Sandefjord kommune

Sandefjord er en kommune med stor tilflytting, rask ekspansjon og spennende utviklingsmuligheter. Kommunen har nylig gjennomført en kommunesammenslåing hvor Stokke, Andebu og Sandefjord har dannet den nye kommunen Sandefjord. Sandefjord ligger sentralt i Vestfold og det tar kun en times tid til Oslo. Det er også særdeles gode forbindelser til inn- og utland via fly, tog, buss og båt. Kommunen har over 62 000 innbyggere. Kommunen har flott natur, et aktivt kulturliv og er et godt sted å bo. Se gjerne www.sandefjord.kommune.no for mer informasjon.

30/11/2021
SØKNADSFRIST: 10.12.2021 Vi søker ny leder for drift av ledningsnettet i Sandefjord kommune. Vår dyktige leder driver å planlegger sin pensjon, og vi søker hans etterfølger. VA- avdelingen drifter ledningsnettet i Sandefjord kommune, og består i dag av 13 ansatte. Renseanleggene og drift av de, inngår ikke i denne avdelingen. Stillings opplysning Leder i 100% stilling Stillingstype fast Arbeidstid: 0700- 1500 med fleksitid Tiltredelse etter avtale Arbeidssted er Bekkeveien 12 i Sandefjord   Ansvarsområde for stillingen   Lede avdelingen slik at forsyningssikkerheten er på et høyt nivå Oppfølging av henvendelse fra publikum og næringsliv Personal og budsjettansvar Sørge for FDV planer Saksbehandling Samarbeide med andre avdelinger i kommunens ansvarsområder Utføre andre oppgaver etter avdelingens behov for kompetanse og kapasitetsbehov    Sørge for at avdelingen er oppdatert på regler og forskrifter innen VA HMS oppfølging Vaktordning som følges opp    Ønskede kvalifikasjoner   Leder med gode samarbeidsevner både internt og ut mot publikum Tenke helhet i kommunens interesse over alle våre avdelinger Evne til å iverksette og gjennomføre oppdrag. Tydelig ledelse Erfaring med vann og avløp innen kommunalteknikk Være samlende, og lyttende til våre erfarne anleggsfolk Erfaring fra prosjektering i noen grad Utdanning og erfaring   Utdanning innen vann og avløp fra ingeniørskole / teknisk fagskole. Lang erfaring fra tilsvarende arbeider, kan oppveie for formell utdanning.   Gjerne ADK kompetanse, men ikke krav God muntlig og skriftlig fremstillingsevne vektlegges Ledererfaring Førerkort klasse B  Personlige egenskaper   Serviceinnstilt Selvstendig Initiativrik Gode samarbeidsevner Løsningsorientert Opptatt av orden og kvalitet Fokus på HMS i hverdagen Inneha god tegningsforståelse         Godt humør Personlig egnethet vektlegges   Vi tilbyr     Spennende jobb, med stor frihet under ansvar Hektisk og morsom jobb Godt arbeidsmiljø, med egen parkering   Dyktige og hyggelige kollegaer Godt støtteapparat, dagens leder vil gi opplæring, og veilede i starten     Spennende utfordringer med store muligheter for medvirkning Konkurransedyktige arbeidsbetingelser Gode pensjonsordninger Lønn etter avtale, vakt kan inngå i avtalen. Avhengig av kvalifikasjoner og lokal kjennskap Fleksitid  Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse og trekkes 2% i pensjonsinnskudd. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10% av den enkeltes bruttolønn. Gjensidig prøvetid er 6 måneder. Kommunen følger offentlighetskoven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju. Kontaktperson: Knut Einar Lethigangas mob: +47 90555866
Sandefjord kommune
29/11/2021
SØKNADSFRIST: 20.12.2021 I enhet Plan og prosjekt innen seksjon Bydrift er det ledig 5-7 faste stillinger som ingeniører med arbeidsoppgaver innen vei, vann- og avløpsfagene. Vi har akkurat vedtatt ny hovedplan for vann og avløp og trenger derfor å styrke bemanningen. Vi ser for oss personer som har bakgrunn innen bygg- og anleggsvirksomhet/konsulentbransjen/kommunal sektor. Du vil være en del av et bredt faglig, kvalifisert og godt sosialt miljø. Enheten består i dag av 13 ansatte. Arbeidssted er for tiden Rådhuset i sentrum av Sandefjord. Stillingsinformasjon Stillingsstørrelse: 100% Stillingstype: fast Tiltredelse etter avtale Aktuelle arbeidsoppgaver for vegstillingen vil være: • Ansvarlig for å utvikle kommunen sine overordne planer innenfor det aktuelle fagområdet slik som - Trafikksikkerhetsplaner - Veinorm • Prosjektleder/prosjekteringsleder for forskjellige utbyggingsprosjekt • Ressursperson i samband med seksjonens arbeid med reguleringsplaner • Saksbehandling til politisk utvalg • Kontakt med offentlige etater slik som Statens Vegvesen, Politi og Fylkeskommunen • Publikumshenvendelser ang vei/trafikk • Trafikksikkerhetstiltak • Skiltplaner/skiltvedtak • Støttespiller for driftsavdelingene, både innen vei og parkering • Registrering i NVDB • KOSTRA-rapportering • Avkjørsler • Behandle søknader om arrangementer på offentlig grunn • Annet arbeid i enheten Aktuelle arbeidsoppgaver for va-stillingene vil være: • Oppfølging og saksbehandling innenfor kommunalteknikk – med hovedvekt på vann og avløp • Godkjenne kommunaltekniske planer ved private utbygginger • Ansvar for utforming av utbyggingsavtaler • Seksjonens kontaktperson mot byggesak- og arealplanseksjonen angående reguleringsplaner • Planlegge nye anlegg • Utforme tilbud og tegninger • Evaluering av prosjekter • Vedlikeholde kommunens va-norm • Innkjøpskoordinator for kommunalområdet • Velge og følge opp eksterne konsulenter • Annet arbeid i enheten Kvalifikasjoner: • Utdannet ingeniør/bachelor innen relevante fag(vei/vann/avløp) • Minimum 5 års erfaring fra aktuelle fagområder er ønskelig men nyutdannede kan komme i betraktning for noen av stillingene • Kunnskap om og erfaring innen faget geoteknikk er ønskelig • Erfaring i bruk av relevante IT-verktøy • Evne til selvstendig og strukturert arbeid • Evne til å involvere, samarbeide og beslutte • God formuleringsevne på norsk, både muntlig og skriftlig • Førerkort klasse B • Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr: • Spennende og faglige utfordringer • Mulighet for faglig utvikling og vekst • Godt og aktivt arbeidsmiljø • Gode dataverktøy • Fleksibel arbeidstid • God pensjonsordning • Lønn etter avtale   Andre opplysninger Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Stillingene er plassert i kommunens lønnsregulativ i henholdt til gjeldende tariffavtale. Gjensidig prøvetid er 6 måneder. Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Kontaktperson: Merete Baukhol Olsen mob: +47 91374615
Sandefjord kommune