04/05/2021

Byggesaksbehandler/ kontroll-/ tilsynsingeniør, 2 faste 100% stillinger

 • Sel kommune
Bygg og anlegg Ingeniør - Sivilingeniør Saksbehandler

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 17.05.2021

Plan og teknisk har ansvaret for samferdsel, vatn, avløp, renovasjon, brannvesen, byggesaksbehandling, plan, miljø, kart og park/grønt. Vi har behov for ingeniører innenfor ansvarsområde for byggesak, tilsyn og kontroll av spredte avløpsanlegg.

Arbeidsoppgaver vil blant annet omfatte:

 • Informasjons- og kundebehandling
 • Saksbehandling av byggesaker etter Plan- og bygningsloven, politisk og administrativt, samt andre saker innenfor virksomhetens ansvarsområde
 • Forhåndskonferanser
 • Tilsyn og ulovlighetsoppfølging av plan- og byggesaker
 • Kontroll av spredte avløpsanlegg
 • Stillingen kan også bli tillagt andre relevante oppgaver innenfor Plan og Teknisk

Kvalifikasjonskrav:

 • Sivilingeniør-/høyskoleingeniør, eller annen relevant teknisk utdanning innenfor arbeidsområdet
 • Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell kompetanse

Vi søker etter medarbeider som har:

 • Erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver innen byggesaksbehandling
 • Gode egenskaper på data/IKT som kommunikasjonsverktøy inkludert digitale kartverktøy
 • Gode egenskaper i norsk muntlig og skriftlig framstilling
 • Evne til å samarbeide, ta beslutninger og arbeide selvstendig
 • Evne til å være mål- og resultatorientert
 • Førerkort kl. B

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø med tidsmessig utstyr
 • Utfordrende arbeidsoppgaver i tverrfaglig kompetansemiljø
 • Kommunal pensjons- og forsikringsordning
 • Fleksitid og mulighet for hjemmekontor
 • Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende lov- og avtaleverk for kommunal sektor

Søker må påregne å disponere egen bil i tjenesten.

Søknadsskjema:

Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema for ledige stillinger.

Sel kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisitet eller nasjonal bakgrunn. Vi er IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jfr. offentlighetslovens § 25.

Kontaktperson:

Rune Grindstuen
Virksomhetsleder
Telefon 482 61 936

Ansettelsesform

Fast

Søk nå