20/06/2022

Sivilingeniør/ingeniør kommunalteknikk

 • Stjørdal kommune
Ingeniør - Sivilingeniør VAR - VVA - VVS

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 14.07.2022

Enhet vann/avløp er en del av sektor bydrift og infrastruktur, og har ansvar for kommunens tekniske infrastruktur. Enhet vann/avløp består av ansatte som jobber innenfor fagområdene vann/avløp.

Blir du inspirert av varierte arbeidsoppgaver i et stor fagmiljø ? Har du lyst til å jobbe i en spennende vekstkommune ?

Stor vekst og mange oppgaver gjør at vi nå søker etter sivilingeniør/ingeniør med kompetanse og erfaring innen vann og avløp. Stillingen vil inngå i et fagmiljø som har ansvar for overordnet planlegging, fornying og effektivisering av kommunens VA-anlegg.

Arbeidsoppgaver

 • I stillingen inngår prosjektledelse av nye veg, vann- og avløpsanlegg/prosjekt. Oppgavene vil i hovedsak være analyser, kalkyler, forprosjekt og utviklingsfase samt prosjektledelse (konsulentstyring) i forbindelse med innleide konsulenttjenester. Noe prosjektering i egenregi må påregnes samt noe byggeledelse.
 • Øvrige oppgaver innen enhetens fagområde

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning som sivilingeniør/ingeniør innen kommunalteknikk(VVA-anlegg). Annen relevant teknisk utdannelse/erfaring kan komme i betraktning.
 • Gode datakunnskaper, spesielt for VVA-anlegg. Ønskelig med praksis i bruk av prosjekteringsverktøy som autocad , Novapoint og anbudsbeskrivelser ved G-prog.
 • Også nyutdannede med relevant fagbakgrunn kan være aktuelle til stillingen

Ønskelig med :

 • God kjennskap til tekniske forskrifter, offentlige anskaffelser og norske standarder innen fagområdet
 • Kjennskap til og erfaring med prosjektledelse vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Søkeren må ha gode samarbeidsevner, kunne jobb på lag
 • Være selvstendig i utførelse av egne oppgaver
 • Serviceinnstilt og gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig
 • Være opptatt av å utvikle egen kompetanse og å kunne dele sin kunnskap med andre

Vi tilbyr

 • Faglige utfordringer
 • Godt arbeidsmiljø og gode muligheter for personlig utvikling
 • Fleksitidsordning
 • Meget god pensjonsordning og fri ulykkes-/gruppelivsforsikring
 • Lønn etter avtale vurdert ut fra teoretisk utdannelse og praksis

Kontaktinformasjon:
Even Blengsli
Enhetsleder vann/avløp
Telefon  957 62 332

Ansettelsesform

Fast

Søk nå