27/04/2021

Fagarbeider lekkasjeteam vann og avløp

 • Ullensaker kommune
VAR - VVA - VVS

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFRIST: 10.05.2021

For å få en bedre oversikt over innlekking og utlekking fra vann- og avløpsledninger har Kommunestyret vedtatt å etablere et lekkasjeteam med 2 fagarbeidere som har dette som hovedarbeidsoppgave. Dette arbeidet skal kunne gi oss et bedre grunnlag for blant annet å bestemme nødvendige drifts- og saneringstiltak. 

Arbeidsoppgaver
 • Stillingsinnehaver utfører arbeid knyttet til kommunens vann- og avløpsledningsnett, med hovedansvar på søk etter lekkasjer, feil og mangler. Herunder skille mellom lekkasjer på kommunalt og privat ledningsnett, og vurdere funksjonsdyktighet av kumutstyr.
 • På avløpsnettet gjøres det målinger på avløpsmengder og det søkes etter inntrenging av fremmedvann, funksjonsfeil og feilkoblinger – så vel på kommunens eget nett som på private ledningsnett. Arbeid gjøres ved blant annet å kjøre tv/rørinspeksjoner, hvor ledningsnettets tilstand filmes og loggføres i relevant programvare.
 • På vannledningsnettet utføres lekkasjesøk ved bruk av relevante hjelpemidler (loggere, korrelator, portable måleutstyr etc.). Her vil det også være naturlig å bruke tilgjengelige styringssystemer (driftsovervåking) til hjelp i arbeidet.
 • Det må påregnes å måtte utføre noe mindre saksbehandling og rapportering av driftstilstand etter utført arbeid.
 • Det vil også være naturlig med noe oppfølging på avdekte behov for reparasjoner, med mindre disse ikke videreføres som et utbedringsprosjekt i kommunens vedlikeholds-/saneringsplaner. 
Kvalifikasjoner
 • Fagutdannelse som rørlegger, mekaniker eller lignende
 • Praksis i drift og vedlikehold av kommunale vann- og avløpsanlegg
 • Erfaring med lekkasjesøk og søk etter feil på vann- og avløpsnettet er en fordel, men ikke noe krav
 • IKT-kompetanse for å kunne benytte avdelingens systemer
 • Førerkort klasse B
Personlige egenskaper
 • God fysisk helse
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til fleksibilitet og selvstendig arbeid
 • Ansvarsbevisst og pålitelig
 • Personlig egnet
Vi tilbyr

Stillingen lønnes som fagarbeider i stillingskode 7517 med årslønn fra kr. 352.200 - kr. 431.400
Tiltredelse etter nærmere avtale.

Ullensaker kommune har gode pensjonsordninger og et godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kollegaer. Vi har faglig oppdatering gjennom årlige tverrsektorielle og enhetvise opplæringsplaner.

Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid.

Kopier av vitnemål og attester lastes opp i søkerportalen eller tas med til et eventuelt intervju.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova § 25.

Kontaktinformasjon

Svein-Arne Kværner
Avdelingsleder
90539410
svein-arne.kvaerner@ullensaker.kommune.no 

Ansettelsesform

Fast

Søk nå