i et team bestående av prosjektleder og byggeleder. Sammen gjennomfører dere prosjektet. Ditt hovedansvar som prosjekteringsleder er å produsere komplette byggeplaner for VA med tegninger og beskrivelse. Dette gjør du ved å styre konsulent eller prosjektere selv.  Vi bruker programvarene Novapoint og Isy-beskrivelse for dette formålet.  I prosjekteringsfasen skal du også samordne VA-prosjektet med andre fag som tele og energi. I anleggsfasen er du en viktig ressurs i form av prosjektstøtte. Kvalifikasjoner Du er bachelor eller master innen bygg og anlegg eller har tilsvarende kompetanse. Studiespesialisering innen vann og avløp vil vektlegges.  Relevant erfaring med prosjektledelse/prosjekteringsledelse/konsulentstyring innen VA vil vektlegges, men nyutdannede oppfordres også at søke.  Norsk er arbeidsspråket i Stavanger kommune. Du snakker og skriver godt norsk slik at du kan utføre dine arbeidsoppgaver selvstendig. Personlige egenskaper Personlige egenskaper vil også vektlegges.  Du er faglig engasjert, nysgjerrig og motivert. Du kan jobbe selvstendig, er strukturert og ansvarsbevisst. Du er positiv og har gode samarbeidsevner. Vi tilbyr Faglig kompetanse. Vår viktigste ressurs er din kompetanse. Faglig utvikling er viktig for deg og for oss. Fleksibel arbeidstid. Arbeidsplass i moderne lokaler i Stavanger sentrum. Gode pensjons- og forsikringsordninger samt attraktive velferdsordninger. Lønn etter avtale Stillingskode 853000  Kontaktinformasjon: Sveinung Lunde Seksjonsleder plan Telefon 932 95 122 SØKNADSFRIST: 18.08.2022
Stavanger kommune