11/05/2020

Prosjektledere utbygging Steinkjer, seksjon Eiendom

 • Trøndelag fylkeskommune
Arkitekt - Geografi - Landskap Eiendom Ingeniør - Sivilingeniør Ledelse

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFRIST: 20.05.2020

SEKSJON EIENDOM
Seksjonen forvalter en eiendomsmasse på ca. 500 000 kvm. Eiendommene består i hovedsak av 32 videregående skoler hvorav 8 i Trondheim. I tillegg kommer tannklinikker, utleiebygg-administrasjonsbygg samt infrastruktur for kollektivtrafikk.
Seksjonen har 4 team med til sammen ca. 80 tilsatte både i Steinkjer og Trondheim med ansvar for eiendomsutvikling og -forvaltning, prosjektutvikling og -ledelse samt drift og vedlikehold.  Vi er i gang med et omfattende utbyggingsprogram innen videregående skoler og anlegg for kollektivtrafikken. I tillegg vil deler av eksisterende bygningsmasse oppgraderes løpende med fokus på energi - og miljøbruk

PROSJEKTLEDER UTBYGGING 

Det skal tilsettes inntil 2 prosjektlederstillinger på Team Utbygging med fast arbeidsted Steinkjer, men vil innebære ledelse av prosjekter i hele Trøndelag. Prosjektleder ivaretar utførerrollen i fylkeskommunens byggherreorganisasjon som i egenregi gjennomfører prosjektledelsen i byggeprosjekter innenfor nybygg, rehabilitering og ombygging i varierende størrelse.

Hovedtyngden er skolebyggprosjekter. Prosjektene har stort bruker- og funksjonalitetsfokus med høye krav til miljø- og energibruk. Gjennomføringsmodeller innebærer ofte tidlig entreprenørinvolvering og samspill med vekt på å oppnå fastlagte effektmål.

Arbeidsoppgaver
 • Gjennomføre ledelsen av byggeprosjekter med varierte gjennomføringsmodeller innenfor prosjektets vedtatte økonomiske rammer, mål og fremdrift
 • Prosjekter gjennomføres med høy grad av brukerinvolvering og hvor samarbeid og samspill i prosjektarbeidet har fokus.
Kvalifikasjoner
 • Høyere utdanning som sivilarkitekt/arkitekt eller sivilingeniør/ingeniør innen bygg/tekniske fag
 • Særlig relevant yrkeskompetanse kan erstatte krav til formell kompetanse
 • Følgende erfaringer er en fordel:
  • minimum 5 års erfaring fra prosjektledelse i relevante større byggeprosjekter
  • erfaring fra ressurs- og tidsplanlegging
  • større prosjekt med tilknytning til skole eller samferdselsbygg
  • erfaring fra ledende roller
  • erfaring med samspillsprosjekter 
Personlige egenskaper
 • Lagspiller
 • Målrettet
 • Utviklings- og samarbeidsorientert 
 • Strukturert
 • Økonomisk forståelse
Vi tilbyr
 • Ledelse av spennende byggeprosjekter med utviklende arbeidsoppgaver i et miljø med høy faglig kompetanse og tverrfaglighet.
 • Engasjerte, erfarne og kompetente søkere tilbys konkurransedyktige betingelser.
 • Lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med lov, reglement og avtaler.

Kontaktinformasjon

Roger Nordahl
Teamleder utbygging
94857400
rogno@trondelagfylke.no

Rune Venås
Bygge- og eiendomssjef
90783473
runve@trondelagfylke.no

Ansettelsesform

Fast

Søk nå