Gratangen kommune ligger i Troms. Den grenser i nord og øst mot Lavangen, i sør mot Narvik, og i vest mot Skånland. Over Astafjorden i nordvest ligger Ibestad. Mellom Hersjeberg og Årstein er gården Skifte. Den er en flott representant for «tre stammers møte», mellom samisk, kvensk og norsk kultur. Helt spesiell er gammen på Skifte. Den ble byggget i 1856 og er den største i sitt slag i Norden. Gratangen kommune har et allsidig næringsliv med hovedvekt på oppdrett, fiskeri, mekanisk industri, fartøyvern, landbruk, bygg og anlegg og reiseliv. I tillegg driver mange sitt enmannsforetak. Gratangen var en av de første slagmarkene mellom den tyske 3. fjelldivisjon under Eduard Dietls kommando og den norske 6. divisjon under Carl Gustav Fleischers kommando i april 1940. Det var i Gratangen tyskerne for første gang måtte trekke seg tilbake på deres tokt gjennom Norge. Minnestener finnes flere plasser. Befolkning 1 150 (2008)

04/06/2021
SØKNADSFRIST: 20.06.2021 Gratangen kommune er vertskommune for kart og oppmåling i Gratangen, Lavangen og Salangen. Kontorarbeidssted er Gratangen, men vi har kontorarbeidsplasser tilgjengelig i alle tre kommuner.  Arbeidsoppgaver Stillingen vil i hovedsak jobbe med arbeidsoppgaver etter: -matrikkelloven, herunder eiendomsmåling -saksbehandling -matrikkelføring -publikumskontakt -samt øvrige GIS-relaterte oppgaver. Den ansatte kan ogsp bli pålagt andre oppgaver ved behov. Kvalifikasjonskrav Det er krav om at den som tilsettes har ingeniørutdanning på bachelor nivå innenfor gjeldende fagområde i tillegg er det er ønskelig med: - godkjenning som matrikkelfører - erfaring med kart - erfaring oppmåling - erfaring med saksbehandling Absolutt krav: minimum førerkort klasse B. Vi tilbyr Gratangen kommune har gode lønns- og pensjonsordninger (KLP) . Fine muligheter for friluftsliv. God dekning på barnehageplasser. Tilsetting etter gjeldede lover og avtaleverk. Nærmere opplysning Det er ett krav at den tilsatt benytter alle elektroniske system vi har. Opplæring vil bli gitt. Kommunen benytter Gisline som GIS-verktøy, Public 360 og eByggesak360 som saksbehandlingssystem, samt Leica GPS. Kjennskap til disse systemene vil være en fordel. Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål og det bes om at disse tas med dersom du blir innkalt til intervju.  Søknad sendes Gratangen kommune benytter elektronisk rekrutteringssystem, vi ber deg derfor fylle ut søknaden elektronisk og kun søknader mottatt via vårt system vil bli vurdert. Søknaden kan bli offentliggjort selv om det bes om å bli unntatt offentlighet. Du vil i så fall bli kontaktet av en av oss. For å komme i betraktning må søknaden sendes elektronisk via link:  www.gratangen.kommune.no   Kontaktperson: Erlis Anderzen E-post  Erlis.Anderzen@gratangen.kommune.no   Mobil 97138044 Arbeid 97138044
Gratangen kommune
04/06/2021
SØKNADSFRIST: 20.06.2021 100% fast stilling som avdelingsleder for Forvaltning og utvikling (tekniske tjenester). Tiltredelse så snart som mulig etter tilsetting. Har du lyst på en stilling der ingen dager er lik og der du kan være med på mange spennende arbeidsoppgaver. Her kan nevnes totalrenovering av barnehage, oppsett av ny branngarage og en renovering av Miljøboligen under planlegging. Det blir ikke kjedelige dager hverken med arbeidsoppgaver eller hyggelige kollegaer. Frister det å bli med på laget er dette arbeidsplassen for deg. Velkommen skal du være til en spennende jobb. Arbeidsoppgaver Avdelingsleder har det faglige ansvaret for faglig gode tjenester innenfor gitte rammer, både økonomisk og faglig. Som leder må du være en aktiv pådriver i videreutvikling av kommunen. Stillingen medfører kontakt med innbyggere, næringsliv og publikum. Det legges vekt på god service og at det kan skapes gode relasjoner overfor kollegaer, tjenestemottakere og samarbeidspartnere. Dette innebærer: - Faglig lede, motivere og bidra til videreutvikling av medarbeidere. - Økonomisk forståelse og fagledelse i tråd med rammer, mål og satsingsområder. - Saksbehandler byggesak - Saksbehandler i andre saker som berører sektoren. - Være en pådriver i kommunens strategiske utviklingsarbeid. - Samordning og kvalitetsutvikling av tjenestene. - Forberede saker for politisk behandling, delta i planarbeid og gjennomføre vedtak. - Prosjektarbeid. - Delta i kommunens kriseledelse. - Følge opp og gjennomføre nasjonale og kommunale føringer. Kvalifikasjonskrav Relevant høyere utdanning på Bachelor nivå innen tekniske fag, fortrinnsvis bygg/anlegg eller kommunalteknikk, gjerne med tilleggsutdanning innen ledelse. - Kunnskap og erfaring innen fagområdet. - Gode analytiske evner. - God kjennskap til offentlig forvaltning og politiske beslutningsprosesser. - God muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Vi ønsker en fagleder som er: - faglig engasjert, beslutningsdyktig, målrettet og med stor gjennomføringsevne. - samlende og har en evne til å bygge relasjoner, skape tillit, motivere, inspirere og er opptatt av at medarbeidere trives og utvikles. Nærmere opplysning Tilsetting i hht gjeldende avtaleverk. Personlig egnethet vektlegges. 6 mnd. prøvetid. Det er et krav at den tilsatt benytter alle elektroniske systemer vi har. Opplæring vil bli gitt. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og referanser vil bli innhentet. Vi ber om minst to referanser fra de tre siste arbeidsår. Søknaden kan bli offentliggjort selv om det bes om å bli unntatt offentlighet. Du vil i såfall bli kontaktet av oss.  Vi tilbyr - En sentral fagstilling med spennende og utfordrende lederoppgaver - 100 % fast stilling og lønn etter avtale - Motiverte og kunnskapsrike kollegaer - Gode pensjons- og forsikringsvilkår - IA-bedrift - Fleksibel arbeidstid - Dekning av flytteutgifter i hht reglement - Barnehageplass ved behov - Kan være behjelpelig med å skaffe bolig Søknad sendes Gratangen kommune benytter elektronisk rekrutteringssystem, vi ber deg derfor fylle ut søknaden elektronisk og kun søknader mottatt via vårt system vil bli vurdert. Søknaden kan bli offentliggjort selv om det bes om å bli unntatt offentlighet. Du vil i så fall bli kontaktet av en av oss. For å komme i betraktning må søknaden sendes elektronisk via link:  www.gratangen.kommune.no   Kontaktperson: Torbjørn Johnsen E-posttor bjorn.johnsen@gratangen.kommune.no Mobil 41409708 Arbeid 41409708 Gro Saltvik-Øvergård Sektorleder oppvekst og kultur E-post gro.saltvik-overgard@gratangen.kommune.no Mobil 94809025 Arbeid77021800
Gratangen kommune