01/07/2021

Prosjektleder, engasjement - 2. gangs utlysning

 • Sel kommune
Bygg og anlegg Ledelse

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 08.08.2021

Liker du å være med der det skjer? Sel kommune driver kontinuerlig samfunnsutvikling. Vi er nå i gang med å bygge en ny 1-7 skole på Otta, flerbrukshall og ny sentrumsbarnehage. Dette gjør prosjektet til et av de største i Gudbrandsdalen nå.

Sel kommune har i dag en prosjektleder og har engasjert HENT som hovedentreprenør i en samspillsentreprise. Arbeidet med å planlegge fase 1, utvikling/prosjekteringsfasen, er godt i gang. Fra fase 2, utførelsesfasen, i prosjektet vil det være behov for 2 prosjektledere. Stillingen inngår i dette prosjektlederteamet. Disse prosjektlederne vil i fellesskap ha ansvar for legge til rette, styre og kontrollere prosjektet.

Vi søker 100% prosjektleder fra d.d. til 31.12.2022, med mulighet for forlengelse.

Les mer om prosjektet her 

Kvalifikasjoner:

 • Ingeniørutdanning eller master fra relevant fagområde
 • God økonomiforståelse
 • God datakompetanse
 • God framstillingsevne i norsk, både muntlig og skriftlig
 • Gode samarbeidsevner
 • Erfaring/formalkompetanse på prosessledelse
 • Erfaring fra relevant fagområde
 • Må ha førerkort kl. B 

Egenskaper:

 • Strukturert
 • Flink til å koordinere flere ulike fagmiljøer innen prosjektet
 • Ha generell oversikt

Ved tilsetting vil det bli vektlagt utdanning, initiativ, og evne til samarbeid og selvstendig arbeid. 

Vi tilbyr

 • Lønn i hht. KS tariff
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Dyktige medarbeidere og en spennende oppgave

Sel kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisitet eller nasjonal bakgrunn. Vi er IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jfr. offentlighetslovens § 25.

Kontaktperson:
Leif Hagen
Mobil 480 90 174

Ansettelsesform

Engasjement, Prosjekt

Søk nå