19/05/2020

Oppsynsmann utførelse veg og anlegg, Drift- og utbyggingstjenesten

  • Harstad kommune
Bygg og anlegg Ingeniør - Sivilingeniør VAR - VVA - VVS Vedlikehold - Drift

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFRIST: 10.06.2020

Er du vår nye medarbeider?

Vi har for snarlig tiltredelse, ledige 2 stk. 100 % stillinger som oppsynsmmann/arbeidsleder ved enhetens kjørekontor, og vi ønsker deg med i vårt team.

Kvalifikasjonskrav:

Vi søker fortrinnsvis søkere med teknisk fagskole innen anlegg og relevant erfaring som oppsynsmann/arbeidsleder. Vi vil også vurdere annen utdanningsmessig bakgrunn og god relevant arbeidserfaring, herunder erfaring fra produksjonsplanleggging, arbeidsledelse og avtaleadministrasjon. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Søkeren må ha førerkort kl. B. Nødvendig tjenestebil vil bli stilt til rådighet.

For deg som ikke har norsk som morsmål: Du må vise at du kan snakke og skrive godt norsk. Dette kan du gjøre enten ved å levere dokumentasjon på bestått norskprøve nivå B1 eller ved at du viser det gjennom en godt skrevet søknad og en samtale.

Dine viktigste arbeidsoppgaver:

Stillingens hovedarbeidsoppgaver er løpende oppsyn med kommunale veg- og trafikkanlegg, herunder daglig koordinering/iverksetting og arbeidsledelse knyttet til nødvendige drift- og vedlikeholdstiltak. Det vil også være arbeidsoppgaver knyttet til annen anleggsdrift. Tiltakene gjennomføres i en kombinasjon med innleide entreprenører og egne mannskaper. Stillingen inngår i et team med 3 oppsynsmenn/arbeidsledere.

I stillingen inngår også noe saksbehandling og fakturabehandling innen fagområdet.

I vinterhalvåret inngår stillingen i overordnet beredskapsordning for kommunale veger med ca en ukesvakt pr. måned.

Litt om oss:

Drift- og utbyggingstjenesten har ansvaret for planlegging, utbygging og drift innen områdene:

- vann og avløp
- kommunale veg- og trafikkanlegg
- kommunale park- og idrettsanlegg
- kommunal parkeringsordning
- renovasjon

Drift- og utbyggingstjenesten forvalter innen disse områdene et driftsbudsjett på ca 250 mill. kr. Til å produsere gode tjenester innen disse områdene er vi 70 ansatte fordelt på ingeniører, oppsynsmenn og fagarbeidere. Vi har mange interessante samfunnsoppgaver og har fokus på samarbeid, tilgjengelighet og kvalitet.

i Harstad kommune får du:

- Faglig oppdatering gjennom tilbud om kurs, konferanser mv
- Gode arbeidsforhold og gode kolleger
- Fleksitid
- Gode avtaler med treningssentre i byen og eget bedriftsidrettslag
- Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger, samt flyttegodtgjørelse i henhold til kommunens arbeidsreglement.

 

Annen informasjon:

Søknaden sender du elektronisk på denne siden (Søk på stilling).
Det er dessverre ikke mulig å sende med vedlegg til søknaden. Du må derfor ta dette med dersom du kommer til intervju.

Dersom du trenger hjelp til innlogging eller til å opprette deg som bruker, ta kontakt med regnskapsenheten@harstad.kommune.no
I henhold til offentlighetsloven kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Vi gir deg beskjed hvis dette skulle være tilfelle

Harstad kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører.

Ta kontakt med våre kontaktpersoner.

Kontakter

Navn: Are Edgar Stenkjær
Tittel: Overingeniør
E-post: are.stenkjaer@harstad.kommune.no 
Mobil: 91306222

Navn: Svein Arne Johansen
Tittel: Enhetsleder
E-post: Svein-Arne.Johansen@harstad.kommune.no 
Mobil: 91306210
Arbeid: 91306210

Ansettelsesform

Fast

Søk nå