07/07/2020

Avdelingsingeniør / byggesakshandsamar, 100 % fast stilling

 • Askvoll kommune
Bygg og anlegg Ingeniør - Sivilingeniør

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFRIST: 02.08.2020

Hovudarbeidsområdet vert sakshandsaming knytt til bygge-, dele- og utsleppssøknadar og publikumsrettleiing. 

Kommunen brukar ACOS WebSak (sakshandsamarsystem), GIS-line (kartprogram) mm. Naudsynt opplæring vil bli gjeven. 

 Krav til kvalifikasjonar

 • Bygningsingeniørutdanning, arkitekt eller anna relevantutdanning på bachelornivå
 • God norsk munnleg og skriftleg framstillingsevne
 • Erfaring frå byggesakshandsaming og kommunal forvaltning, god kjennskap til plan- og bygningslova eller relevant erfaring frå byggebransjen er ønskjeleg
 • Førarkort klasse B er ei føremon 

Personlege eigenskapar:

 • Kunne møte publikum på ein god måte gjennom ei sørvisretta haldning
 • Kunne arbeide sjølvstendig og har gode samarbeidsevner 

Vi kan tilby:

 • Løn etter avtale
 • Fleksitidordning
 • Offenleg pensjonsordning i KLP
 • Hjelp til å skaffe bustad

Kontaktpersonar:

Liss Lien
tlf: +47 57730733

Ansettelsesform

Fast

Søk nå