07/09/2021

4 Grunnarbeidere

 • Kristiansand kommune
Bygg og anlegg VAR - VVA - VVS

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFRIST: 01.10.2021

Ingeniørvesenets Produksjonsavdeling har ansvaret for Maskin og verksted, drift av bil- og maskinpark, utførelse av nyanlegg, utskiftning av rør innenfor vei, vann og avløp, sommer- og vinter vedlikehold, renhold, oppmerking- og skilting av kommunale veier, mm. Akutte hendelser omkring vannlekkasjer, kloakkstopp, veihindringer, oversvømmelser, maskiner o.l. håndteres også av Produksjonsavdelingen. Produksjonsavdelingen består av 5 seksjoner hvorav 4 geografisk inndelte soner og Sentrale Tjenester.
 
Det er nå ledig 4 faste stillinger som grunnarbeidere ved Produksjonsavdelingen. Grunnarbeider sorterer i en av de geografiske sonene. 

Arbeidsoppgaver

 • Arbeid knyttet til utbygging og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg innenfor vei, vann og avløp.
 • Egenkontroll (sjekklister)
 • Oppfølging og dokumentasjon av kvalitet
 • Planlegge og gjennomføre daglig aktivitet, arbeidsoppgaver og enkeltoppdrag sammen med
 • Bas/Anleggsleder og/eller Produksjonsleder.
 • Planlegge innkjøp og fremdriftsplaner i samråd med Bas.
 • Deltakelse i vaktordning må påregnes.
 • Sikre at arbeidet foregår i henhold til alle relevante lover, interne- og eksterne forskrifter og myndighetsbestemmelser.
 • Rapportere avvik og iverksette eventuelle tiltak for å rette opp avvik; enten dette er internt eller mot oppdragsgiver.
 • Varsle overordnet om problemer som kan få faglige og/ eller økonomiske konsekvenser
 • Holde seg oppdatert på- og bidra til utvikling av interne rutiner og retningslinjer
 • Være en god rollemodell for sine medarbeidere og bidra aktivt til ivaretagelse av en positiv arbeidskultur og arbeidsgivers etiske verdigrunnlag.
 • Personlig HMS- og kvalitets ansvar 

Kvalifikasjoner

 • Relevante fagbrev  
 • Førerkort kl. B
 • ADK


Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra arbeid på bygg- og anleggsprosjekter – primært innen VA
 • Arbeidsvarsling – Kurs 1
 • Kurs i varme arbeider
 • God tegningsforståelse
 • Gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • Maskinførerbevis kl. M2, M4 og M6
 • Førerkort kl. C
 • Erfaring med brøyting
 • Ved tilleggs sertifisering vil arbeidsgiver kunne være behjelpelig med opplæring for å skaffe seg dette.  

Personlige egenskaper

 • Selvstendig
 • Løsningsorientert og gode samarbeidsevner
 • Strukturert og systematisk
 • Godt humør 

Vi tilbyr

 • Varierte og utfordrende oppgaver og stor mulighet for faglig utvikling
 • Godt arbeidsmiljø og engasjerte kollegaer  
 • Kommunale pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn iht. tariff avhengig av utdannelse og praksis
 • Mulighet for tjenestebil

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson: Torfinn Jore
Stillingstittel: Ass.produksjonssjef
Telefon: 415 35 079

Ansettelsesform

Fast

Søk nå