16/02/2021

Ingeniør veg, vatn og avløp

  • Gol kommune
Ingeniør - Sivilingeniør VAR - VVA - VVS

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 07.03.2021

Kommunalteknisk avdeling søkjer etter
Ingeniør veg, vatn og avløp

100 % fast stilling som ingeniør blir ledig for tiltreding 7.mars

Kommunalteknisk avdeling har 11 tilsette. Avdelinga har ansvar for planlegging, prosjektering, drift og vedlikehald for fagområda veg, vatn, avløp og renovasjon.
Avdelinga har nå ledig stilling som avdelingsingeniør.

Arbeidsoppgåver:
• Prosjektleiing for rehabiliteringsprosjekt innan veg, vatn og avløp
• Forvaltning og saksbehandling innan veg og trafikktryggleikstiltak
• Forvaltningsoppgåver og oppfølging av myndighetene sine krav innan vatn og avløp
• HMS og internkontroll
• Rammeavtaler og enkeltanskaffingar i medhald av LOA

Arbeidsoppgåver kan avhenge av dei varierande behov kommunen har og søkars kvalifikasjonar.

Ønska kvalifikasjonar:
• Relevant utdanning frå høgskule/universitet
• Relevant praksis frå offentleg eller privat verksemd kan kompensere for manglande formell utdanning
• God munnleg og skriftleg framstillingsevne på norsk er nødvendig
• Generell IKT kompetanse, og kjennskap til relevante IKT-verktøy
• Førekort klasse B

Vi legg stor vekt på personlige eigenskaper.

Vi ynskjer at du:
• Har god arbeidskapasitet og er serviceinnstilt
• Tek initiativ og leier an når oppgåver skal løysast
• Har god samarbeidsevne og kan arbeide sjølvstendig
• Er løysingsorientert og analytisk
• Har blikk for detaljer, men evne til å sjå detaljane i samanheng med heilhet og vedteke mål

Vi tilbyr:
• Utfordrande arbeidsoppgåver i eit triveleg miljø
• Fagleg utvikling og oppdatering
• Lønn etter avtale
• God pensjonsordning
• Hjelp til å skaffe bustad og ev. barnehageplass

For stillinga gjeld:
• Tilsetjing etter gjeldande lover og avtaleverk

Anna:
• I skjemaet er det mogleg å kryssa av for at søknaden ikkje skal verta offentleggjort. Dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jamfør offentleglova §25. Du vil då bli varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din.
• Godkjente kopiar av vitnemål og attestar må takast med til arbeidsgivar ved eventuelt intervju. Ansiennitet blir rekna ut i frå desse

Send søknad:
• Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir nytta. Trykk på den grøne knappen oppe til høgre: Send søknad, godta personvernreglane og trykk Neste (du treng ikkje opprette brukar først).
• Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden

Kontaktperson:
Elin Tangen
mob: +47 48123113

Ansettelsesform

Fast

Søk nå