10/01/2022

Avdelingsingeniør/prosjektleder vei - 100% fast stilling

 • Kongsberg kommune
Ingeniør - Sivilingeniør Ledelse

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 28.01.2022

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Prosjekt- og byggeledelse for veiprosjekter (utarbeide prosjektbeskrivelse, kontroll av leveranser fra konsulenter, oppfølging av entreprenører, samt økonomistyring av prosjektene).
 • Sørge for realisering av vedtatte prosjekter innenfor Hovedplan vei, og Trafikksikkerhetsplan.
 • Håndtere faglige innspill ved utarbeidelse og oppfølging av reguleringsplaner
 • Grunnerverv
 • Ha dialog med entreprenører, Viken fylkeskommune og Statens Vegvesen
 • Saksbehandling veisaker (gravemeldinger, utkjøringstillatelser, skilting, parkeringsbestemmelser, m. m).

Avdelingsingeniøren har tett dialog med driftsleder vei for i fellesskap å sørge for god samlet forvaltning av de kommunale veiene.

Ønskede kvalifikasjoner/egenskaper

 • Ingeniørhøyskole eller tilsvarende. Manglende formell kompetanse kan kompenseres med dokumentert relevant erfaring
 • Relevant erfaring fra samferdselsområdet
 • Erfaring eller utdannelse i prosjektledelse
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Målrettet og selvstendig arbeidsform
 • Evne til å stå på i et hektisk miljø

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler.
God pensjonsordning i KLP.
Lønn etter avtale.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt enhetsleder Terje Farestveit, tlf: 909 566 72.

Søknadsfrist: 28.01.2022
Tiltredelse etter avtale.

Attester og vitnemål kan medbringes på intervju.

I henhold til offentlighetsloven gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.

Ansettelsesform

Fast

Søk nå