20/11/2020

Ingeniør innen VA, drenering og overvann

 • Viken fylkeskommune
Ingeniør - Sivilingeniør VAR - VVA - VVS Veg

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFRIST: 06.12.2020

Vil du være med på å skape Vikens framtidige veier?

Viken fylkeskommune har ledig stilling som ingeniør innen VA, drenering og overvann.

Vi søker deg som har erfaring og kan bidra med kartlegging, rådgivning og kvalitetssikring av VA, drenering og overvann i forbindelse med bygging og utbedring av veier. Oppgavene kan variere fra mindre oppgraderings- og kollektivtiltak til større strekningsvise veiprosjekter. Du vil jobbe i tverrfaglige team med reguleringsplaner, byggeplaner og oppfølging i byggeperioden.

Stillingen er organisert i rådsområde samferdsel, utbyggingsavdelingen, prosjekt 5, med kontorsted i Østensjøveien 32 i Oslo. Arbeidsområdet er primært tidligere Akershus fylke, men oppgaver for hele Viken er aktuelt ved behov.

Viken fylkeskommune, rådsområde samferdsel arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, forvalter, bygger, drifter og vedlikeholder samferdselsprosjekter langs fylkesvegnettet i Viken. Som fylkeskommunens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og iverksetter utbygging etter vedtatte strategier og planer.

De fleste oppgavene i Utbyggingsavdelingen blir prosjektorganisert med utgangspunkt i håndbøkene i Statens vegvesen, herunder R760. Utbyggingsavdelingens oppgaver vil være svært avhengig av investeringsbudsjettene både til Vikens eget budsjett, men også til eventuelle bypakker og byvekstavtaler/belønningsmidler for prosjekter på fylkesveger. 

Arbeidsoppgaver

 • fagansvarlig og kontaktperson innen VA, drenering og overvann
 • ansvarlig for at problemstillinger knyttet til VA, flom, overvann og drenering er ivaretatt i alle faser av prosjektet, herunder kartlegging, rådgivning, kvalitetsikring og oppfølging
 • utstrakt samarbeid med byggherre, tverrfaglig team, konsulenter, kommuner, kabeletater og andre offentlige etater gjennom alle faser av prosjektet
 • bidragsyter til økt bruk av modellbasert prosjektering

Kvalifikasjoner

 • relevant utdanning fra universitet eller høyskole, min. 3 år. Gjerne med vann- og veiteknikk i fagkretsen. Hvis du har sterk og allsidig praksis eller etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi se bort fra kravet om utdanning.
 • erfaring med kartlegging, rådgivning og kvalitetssikring av VA, drenering og overvann i alle faser av prosjektet
 • kjennskap til dimensjonering av VA- og overvannsystemer
 • kjennskap til aktuelle håndbøker fra Statens vegvesen
 • kjennskap til bruk av planleggingsverktøy, bl.a. AutoCAD, Novapoint og GIS
 • relevant IKT-kompetanse innen fagprogrammer som HY-8 og HEC-RAS
 • god kommunikasjonsevne på norsk, både skriftlig og muntlig
 • førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • du er selvstendig
 • du har gode relasjons- og samarbeidsevner
 • du har god vurderingsevne, er løsningsorientert og evnen til å fatte beslutninger
 • du liker å jobbe utadrettet mot samarbeidspartnere
 • du har god og tydelig dialog med andre

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • et godt tverrfaglig arbeidsmiljø
 • muligheten til å bidra til utvikling av en ny organisasjon
 • lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende lov og avtaleverk
 • pensjon i Viken pensjonskasse

Kontaktperson:
Anders Mjell
prosjektleder
907 44 210

Arbeidssted
Østensjøveien 32, 0667 Oslo
......................................................................................................................................................................................

Bli med på å utvikle Viken for våre innbyggere! Vi ønsker medarbeidere som tar en aktiv, engasjert, reflektert og ansvarlig rolle i organisasjonen vår. Hos oss møtes mennesker med ulik kompetanse- og utdanningsbakgrunn for å skape en region som viser vei. 

Viken fylkeskommune ble etablert 01.01.2020 og er en stor arbeidsgiver med over 11 000 ansatte og 1,2 millioner innbyggere. Vi har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, kollektivtransport og fylkesveier, tannhelsetjenester, regional planlegging, kultur og kulturminner. 

Viken fylkeskommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til stillingens krav, til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

For ansettelse i skole og tannhelse kreves det politiattest av kandidater som får tilbud om stilling.

Dersom det fremkommer av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på følgende: Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få tilsendt informasjon om dette jf. offentleglova § 25. 

Ansettelsesform

Fast

Søk nå