16/09/2022

Fagarbeider / driftsoperatør avdeling vann

 • Eidsvoll kommune
VAR - VVA - VVS Vedlikehold - Drift

Stillingsbeskrivelse

 

Vil du bli en del av et team med kompetente fagarbeidere /driftsoperatører?


Eidsvoll kommune drifter og vedlikeholder to vannbehandlingsanlegg og ca. 270 km med vannledninger med tilhørende kummer, fire høydebasseng og tre trykkøkningsstasjoner.

Fagarbeider - Driftsoperatør vann - 100 % stilling

Kandidater som blir ansatt, vil inngå i et lag av kompetente fagarbeidere/driftsoperatører med hovedarbeidsområde drift og vedlikehold av vannbehandlingsanlegg, vannledningsnettet og pumpestasjoner.

De som blir tilsatt må regne med å bli pålagt vakt innen kommunens til enhver tid gjeldende vaktordning.

Stillingene rapporterer til avdelingsleder vann og er underlagt virksomhet Kommunalteknikk.

Arbeidsoppgaver
 • Drift og vedlikehold av kommunens vannforsyningssystem, herunder vannbehandlingsanlegg, trykkøkingsstasjoner, høydebasseng og ledningsnett
 • Faste kontroller og oppfølging av vannbehandlingsanleggene
 • Anleggsarbeid i forbindelse med blant annet beredskap og utbedring av vannlekkasjer
 • Ombygging på eksisterende vannledningsnett
 • Bidra med utvikling av overvåking av vannledningsnettet
 • Betjene elektronisk driftsovervåking
 • Elektronisk registrering og oppfølging av arbeidsordrer
 • Kumtilsyn med tilhørende rapportering
 • Spyling av vannledningsnettet
 • Vannprøvetaking, samt oppfølging og tiltaksvurdering ut fra analyseresultater
 • Lekkasjesøking på kommunalt vannledningsnett
Kvalifikasjoner
 • Du som søker har erfaring med drift og vedlikehold av vannbehandlingsanlegg med tilhørende forsyningssystem
 • Du er utdannet innen VA-faget eller har annen relevant arbeidserfaring innenfor VA.
 • Erfaring med bruk av overvåkingssystemer (SRO/SCADA/SD)
 • Erfaring med bruk av kartverk. Gisline, Gemini, etc.
 • Gode norskkunnskaper
 • ADK1-sertifikat er ønskelig
 • Førerkort klasse B. BE er ønskelig
 • Førerkort klasse C og YSK er ønskelig
 • Kompetansebevis for gravemaskin og hjullaster (M2/M4) er ønskelig
 • Truckførerbevis truck er ønskelig
Personlige egenskaper
 • Du er trygg og dyktig innen VA-faget
 • Du er brukerorientert, redelig, engasjert og respektfull
 • Du er punktlig og nøyaktig
 • Du bidrar aktivt til et godt arbeidsmiljø samt å komplettere arbeidsmiljøet
 • Kunne jobbe både alene og i team, samt ha gode kommunikasjonsevner
 • Ta initiativ og være målrettet
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Kunnskapssøkende
 • Vi forutsetter at du har evne til å arbeide selvstendig, kunne sette deg inn i uforutsette hendelser og arbeid systematisk 
Vi tilbyr
 • Varierte og krevende arbeidsoppgaver med muligheter for egenutvikling
 • Et trivelig og godt arbeidsmiljø
 • Nødvendig opplæring vil bli gitt
 • Avlønning etter gjeldende tariff.
 • Innarbeidet fri i hele påske- og juleuka

 Minst to referanser skal oppgis i søknaden.

Arbeidstakere ansettes i Eidsvoll kommune på de vilkår som til enhver tid gjelder i lover, reglementer og tariffavtaler.
Ved tilsetting vektlegges det generelle kvalifikasjonsprinsipp, dvs. utdanning, praksis og skikkethet for stillingen.

Vi ber om at alle benytter vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter), da dette gir grunnlag for utvidet søkerliste - følg link: "Søk på stillingen".

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.

Ønsker kun kontakt med søkere til stilling.

Kontaktinformasjon

Katarina Ottesen
Avdelingsleder vann
66 10 77 15

Arnfinn Hjell
driftsleder
481 06 576

SØKNADSFRIST: 07.10.2022

Ansettelsesform

Fast

Søk nå