11/06/2021

100% fast stilling som arealplanlegger

 • Brønnøy kommune
Arkitekt - Landskap

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 27.06.2021

Om stillingen

Brønnøy kommune har ledig 100 % fast stilling som arealplanlegger ved plan- og utviklingsavdelingen.

Avdelingen har 12 stillinger innenfor ulike fagområder som kommuneplan, arealplan, deling, oppmåling, byggesak, landbruk, klima og miljø, kulturvern, idrett og friluftsliv. Avdelingen bidrar også med gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekt.

Vår visjon: Plan og Utvikling skal være en organisasjon for framtidsrettet planlegging med fokus på brukerbehov og kvalitetssikrede prosesser.

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide nye reguleringsplaner inkl. saksbehandling
 • Dispensasjonsbehandling av plansaker
 • Saksbehandling ihht plan- og bygningslov og annet relevant lovverk innenfor arbeidsområdet
 • Ajourhold av kommunens digitale planarkiv

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Utdanning på universitetsnivå eller høyskole innen planfag, landskapsarkitektur, landskapsplanlegging, arealplanlegging eller tilsvarende
 • Annen relevant planleggingskompetanse og/eller realkompetanse kan også bli vurdert
 • Bruk av digitalt planleggingsverktøy, GIS-kompetanse og relevant erfaring vil bli tillagt vekt

I tillegg til faglig kompetanse vektlegges personlige egenskaper som gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig, forbedrings- og utviklingsorientert holdning, evne til å arbeide både selvstendig og i team, serviceinnstilling og godt humør.

Vi tilbyr

 • En stilling med varierte, utfordrende og spennende oppgaver
 • Et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø – vi ser fram til å få deg med på laget!
 • Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger innenfor en IA-bedrift

Spørsmål om stillingen

Leder for Plan og utvikling, Gunvald Eilertsen, tlf.: 75 01 25 02/41 68 30 89, mail: gunvald.eilertsen@bronnoy.kommune.no 

Generell info

Språkkunnskaper

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller nivå B2 ved et universitet)

Ansettelse

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis.

Intervju

Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.

Offentlighet

Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.

Søknad sendes

Alle som søker, må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen)

Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden.
Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.

Ansettelsesform

Fast

Søk nå