20/08/2021

Avdelingsingeniør Bygg og Eiendom og Avdelingsingeniør VA

 • Nærøysund kommune
Bygg og anlegg Eiendom Ingeniør - Sivilingeniør VAR - VVA - VVS

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 22.09.2021

Nærøysund kommune har to ledige 100 % faste stillinger som avdelingsingeniør.

Driftsenheten Byggdrift har FDV ansvar for kommunale bygninger, samt nybygging og rehabilitering av kommunal bygningsmasse. Enheten forvalter ca. 70 0000 m2 bygningsmasse og har totalt 60 ansatte i avdelingen, hvorav 4 er knyttet til administrasjonen. Vi søker en person som i utgangspunktet skal ha ansvar for å følge opp drift av bygg, med hovedvekt på bygningsmessig vedlikehold, men i perioder også bistå med å følge opp kommunens byggeprosjekter. Driftsenheten har nå en ledig fast 100 % stilling innen forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av kommunale formålsbygg. 

Enhet for kommunalteknikk i Nærøysund kommune søker avdelingsingeniør VA i 100% fast stilling til våre tekniske forvaltningsoppgaver innen vann og avløp. Resultatområde Kommunalteknikk har ansvaret for fagområdene park, offentlige plasser, renovasjon, vei, vann- og avløpssektoren i Nærøysund kommune. Kommunen er i vekst og utvikling og har mange store og spennende oppgaver å løse innenfor fagområdet og aktivitetsnivået er høyt. Enheten har et viktig samfunnsoppdrag og skal levere trygge, gode og samfunnsviktige tjenester til våre innbyggere. Enheten består i dag av enhetsleder, avdelingsingeniør, driftsansvarlig VA, driftsansvarlig vei og 15   fagarbeidere/driftsoperatører.

Arbeidsoppgaver

AVDELINGSINGENIØR BYGG OG EIENDOM

 • Ansvar for systematisk forvaltning, drift og vedlikehold
 • Utarbeidelse av vedlikeholdsplaner og tilstandskartlegging av kommunens bygningsmasse
 • Rapportering/oppfølging i forhold til lover og forskrifter/HMS-tiltak
 • Daglig oppfølging av driftsoppgaver i FDV-systemet FAMAC
 • Oppfølging av serviceavtaler, vedlikeholdsplaner og tilstandskontroller
 • Prosjekt- og byggeledelse for mindre prosjekt
 • Energioppfølging og analyser av energiforbruk
 • Delvis økonomiansvar
 • Deltakelse i teknisk vakt kan bli tillagt stillingen

 

ENHET FOR KOMUNALTEKNIKK - AVDELINGSINGENIØR VA

 • Yte støtte til drift for vedlikehold av våre vann- og avløpsanlegg
 • Planlegge vedlikehold/oppgradering
 • Bistå med å vurdere VA-planer i utbyggingsprosjekter
 • Oppdatering av FDV og internkontroll
 • Kommunal saksbehandling og kundeservice innen VA
 • Oppdatere kartverktøy. Måle inn eksisterende og ny infrastruktur (Gemini VA).
 • Kontroll og innlegging av VA-data fra entreprenører.
 • Bistå med prosjektledelse av nye VA-anlegg
 • Bidra til utarbeidelse/forbedring av rutiner og arbeidsprosesser

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet, høyskole eller teknisk fagskole - 
  Ingeniør/sivilingeniør innen fagområdene bygg, energi og klima, vvs og VA
 • Erfaring med overordnet forvaltning, drift og vedlikehold av bygg/eiendom eller at du har erfaring innen vann, avløp og forvaltning.
 • Nyutdannede oppfordres også til å søke på stillingene
 • For søkere med høy realkompetanse vil krav til formell utdanning kunne vurderes
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • God evne til å kommunisere med innbyggerne
 • Fordel med kunnskap i bruk av Gemini VA og Dagbok for dokumentering og bestilling
 • God generell IT-kompetanse
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Tar initiativ og har interesse for fagområdet
 • Er strukturert og jobber selvstendig og målrettet
 • Har godt humør og "stå på"-vilje
 • Evne til å skapa godt arbeidsmiljø og godt samarbeid med andre både i og utenfor kommunen
 • Er innovativ og ser etter nye løsninger innenfor fagområdet
 • Inkluderende og involverende ledelse og gode relasjonelle egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Etterrettelig, høy integritet, beslutningsdyktig, målrettet og gjennomførings sterk
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i en organisasjon i utvikling
 • Godt arbeidsmiljø
 • Flinke kollegaer
 • Kommunale forsikrings- og pensjonsordninger
 • Konkurransedyktig lønn
 • Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig
 • God barnehagedekning

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson: Kurt Kristiansen
Stillingstittel: Enhetsleder Kommunalteknikk
Telefon: 909 28 340

Kontaktperson: Erik Jakobsen
Stillingstittel: Enhetsleder Byggdrift
Telefon: 414 19 975

Ansettelsesform

Fast

Søk nå