11/06/2021

Fagarbeider veidrift, park og anlegg - 100% stilling

 • Enebakk kommune
Vedlikehold - Drift

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 03.07.2021

Stilling som fagarbeider veidrift, park og anlegg er organisert under Driftsenheten. Enheten har drifts- og vedlikeholdsansvaret for Enebakk kommunes ca 60 000 m2 med formålsbygg, med tilhørende uteareal og anlegg, samt kommunens veier som pr i dag utgjør ca 60 km vei. Driftsenheten utgjør i dag 16 ansatte.

Sentrale arbeidsoppgaver:
 

 • Utføre planlagte og akutte vedlikeholdstiltak på vei, park og anlegg
 • Delta i kartlegging av vedlikeholdsbehov. Planlegge, beskrive og dokumentere oppdrag ved hjelp av digitale verktøy
 • Bistå enhetens byggdrift ved behov
 • Delta på vaktordning vei
 • Stillingsinnehaver må ha førerkortklasse C, CE 

Ønskede kvalifikasjoner: 

 • Maskinførerbevis M2, M3 og M4
 • Erfaring og gode kvalifikasjoner fra veidrift og VA-anlegg
 • ADK1 sertifisert
 • God erfaring med bruk av digitale verktøy og kvalitetssikringssystemer
 • Erfaring med HMS i praksis
 • Gode kvalifikasjoner i muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk. 

Vi kan tilby en interessant og utfordrende, samt til tider hektisk arbeidsdag i et godt arbeidsmiljø i en organisasjon i endring. Driftsenheten skal ha modige ansatte som i det daglige skal etterleve og være gode ambassadører for våre fokusområder positivitet, engasjement, kreativitet og initiativ. 

Kvinner oppfordres til å søke!
 

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler.

God pensjonsordning i KLP.

Lønn etter tariff 

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt Enhetsleder Tom Haugvaldstad tlf 952 800 93, eller Arbeidsleder vei Tore-Remi Wich tlf 940 22 794. 

Søknadsfrist: 03.07.2021 

Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju. 

I henhold til offentleglova § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig. 

Kontaktperson:
Tom Haugvaldstad
Enhetsleder
Telefon 952 80 093

Ansettelsesform

Fast

Søk nå