04/09/2019

Prosjektmedarbeider / Prosjektleder ved Plan og Teknisk

 • Ringebu kommune
Bygg og anlegg Ingeniør - Sivilingeniør Ledelse

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFRIST: 22.09.2019

Ringebu kommune står foran flere større og mindre bygg- og anleggsprosjekter og søker en erfaren prosjektmedarbeider/prosjektleder i 100% fast stilling.

Vi søker en handlekraftig person med relevant utdanning fortrinnsvis innenfor fagområdene: bygg, veg, vann og avløp samt med erfaring fra planlegging og gjennomføring av prosjekter.

Stillingen inngår i et felles fagmiljø innenfor enheten Plan og teknisk.

Stillingens hovedoppgaver vil være prosjekt- og byggeledelse med ansvar for gjennomføring av prosjekt innenfor gitte rammer. Andre oppgaver innenfor virksomhetsområdene vil kunne bli tillagt. Stillingen vil medføre utstrakt kontakt med innbyggere, brukere, konsulenter og arkitekter.

Kvalifikasjoner:

 • Det er ønskelig med relevant erfaring fra rådgivende ingeniørfirma, byggherreorganisasjon, prosjekteringserfaring eller anleggserfaring innen ett eller flere av fagområdene bygg, vei, vann og avløp.
 • Faglig relevant høyskole/universitetsutdannelse (Bachelor og/eller Master).
 • God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Evne til å arbeide strukturert og med selvstendige arbeidsoppgaver.
 • Søkeren vil måtte disponere egen bil i tjenesten.
 • Nyutdannede vil også bli vurdert.

Personlige egnethet vil bli vektlagt.

Arbeidsoppgaver:

Ansvar for å følge opp bygge- anleggsprosjekter på vegne av oppdragsgiver.

Stikkord arbeidsoppgaver:

 • Prosjektledelse
 • Totalansvar for å lede og gjennomføre prosjekter fra planleggingsfasen til ferdigstillelse. Planlegging, budsjettering, innkjøpsfunksjoner, byggeledelse, kontraktsoppfølging og overlevering.
 • Etablering av rutiner og utarbeiding av maler for prosjektgjennomføring.
 • Prosjekteringsoppgaver kan være aktuelt dersom søker har slik kompetanse.

Vi kan tilby:

Stor frihet til å organisere egen arbeidshverdag (fleksibel arbeidstidsordning).

Fordelaktig pensjonsordning og forsikringsvilkår

Kjøregodtgjørelse i hht. regulativ.

Tilsetting skjer på vanlige kommunale vilkår.

Stillingene er ledig for snarest mulig tiltredelse. Gode muligheter for egenutvikling. Trivelig og godt arbeidsmiljø. Organisasjon med god kompetanse.

Lønn etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner. 

Søknadsfrist: 22.09.2019 

Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista. Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Nærmere opplysninger om stillingene fås hos avdelingsleder Pål Østen Solberg på telefon 97 57 93 82, e-post pso@ringebu.kommune.no, eller teknisk sjef Jostein Gaarderløkken, tlf. 977 51 103, jostein.garderlokken@ringebu.kommune.no  

Søknaden sendes elektronisk ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no og klikke på fanen ”søknadsenter og ”søknad på stilling”.  

Søknaden merkes: Prosjektmedarbeider Plan og Teknisk, sak 19/2608

Ansettelsesform

Fast

Søk nå