08/04/2021

100 % fast stilling som arealplanlegger

 • Ringebu kommune
Arkitekt - Geografi - Landskap Planlegging

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 09.05.2021

Kommunen har lenge hatt et høyt trykk på antall plan-, bygge- og oppmålingssaker, men trykket har vært ekstremt i de siste årene. Avdelingen har styrket oppmålingsgruppen og byggesaksgruppen med ekstra ressurser, og nå står plangruppen for tur. Vi ser etter en arealplanlegger som sammen med oss kan delta og bistå i å opprettholde utviklingen og utbyggingen i kommunen, og legge til rette for fortsatt utvikling i fremtiden.

Den nye arealplanleggeren vil gå inn i en relativ stor plangruppe på 4 ansatte (2 arealplanlegger, 1 kommuneplanlegger og 1 prosjektleder sentrumsplan) i avdelingen for plan, byggesak, kart og oppmåling med totalt 12 ansatte. Avdelingen har i tillegg lyst ut en 4-årig prosjektstilling som kommuneplanlegger/samfunnsplanlegger. For en liten kommune med et lavt innbyggertall vitner dette om en enorm saksmengde, og vi tør å påstå at det er få kommuner av samme størrelse som kan vise til et så stort fagmiljø.

Stillingens arbeidsoppgaver vil være:

 • Private og kommunale reguleringsplaner (delta, saksbehandle, lede prosesser, utarbeidelse av plandokumenter (kommunale planer))
 • Endring av reguleringsplaner
 • Dispensasjoner
 • Klagebehandling (reguleringsplanvedtak, endringsvedtak, dispensasjonsvedtak)
 • Endring i arbeidsoppgaver (innen samme planprosess og -arbeid) kan skje ved intern omorganisering av plangruppen

Kvalifikasjoner:

 • Minimum mastergrad innen relevant fagområde, eksempelvis samfunnsplanlegging, arealplanlegging, by- og regionplanlegging, arkitektur og landskapsarkitektur. Relevant kompetanse og arbeidserfaring innen fagområdet kan også komme i betraktning
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Det er en stor fordel om du også har:

 • Noen års erfaring innen planlegging eller planlegging innenfor stillingens ansvarsområder
 • Erfaring/kjennskap til offentlig forvaltning, planprosesser etter plan- og bygningsloven og saksbehandling
 • Erfaring/kompetanse innen GIS spesielt og digitale verktøy generelt

Personlige egenskaper:

 • Evne til samarbeid i samme fagmiljø og med andre fagområder
 • Evne til selvstendig arbeid
 • Lojale til og forståelse for politiske prosesser og vedtak som føringer for sitt arbeid
 • Løsningsorientert og strukturert for å holde fremdrift og overholde tidsrammer
 • Utviklings- og kunnskapsorientert
 • Åpent, tillitsvekkende og inkluderende i arbeidsform
 • Respektfull overfor ulike meninger og interesser
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi kan tilby:

 • Et trivelig og godt arbeidsmiljø; hyggelige og artige kolleger, mange sosiale sammenkomster, Kahoot-quizer, lønningstreff med mer
 • Et sterkt faglig miljø i plangruppen spesielt og avdelingen generelt
 • Faglig utvikling
 • Fremtidsrettet kommune og avdeling som ikke er redd for å ta i bruk nye digitale løsninger/verktøy
 • Fleksitidordning, god pensjonsordning i KLP
 • Meget konkurransedyktig lønn
 • Hjemmekontorløsning
 • Snarlig tiltredelse

Søknadsfrist 9. mai 2021.

Søknad med vedlegg sendes via https://www.ringebu.kommune.no/sd/skjema/RKO062/.

Merk søknaden med saksnummer 21/754.

Spørsmål om stillingen? Kontakt avdelingsleder Kenny Tran, 966 26 451.

Ansettelsesform

Fast

Søk nå