20/11/2020

Avdelingsingeniør byggjesak og regulering (2 stillingar)

 • Stryn kommune
Bygg og anlegg Ingeniør - Sivilingeniør

Stillingsbeskrivelse
SØKNADSFRIST: 14.12.2020

Grunna stor saksmengde er det planlagt to nye faste 100%-stillingar innan byggjesakshandsaming og planarbeid i Stryn kommune.  
Vi ser etter deg som har erfaring med planarbeid og byggjesakshandsaming, og som har lyst til  å jobbe med planlegging, sakshandsaming og forvaltning. Du vil vere tilsett på avdeling for byggjesak og regulering. Skriv i søknaden om du er mest interessert i byggjesakshandsaming eller planarbeid.

Dei planlagde stillingane føreset godkjenning i kommunestyret 17. desember 2020. 

Arbeidsoppgåver

Hovudarbeidsområdet er arealplanlegging og sakshandsaming etter plan- og bygningslova.

     Byggjesakshandsamar:

 • Byggjesakshandsaming etter plan- og bygningslova med tilhøyrande forskrifter.
 • Førebu og leggje fram politiske saker innan fagområdet.
 • Byggjesakstilsyn.
 • Møte og rettleiing med utbyggjarar og søkjarar.

  Planarbeid:
 • Saksførebuing av arealplanar til politisk handsaming.
 • Ansvarleg for framdrift i planarbeidet.
 • Leie kommunalt planarbeid.
 • Sakshandsame private og offentlege planinitiativ. 

Kvalifikasjonar

 • Bachelorgrad eller jurist med erfaring innanfor fagfelta.
 • Særleg relevant realkompetanse kan erstatte krav til formalkompetanse
 • God kjennskap til relevant lovverk: Plan- og bygningslova, TEK17, SAK10, naturmangfoldlova, friluftslova m.fl.
 • Erfaring med offentleg forvaltning og strategisk planlegging er ein fordel.
 • God munnleg og skriftleg kommunikasjonsevne på norsk.
 • Kjennskap til programvare knytt til regulering. Erfaring med GisLine og matrikkelførarbevis innan byggjesak er ein fordel. 

Personlege eigenskapar

 • Du har god skriftleg og munnleg framstillingsevne.
 • Kan arbeide sjølvstendig, men trivast også med å arbeide i team.
 • Du har gode evne til kommunikasjon med innbyggjarar, planstillar og søkjarar. Løysingsorientert med bakgrunn i fagkunnskap.
 • Du er effektiv, strukturert og har evne til å føreta sjølvstendige vurderingar.
 • God samarbeidsevne og personlege eigenskapar vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Variert og utfordrande arbeid i eit positivt miljø 
 • God pensjonsordning gjennom KLP
 • Tilsetjing etter gjeldande lover, tariffavtale og reglement
 • Løn etter avtale

Kontaktperson:
Anne Lyslo
Avdelingsleiar byggesaker og regulering
anne.Lyslo@stryn.kommune.no

Jan Bakke Flore
Kommunalsjef teknisk
97738949

Ansettelsesform

Fast

Søk nå