12/05/2020

VVA-ingeniør

  • Lødingen kommune
Ingeniør - Sivilingeniør VAR - VVA - VVS

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 01.06.2020

Lødingen kommune har ledig stilling som VVA (Vei, vann og avløp)-Ingeniør i 100% stilling. Stillingen er lagt til avdeling for Teknisk drift. Teknisk Drift består av fagområdene vann, avløp, bygg, vei og gatelys. Avdelingen har i dag 12 ansatte. VVA-ingeniør har ansvar for prosjektering og utbygging av VA-anleggene. Overordnet planlegging og saksbehandling innen fagområdet er en del av stillingens ansvarsområde.   

Arbeidsoppgaver

Planlegge og koordinere arbeidet med utbyggingsprosjekter i hht hovedplan for vann

Ansvarlig for å få på plass hovedplan for vei og avløp

Generell saksbehandling innenfor VVA

Delta og planlegge hovedplanarbeidet innenfor vann og avløp.

Forvalte kommunens ledningsdatabase og oppfølgingsverktøy, Gemini

Deltagelse i vaktordning må påregnes

Andre oppgaver kan påberegnes 

Kvalifikasjoner

Utdannelse som ingeniør bachelor/teknisk fagskole med fagbakgrunn innen vann, avløp og vei

Kjennskap til gjeldende regelverk for anlegg og drift av VA-anlegg

Kunnskap og erfaring i bruk av Gemini og WEBSAK  er ønskelig

Erfaring fra offentlig forvaltning 

Erfaring fra prosjektering/planlegging av kommunal tekniske VA anlegg

Relevante IKT-kunnskaper

Førerkort for personbil

Gode norsk kunnskaper muntlig og skriftlig 

Personlige egenskaper

Faglig dyktighet og fleksibilitet i forhold til oppgaver

Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper 

Selvstendig, initiativrik og resultatorientert

Stor arbeidskapasitet

Strukturert, målrettet og løsningsorientert

Liker å arbeide i team, men likevel ha evne til å jobbe selvstendig og ta ansvar

Godt humør og god arbeidsmoral 

Vi tilbyr

Varierte og utfordrende oppgaver

Fleksibel arbeidstid

Gunstig pensjonsordning

Lønn etter avtale

Engasjerte og hyggelige kollegaer

Kontaktpersoner:
Yngve Holm
Avdelingsleder Teknisk Drift
46961851
 yngve.holm@lodingen.kommune.no 

Ansettelsesform

Fast

Søk nå