27/06/2019

Virksomhetsleder plan, byggesak og landbruk

 • Holmestrand kommune
Bygg og anlegg Ingeniør - Sivilingeniør Ledelse

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFRIST: 11.08.2019

Vi søker etter deg som kan overta etter virksomhetsleder som går over i annen jobb. 

Du får lederansvar for en virksomhet som er preget av høyt aktivitetsnivå og med mye oppmerksomhet rettet mot seg. Virksomhetens tjenester omfatter behandling av reguleringsplaner, byggesaker, tilsyn, ulovlighetsoppfølging, delingssaker, oppmåling, matrikkelføring, kartforvaltning, landbrukssaker og vannforvaltning. Aktivitetsnivået er høyt og sakene varierte. Virksomheten tilhører teknisk sektor, og du vil rapportere til kommunalsjef.

Virksomheten består av 26 årsverk. Med på laget får du dyktige og engasjerte ansatte og et godt arbeidsmiljø. Ansattgruppa er godt sammensatt i alder og jevnt fordelt mellom kvinner og menn. Vi har en fagleder på byggesak og tjenestekoordinatorer på plan og landbruk. De er erfarne og blir nære støttespillere for deg.

Holmestrand og Sande kommuner slår seg sammen ved årsskiftet, men virksomheten har siden årsskiftet 2017-2018 vært under felles ledelse og siden mai 2018 vært omfattet av en vertskommuneavtale. Virksomheten er samlokalisert i fine lokaler i Sande rådhus, her blir også ditt arbeidssted. Det er kort vei til tog, enkelt å parkere, ladepunkter for el-bil, grønne omgivelser og nærhet til sjøen. Arbeidsgiver er Holmestrand kommune og det er en 100% fast stilling.

OPPGAVER

 • Personalledelse med økonomi- og rapporteringsansvar for virksomheten.
 • Overordnet fagansvar for plan- og byggesaksbehandlingen i kommunen, matrikkelsaker og landbrukssaker.
 • Utvikling av tjenestene i takt med lovendringer og samfunnsutviklingen med vekt på forenkling.
 • Møteplikt i politisk utvalg som behandler plan- og byggesaker.
 • Møte utbyggere, regionale myndigheter og publikum.
 • Kontraktsinngåelser og oppfølging overfor eksterne tjenesteleverandører.

KRAV TIL KVALIFIKASJONER

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole.
 • Ledererfaring med personal- og økonomiansvar.
 • Dokumentert kunnskap om plan- og bygningsloven samt innsikt i øvrig lovverk virksomheten forvalter.
 • Relevant praksis fra offentlig forvaltning min. 5 år er ønskelig.

PERSONLIGE EGENSKAPER

 • Lederegenskaper med vekt på medvirkning, handlekraft, faglig kompetanse og strategi.
 • God struktur og systemforståelse.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Endrings- og omstillingsvillig.

 VI TILBYR

 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver innenfor viktige samfunnsområder.
 • Godt arbeidsmiljø.
 • Gode faglige utviklingsmuligheter.
 • Lett atkomst til arbeidssted med offentlig kommunikasjon og privatbil.
 • Lønn etter avtale. 

Vi trekker 2% av lønnen til KLPs pensjonsordning. Dette gir deg medlemskap i en av de beste pensjonsordningene i Norge, mulighet for gunstig boliglån og gode forsikringsordninger.

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Kontaktpersoner:

Kommunalsjef Svend Bergan Grane
mob: 98481650

Ansettelsesform

Fast

Søk nå