19/02/2021

Byggesaksbehandler - 100% fast stilling

  • Kongsberg kommune
Bygg og anlegg Ingeniør - Sivilingeniør Saksbehandler

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFRIST: 08.03.2021

Er du Kongsberg kommune sin nye byggesaksbehandler?

Kort om stillingen
Vi ser etter en motivert medarbeider som ønsker å jobbe som byggesaksbehandler i en kommune i sterk utvikling. Seksjon for samfunnsutvikling består av over 30 medarbeidere med høy kompetanse og stor bredde i erfaring, fagbakgrunn og oppgaver. Seksjonen favner i tillegg til plan- og byggesaksbehandling, fagområdene landbruk og miljø, kart og geodata, og eiendomsskatt. Faggruppen byggesak har rundt 10 årsverk. 

Vi tilbyr

Et tverrfaglig arbeidsmiljø bestående av bl.a. arkitekter, jurister, naturforvaltere, sivilagronomer, og ingeniører. God bredde innen faglig kompetanse er grunnleggende for god saksbehandling, og vil bidra til å gi deg en bedre faglig utvikling og oss nye innspill.

 Vi har et godt og sosialt arbeidsmiljø med faglig diskusjoner og stor takhøyde. Oppgavene er utfordrende med varierende form og størrelse.

God pensjonsordning og gruppelivsforsikring.

Lønn etter avtale. 

Innhold i stillingen

Oppgavene vil være å ha forhåndskonferanser, behandling av alle typer byggesaker og delingsaker, oppfølging av ulovligheter, tilsyn, servicekontortjenester, samt andre oppgaver tillagt plan- og byggesaksavdelingen. Oppgaver tildeles etter kompetanse. 

Krav og ønsker til deg

Du har evne til å arbeide både systematisk og selvstendig. Det blir vektlagt at du er løsningsorientert og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Du må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Erfaring fra fagområdet er en fordel, men nyutdannede oppfordres også til å søke. Personlig egnethet for stillingen vil vektlegges. God erfaring med bruk av IKT er en forutsetning. 

Formelle kvalifikasjonskrav

Du er arkitekt, jurist eller sivilingeniør/ingeniør. Fagskolekandidater innen bygg er også velkommen til å søke. Lang og solid erfaring fra tilsvarende arbeid kan kompensere for manglende formalkompetanse. 

Annet
Vi stiller krav til gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. 

Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert etter reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. 

Kontaktpersoner:

Jøran Helene Stake
tlf: +47 99579046

Rune Fredriksen
tlf: 938 45 643

Ansettelsesform

Fast

Søk nå