Enebakk kommunes visjon, "Mulighetenes Enebakk", skal understøtte vår viktigste oppgave som er å levere gode tjenester og service til våre innbyggere. Kommunen ligger fire mil øst for Oslo sentrum, mot køen og har ca. 11.000 innbyggere. Enebakk kommune er en spennende og fremtidsrettet organisasjon med fokus på å fremme arbeidsglede hos våre ansatte. Enebakk kommune har ca. 560 årsverk.

 
11/06/2021
SØKNADSFRIST: 03.07.2021 Stilling som fagarbeider veidrift, park og anlegg er organisert under Driftsenheten. Enheten har drifts- og vedlikeholdsansvaret for Enebakk kommunes ca 60 000 m2 med formålsbygg, med tilhørende uteareal og anlegg, samt kommunens veier som pr i dag utgjør ca 60 km vei. Driftsenheten utgjør i dag 16 ansatte. Sentrale arbeidsoppgaver:   Utføre planlagte og akutte vedlikeholdstiltak på vei, park og anlegg Delta i kartlegging av vedlikeholdsbehov. Planlegge, beskrive og dokumentere oppdrag ved hjelp av digitale verktøy Bistå enhetens byggdrift ved behov Delta på vaktordning vei Stillingsinnehaver må ha førerkortklasse C, CE  Ønskede kvalifikasjoner:   Maskinførerbevis M2, M3 og M4 Erfaring og gode kvalifikasjoner fra veidrift og VA-anlegg ADK1 sertifisert God erfaring med bruk av digitale verktøy og kvalitetssikringssystemer Erfaring med HMS i praksis Gode kvalifikasjoner i muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.  Vi kan tilby en interessant og utfordrende, samt til tider hektisk arbeidsdag i et godt arbeidsmiljø i en organisasjon i endring. Driftsenheten skal ha modige ansatte som i det daglige skal etterleve og være gode ambassadører for våre fokusområder positivitet, engasjement, kreativitet og initiativ.  Kvinner oppfordres til å søke!   Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler. God pensjonsordning i KLP. Lønn etter tariff  For nærmere informasjon om stillingen, kontakt Enhetsleder Tom Haugvaldstad tlf 952 800 93, eller Arbeidsleder vei Tore-Remi Wich tlf 940 22 794.  Søknadsfrist: 03.07.2021   Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju.  I henhold til offentleglova § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.  Kontaktperson: Tom Haugvaldstad Enhetsleder Telefon 952 80 093
Enebakk kommune