19/05/2020

Planlegger for veg og trafikk, Drift- og utbyggingstjenesten

  • Harstad kommune
Planlegging Samferdsel VAR - VVA - VVS Vedlikehold - Drift

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFRIST: 10.06.2020

Er du vår nye medarbeider?

Vi har for snarest mulig tiltredelse ledig 100 % stilling som planlegger og saksbehandler innen fagområdet veg og trafikk.

Kvalifikasjonskrav:

Vi søker etter ingeniør/sivilingeniør med eksamen fra høyskole/universitet innen fagområdet veg og trafikk og/eller anleggsteknikk. Annen relevant utdanningsbakgrunn vil også bli vurdert. Det er også ønskelig med relevant arbeidserfaring særlig innen plan- og prosjektarbeid.

Vi ønsker at du har god muntlig og skriftlig framstillingsevne, og er serviceorientert både overfor publikum og samarbeidsparter. Det er også viktig at du har gode samarbeidsevner i et tverrfaglig arbeidsmiljø. Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt i rekrutteringsprosessen.

For deg som ikke har norsk som morsmål, så må du vise at du kan snakke og skrive godt norsk. Dette kan du gjøre dokumentere ved å levere dokumentasjon på bestått norskprøve nivå B1 og/eller du kan vise det gjennom en godt skrevet søknad og en samtale i forbindelse med jobbintervju eller annet særskilt møte.

De viktigste arbeidsoppgavene er:

Innen fagområdet veg og trafikk har vi mange interessante og utfordrende plan- og saksbehandleroppgaver. Det gjelde bl.a utarbeidelse av kommunal transportplan, trafikksikkerhetsplan, plan for universell utforming mv og planlegging av mange både store og mindre utbyggingstiltak. Harstad kommune har også et nært samarbeid både med fylkeskommmunen og Statens vegvesen innen fagområdet veg og trafikk.

I tillegg vil det være diverse plan- og saksbehandleroppgaver knyttet til myndighetsutøvelse innen fagområdet, samt saksbehandleing av enkeltsaker.

Litt om oss:

Drift- og utbyggingstjenesten har ansvaret for planlegging, utbygging og drift innen områdene:

- vann og avløp
- renovasjon
- kommunale veg- og trafikkanlegg
- kommunale park- og idrettsanlegg
- kommunal parkeringsordning

Drift- og utbyggingstjenesten forvalter innen disse områdene et driftsbudsjett på ca 250 mill. kr. Til å produsere gode tjenester innen disse områdene er vi 70 ansatte fordelt på ingeniører, oppsynsmenn og fagarbeidere. Vi har mange interessante samfunnsoppgaver og har fokus på samarbeid, tilgjengelighet og kvalitet.

i Harstad kommune får du:

- Faglig oppdatering gjennom tilbud om kurs, konferanse mv
- Gode arbeidsforhold og gode kolleger
- Fleksitid
- Tariffestede pensjons- og forsikringsforhold, samt flyttegodtgjørelse i henhold til kommunens arbeidsreglement.
- Gode avtaler med treningssentre i byen og eget bedriftsidrettslag.
- Lønn etter avtale

Annen informasjon:

Søknaden sender du elektronisk på denne siden (Søk på stilling).
Det er dessverre ikke mulig å sende med vedlegg til søknaden. Du må derfor ta dette med dersom du kommer til intervju.

Dersom du trenger hjelp til innlogging eller til å opprette deg som bruker, ta kontakt med regnskapsenheten@harstad.kommune.no
I henhold til offentlighetsloven kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Vi gir deg beskjed hvis dette skulle være tilfelle.

Harstad kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører.

Ta kontakt med våre kontaktpersoner.

Kontakter

Navn: Are Edgar Stenkjær
Tittel: Overingeniør
E-post: are.stenkjaer@harstad.kommune.no 
Mobil: 91306222

Navn: Øyvind Andre Markussen
Tittel: Fagkoordinator - Veg & Trafikk
E-post: oyvind.markussen@harstad.kommune.no 
Mobil: 95758009

Navn: Svein Arne Johansen
Tittel: Enhetsleder
E-post: Svein-Arne.Johansen@harstad.kommune.no
Mobil: 91306210
Arbeid: 91306210

Ansettelsesform

Fast

Søk nå