Åmot kommune
​Åmot kommune har ca. 4.400 innbyggere, godt utbygd tilbud og kvalitet på de kommunale tjenester. Birkebeinerkommunen Åmot ligger midt i Hedmark. Kommunesenteret Rena er en bygdeby med et levende sentrum og ligger 3 mil nord for Elverum. Vekstkommunen Åmot er en skogs-, forsvars- og høgskolekommune med et rikt idretts- og kulturliv. Velkommen til Åmot!
28/06/2022
  Åmot kommune har ledig en 100% fast stilling som arbeidsleder ved enheten Kommunal drift, kommunal eiendom. Virksomhetens hovedoppgaver er drifte og vedlikeholde alle kommunale bygg og eiendommer, veier, vannforsyning, avløp, driftskontroll, tekniske bygg og anlegg. Lede og koordinere nødvendige ressurser til oppgavene, overholde gitte krav til service, kvalitet og dekning. Sørge for at nødvendige oppgaver blir løst hver dag og innenfor avtalte frister. Arbeidsoppgaver • Lede og koordinere nødvendige ressurser til oppgavene, overholde gitte krav til service, kvalitet og dekning • Etterleve krav nedfelt i forskrifter og standarder  • Gi innspill til budsjett og virksomhetsplaner • Vedlikehold av maskiner og utstyr • Delta i de daglige arbeidsoppgaver • Delta aktivt for å utvikle virksomhetens tjenester og arbeidsområder • Medvirkning i HMS-arbeid, internkontroll og kvalitetssikring • Medvirke til å utarbeide og fornye nødvendige systemer i forbedringsarbeid • Det kan påregnes turnustjeneste eller vaktberedskap ved enheten. Kvalifikasjoner • Teknisk fagskole eller fagbrev innen minst et relevant fag. • Erfaring med SD-anlegg • Erfaring med bruk av FDV-systemer • Praksis fra lignende arbeid i privat eller offentlig virksomhet. • God forståelse for data og IT-verktøy • Behersker norsk muntlig og skriftlig  • Krav til førerkort, klasse BE      Personlige egenskaper • Serviceinnstilt, målrettet og fleksibel Vi tilbyr • Lønn etter tariff- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. • Offentlig pensjonsordning.       • Variert arbeid i et positivt miljø.   Kontaktinformasjon: Knut Blix Enhetsleder teknisk drift 95983382 SØKNADSFRIST: 28.08.2022
Åmot kommune
28/06/2022
Åmot kommune har ledig en 100% fast stilling som arbeidsleder ved enheten Kommunal drift, vann og avløp. Virksomhetens hovedoppgaver er drifte og vedlikeholde alle kommunale bygg og eiendommer, veier, vannforsyning, avløp, driftskontroll, tekniske bygg og anlegg. Lede og koordinere nødvendige ressurser til oppgavene, overholde gitte krav til service, kvalitet og dekning.  Sørge for at nødvendige oppgaver blir løst hver dag og innenfor avtalte frister. Arbeidsoppgaver • Lede og koordinere nødvendige ressurser til oppgavene, overholde gitte krav til service, kvalitet og dekning.  • Gi innspill til budsjett og virksomhetsplaner. • Vedlikehold av maskiner og utstyr • Delta i de daglige arbeidsoppgaver • Delta aktivt for å utvikle virksomhetens tjenester og arbeidsområder • Medvirkning i HMS-arbeid, internkontroll og kvalitetssikring • Medvirke til å utarbeide og fornye nødvendige systemer i forbedringsarbeid • Etterleve krav nedfelt i forskrifter og standarder.  Det kan påregnes turnustjeneste eller vaktberedskap ved enheten. Kvalifikasjoner • Teknisk fagskole eller fagbrev innen minst et relevant fag. • Erfaring med SD-anlegg • Erfaring med bruk av FDV-systemer • Praksis fra lignende arbeid i privat eller offentlig virksomhet. • God forståelse for data og IT-verktøy • Behersker norsk muntlig og skriftlig  • Krav til førerkort, klasse BE     Personlige egenskaper • Serviceinnstilt, målrettet og fleksibel Vi tilbyr • Lønn etter tariff- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. • Offentlig pensjonsordning.       • Variert arbeid i et positivt miljø.   Kontaktinformasjon: Knut Blix Enhetsleder teknisk drift 95983382 SØKNADSFRIST: 28.08.2022
Åmot kommune
28/06/2022
Åmot kommune har ledig en 100% fast stilling som fagarbeider ved enheten Kommunal drift, kommunal eiendom. Virksomhetens hovedoppgaver er drifte og vedlikeholde alle kommunale bygg og eiendommer, veier, vannforsyning, avløp, driftskontroll, tekniske bygg og anlegg. Lede og koordinere nødvendige ressurser til oppgavene, overholde gitte krav til service, kvalitet og dekning. Sørge for at nødvendige oppgaver blir løst hver dag og innenfor avtalte frister. Arbeidsoppgaver • Drift og vedlikehold av kommunale bygg og tekniske anlegg • Delta aktivt for å utvikle virksomhetens tjenester og arbeidsområder • Medvirkning i HMS-arbeid, internkontroll og kvalitetssikring • Medvirke til å utarbeide og fornye nødvendige systemer i forbedringsarbeid • Det kan påregnes turnustjeneste eller vaktberedskap ved enheten. Kvalifikasjoner • Relevant fagbrev innen fagkrets bygg og drift, evt annen utdanning/praksis som er relevant for arbeidsområdet • Praktisk allsidig erfaring innen yrkesfag vil bli vektlagt • Ønskelig med erfaring fra ventilasjonsanlegg  • Ønskelig med erfaring fra SD-anlegg • Ønskelig med erfaring med FDV-systemer • God forståelse for data og IT-verktøy • Behersker norsk muntlig og skriftlig  • Førerkort, klasse BE Personlige egenskaper • Serviceinnstilt og fleksibel Vi tilbyr • Lønn etter tariff- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. • Offentlig pensjonsordning.      • Variert arbeid i et positivt miljø.     Kontaktinformasjon: Knut Blix Enhetsleder teknisk drift 95983382   SØKNADSFRIST: 28.08.2022
Åmot kommune
28/06/2022
Åmot kommune har ledig en 100% fast stilling som fagarbeider ved enheten Kommunal drift, vei og grønt. Virksomhetens hovedoppgaver er drifte og vedlikeholde alle kommunale bygg og eiendommer, veier, vannforsyning, avløp, driftskontroll, tekniske bygg og anlegg. Lede og koordinere nødvendige ressurser til oppgavene, overholde gitte krav til service, kvalitet og dekning. Sørge for at nødvendige oppgaver blir løst hver dag og innenfor avtalte frister. Arbeidsoppgaver • Maskinkjøring innenfor tjenesteområdene vei, friluftsområder.  • Enkelt vedlikehold av maskiner og utstyr. • Manuelt arbeid innenfor områdene. • Assistere andre fagområder ved behov • Delta aktivt for å utvikle virksomhetens tjenester og arbeidsområder • Medvirkning i HMS-arbeid, internkontroll og kvalitetssikring • Det kan påregnes turnustjeneste eller vaktberedskap ved enheten. Kvalifikasjoner • Fagbrev • Maskinførerbevis • Erfaring fra kjøring av tilsvarende maskiner. • Praksis fra lignende privat eller offentlig virksomhet. • Ønskelig med erfaring med FDV-systemer • God forståelse for data og IT-verktøy • Behersker norsk muntlig og skriftlig. • Førerkort kl C Personlige egenskaper • Samarbeidsvillig, selvstendig og fleksibel. Vi tilbyr • Lønn etter tariff- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. • Offentlig pensjonsordning.      • Variert arbeid i et positivt miljø.     Kontaktinformasjon: Knut Blix Enhetsleder teknisk drift 95983382   SØKNADSFRIST: 28.08.2022
Åmot kommune