05/01/2021

Vil du være med på laget som prosjektleder innen vann, avløp og renovasjon?

 • Frogn kommune
Ledelse VAR - VVA - VVS

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 24.01.2021

STILLING: Prosjektleder - sivilingeniør

Frogn kommune skal de nærmeste årene investere betydelige beløp i rehabilitering av eksisterende og etablering av ny infrastruktur, inkludert vann-, overvanns- og avløpssystemer. For å sikre god planlegging, gode anskaffelser og prosjektstyring, trenger vi å styrke vår kapasitet med en sivilingeniør innen vann og avløp. 

Enhet for teknisk drift og forvaltning har blant annet som oppgave å sikre innbyggerne rent drikkevann. Enheten består av fire avdelinger: To forvaltningsavdelinger og to driftsavdelinger. Den utlyste stillingen hører under den tverrfaglige forvaltningsavdelingen med fagene vei, vann, avløp, kart/geodata, park, idrett, havner og miljø. 

Arbeidstid og stillingsstørrelse: 100% fast. Kl. 08:00 - 16:00 (fleksibel arbeidstid)

Arbeidssted: Holterveien 24 (kontorsted) og Rådhusveien 6, Drøbak 

Ansvarsområde og hovedarbeidsoppgaver:

 • Offentlige anskaffelser
 • Prosjektplanlegging og –styring innenfor vann, avløp og renovasjon
 • Utarbeide saksfremlegg til folkevalgte
 • Økonomistyring og kvalitetssikring av prosjekter
 • Samarbeid med andre avdelinger og enheter, herunder avgi uttalelser innen fagområdet i plan- og byggesaker
 • Evaluering og kontroll av ferdigstilte prosjekter
 • Bidra til utarbeidelsen av styringsdokumenter som hovedplaner for vann og avløp og overvannsnorm
 • Være kontaktperson for og følge opp eksterne leverandører når slike benyttes til gjennomføring av prosjekter for kommunen

   Prosjektledelse på andre områder eller andre oppgaver kan tillegges ved behov, avhengig av den ansattes erfaring og kvalifikasjoner. 

Kvalifikasjonskrav:

 • Sivilingeniør innen vann og avløp eller tilsvarende relevant masterutdannelse
 • Minimum 5 års relevant arbeidserfaring fra entreprenørbransjen, kommune eller rådgivende ingeniørselskap
 • Gode datakunnskaper
 • Stor grad av initiativ, struktur og ansvarlighet
 • Erfaring med offentlige anskaffelser
 • Erfaring med ledelse av tverrfaglige prosjekter og kontraktsoppfølging
 • Erfaring med å ivareta alle forhold til offentlige myndigheter
 • Gode kommunikasjonsevner
 • God norsk fremstillingsevne, muntlig og skriftlig

    Personlig egnethet vil bli tillagt vekt. 

Personlige egenskaper:

 • Strukturert
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel
 • Engasjert
 • Trives med å jobbe i tverrfaglige team
 • Høy etisk standard
 • Stor arbeidskapasitet og sterk gjennomføringsevne
 • Evne til å jobbe selvstendig og effektivt 

Vi kan tilby:

 • Varierte, spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø med hyggelige, dyktige og engasjerte medarbeidere
 • Trening i arbeidstiden
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Velkommen som interessent i et hyggelig, faglig utfordrende og sosialt arbeidsmiljø. 

Tiltredelsesdato: Etter avtale, og gjerne så snart som mulig

Lønnsplassering: Lønn etter avtale

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson:
Line Gulbrandsen
Stillingstittel: Avdelingsleder
Telefon: 64 90 60 00
Mobil: 995 66 212

Gro Ravne
Enhetsleder
Telefon 64 90 60 00

Ansettelsesform

Fast, Prosjekt

Søk nå