14/09/2020

Driftsoperatør VA - ny utlysning

  • Kongsberg kommune
VAR - VVA - VVS Vedlikehold - Drift

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFRIST: 04.10.2020

Seksjon VAR har i dag 27 ansatte og har ansvaret for vann, avløp og renovasjon. VA-driften er lokalisert i Sellikdalen og renovasjon er lokalisert på Gomsrud.

Kort om stillingen

Vi har ledig en 100% stilling som driftsoperatør innenfor vann og avløp. Dette er en allsidig og variert stilling med hovedvekt på drift og vedlikehold av vann og avløpsinfrastruktur.

 

Vi tilbyr

  • godt arbeidsmiljø
  • dyktige og engasjerte kollegaer
  • fagligutfordrende og allsidig jobb
  • relevante kurs
  • lønn etter tariff
  • gode forsikrings- og pensjonsordninger

 

Innhold i stillingen 

Hovedoppgaver er drift og vedlikehold av vann og avløpsinstallasjoner samt oppfølging og kontroll av anleggene og tilhørende utstyr. For øvrig skal du bistå i seksjonens arbeidsoppgaver etter behov. Deltagelse i beredskapsvakt må påberegnes dersom det oppstår behov. 

Formelle kvalifikasjonskrav

Relevant fagbrev. Særlig relevant praksis kan kompensere for fagbrev.
Førerkort kl. B er ett krav.

 

Ønsket kompetanse

Kjennskap til drift og vedlikehold av vann- og avløpsnett er en fordel.
Det er viktig at du kan jobbe selvstendig med arbeidsoppgaver. 
Du bør ha generelt gode datakunnskaper. 
Vi søker en medarbeider som ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljø, har en positiv innstilling og er løsningsorientert og fleksibel.
Du må ha fysiske forutsetninger for å utføre de arbeidsoppgaver som ligger til stillingen.
Personlig egnethet vil bli vektlagt

  

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA , skal også dette leveres før tiltredelse.

 

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Kontaktpersoner:

Roar Jarness
tlf: +47 481 66 486

Øyvind Weirud
tlf: +47 481 66 490

Ansettelsesform

Fast

Søk nå