11/05/2020

Avd.leder Forvaltning og utvikling (Teknisk) 2.gangs utlysning

  • Gratangen kommune
Administrasjon - Økonomi Bygg og anlegg Ledelse

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 24.05.2020

100% fast stilling som avdelingsleder for Forvaltning og utvikling (Teknisk). Tiltredelse så snart som mulig etter tilsetting.

Dersom det skulle bli internt opprykk vil det kunne bli ledig ingeniørstilling.

Da vi har et ønske om et bredere utvalg av søker lyses stillingen ut for andre gang.

Avdelingsleder har det faglige ansvaret for faglig gode tjenester innenfor gitte rammer, både økonomisk og faglig.
Avdelingsleder må være en aktiv pådriver i videreutvikling av kommunen. Stillingen medfører kontakt med innbyggere,
næringsliv og publikum. Det legges vekt på god service og at det kan skapes gode relasjoner overfor kollegaer,
tjenestemottakere og samarbeidspartnere.

Arbeidsoppgaver

- Faglig lede, motivere og bidra til videreutvikling av medarbeidere.
- Økonomisk forståelse og fagledelse i tråd med rammer, mål og satsingsområder.
- Saksbehandler byggesak
- Saksbehandler i andre saker som berører sektoren.
- Være en pådriver i kommunens strategiske utviklingsarbeid.
- Samordning og kvalitetsutvikling av tjenestene.
- Forberede saker for politisk behandling, delta i planarbeid og gjennomføre vedtak.
- Prosjektarbeid.
- Delta i kommunens kriseledelse.
- Følge opp og gjennomføre nasjonale og kommunale føringer.

Kvalifikasjonskrav

Relevant høyere utdanning på Bachelor nivå innen tekniske fag, fortrinnsvis bygg/anlegg eller kommunalteknikk, gjerne
med tilleggsutdanning innen ledelse.
- Kunnskap og erfaring innen fagområdet.
- Gode analytiske evner.
- God kjennskap til offentlig forvaltning og politiske beslutningsprosesser.
- God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Vi ønsker en fagleder som er:
- faglig engasjert, beslutningsdyktig, målrettet og med stor gjennomføringsevne.
- samlende og har en evne til å bygge relasjoner, skape tillit, motivere, inspirere og er opptatt av at medarbeidere trives
og utvikles.

Nærmere opplysning

Tilsetting i hht gjeldende avtaleverk. Personlig egnethet vektlegges. 6 mnd. prøvetid.

Det er et krav at den tilsatt benytter alle elektroniske systemer vi har. Opplæring vil bli gitt.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og referanser vil bli innhentet. Vi ber om minst to referanser fra de tre siste
arbeidsår.

Søknaden kan bli offentliggjort selv om det bes om å bli unntatt offentlighet. Du vil i såfall bli kontaktet av oss.

Dersom det skulle bli internt opprykk kan det bli ledig en ingeniørstilling.

Vi tilbyr

- En sentral fagstilling med spennende og utfordrende lederoppgaver
- 100 % fast stilling og lønn etter avtale
- Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
- Gode pensjons- og forsikringsvilkår
- IA-bedrift
- Fleksibel arbeidstid
- Dekning av flytteutgifter i hht reglement
- Barnehageplass ved behov
- Kan være behjelpelig med å skaffe bolig

Kontaktpersoner:
Arild K. Bratsberg
Administrasjonssjef
E-post arild.bratsberg@gratangen.kommune.no 
Mobil 48217280

Ragnfrid Masterbakk
Personalrådgiver
E-post ragnsen@gratangen.kommune.no 
Mobil 97544365
Arbeid 94870490

Gro Saltvik-Øvergård
Sektorleder oppvekst og kultur
E-post gro.saltvik-overgard@gratangen.kommune.no 
Mobil 94809025
Arbeid 77021800

Ansettelsesform

Fast

Søk nå