10/03/2020

Planforvalter - Samferdsel

 • Innlandet fylkeskommune
Ingeniør - Sivilingeniør Planlegging Samferdsel

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFRIST: 31.03.2020

Beskrivelse

På Samferdselsavdelingens seksjon Trafikk og miljø er det ledig hel stilling som planforvalter med tiltredelse snarest.

Arbeidssted er primært Lillehammer, Gjøvik, Otta eller FagernesHamar kan også være aktuelt.

Om enheten

Seksjon Trafikk og Miljø på Samferdselsavdelingen har ansvar for fagområder som trafikksikkerhet, planforvaltning, ITS og trafikkstyring, trafikkteknikk, universell utforming, sykkel og gange, knutepunktutvikling og sekretariatet for Innlandet FTU. Samferdselsavdelingens overordnede oppfølging av miljø og klima samt forvaltningsoppgaver etter vegloven er lagt til denne seksjonen.

Vi søker deg som

 • er samfunnsengasjert
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • du vil kunne være med på å videreutvikle fagområdet i nært samarbeid med nøkkelpersoner fra relevante fagmiljøer internt
 • nye og andre oppgaver kan tilkomme
 • det vil bli gode muligheter til selv å bidra til å utvikle både stillingen og seksjonen da vi bygger opp en ny organisasjon
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100 % fast stilling, tiltredelse snarest
 • faggruppene på seksjon Trafikk og Miljø rapporterer til seksjonssjef
 • faggruppe planforvaltning koordineres av faggruppekoordinator
 • Arbeidssted: primært Lillehammer, Gjøvik, Otta eller Fagernes. Hovedkontoret for Samferdsel er på Hamar, men vi har medarbeidere lokalisert rundt i fylket.

Arbeidsoppgaver

I stillingen vil du ha ansvar for planforvaltning og oppgaver knyttet til fagområdet på vegne av Samferdselsavdelingen.

Typiske arbeidsoppgaver vil være:

 • å gi uttalelser til arealplaner etter plan- og bygningsloven
 • delta i planprosesser (regionalt planforum, møter med kommunene)
 • svare på henvendelser fra kommuner og konsulenter

Stillingen innebærer også deltagelse i utviklingsprosjekter internt og eksternt, samt involvering i Samferdselsavdelingens egne planprosjekter.

 Kvalifikasjoner

 • relevant utdanning på høgskolenivå
 • erfaring fra relevante stillinger, og med relevant faglig bakgrunn

I en organisasjon under etablering ønsker vi oss medarbeidere som er innstilt på endring i ansvars- og oppgavefordeling. Som medarbeider på Trafikk og Miljø vil du inngå i et eller flere tverrfaglige team. Det er derfor ønskelig at du er innstilt på å delta i team på tvers av seksjoner innad i Samferdselsavdelingen og i fylkeskommunen forøvrig.

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentlig søkerliste må begrunnes i søknaden.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

Kontaktpersoner:

Fagkoordinator planforvaltning Hilde Bjørnstad
mob: 97563824

Seksjonssjef Trafikk og Miljø Helge stikbakke
mob: 91378406

Nøkkelord: Innlandet forvalter

Ansettelsesform

Fast

Søk nå