Nesbyen er en kommune i landskapet Buskerud i Viken fylke. Den grenser i nord mot Gol, i øst til Sør-Aurdal, i sørøst til Flå, i sørvest til Nore og Uvdal, og i vest til Ål. Administrasjonssenteret er Nesbyen. Den 1. januar 2020 skiftet kommunen navn fra Nes til Nesbyen, ettersom det inngikk i Viken fylke hvor det var en annen Nes kommune.

Nesbyen kommune er en betydelig turistkommune. På begge sider av dalen er det veier som fører inn til fjellområder med setre og betydelig hyttebebyggelse. Eksempler er: Imle, Mythe, Fekjan, Saupeset, Liaset, Nystølen, Myking, Ranten, Grønhovd, Liemarka, Thoenmarka, Langevann/Buvannsområdet. Mest kjent er imidlertid Natten-området, med alpinanlegg, golfbane og en voldsom ekspansjon i antall hytter de siste årene. Det er også mange campingplasser i kommunen: Sjong, Sutøya, Nesbyen camping, Liodden camping, Fekjan setercamping og Bromma (Norsentret). I sentrum finner vi Thoen hotell. Tidligere var både Østenfor og Svenkerund store hotell på Nesbyen. De er begge lagt ned og bygd om til asykmottak og leiligheter. Nord i kommunen ligger Smedsgården hotell, og i Myking-området ligger Ranten hotell og Fagerhøy hotell.

Det drives også aktivt jord- og skogbruk i kommunen, men de fleste brukene er små, og mange har jobb ved siden av primærnæringen, eller bruket drives i kombinasjon med turisme.

Det er også et betydelig handelssentrum i Nesbyen. Av bedrifter kan nevnes Defa og Protan.

23/06/2022
Er du den som vil være med å utvikle Nesbyen til et attraktivt sted for innbyggere i alle aldre og våre besøkende? Vil du være med på å legge til rette for og skape vekst i vår kommune og være en lagspiller som jobber frem gode planer for lokalsamfunnet? Har du lyst å bidra til et godt arbeidsmiljø som løfter kollegaer frem? Stillingsbeskrivelse/arbeidsoppgaver: Nesbyen kommune har 3 hele ledige stillinger som arealplanlegger. Stillingene innebærer interessante, varierte og selvstendige oppgaver, i et fagmiljø bestående av 16 ansatte innen byggesak, plan, skog, landbruk, kart, oppmåling, folkehelse og vann og avløp. Hos oss finner du medarbeidere som er relativt nyutdannet og de med lang arbeidserfaring og vi har godt arbeidsmiljø i avdelingen. Vi har god alders- og kjønnsfordeling. Vi legger til rette for gode utviklingsmuligheter for rett person og et fagansvar kan være aktuelt å legge på en av stillingene på sikt. Vi ser etter noen med gode fagkunnskaper, gode samarbeidsevner og som er utadrettet og villig til å yte litt ekstra om det trengs. Vi skal ansette 3 medarbeidere som skal jobbe med arealplanlegging og kommuneplanlegging. Vi vil fordele arbeidsoppgavene arealplanlegging av private detaljreguleringsforslag, dispensasjoner med mer og kommuneplanlegging mellom medarbeidere avhengig av hvilken kompetanse man besitter. Stillingene innebærer mye kontakt med kunder og andre samarbeidspartnere. Man må på befaringer og det må påregnes, i tillegg til ordinær saksbehandling, at man også skrive saker til politisk behandling. Vi forutsetter derfor at man har god skriftlig fremstillingsevne. For den rette person kan det være aktuelt å tilføre et fagansvar for plansakene. Arbeidsoppgaver: Veiledning og saksbehandling innen plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter Andre tilstøtende lover som berører arealplanlegging Arealplanlegging og planprosesser for kommunens egne planer og prosjekter Deltagelse i prosjektarbeid og samarbeid med andre avdeling/instanser Andre oppgaver i avdelingen kan bli tillagt stillingen Kvalifikasjoner: Minimum bachelor fra universitetet eller høgskoleutdanning innen arealplanlegging, samfunnsplanlegging, naturforvaltning, landskapsarkitektur, tekniske fag, juridisk kompetanse eller tilsvarende Arbeidserfaring innen saksbehandling og/eller byggesaksbehandling er ønskelig, men ikke et krav. Erfaring med stedsutviklingsprosjekter er ønskelig, men ikke et krav Erfaring med prosjekt/prosessledelse er ønskelig, men ikke et krav God kjennskap til plan- og bygningsloven med tilhørende lovverk er ønskelig Gode datakunnskaper God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk Førerkort klasse B Egenskaper: Serviceinnstilt og lojal støttespiller God arbeidskapasitet og evne til å arbeide selvstendig og nøyaktig Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner Initiativrik, evne til nytekning og være opptatt av steds- og næringsutvikling Fleksibel og løsningsorientert Strukturert og systematisk i utførelse av arbeidet God formuleringsevne i skriftlig arbeid Evne å holde seg faglig oppdatert Omstillingsdyktig ved behov Mestre å jobbe under høyt tempo og evne å overholde saksbehandlingsfrister Godt humør og være en tilrettelegger for sine kollegaer Personlig egnethet for stillingen vil vektlegges Vi tilbyr: Gode muligheter for faglig utvikling Tilhørighet i et bredt fagmiljø Mange interessante utfordringer Gode arbeidstidsordninger, herunder fleksibel arbeidstid Telefoniløsning Lønn etter avtale Gode forsikrings- og pensjonsordninger Søknadsfrist: 18.07.2022 Tiltredelse: Snarest, etter avtale. Kontakt: Ta gjerne kontakt med tjenesteleder Jeanette Kaspersen på e-post: jeanette.kaspersen@nesbyen.kommune.no   eller mobil: 48 29 12 33 eller ring Servicetorget på telefon 32 06 83 00 for å bli satt over til rette vedkommende. Ansettelse: Ansettelse skjer i.h.t.  gjeldende lov- og avtaleverk. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. Søknad: Nesbyen kommune benytter elektronisk behandling av søknader. Fra www.nesbyen.kommune.no og menyvalg Snarveier - Ledige stillinger . Ved å klikke Søk her , tas du videre til elektronisk søknadsskjema der du registrerer CV og søknadsbrev. Legg ved relevant dokumentasjon, som f.eks. vitnemål og attester. Søknader sendt utenom søknadsportalen (på e-post eller per post) vil ikke bli vurdert. VIKTIG INFORMASJON: Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Dersom du krysser av for reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må reservasjonsønsket begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har reservert seg mot oppføring på søkerlisten. Dersom reservasjonsønsket ikke tas til følge, blir søkeren varslet om dette, jf. Offentleglova § 25. For mer informasjon om hvilke begrunnelser som kan tas til følge, se Regjeringens veileder fra s. 150. Søknadsfrist: 18.07.2022
Nesbyen kommune