17/11/2021

VA-ingeniør

 • Sandnes Kommune
Ingeniør - Sivilingeniør VAR - VVA - VVS

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 12.12.2021

Klima, vann og miljø ivaretar kommunens rolle som eier, myndighetsutøver og utvikler av kommunal infrastruktur. Dette omfatter det offentlige vannforsyningssystemet og avløpsnettet med tilhørende tekniske installasjoner, samt renovasjonsordningen. I tillegg utøver vi kommunens myndighet og forpliktelser etter forurensingsloven og har ansvar for kommunens arbeid innenfor klima. 
Det er for tiden en ledig stilling som ingeniør i avdelingen Vann og avløp forvaltning. Vann og avløp forvaltning driver hovedsakelig med forvaltning og styring av kommunens vann- og avløpsnett med tilhørende tekniske installasjoner.

Arbeidsoppgaver

 • Optimalisering av eksisterende vannforsyningssystem (trykksoner, forbrukssoner, lekkasjereduksjon og tekniske installasjoner)
 • Bidra til strategisk planlegging (hovedplaner, prioriteringer, overordnede planer for sanering)
 • Oppfølging av reguleringsplaner og uttalelser til reguleringshøringer (VA-rammeplaner)
 • Oppfølging og godkjenning av tekniske planer
 • Oppfølging av interne og eksterne prosjekter
 • Bistå VA-drift med kompetanse ved arbeid på vannledningsnettet og tilhørende tekniske installasjoner
 • Andre oppgaver kan legges til stillingen avhengig av interesser og kompetanse

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse på mastergradsnivå innen fagområdet vann og avløp, eller tilsvarende
 • Relevant erfaring vektlegges, men nyutdannede oppfordres til å søke
 • Stillingen vil innebære noe kundekontakt og det er viktig at du kommuniserer godt på norsk. Det er også viktig med god skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Personlige egenskaper

 • Vi søker deg som er analytisk og systematisk, og som ønsker å arbeide med vannforsyningssystemer og avanserte dataverktøy 
 • Vi søker deg som arbeider selvstendig og gjerne tar initiativ til forbedringer/endringer
 • Du har god evne til å kommunisere med eksterne aktører, både private og profesjonelle
 • Du ser også viktigheten av godt samarbeid internt, både med dine nærmeste kollegaer og med andre avdelinger
 • Du ser viktigheten av å bidra til et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr

 • En interessant jobb i en kommune med stort areal og variert terreng som gir et spennende vannledningsnett
 • Du får bidra til at kommunens vannledningsnett har god kapasitet og leveringssikkerhet, og god drikkevannskvalitet
 • Gode fagmiljøer innen vann og avløp
 • Godt samarbeid med VA-drift som vil gi deg god praktisk forståelse
 • Vi har de siste årene investert i flere moderne dataverktøy som du vil bruke i arbeidet ditt
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjonsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Godt arbeidsmiljø
 • Vi kan for den rette kandidaten samarbeide om masteroppgave for våren 2022 dersom ønskelig. 

Om du vil vite mer kan du lese vår Hovedplan vannforsyning 2021-2030 

Om arbeidsgiveren 

Sandnes kommune ligger sentralt på Nord-Jæren, og er blant Norges mest folkerike kommuner. Den består av etablerte storby- og tettstedsområder, og er en av fylkets største landbrukskommuner. Vi har idrettsmiljø i norgestoppen, et yrende kulturliv og vakre friluftsområder på rekke og rad. Kommunen kjennetegnes dessuten av et aktivt næringsliv og en sterk kulturhistorie. Sandnes er alt dette og mye mer!

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort, selv om en har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Kontaktperson:
Kjersti Ohr
Virksomhetsleder/fungerende avdelingsleder
Telefon 51 33 54 46

Ansettelsesform

Fast

Søk nå